21 maja 2010

Wojciech Jóźwiak

e-tom: Astrologia samopoznania

30. Jowisz
Jak odczytywać i stosować kosmogramy. Wykłady z lat 2004-2007

Kategoria: Astrologia

  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    (12)    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    dalszy >  

Wstęp1. Patrzymy na kosmogram2. Horyzont, równik, ekliptyka3. Planety na osiach4. Związek horoskopu z człowiekiem?5. Pięć wymiarów charakteru6. Żywioły7. Dominujące znaki zodiaku8. Równoważności planet i znaków9. Aspekty10. Dominujące planety11. Znaczenia planet na osiach12. Znaki zodiaku i ich cykle13. Cykl specjalności znaków14. Księżyc w znakach15. Koziorożec16. Wodnik17. Ryby18. Baran19. Byk20. Bliźnięta21. Rak22. Lew23. Panna24. Waga25. Skorpion26. Strzelec27. Niedobór planet28. Planetarne typy mieszane29. Saturn30. Jowisz31. Mars32. Księżyc, Wenus, Merkury33. Wpływy Urana, Neptuna i Plutona. Słońce i Księżyc34. Więcej o Neptunie i Plutonie35. Descendent36. Medium coeli37. Ascendent. Imum coeli38. Oktotopos39. Wstęp do synastrii40. Wstęp do badania zjawisk w czasie41. Cykle planetarne42. Więcej o tranzytach43. Aspekty - rekapitulacja i uzupełnienie44. Podział zodiaku na 7 i cykl dni księżycowych45. Cechy planet wg Gauquelina46. Zło w horoskopie47. Horoskopowy organizmPublikacje wspomnianeJowisz i Słońce jako planety współdziałające (np. poprzez aspekt) lub współdominujące

Jowisz odpowiada za ekstrawersję i zachowania (najogólniej mówiąc) ekspansywne, Słońce dostarcza psychicznej równowagi i ugruntowania w samym sobie. Te dwa wymiary psychiki harmonijnie się uzupełniają. Ludzie ze słoneczno-jowiszową dominantą są udani. Obie współdziałające energie widać już po nich z daleka: są pełni życia, naładowani pozytywną mocą, robią wrażenie pewnych siebie i takich, którzy wiedzą czego chcą. Także fizycznie zdrowych i hożych. Jeśli ani Słońce ani Jowisz nie są dominujące, to i tak zawsze aspekt Słońce-Jowisz jest źródłem siły i powodzenia. (Uwaga! Jowisza, jeśli znajduje się w dostatecznie ścisłym aspekcie do Słońca, należy uważać za planetę dominującą.) Przy połączeniu Jowisz-Słońce występuje też mierzenie wysoko, czyli wysokie ambicje; człowieka takiego ciągnie w górę w symbolicznym sensie: stara się dotrzeć do obiektywnie ważnych miejsc na świecie, do wpływowych ludzi i instytucji i stara się sam zająć w takich środowiskach wpływową pozycję. Przy wspólnej dominancie lub innym współdziałaniu Słońca i Jowisza ma się również wpływowych przyjaciół, nauczycieli, mistrzów, sponsorów i protektorów.

Koniunkcja, trygon, sekstyl, kwintyle. Te aspekty są wyraźnie pomyślne. Dają pewność siebie, siłę przebicia i społeczną moc - a przynajmniej ciągnięcie w górę i ambicja są wyraźnie widoczne. (Wybitnym przykładem był Karol Wojtyła: Jowisz dominujący w MC, układ kwintyli i koniunkcji obejmujący Jowisza, Neptuna, Słońce, Księżyc i Marsa. Istna super-power! Z innych sławnych niedawno zmarłych: Zdzisław Beksiński: sekstyl Słońce-Jowisz.)

Wada, która niekiedy towarzyszy powyższym pozytywnym aspektom Jowisz-Słońce: człowiek taki ze wszystkiego (prawie) jest zadowolony, wszędzie mu dobrze, akceptuje świat takim, jaki on jest, w związku z czym może brakować mu napędu, który często bierze się z negacji i buntu. Remedium na to: silny Mars.

Opozycja: wielka siła osobowości, ale zarazem masa niespełnionych planów i marzeń. Wciąż za mało, wciąż czegoś brakuje. Podobnie działają: aktywny Pluton, Uran, także dysharmonijny Mars - jeśli towarzyszą układowi Słońce-Jowisz.

Kwadratura: Jak wyżej, ale może dołączać się wojowniczy egoizm, władcze ego. Skłonności tyrańskie - które także możliwe są przy opozycji tych planet.

Septyle: Pęd do sławy i widocznych, błyskotliwych osiągnięć. (Także widoczny przy innych aspektach Słońce-Jowisz.)

O współdziałaniu Jowisza i Marsa już było: patrz wykład 28.

O współdziałaniu Jowisza i Saturna, także, patrz wykład 29.


Jowisz i Księżyc

Współdominanta lub wybitny aspekt Jowisza i Księżyca przejawia się podobnie jak połączenie Jowisza i Słońca, z tą różnicą, że jest mniejszy nacisk położony na ego. Ludzie tacy nie tyle dążą do zbudowania własnej potęgi i sławy lub wielkich dzieł lub wielkich wpływów, co raczej dążą do tego, żeby ich życie było bogate, urozmaicone i pełne wrażeń. Są to kolekcjonerzy nowych doświadczeń, wrażeń, rozległych znajomości z ludźmi, a także umiejętności. Łączny wpływ Jowisza i Księżyca jest dobrym podłożem (warunkiem) także dla osiągnięć finansowych.

Michel Gauquelin twierdził, że istotą współdziałania Jowisza i Księżyca jest czynienie ruchu i ożywienia wokół siebie, prowokowanie i osobisty ekscentryzm. (Tak zresztą było w jego przypadku!) Jednak postaci, którymi ilustrował to zjawisko miały bądź obie planety w znakach żywiołu ognia, bądź współdominującego Urana. W każdym razie warto pamiętać, że wspólne wpływy Jowisza i Księżyca mogą także pójść w kierunku osobowości po jowiszowemu dynamicznej i niepokornej, i po księżycowemu towarzyskiej i nastawionej na zyskanie akceptacji.

Koniunkcja, trygon, sekstyl, kwintyle. Powodzenie i rozmach. Dużo energii. Łatwy dostęp do ludzi z różnych środowisk, zawodów, klas i typów psychicznych. Talenty przywódcze - to jest jeden ze wskaźników wskazujących na tę cechę. (Adolf Hitler, dominanta Uran-Saturn, miał prócz tego koniunkcję Jowisza i Księżyca w Koziorożcu.) Oryginalność.

Opozycja, kwadratura. Ludziom takim bardzo zależy na sprawach, w których uczestniczą lub którymi kierują. Przejmują się, troszczą, potrafią wkładać masę psychicznej energii w różne projekty. Trudno ich zadowolić - podobnie jak przy negatywnych aspektach Jowisz-Słońce jest to ten rodzaj ambicji, który niełatwo zaspokoić. Bywają nadopowiedzialni, nadmiernie kontrolujący - zwłaszcza jeśli jednocześnie aktywny jest Mars.

Septyle: wnikliwość, oryginalność, duchowa głębia.


Jowisz i Wenus

Planety, które wzmacniają się wzajemnie. Wenus w obecności jowiszowej dominanty, albo poparta aspektem od Jowisza, to silna Wenus. Podobnie silna Wenus wzmacnia Jowisza, jeśli z nim współdziała. Razem dają typ ludzi korzystających z życia, ciągnących do bogactwa, szerokich kontaktów, społecznych wpływów - także chętnie zwiedzających świat. Wenus nadaje ogładę, dobre maniery, dyplomatyczne zdolności i dar przekonywania - czyli te cechy, które niekoniecznie muszą przychodzić z samym Jowiszem. Jowisz daje wysokie mniemanie o sobie i pęd do eksponowania własnej osoby, ekstrawersję. Połączone siły obu planet sprzyjające są w karierze polityka lub działającego publicznie artysty. Podobnie jak Jowisz i Księżyc, Jowisz i Wenus dają dar wpływania na ludzi, uwodzenia ich (nie tylko w sensie erotycznym); jeśli ktoś o osobowości jowiszowo-wenusowej powie: "daj, proszę" - to nie sposób mu się oprzeć i nie dać!

(Np. François Mitterrand ur. 26 października 1916, godz. 4:00, strefa 1h, Jarnac 45.70/-0.20, zmarły 1996, długoletni socjalistyczny prezydent Francji, miał Wenus dominującą na ascendencie i Jowisza w opozycji do Słońca, przy czym Wenus i Jowisz połączone kwintylem.)

Działanie pozytywnych i negatywnych aspektów tych planet nie różni się wyraźnie. (Do Jowisza i Wenus odnosi się też uwaga poniżej, przy Merkurym.)

Septyle tych planet dają zdolności twórcze, artystyczne.


Jowisz i Merkury

Jowisz i Merkury wzmacniają się, dając w wyniku bujną wyobraźnię, fantazję, dar krasomówstwa, talenty aktorskie, oryginalny styl bycia, dążenie do wyróżniania się na tle innych. Ludzie tacy zwykle są charakterystyczni pod jakimś względem, mają silnie zaznaczony swój indywidualny styl. Często (jeśli inne planety temu nie przeszkadzają, a przeszkadzać może głównie Saturn) ktoś taki jest to tak zwany człowiek-orkiestra, wszechstronny spec od wszystkiego. Także współdziałanie tych planet daje otwartość na ludzi, liczne znajomości, towarzyskość, ekstrawersję, realizowanie się jako organizator, inicjator, ktoś kto chodzi między ludźmi i namawia ich i nakłania do robienia razem wciąż nowych rzeczy. Uwaga: opisane zjawisko może także pojawiać się przy współdziałaniu Jowisza z Wenus, Słońcem, Księżycem, Marsem - nie jest szczególnie typowe dla Merkurego. Opisana towarzyska wielostronność jest cechą po prostu Jowisza, a Merkury wzmacnia w Jowiszu tę właśnie cechę.

Działanie pozytywnych i negatywnych aspektów Merkurego i Jowisza nie różni się wyraźnie. Prócz tego, że pozytywne aspekty (koniunkcja, trygon, sekstyl, kwinkunks) są raczej wskaźnikiem powodzenia, natomiast negatywne - niezrealizowanych nadmiernych ambicji i niespełnienia.


Jowisz i Uran

Planety te we współdziałaniu wzmacniają się, a Uran podniecony przez Jowisza rozwija się w kierunku ekscentryzmu, patrzenia na innych z góry (wyniosłości, lekceważenia innych), aż do maniakalnego poczucia zawyżonej własnej wartości. Jowiszowy Uran daje drażniący sposób bycia, stawanie okoniem, poczucie - dobitnie wyrażane!- że "tylko ja jeden mam rację". Jeśli układ Jowisz-Uran jest zrównoważony jakimś remedium (zwykle będzie nim dobrze położone Słońce i/lub Księżyc), ludzie tacy znajdują sobie owocną działkę, niszę społeczną, w której mogą realizować swoje szokujące pomysły.

Aspekty pozytywne akcentują raczej twórczą stronę tego współdziałania; negatywne - niezdrowy ekscentryzm czyli dziwactwo.


Jowisz i Neptun

Planety, które się lubią (co niektórym może się wydać paradoksalne), dobrze współdziałają ze sobą i korzystnie się wzmacniają. Wypadkową Jowisza i Neptuna jest nowa jakość, nie do końca obecna w samym Jowiszu i samym Neptunie branych z osobna. Tą nową jakością jest humor, dowcip, poczucie humoru, komizm, komedia - a także święto rozumiane jako szczególny, świąteczny rodzaj bycia (styl bycia). Liczni ludzie z dominantą jowiszowo-neptunową to zgrywusy, choćby chodzili z kamienną twarzą. Ten styl bycia pomocny jest też w kontaktowaniu się z ludźmi, jest atutem przy bliskim przenikaniu do ludzkich serc. Prócz tego we wzajemnym związku Jowisz i Neptun zachowują swoje własne cechy, czyli Jowisz np. ambicję i ekstawersję, a Neptun - skłonność do mistycyzmu.

Ciekawym przykładem jowiszowo-neptunowej dominanty jest/był wspomniany wyżej papież Karol Wojtyła - mający Jowisza w koniunkcji z Neptunem w wybitnie dominującej pozycji w MC: jednocześnie przywódca mas, kapłan i mistyk, ale i człowiek o znanym poczuciu humoru, a w młodości aktor. Ciekawe, że jego główna rola życiowa polegała na przebywaniu w samym środku masowych świątecznych imprez!

Pozytywne aspekty Jowisza z Neptunem wskazują na świąteczność, a w tym cieszenie się, urządzanie świąt i umiejętności pomagające w świętowaniu. Negatywne aspekty wskazują na na komedianctwo lub złośliwy zmysł satyryka.


Jowisz i Pluton

Związek tych planet to typowy wskaźnik wybujałej ambicji. Pluton współdziałając z Jowiszem wzmaga jowiszową cechę - ambicję, która może tu przybrać rozmiary nieznośne. Pluton z Jowiszem rozbudowuje, rozdyma ego. W małych dawkach, jeśli ten układ planet jest czymś zbuforowany, taka dawka ambicji i parcia ku osobistej potędze bardzo pomaga we wszelkiej karierze. W pozytywnej wersji ta domieszka jowiszowo-plutoniczna daje pasję i zacięcie do pokonywania przeszkód, do upierania się przy rzeczach niemożliwych, także do ruchu pod (społeczny) prąd. (Z omawianych na kursie postaci kwadraturę Jowisza i Plutona miał Jacek Kuroń, u którego te planety, choć silne, nie były dominujące - dominantą były Słońce i Neptun.)


Podsumowanie

Każda ze współdziałających z Jowiszem planet wydobywa, uwydatnia i rozbudowuje jedną ze stron jowiszowej osobowości czy też jowiszowego kompleksu:

Słońce: "królewskość" czyli pozytywna dominacja;

Księżyc: bujne życie i wpływ na ludzi;

Mars: ekspansja i przywództwo;

Saturn: zdolności organizacyjne;

Wenus: cieszenie się życiem i uwodzenie;

Merkury: oryginalność, bogata osobowość;

Uran: ekscentryzm;

Neptun: humor i święto;

Pluton: ambicja.
Wojciech Jóźwiak

wykłady z lat 2004-2007, w Tarace od 21 maja 2010


Wstęp1. Patrzymy na kosmogram2. Horyzont, równik, ekliptyka3. Planety na osiach4. Związek horoskopu z człowiekiem?5. Pięć wymiarów charakteru6. Żywioły7. Dominujące znaki zodiaku8. Równoważności planet i znaków9. Aspekty10. Dominujące planety11. Znaczenia planet na osiach12. Znaki zodiaku i ich cykle13. Cykl specjalności znaków14. Księżyc w znakach15. Koziorożec16. Wodnik17. Ryby18. Baran19. Byk20. Bliźnięta21. Rak22. Lew23. Panna24. Waga25. Skorpion26. Strzelec27. Niedobór planet28. Planetarne typy mieszane29. Saturn30. Jowisz31. Mars32. Księżyc, Wenus, Merkury33. Wpływy Urana, Neptuna i Plutona. Słońce i Księżyc34. Więcej o Neptunie i Plutonie35. Descendent36. Medium coeli37. Ascendent. Imum coeli38. Oktotopos39. Wstęp do synastrii40. Wstęp do badania zjawisk w czasie41. Cykle planetarne42. Więcej o tranzytach43. Aspekty - rekapitulacja i uzupełnienie44. Podział zodiaku na 7 i cykl dni księżycowych45. Cechy planet wg Gauquelina46. Zło w horoskopie47. Horoskopowy organizmPublikacje wspomniane
  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    (12)    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    dalszy >  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)