Powrót do głównego tekstu

Cykl Saturna i Plutona w różnych krajach - synoptyka

obrót
kraj
1883 – 1914
„Pierwsza globalizacja”
1914 – 1947
„Walczące ojczyzny”
1947 – 1982
Zimna wojna
1983-2018 (2019)
„Epoka imienia Fukuyamy”
USA Gospodarczy tygrys: szybki wzrost, intensywna imigracja. Początki wychodzenia z politycznego izolacjonizmu: wyparcie Hiszpanii. Wejście do globalnej polityki. Główny rozgrywający w obu wojnach światowych i zwycięzca obu wojen. Odchodzenie od liberalizmu w gospodarce. Dominujące mocarstwo, chociaż wyzywane przez Rosję/ZSRR: zimna wojna z Rosją. Rozległe sojusze, których USA są protektorem. Wojny policyjne. Wyjście na pozycję trendsetera w kulturze i nauce. Jedynie-dominujące mocarstwo, zwłaszcza po rozpadzie ZSRR. Utrzymanie i poszerzenie sojuszy, których USA są protektorem. Wojny policyjne. Trendseter w kulturze i nauce. Multikulturyzacja. Rosnące wpływy społeczności żydowskiej i Izraela.
W. Brytania Dominujące mocarstwo morskie i kolonialne. Główny rozgrywający w tamtej globalizacji. Klasyczny okres w kulturze i polityce W.Br. Względne słabnięcie aż po pyrrusowe zwycięstwo w II w. św. Utrata kolonii. Pozycja submocarstwa. Imigracja z III świata. Próba integracji europejskiej. Wysoka pozycja w kulturze i nauce. Trwanie w pozycji submocarstwa. Integracja europejska, później zarzucona. Imigracja i multikulturyzacja.
Francja Współ-mocarstwo morsko-kolonialne. Metropolia kultury (i częściowo nauki) Zachodu Ciężkie straty w I. i przegrana II w. św. Utrata kolonii. Odbudowa pozycji submocarstwa. Wzmocnienie przez integrację europejską. Imigracja z III świata. Zanik znaczenia języka francuskiego. Trwanie w pozycji submocarstwa. Integracja europejska. Imigracja i multikulturyzacja.
Niemcy /Austria Szybki rozwój, industrializacja. Miejsce tworzenia przełomowych idei. Wola wyjścia na czoło. Mesjanistyczna rewolucja zakończona klęską, zniszczeniami, utratą samodzielności i części terytorium, moralnym potępieniem, zanikiem tworzenia idei. Podział żelazną kurtyną. Cud gospodarczy w RFN. RFN i Austria w integracji europejskiej. Imigracja. Regres w tworzeniu idei. Zjednoczenie Niemiec. Potęga gospodarcza. Integracja europejska. Powrót do roli czołowej siły Europy. Imigracja i multikulturyzacja. Trwający regres w tworzeniu idei.
Rosja Próba stania się głównym imperium lądowym Eurazji. Szybki rozwój + zapowiedzi niestabilności. Problematyczna modernizacja. „Droga przez mękę”: mesjanistyczna rewolucja i wyniszczające wojny. Przetrwanie kosztem ruiny i zwyrodnienia. Zimna wojna z USA i Zachodem. Próba zbudowania alternatywnej nie-rynkowej gospodarki. Zwasalizowanie krajów Europy śr.-wsch i interwencje w nich. Eksport rewolucji do krajów III świata. Kulturowa izolacja. Rozpad ZSRR, odpadnięcie terytoriów nie-rosyjskich. Najpierw głęboki regres, potem próba przywrócenia pozycji mocarstwa: przez zbrojenia, nie gospodarkę.
Chiny Rozkład. Kolonizacja przez państwa Europy, później Japonię. Ciemny okres: wojny domowe, najazd japoński. Ustanowienie władzy partii komunistycznej. Woluntaryzmy Mao Zedonga: wielki skok, rewolucja kulturalna. Reformy Deng Xiaopinga. Zbudowanie ustroju mieszanego: kapitalizm w gospodarce + autorytaryzm partii komunistycznej w polityce. Eksplozja rozwoju gospodarczego, intensywna modernizacja. Wyjście na pozycję drugiej lub pierwszej potęgi gospodarczej świata.
Polska Podzielona. Próby narodowej konsolidacji wewnątrz trzech imperiów. Odzyskanie niepodległości w wyniku I w. św., utrata i zniszczenia w II w. Zależność od Rosji/ZSRR. Społeczne zwyrodnienia skutkiem komunizmu. Uwolnienie od Rosji/ZSRR. Powrót do kapitalizmu. Integracja europejska + polityczna zależność od USA. Trwanie w peryferyjnej roli.


Powrót do głównego tekstu