21 maja 2010

Wojciech Jóźwiak

e-tom: Astrologia samopoznania

11. Znaczenia planet na osiach
Jak odczytywać i stosować kosmogramy. Wykłady z lat 2004-2007

Kategoria: Astrologia

  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    (19)    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    dalszy >  

Wstęp1. Patrzymy na kosmogram2. Horyzont, równik, ekliptyka3. Planety na osiach4. Związek horoskopu z człowiekiem?5. Pięć wymiarów charakteru6. Żywioły7. Dominujące znaki zodiaku8. Równoważności planet i znaków9. Aspekty10. Dominujące planety11. Znaczenia planet na osiach12. Znaki zodiaku i ich cykle13. Cykl specjalności znaków14. Księżyc w znakach15. Koziorożec16. Wodnik17. Ryby18. Baran19. Byk20. Bliźnięta21. Rak22. Lew23. Panna24. Waga25. Skorpion26. Strzelec27. Niedobór planet28. Planetarne typy mieszane29. Saturn30. Jowisz31. Mars32. Księżyc, Wenus, Merkury33. Wpływy Urana, Neptuna i Plutona. Słońce i Księżyc34. Więcej o Neptunie i Plutonie35. Descendent36. Medium coeli37. Ascendent. Imum coeli38. Oktotopos39. Wstęp do synastrii40. Wstęp do badania zjawisk w czasie41. Cykle planetarne42. Więcej o tranzytach43. Aspekty - rekapitulacja i uzupełnienie44. Podział zodiaku na 7 i cykl dni księżycowych45. Cechy planet wg Gauquelina46. Zło w horoskopie47. Horoskopowy organizmPublikacje wspomnianePlanety, które leżą na osi horoskopu, zyskują na znaczeniu. Nabierają siły. To właśnie one z reguły są dominujące w horoskopie. Ale działa także zjawisko odwrotne: kiedy na pewnej osi leży planeta (lub: planety), to zarazem ta oś zyskuje na znaczeniu. Zarazem ta planeta zmienia, modyfikuje swój charakter: staje się planetą-na-osi mająca szczególne cechy, ponieważ osie kosmogramu, prócz tego, że czynią aktywnymi leżące na nich planety, to także same niosą znaczenia.


Ascendent

W rozdziale 4. tak chrakteryzowałem znaczenie ascendentu: Z ascendentem związana jest nasza maska, czyli ten zestaw cech charakteru, który wystawiamy na świat. Można powiedzieć, że inni ludzie widzą nas poprzez nasz ascendent. Zwłaszcza jeżeli znają nas pobieżnie i tylko rzucają okiem na nas. Ascendent to jest nasz widok dla innych na pierwszy rzut oka. Dlatego na ascendent i jego okolice patrzymy, gdy chcemy orzec, jaki dany człowiek jest w zwyczajnym życiu, jaki jawi się innym, oraz w jaką rolę odruchowo wchodzi.

Ascendent także w dużym stopniu określa samoobraz lub samowiedzę człowieka. Nie tylko inni postrzegają nas, zwłaszcza przy szybkim poznaniu, jako wyrazicieli planet i znaku, który mamy na ascendencie, ale także sami siebie widzimy takimi, jaki jest nasz ascendent.

Tu od razu muszę zastrzec, że działa zasada, iż różne elementy horoskopu kodują to samo. Nasz samoobraz i samowiedza są (na równi z ascendentem) określone przez cechy Słońca, a także, zwłaszcza u ludzi z silnym Księżycem, przez cechy Księżyca. A czasem i innych punktów kosmogramu.

Ascendent odpowiada więc na pytanie: jakim mnie inni widzą?, oraz: jakim ja sam siebie postrzegam? Cechy kodowane przez ascendent są łatwe do zauważenia - i przez innych, i przez samego właściciela horoskopu.


Cechy dawane przez poszczególne planety na ascendencie

Czytając poniższe wyliczanki, miej pod ręką przykładowe kosmogramy osób, które znasz. Od razu porównuj to, co napisane, z własnymi doświadczeniami. Warto też notować to, co przychodzi ci do głowy w trakcie lektury.

Mars. Człowiek jest energiczny, dziarski, krewki, popędliwy, obrotny, szybki w ruchach; łatwo wpada w złość, ale zwykle szybko się z tego otrząsa; szybko podejmuje decyzje; sprawia wrażenie wulkanu energii, nosi go, nie umie czekać; chętnie staje do konfrontacji. Mars w tej pozycji często manifestuje się jako żyłka przywódcza. Ludzie z Marsem wschodzącym chętnie identyfikują się z marsowymi postaciami: zwycięskimi sportowcami, żołnierzami, wodzami i takich mają za swoich idoli i ideały. Zdolni są do poświęceń, wysiłków, zrywów, działania w podbramkowych sytuacjach i takie sytuacje ich wciągają. W szybkim kontakcie sprawiają wrażenie... marsowych (trudno to inaczej zwięźle opisać). Dobrą charakterystykę osobowości marsowej podał Gauquelin, zobacz rozdział 45. "Cechy planet wg Michela Gauquelina".

Słońce. Podstawową cechą dawaną przez Słońce jest antyneurotyczność, czyli pewność siebie, stabilność psychiczna, odwaga, odruchowe przekonanie, że wszystko jest w porządku, że dam sobie radę. Ludzie ze Słońcem na ascendencie sprawiają wrażenie pewnych siebie, dobrze ugruntowanych, takich że można na nich polegać. Jest to także przyczynek do tego, że ktoś taki jest postrzegany jako (potencjalny) przywódca. Mają jasny, dobrze określony wizerunek samych siebie i swojej przyszłości.

Jowisz. By wyliczyć cechy osobowości jowiszowej odsyłam znów do rozdziału-aneksu 45. Ludzi z Jowiszem na ascendencie widać i słychać. Zaznaczają swoją obecność: albo przez swoje rzucające się w oczy maniery lub przez ostentacyjny sposób bycia, albo przez to, że tam, gdzie się pojawiają, grają ważną rolę, pojawiają się na eksponowanej pozycji. Jeśli nie w roli gospodarza imprezy, to portiera lub bramkarza, który jak coś powie, to wszyscy długo i dobrze zapamiętają. Sprawiają wrażenie, jakby dużo wiedzieli, wiele mieli do dania, przez co warto ich słuchać i przebywać z nimi. Tam, gdzie jest jowiszowiec (także ten ascendentalny) wiele się może zdarzyć i takie właśnie wywołują wrażenie swoją obecnością. Jowiszowcy ascendentalni utożsamiają się z wielkimi sprawami, wielkimi akcjami - w takim duchu myślą o sobie i w takich kategoriach wyobrażają sobie swoją życiową drogę. (Co oczywiście nie musi automatycznie prowadzić do sukcesu, bo skuteczne wykonanie planów zależy zwykle od innych planet niż Jowisz.)

Saturn: Kluczem jest tu pojęcie: powaga. Ludzie tacy czynią wrażenie poważnych. Ta powaga przebiega cały zakres: od powagi, jaka emanuje z wysokich urzędników, po nadęcie i oschłą nieprzystępność. Czasem jest to taka powaga, która zniechęca do nawiązywania kontaktu. Powaga oznacza też, że saturnicy ascendentalni są nad wiek poważni - czynią wrażenie starszych niż są; ich wiek jest oceniany na starszy niż jest, nawet wtedy, gdy nie mają śladu zmarszczek ani siwych włosów. I jest to znowu starszość zarówno w sensie pozytywnym: budzą zaufanie, czynią wrażenie odpowiedzialnych; jak i w sensie negatywnym: że to jest ktoś, kto nie będzie się z tobą bawić. Sami siebie postrzegają jako tych, na których spoczywa odpowiedzialność. Zwykle przyjmują w grupie pozycję krytycznego obserwatora lub tego, kto przywołuje innych do porządku. Typowo są sztywni, brakuje im umiejętności wyluzowania się, odprężenia, spontanicznej zabawy. (O ile nie mają na to remedium w postaci silnego Jowisza lub Wenus.) Gaszą innych - występuje efekt kubła zimnej wody; po angielsku powiada się mniej drastycznie: wet blanket. Mają tendencję do przyjmowania odpowiedzialnych funkcji i ról. Utożsamiają się ze swoimi społecznymi rolami, typowo ściśle zdefiniowanymi: "ja jako matka", "ja jako specjalista od...". Saturn spośród wszystkich planet na ascendencie daje najsilniejszą maskę, czy też personę (jak to nazwał C.G. Jung): ktoś taki potrafi ściśle utożsamić się ze swoją społeczną rolą. (O ile nie ma remediów; zwykle takim remedium w horoskopie jest silny Uran.)

Księżyc. Wschodzący Księżyc sprawia, że człowiek postrzegany jest jako łagodny romantyk. (Użyłem słowa "łagodny" ponieważ ten typ płynnie przechodzi w niebezpiecznego szaleńca - ale wtedy to jest sprawka już nie Księżyca, lecz głównie Urana i Marsa.) Czyni wrażenie kogoś niezagrażającego, równego gościa, dobrego kolegi lub koleżanki. Może wzbudzać w innych uczucia opiekuńcze: że to jest ktoś, kogo należy otoczyć opieką, dowartościować, przyjąć, poczęstować itd. Jest łatwy w kontakcie lub czyni takie wrażenie. Uwaga: ascendentalni księżycowcy (w przeciwieństwie do saturników) sprawiają uporczywe wrażenie młodszych niż są, może nawet dziecinnych.

Wenus. Ludzie z wschodzącą Wenus czynią wrażenie miłych i sympatycznych; zwykle są urodziwi. Swoją powierzchownością, stylem bycia i aurą, jaką wokół siebie wytwarzają, zachęcają do tego, aby zaznajomić się z nimi, wejść w kontakt, ubiegać się o ich względy, a nawet wkupić się w ich łaski. Sami siebie lubią - i to się udziela innym. Mają dar przyciągania innych do siebie.

Merkury. Merkury na ascendencie wzmaga (podnosi) cechy merkuryczne: inteligencję, obrotność, zainteresowanie światem - to wszystko, co składa się na zbiorczą cechę otwartość na doświadczenia. Sprawia, że ludzi tacy czynią wrażenie bystrych i kumatych; takich, którzy w lot łowią treści, informacje i nowinki. Merkurycy ascendentalni sami siebie uważają za tych, których powołaniem jest wiedzieć, być dobrze poinformowanym, także przekazywać te wiedzę innym. Zwykle z tym związany jest aktywny, ruchliwy tryb życia, liczne kontakty i wyjazdy.

Uran. Uranicy ascendentalni wyróżniają się. Zwykle jest w ich wyglądzie coś nadmiernie indywidualnego, szczególna cecha, która rzuca się w oczy. Cecha ta może być naturalna lub wypracowana: ktoś taki może być szczególnie wysoki lub przeciwnie, niski, zbyt chudy lub zbyt gruby. Może mieć dziwnie wielkie oczy lub szczególną twarz. Nosić specjalne okulary lub długie włosy (kitki, dredy) - i to raczej niezgodnie z obowiązująca modą. Bywają nadaktywni i przez to niepokojący. Często poznając uranika, zwłaszcza tego ascendentalnego, w typowym przypadku popadasz w dysonans poznawczy: "któż to jest u licha?"

Neptun. Podobnie jak w przypadku Księżyca, neptunicy sprawiają wrażenie łagodnie romantycznych. (Jeżeli w horoskopie są wskaźniki jakichś ostrych cech, np. silny Mars lub/i Saturn, aktywny znak Skorpiona itd., to wschodzący Neptun rozmywa te cechy i łagodzi.) Ludzie tacy robią wrażenie fantastów i faktycznie typowo nimi są. Ich droga życiowa robi wrażenie wymyślonej, mało trzymają się ziemi. Można to nazwać idealizmem. Jednak jeżeli mają w horoskopie czynniki dające dobrą orientację w sprawach praktycznych, to tak położony Neptun jest podstawą do ich oryginalnej, autorskiej życiowej drogi. Jest to jeden z mocnych wskaźników twórczości - o ile jest na to dodatkowe poparcie w postaci silnego Merkurego, którego może zastępować w tej roli Uran.

Pluton. Pluton na ascendencie (podobnie jak i w innych miejscach kosmogramu) działa przede wszystkim jako wzmacniacz i pogłębiacz. Pogłębia skłonności do skupienia, do zawężenia uwagi, tak, aby skutecznie znajdować to, czego się szuka; wzmacnia zdolności do dochodzenia do celu. Wzmacnia odwagę, przede wszystkim odwagę bycia sobą, zajmowania się czymś własnym, w przeciwieństwie do powtarzania ogólnych wzorów. Plutonicy sprawiają wrażenie nie tyle zagadkowych lub zaskakujących (jakimi wydają się neptunicy lub uranicy) lecz takich, którzy wiedzą czego chcą, bo mają swój atut. W negatywnym sensie ów atut nazwalibyśmy raczej świrem lub obsesją. Porada praktyczna: widząc Plutona na którejś z osi, określ najpierw, jaki/kim byłby ten człowiek, gdyby Plutona w jego horoskopie w ogóle pominąć. Jeżeli w takim bezplutonowo uproszczonym horoskopie zauważysz pewną cechę szczególną, pewną osobliwość, to zapewne Pluton tę cechę wzmacnia.

Uwaga: w niektórych latach Pluton przebywał na niebie wysoko ponad ekliptyką, więc jeśli masz go w urodzeniowym kosmogramie w pobliżu ascendentu, to sprawdź jeszcze, czy faktycznie jest on blisko horyzontu. Radzę skorzystać z któregoś programu astronomicznego, ponieważ wszystkie one rysują planety na tle horyzontu.


Medium coeli

Medium coeli określa (najogólniej) karierę człowieka i rodzaj jego społecznego funkcjonowania. Medium coeli, oprócz tego, że działa jako wzmacniacz dla znajdujących się tam planet, ma także wyrazisty charakter własny - przypomina swoim działaniem Słońce lub Jowisza. Ludzie z obsadzonym MC są ekstrawertyczni, aktywni społecznie, także robią wrażenie silnych i dominujących, a przynajmniej wyraziście zarysowanych osobowości.

Przypomnę jeszcze kilka zdań o MC z rozdziału 4: Z medium coeli związane są nasze dążenia do tego, żeby się wybić, wyróżniać lub odróżniać się od innych. Także od tego, co dzieje się w kosmogramie w pobliżu medium coeli zależy nasza społeczna kariera, a także zjawiska dominacji i władzy. Dlatego na medium coeli i jego okolice patrzymy, kiedy chcemy określić, jaka jest kariera danego człowieka, jakie są jego ambicje, co dane jest mu osiągnąć - a także czy ma skłonność do dominacji i czy obdarzony jest autorytetem.

W rozdziale-wykładzie 4. związałem z MC także następujące właściwości: to, czy ktoś rzuca się ludziom w oczy, czy przeciwnie; czy sprawia wrażenie silnej osobowości; dążenie do kariery; konkurencja - tzn. że ktoś z obsadzonym MC chętnie konkuruje z innymi i na tym polega jego styl życia. Dalej: czy chętnie staje do rywalizacji; czy jest konsekwentny na swojej życiowej drodze; czy odruchowo patrzy na innych z góry; czy pociąga go władza i dobrze sobie radzi w sferze stosunków oficjalnych.


Cechy poszczególnych planet na medium coeli

Mars. Człowiek taki jest silny, samodzielny, niezależny, zaradny; ma nawyk chodzenia przebojem; zmierza do swoich celów najkrótszymi drogami. Nastawia się na zwycięstwa i szybko otrząsa się z porażek. Jest wysoce ambitny. Lubi grać i wygrywać. Ludzi ocenia pod kątem, czy są lub mogą być dla niego przeciwnikami i jakimi przeciwnikami. Chętnie konkuruje z innymi i ma rywalizacyjne nastawienie do ludzi i świata. Szybko działa. Źle znosi podległość, jak ktoś jemu rozkazuje i do czegoś go zmusza. Marsowa kariera to niezależne stanowiska, dające satysfakcję wymiernego zwycięstwa. Cechę tę: Mars w MC, Gauquelin z największą statystyczną nadwyżką znajdywał w urodzeniach mistrzów sportu.

Słońce. Wysoka antyneurotyczność: człowiek taki (o ile nie ma negatywnych przeciwdziałań w horoskopie) jest psychicznie stabilny; wie czego chce, jest w głębokim sensie zadowolony z siebie i swojej społecznej roli i kariery - lub też łatwiej niż inni taką satysfakcję osiąga. Kariera słoneczna zwykle polega na rozwijaniu roli kogoś, kto innym dostarcza oparcia i podejmuje decyzje dotyczące innych. Zwykle ludzie tacy lądują na stanowiskach szefów i kierowników. Dobrze sobie radzą w środowiskach oficjalnych, na urzędach; mają silną personę, co się w takich miejscach dobrze sprawdza.

Jowisz. Wysoka jest główna cecha jowiszowa, ekstrawersja. (Choć są czynniki, które mogą ją stłumić, przede wszystkim aktywny Saturn lub Neptun.) Dążenie do tego, aby znaleźć się na świeczniku, czyli w eksponowanym miejscu i roli. Jednak jowiszowcy czynią to w inny sposób niż solarycy (i inaczej niż saturnowcy), mianowicie poprzez eksponowanie swojej oryginalności, poprzez swoje autorskie podejście, nie zaś poprzez wpasowanie się w zastane realia. (Co raczej jest stylem solaryków i saturników.) Dlatego zdarza im się być kontrowersyjnymi, wzbudzać opory i skandale. Najdobitniejszym przejawem Jowisza w MC jest rozbuchany indywidualizm, graniczący z ostentacyjnym manifestowaniem swojego ego. (Kiedy tak się dzieje, okazuje się często, że Jowisza wspomaga w tej roli Pluton.) Pozytywnymi cechami Jowisza w MC są inicjatywa, inspirowanie innych, rozmach, pomysłowość, nadmiar energii. Typowym skutkiem Jowisza w MC jest sława i rozgłos, ale i w negatywnym sensie, jako niesława.

Saturn. Ludzie z Saturnem w MC, podobnie jak ci z Marsem, Jowiszem i w mniejszym stopniu Słońcem w MC, są dominujący, często przy tym wyniośli, patrzą na innych z góry, odruchowo przyjmują postawę: "ja wiem lepiej". Są także odpowiedzialni i nadodpowiedzialni. Mają potężną personę, społeczną maskę nie do zdarcia. Jeśli inne czynniki horoskopowe temu sprzyjają, dobrze sobie radzą w roli szefów i to na wysokich stanowiskach. Inaczej niż medioceliczni jowiszowcy, dobrze wpasowują się w system i przejmują jego zasady i nie mają nawyku silenia się na przesadną oryginalność. Miewają przy tym ciężką rękę, ferują oceny, ich zdanie bywa przygniatające. Działa to tym bardziej, że dominujący Saturn w każdym położeniu zwykle nie pozwala na ciepłe i ludzkie stosunki z otoczeniem lub je silnie wychładza i ogranicza. (Choć i na to są remedia.) Saturnikom mediocelicznym zdarza się przy tym mieć swoją słabą stronę, wrażliwą na zranienia, ale starannie ją osłaniają i ukrywają, a niektórzy nie dopuszczają jej do świadomości. Można to zjawisko nazwać kompleksem szklanej wieży.

Uwaga: Saturn nigdy nie wzmaga sił żywotnych, co czynią Jowisz, Mars, Słońce, Księżyc, Wenus. Saturniarze, nawet ci z Saturnem w MC, są typowo przygaszeni, ale niedostatek energii kompensują uporem, stanowczością, konsekwencją i pracowitością, niedostatek optymizmu kompensują zaś trzymaniem się rutyn i procedur. Jeśli znasz innych saturniarzy, którzy są energiczni i ogólnie mocni biologicznie, żywotni - to na pewno swoją energię czerpią z innych planetarnych źródeł niż Saturn i te źródła są uwydatnione w horoskopie.

Księżyc. Księżyc w MC daje otwartość na ludzi i to w szczególnym wymiarze wykraczającym poza rodzinę, życie prywatne i stosunki z najbliższymi. Ludzie tacy przenoszą swoje międzyludzkie zaangażowanie, chęć pomocy, współbycia i bratania się z innymi - na skalę społeczną. Bywają działaczami, realizują się w życiu społecznym, organizują imprezy, zjazdy, spotkania; są zaangażowani w życie pewnego szerszego towarzystwa lub ruchu. Często realizują się jako nauczyciele, wykładowcy, prowadzący wycieczki; także jako ci, którzy zawodowo spotykają jednych ludzi z drugimi. Jak i innych księżycowców przyciąga ich literatura, poezja, sztuka i film, bywają aktywni w tych dziedzinach i w skupionych wokół tych dziedzin środowiskach.

Wenus. Wenus w MC, podobnie jak na innych osiach kosmogramu sprawia, że ludzie tacy są ładni, urodziwi; czym przypominają tych, którzy mają dominujący znak Wagi lub Byka. Mają wydatne te rysy twarzy, które naszemu gatunkowi służą do wzajemnej identyfikacji: mają więc np. duże oczy, wydatne policzki, pełne wargi. Przy tym ich wygląd i styl bycia budzi zaufanie; podobają się. Kariera wenusowa polega na wykorzystaniu swoich zdolności do nawiązywania kontaktów, sprawianiu dobrego wrażenia, sprawności w rozmowach i w negocjacjach, także tych handlowych. Kolejnym atutem bywa dar zjednywania sobie ludzi, trafiania do serc. Realizują się jako dyplomaci, negocjatorzy i artyści - ale wcale nie artystyczni buntownicy czy szaleńcy!

Merkury. Ta planeta w MC, podobnie jak na innych osiach, jest wskaźnikiem umysłowych zdolności, bystrości i obrotności, wysokiej otwartości na doświadczenia. Kariera merkuryczna związana jest z wiedzą, informacją i rolą tego, kto jest lepiej od innych poinformowany, kto więcej wie; rolą eksperta ale i pośrednika. Merkury w MC sprzyja też zawodom nauczycielskim.

Uran. Kariera uraniczna polega na nowatorstwie, obalaniu zastanych wzorców i sposobów i zaprowadzaniu własnych, oryginalnych. W praktycznym wykonaniu jednak uranicy medioceliczni bywają źródłem zamętu, jako że (jak wszyscy chyba uranicy) nie liczą się z tym, co przyjęte i co wypada, mają nawyk poruszania się pod prąd; a także z Uranem w tej pozycji jak i każdej innej nie wiąże się psychiczna stabilność - a raczej przeciwnie: częściej uranicy bywają źródłem niepokojów. Najlepiej sprawdzają się w przedsięwzięciach, które można określić tak: sztucznie i w sposób wymyślony zbudować coś od podstaw. Zdarza im się też, że uporczywie sami psują to, co jednocześnie usiłują zbudować.

Neptun. Ludzi takich można określić mianem fantastów na miarę społeczną. Umieją swoimi fantastycznymi pomysłami zarazić innych. Jak wszyscy neptunicy interesują się sprawami nagualowymi, czyli wewnętrznym życiem duszy, psychologią, religią, wiedzą tajemną, a także odmieńcami i mniejszościami w społeczeństwie, ku którym skłania ich zarówno zainteresowanie jak i współczucie. Mają dar wyczuwania i przeczuwania społecznej mody i ukrytych pragnień publiczności, co bywa przyczyną ich sukcesów. Uwaga: Neptun w tej pozycji, jak i w żadnej innej, nie jest źródłem energii, żywotności, konsekwencji ani innych praktycznych, pozytywnych właściwości, przeciwnie, raczej je zmniejsza - i jeśli ktoś z Neptunem w MC takie cnoty wykazuje, to pochodzą one z wpływów innych planet.

Pluton. Podobnie jak w innych pozycjach, działa jak wzmacniacz: przede wszystkim wytrwałości, skupienia, obsesyjnego dążenia do celu. Typowe dla Plutona w MC jest poczucie misji.


Descendent

O ile ascendent pokazuje kierunek ja, to descendent pokazuje przeciwny kierunek: ty, czyli: bliski mi ktoś inny. W odcinku 4. pisałem o tym: Z descendentem związane są nasze stosunki partnerskie, bliskie spotkania z kimś innym, z drugą osobą. Dlatego na descendent i jego okolice patrzymy, gdy chcemy określić, jak dana osoba będzie zachowywać się w związkach miłosnych, w małżeństwie, a także w spółkach i w codziennym współdziałaniu z innymi.

Dodam jeszcze, że to, co się w horoskopie dzieje na naszym descendencie, określa nasz typ partnera, a więc ludzi, do których mamy skłonność, także w związkach małżeńskich i erotycznych. Descendent określa nasz stosunek do ludzi, ale zarazem rodzaj ludzi, których przywołujemy do siebie i rodzaj związków z nimi.

Mars. Człowiek ma wdrukowany odruch negatywny wobec innych ludzi, otoczenia, partnera. Stosunek do nich może wahać się od nawykowej wrogości (wariant ostry, ale rzadko spotykany) do nawyku krytykowania, oceniania, poprawiania, pouczania - a niekiedy wydrwiwania. Inny wariant działania Marsa na descendencie polega na dziwnym szczęściu do ściągania na siebie czyjejś wrogości i do wchodzenia w relacje, w których krzywdzi się innych i jest się krzywdzonym, a przynajmniej "człowiek się naużera". Ludzie z tak położonym Marsem skłonni są podejmować role (także zawodowe) tych, którzy kontrolują, krytykują, poprawiają innych, wytykają błędy i wlepiają mandaty. Na szczęście są liczne remedia na tę pozycję Marsa!

Słońce. Wskazuje na dar dawania oparcia innym i skupiania ludzi wokół siebie; przy czym dzieje się to raczej w luźniejszej formie niż oficjalne, zasadnicze i oparte na personie działanie Słońca w medium coeli. Ludzie ze Słońcem na descendencie stają się także ośrodkami skupienia pewnych towarzystw, gron przyjaciół, potrafią też takie towarzystwa animować, inspirować i wypromowywać do form zorganizowanych. Słońce w tym miejscu zapowiada też partnera (albo partnerów, bo chodzi tu zarówno o małżeństwo, jak i o interesy), który daje oparcie i zaufanie. Albo wpływowych przyjaciół, mecenasów, sponsorów i takiegoż partnera osobistego.

Jowisz. Pozycja Jowisza, w której ta planeta może się znakomicie wykazać. Jowisz w tym miejscu oznacza, że jego właściciela wszyscy znają, że jest osobą popularną i lubianą, że ma dar łatwego wnikania we wszelkie środowiska. Jowisz na descendencie oznacza też wpływowych przyjaciół, wspólników lub małżonka. Oznacza, że jowiszowy rozmach, inicjatywa i optymizm realizuje się na polu rozległych stosunków międzyludzkich. Oznacza także błyskotliwych organizatorów, charyzmatycznych działaczy, ludzi zdolnych innych skupić i zainspirować. Bywa wskaźnikiem zamiłowania do podróży - ale podobnie działa także Jowisz dominujący w innych konfiguracjach. Może być remedium na różne nieprzyjemności, zwłaszcza te pochodzące od Saturna lub Marsa.

Saturn. Jak zwykle Saturn, przyblokowuje kontakty ze światem. Ludzie tacy są nieufni, nie dają do siebie innym dostępu, są nieprzystępni, chłodni w stosunkach, najeżeni lub przesadnie nieśmiali, co nie przeszkadza temu, że mogą się z tym sami męczyć i cierpieć z powodu samotności lub odrzucenia. Zwykle mają ograniczony krąg bliskich osób; w najlepszym przypadku realizują się poprzez relacje w wysokim stopniu sformalizowane. Saturn tak położony może też oznaczać partnera znacznie starszego lub młodszego, ogólnie: dużą różnicę wieku.

Księżyc. Podobnie jak Księżyc we wszystkich swoich dominujących pozycjach, oznacza osobowość młodszego brata, a także empatię, wrażliwość i gotowość do wyrażania swoich uczuć, odczuć i przemyśleń w sposób zależny już od innych horoskopowych czynników, więc zarówno przez gadulstwo, jak i przez pisanie, korespondencję lub twórczość literacką lub inną. Księżyc na descendencie jest, w pewnym sensie, na swoim miejscu: ludzie tacy dobrze wpasowują się w społeczny kontekst, są lubiani, mają wielu przyjaciół; przy czym wobec różnych osób eksponują nieco odmienną stronę swojej osobowości. Są przez wielu uważani za swoich. Robią wrażenie ciepłych, są ufni, są serdecznie usposobieni wobec innych - tak jakby dalszych znajomych darzyli względami, które zwykle zastrzeżone są dla rodziny.

Wenus. Wenus na descendencie jest na swoim miejscu - można powiedzieć, że w stopniu jeszcze wyższym niż Księżyc. Oznacza dar naturalnego i pomyślnego bycia z innymi. Ludzie tacy nie tylko są otwarci na innych i towarzyscy, ale we współbyciu z innymi, w towarzystwie, dopiero realizują się, rozkwitają i są w pełni sobą i to bez skłonności do przesady i dominacji, która cechuje descendentalnych jowiszowców. Wchodząc pomiędzy ludzi, wnikając w nowe środowiska czy nawiązując kontakty, działają jakby obowiązywała ich w tych dziedzinach ulgowa taryfa. Mają u wszystkich kredyt zaufania - i już od innych horoskopowych wskaźników zależy, czy z tego kredytu zrobią dobry użytek. Zarazem Wenus w tej, jak i w innych dominujących pozycjach, oznacza upodobanie do sztuki i piękna i związanych z tym działań.

Merkury w tej pozycji działa pozytywnie, choć nie tak spektakularnie, jak Jowisz lub Wenus. Oznacza wielość znajomości, kontaktów i przyjaciół, ale raczej przeważają relacje zawodowe lub typu hobby lub zainteresowania; raczej wzajemna inspiracja i wspólnota intelektualna, niż związki emocjonalne. Podobnie jak Jowisz i Wenus oznacza dar łatwego przenikania do środowisk. Należałoby się przyjrzeć Merkuremu na descendencie jako wskaźnikowi talentu do języków.

Uran. Oznacza nawet intensywne kontakty z ludźmi, ale idące z głowy, wynikające z zawodu lub przyjętej koncepcji, nie zaś z potrzeby serca. Uraniczny kontakt jest nienaturalny, pretensjonalny i przez to niepokojący. Zwykle oparty jest o schemat lub procedurę. Uranicy descendentalni normalnych ludzi drażnią i powodują zaburzenia poznawcze: "co tu właściwie jest grane?"

Neptun oznacza dar współodczuwania z odmieńcami - tym terminem obejmiemy wszystkich ludzi i inne istoty odbiegające od wzorca typowego dla danego środowiska. Mogą być więc nimi np. psychicznie chorzy, alkoholicy, dzieci z niedorozwojem, ludzie z dołów, także zwierzęta lub świat przyrody jako taki. Tak położony Neptun, jak w innych dominujących pozycjach, oznaczać może zdolności medialne. I odwrotnie: łączy się z tendencją do niedopasowania do świata ludzi normalnych, czyli tych, mówiąc symbolicznie, ubranych w garnitury i wysokie obcasy.

Pluton. Działa podobnie jak Saturn i Mars zarazem: ochładza stosunki z ludźmi, zamyka, ale i każe traktować ludzi wybitnie krytycznie. Tak położony Pluton może oznaczać też plutonicznego partnera, czyli takiego, który na swojej drugiej połowie realizuje lub indukuje jakiś program wychowawczy lub transformujący. Inne działanie Plutona, to wyszukiwanie rzadkich, elitarnych znajomości; formalny chłód dla wielu i gorące więzi z niewieloma ściśle wybranymi według pewnego klucza.


Planety na imum coeli

W odcinku 4. pisałem: Z imum coeli związane jest nasze pochodzenie, a nawet, jak pisał Patrice Guinard, tajemnice naszego pochodzenia. W planetach, znakach i innych cechach horoskopu skupionych wokół imum coeli zakodowane są nasze nawyki, pozytywne wzorce i urazy z dzieciństwa, z rodzinnego domu, pochodzące od naszych przodków i od najbliższego otoczenia w dzieciństwie.

Hasła skojarzone znaczeniowo z IC są następujące: dom rodzinny; rodzina; sąsiedzi (stosunki z sąsiadami), wspomnienia z dzieciństwa. O ile medium coeli przedstawia kierunek, w którym idziemy przez życie, to punkt przeciwny do tamtego, IC, przedstawia stan, z którego wyrastamy i kompleks spraw, które działają jak nasza wyrzutnia czy też trampolina, z której skaczemy w życie. Jest to oczywiście pewien wyidealizowany model, ale warto o nim pamiętać patrząc w realny kosmogram.

Mars w okolicach IC oznacza, że wpływ tej planety wyraża się poprzez marsowe nawyki, wspomnienia i bagaż doświadczeń. Mogą to być rodzinne lub wyniesione z dzieciństwa nawyki rywalizacji, wyścigu po sukces, agresji lub w skrajnych przypadkach przemocy. Może też oznaczać odruchowe lgnięcie do marsowych sytuacji: takich, kiedy o wszystko trzeba walczyć, albo gdy za coś naturalnego bierze się stan wojenny - np. taki, w którym żyją kibice piłkarscy.

Słońce w IC w charakterze człowieka oznacza wewnętrzną stabilność, której źródłem są stabilne, solidne wzorce wyniesione z dzieciństwa i domu rodzinnego, gdzie wszystko było "jak Bóg przykazał". Ludzie tacy odruchowo lgną do układów społecznych z jasno określoną hierarchią i sami chętnie wchodzą (gdy czas na to przyjdzie) w rolę autorytetów. Wariantem tej pozycji Słońca jest walka z przemożnymi i stabilnymi wzorcami wyniesionymi z rodzinnej tradycji, ale tak jest wtedy, gdy Słońce w IC odbiera negatywne wpływy zwykle Urana lub Plutona.

Jowisz oznacza typowo wzory rodzinne pozytywne i silne; może to być nawet zakorzenienie i realne oparcie w rodzinie rozgałęzionej, solidarnej, zamożnej, ale także bogatej w sensie dostarczania wielostronnych wrażeń i doświadczeń. Zamiast słowa "rodzina" można tu podstawić szerszy sens: środowisko pochodzenia. W praktyce Jowisz i Słońce w IC wyrażają się podobnie.

Saturn oznacza nawyki i bagaż dyscypliny, ograniczeń, twardej szkoły życia. Może oznaczać niski start i awans z niskiej i trudnej pozycji społecznej. Oznacza też nawykowe poprzestawanie na małym, tendencję do samoograniczeń; czasem wręcz tendencję do świadomego wybierania lub prowokowania trudnych, ale zarazem twardych i szkolących sytuacji i dróg życiowych. Charakterystyczny jest dla ludzi, którzy lepiej sobie radzą, kiedy jest trudno i skromnie, niż gdy stoją przed szerokim wachlarzem możliwości.

Księżyc w IC dobrze się czuje - oznacza dobre zakorzenienie w rodzinie lub środowisku pochodzenia, pozytywne wzorce, bycie akceptowanym przez najbliższych (co potem procentuje w życiu); oznacza, dalej, pozytywne nastawienia do małej ojczyzny, do rodzimego krajobrazu, ludzi, przyrody. Cecha ta także pojawia się typowo u ludzi, którzy obierają zawód polegający na ścisłych związkach z terenem.

Wenus zachowuje się tu dość podobnie jak Księżyc. Oznacza, najogólniej, dobre doświadczenia z dzieciństwa i rodziny; oznaczać też może, że dana osoba była pieszczochem matki lub ojca. Oznacza też wdrukowany nawyk podobania się (przypodobywania) ludziom. Przy negatywnych wpływach na Wenus pojawia się wada, polegająca na postawie "mnie się należy" - bo ja jestem dobry, piękny, kochany...

Merkury w tej pozycji wyraża się mało specyficznie: oznacza ogólne nastawienie na poznawanie świata, pęd do wykształcenia i urozmaicania sobie życia. Bez większego błędu można Merkurego w IC interpretować jako ogólnie dominującego.

Uran w IC charakterystyczny jest dla ludzi, którzy odstają od środowiska pochodzenia, nie identyfikują się z nim, których szybko wyrzuca z rodzinnego domu, albo którzy mają problemy z samoidentyfikacją: kim naprawdę są, do jakiej grupy, rodziny, tradycji należą. Uran generalnie jest wrogi tradycji i naturze, więc w IC nie jest na właściwym dla siebie miejscu.

Neptun w IC wyraża się podobnie jak Księżyc i w pewnej mierze Wenus. Oznacza, że związki rodzinne (czy, ogólnie, związane ze środowiskiem pochodzenia), są głębokie, intymne, wręcz mistyczne. Oznacza dziedziczenie - w sensie rodzinnych tradycji i przekazu - elitarnych zainteresowań i spraw mających coś z tajemnicy. Może też oznaczać, że dany człowiek idealizuje i mistyfikuje swoje pochodzenie, dzieciństwo i związany z tym kompleks doświadczeń.

Pluton w IC zwykle wskazuje na to, że z pochodzeniem i wczesną historią człowieka wiąże się jakaś skrywana tajemnica, osłaniająca uraz i traumę, co jednak może być impulsem w kierunku własnej transformacji, pracy nad sobą i przebudowy własnej osobowości. Może też oznaczać, że ktoś był jako dziecko tresowany, poddany obróbce, w ramach której chciano zrobić z niego gwiazdę np. sportu lub skrzypiec.


Uwaga. Interpretując planety położone na poszczególnych osiach kosmogramu, należy pamiętać, że w pierwszej kolejności oznaczają one jednak ogólny wpływ danej planety na osobowość. Tak więc np. immoceliczny saturnik, którego podejrzewamy (właśnie z powodu owego Saturna w IC) o wyniesione z domu rodzinnego zamiłowanie do dyscypliny i zaciskania pasa, jest prócz tego i przede wszystkim saturnikiem ogólnym, a więc ma ograniczoną ekspresję, mówi mało i cicho, nie pcha się do pierwszych miejsc, skrywa się w cieniu, lubi porządek i nie imponują mu zewnętrzne pozory. A znów descendentalny neptunik, któremu przypisaliśmy współczucie i zamiłowanie do społecznych odrzutków, jest także i przede wszystkim neptunikiem ogólnym, czyli mniej lub więcej odlecianym idealistą ze skłonnością do gubienia się w zbyt ścisłych i twardych realiach. Itd, itp.
Wojciech Jóźwiak

wykłady z lat 2004-2007, w Tarace od 21 maja 2010


Wstęp1. Patrzymy na kosmogram2. Horyzont, równik, ekliptyka3. Planety na osiach4. Związek horoskopu z człowiekiem?5. Pięć wymiarów charakteru6. Żywioły7. Dominujące znaki zodiaku8. Równoważności planet i znaków9. Aspekty10. Dominujące planety11. Znaczenia planet na osiach12. Znaki zodiaku i ich cykle13. Cykl specjalności znaków14. Księżyc w znakach15. Koziorożec16. Wodnik17. Ryby18. Baran19. Byk20. Bliźnięta21. Rak22. Lew23. Panna24. Waga25. Skorpion26. Strzelec27. Niedobór planet28. Planetarne typy mieszane29. Saturn30. Jowisz31. Mars32. Księżyc, Wenus, Merkury33. Wpływy Urana, Neptuna i Plutona. Słońce i Księżyc34. Więcej o Neptunie i Plutonie35. Descendent36. Medium coeli37. Ascendent. Imum coeli38. Oktotopos39. Wstęp do synastrii40. Wstęp do badania zjawisk w czasie41. Cykle planetarne42. Więcej o tranzytach43. Aspekty - rekapitulacja i uzupełnienie44. Podział zodiaku na 7 i cykl dni księżycowych45. Cechy planet wg Gauquelina46. Zło w horoskopie47. Horoskopowy organizmPublikacje wspomniane
  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    (19)    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    dalszy >  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)