Ryszard Cieślak wszedł w ogień
płonął na scenie

Zerwij aktorowi maskę
czy zobaczysz oparzenia?