zdjęcie Autora

30 kwietnia 1997

Wojciech Jóźwiak

e-tom: Cykle zodiaku

Cykle pięcio- i siedmiokrotne w zodiaku
Punkty i podziały kosmogramu bazujące na liczbach 5 i 7

Kategoria: AstrologiaZodiak dwudziestokrotny

Hipoteza wiążąca cykl pomnożenia ze strukturą zodiaku brzmi jak następuje: typ buddy i pierwsza faza cyklu pomnożenia (początkowa wszechmożliwość odpowiada czterem punktom kardynalnym. Z każdym punktem kardynalnym związane są dalsze cztery punkty, tworzące z nim kwintyle (72°), czyli kąty dzielące pełne koło na pięć. Punktom tym odpowiadają pozostałe fazy i typy. Każdy taki układ pięciu punktów, czyli pięciokąt foremny zaczepiony w jednym z punktów kardynalnych, odpowiada jednemu żywiołowi, właściwemu dla tego punktu kardynalnego. Na przykład dla żywiołu ognia, tych pięć punktów zaczepionych w Punkcie Barana to 18° Koziorożca, 6° Skorpiona, 24° Lwa i 12° Bliźniąt. Przyjmuję, że tworzą one, w powyższej kolejności, cykl pomnożenia. Zero stopni znaków kardynalnych (czyli sam punkt kardynalny) to rodzina buddy, 18° kardynalnych to wadżra (inicjacja), 6° znaków stałych - ratna (rytmy natury), 24° stałych - padma (uniesienie i spełnienie), 12° znaków zmiennych - karma (porządkowanie). Powyższe przyporządkowanie jest jednym z dwóch prawdopodobnych; drugie polegałoby na odwróceniu kolejności, i wtedy punktem rodziny wadżry dla żywiołu ognia byłoby 12° Bliźniąt. Uzgadniając punkty pięciokrotne z horoskopami badanych ludzi uznałem podany poprzednio porządek za bardziej wiarygodny. Oprócz tego porządek, w którym 18° znaków kardynalnych równa się rodzinie wadżry ma tę wyższość nad drugim, że kolejno w zodiaku (w porządku ruchu Słońca i Księżyca) występują punkty rodzin buddy, wadżry, ratny,... itd., tworząc małe cykle pomnożenia, których fazy przebiegają kolejne żywioły.

Zastanawiając się dalej, jak specyficzna jakość liczby pięć przejawia się w poszczególnych żywiołach, przyjąłem następujące terminy: jakość ta odniesiona do żywiołu ognia to wojownik - ktoś, kogo cechuje energia, kto działa wprost, bezpośrednio, osobiście, kładąc nacisk na moc swojej osoby. Odniesiona do żywiołu wody, znamionuje założyciela - kogoś, kto mocą swoich uczuciowych przywiązań służy za podwalinę dla dzieł wznoszonych na wypracowanej przez niego podstawie. W żywiole powietrza jest to działacz - ktoś, kto swoje siły obraca na organizowanie, współdziałanie, zbiorowe przedsięwzięcia. W żywiole ziemi jest to wreszcie tyran - ten, kto uosabia trwałość, stabilność i strukturę. Wojownik występuje z pozycji ja, przeze mnie, dla mnie, przeważają u niego relacje do siebie. Założyciel widzi wszystko jakby z dołu, przeważają relacje w górę, ku wyższym, następnym, tym, co przyjdą. U działacza przeważają relację dla innych i pomiędzy nami. Tyran ogląda świat z góry, zwracając się w dół; przeważa u niego relacja obrócenia się ku niższym.

Z zestawienia wymienionych powyżej cech czterokrotnych i pięciokrotnych powstaje nowy zodiak dwudziestokrotny, układ dwudziestu wyróżnionych punktów, przedstawiony dalej na rysunku.


Pewne cechy tych punktów można już wywnioskować z ich składowych określeń, np. wojownik padma odpowiada czwartej fazie cyklu pomnożenia (zachwyt chwili wydania owocu), realizowanej w żywiole ognia, w odpowiednio entuzjastyczny i bezpośredni sposób. Obserwacja ludzi i zdarzeń w praktyce horoskopowej przynosi dalsze dane o poszczególnych znakach horoskopu dwudziestokrotnego. Poniższe

8) Przyjmowałem (za J. Addeyem, patrz przypis 4) orb (zasięg działania) równy 12°/5 = 2.4° w kierunku zodiakalnym i około jednego stopnia przed punktem.
spostrzeżenia opierają się na przypadkach horoskopów w których punkty pięciokrotne obsadzone były przez Słońce, Księżyc, czasem inną ważną planetę - zwłaszcza, kiedy była położona na osi horoskopu, tzn. wschodziła, górowała, zachodziła lub dołowała. W mniejszym stopniu brano pod uwagę ascendent lub medium coeli nie obsadzone przez jakąś planetę, jako punkty zwykle mniej pewne. [8] Szczególnie cenne były przypadki, kiedy charakter badanej osoby nie był zgodny z ogólnie przyjętymi cechami znaku zodiaku, natomiast dawał się wyjaśnić poprzez przyjęcie szczególnych cech rozważanych tutaj punktów.

 • 1. Wojownik budda, 0° Barana. Nie różny od znanych cech Barana.
 • 2. Założyciel wadżra, 18° Barana. Jak zwykle w przypadku osiemnastego znaków kardynalnych, charakter trudny i despotyczny. Specyfiką tego punktu są przerysowane relacje płci: u mężczyzn występuje zależność od silniejszej kobiety, u kobiet za to powstaje typ dominujący i agresywnie nadopiekuńczy, złośliwie nazywany herod-babą.
 • 3. Działacz ratna, 6° Byka. Inklinacja do działań grupowych, chętne utożsamianie się z grupą i jej ideologią. W stosunku do współbraci postawa wielkoduszności, wyrozumiałości i tolerancji. Wiąże się z tym słabość do dzieci lub innych podopiecznych i pobłażliwośc dobrego wujaszka.
 • 4. Tyran padma, 24° Byka. Typ ten - jak się wydaje - cechuje zamiłowanie do luksusu i przepychu, a w gustach upodobanie do kontrastowych zestawień i mocnych wrażeń estetycznych.
 • 5. Wojownik karma, 12° Bliźniąt. Bardzo widowiskowi przedstawiciele tego punktu wykazują nieustającą nadaktywność: kręcą się w koło w ciągłych poszukiwaniach. Co pomyślą, natychmiast powiedzą; nie mają nic do ukrycia, również o sobie. Są przesadnie bezpośredni, bez taktu i dystansu. Siewcy zamieszania; można poznać ich po nieumiarkowanym śmiechu. Ich żywiołowość ma wiele z groteski. Punkt ten przypomina właściwościami Marsa w Bliźniętach.
 • 6. Założyciel budda, 0o Raka. Nie różny od znanych cech znaku Raka.
 • 7. Działacz wadżra, 18° Raka. Jako wysłannik bezwzględny, silny i stanowczy, ale tylko wtedy, gdy działa w imieniu silniejszej osobowości lub idei. Jego psychika zawiera jednocześnie elementy podporządkowania i dominacji.
 • 8. Tyran ratna, 6° Lwa. Jest wielce prawdopodobne (musiałaby to potwierdzić dłuższa praktyka), że dopiero w szóstym stopniu pojawiają się powszechnie znane atrybuty Lwa: typu władcy, tyrana, króla otoczonego dworem. Wydaje się, że ludzie ze wskaźnikami charakteru w pierwszych stopniach Lwa są otwarci, energiczni, dzielni, promienieniujący, ale jeszcze nie mają potrzeby przewodzenia, nie imponują i nie otaczają się gromadą zwolenników. W szóstym stopniu na ogniste podłoże charakteru nakładają się cechy żywiołu ziemi (aspekt 3/5 do punktu Koziorożca) i typu Ratna. Łączy tu się zdolność budowania trwałych struktur (w tym przypadku są to struktury relacji między ludźmi, dostatecznie sztywne aby trwać) - i umiejętność grania roli wzorca i podstawy dla innych. Jest to dodatkowo wsparte zasobem energii żywiołu ognia i fazy radżasowej w znaku Lwa. Razem daje to znane, królewskie, cechy tego znaku.
 • 9. Wojownik padma, 24° Lwa. Rozwijając metaforę wojownika, jest to turniejowy rycerz walczący na pokaz. Jest to typ życiowego aktora, udawacz grający całym sobą, żyjący w gorączce i ekscytacji, lub odwrotnie, pogrążony w nostalgicznym wzdychaniu. Romantyk i histeryk, dusza towarzystwa, skupiający na sobie wzrok innych, z rumieńcami na policzkach; coś z koguta i bażanta.
 • 10. Założyciel karma, 12° Panny. W tym właśnie punkcie skupiają się opiekuńcze cechy przypisywane typowi Panny: to, co się kojarzy z higieną, zdrowiem, opieką, zawodem pielęgniarki.
 • 11. Działacz budda, 0° Wagi. Nie różny od znanych cech Wagi.
 • 9) W czasie, gdy pracowałem nad tym zagadnieniem, z osiemnastym stopniem Wagi skojarzył mi się przydomek punkt Reykjavik, bowiem kiedy 12 października 1986 Reagan i Gorbaczow spotkali się w Reykjaviku, po czym rozjechali się bez żadnych wzajemnych ustępstw ani ustaleń, Słońce przechodziło przez ten punkt w Wadze.
  12. Tyran wadżra, 18° Wagi. Chłodny, pełen dystansu, ogląda otoczenie niby przez grubą szybę. Wobec świata przyjmuje postawę obronnego zabezpieczenia (za podwójną gardą). Jego życiową zasadą jest mocno trzymać to, co się ma, okopać się na pozycjach, nie dać się ruszyć. Często planeta w tym punkcie wskazuje na jakąś blokadę w stosunkach partnerskich (porównaj z opozycyjnym punktem 18°Barana). [9]

 • 13. Wojownik ratna, 6° Skorpiona. Kontynuując metaforę wojownika, jest to ten, kto walczy na sposób ratny - w zwarciu, w objęciach. Taka walka, zakładająca niemal utożsamienie z przeciwnikiem, musi mieć zdecydowane roztrzygnięcie - bez kompromisu. Stąd można wywieść cechy uogólniane też na cały znak Skorpiona: życie jako pasmo zmagań, wnikliwość, podejrzliwość, konsekwencja w doprowadzaniu spraw do końca, szacunek dla tych, co wraz z nim sprawdzili się w potrzebie.
 • 14. Założyciel padma, 24° Skorpiona. Na tle znaku Skorpiona ten punkt szczególnie przypomina znak Raka, będąc z punktem Raka związany aspektem 2/5. Występuje orientacja na dom, rodzinę, przyrodę i umiejętność znajdywania radości w tych sferach.
 • 15. Działacz karma, 12° Strzelca. Widziani od zewnątrz, są to sprawni organizatorzy; zgodni, solidni, energiczni, zdolni do poświęceń. Ale są to ludzie pasji, i motywy, które nimi powodują, często sprawiają wrażenie ekstrawagancji lub jakiejś aberracji.
 • 16. Tyran budda, 0° Koziorożca. Nie różny od znanych cech tego znaku.
 • 17. Wojownik wadżra, 18° Koziorożca. Niezmiernie charakterystyczny typ: pełen inicjatywy i energii; narzuca swoją wolę, łatwo zdobywa przewagę nad innymi. Posiada stały nadmiar energii, którą musi zużywać w działaniu, a jest w tym niezmordowany. Gdy nie ma co robić, staje się agresywny i sam sobie prowokuje trudności. Stworzony do walki z przeciwnościami losu. Można powiedzieć, że 18° Koziorożca to miejsce nacechowane energią Marsa: jakby tam był dodatkowy, stały Mars w zodiaku.
 • 18. Założyciel ratna, 6° Wodnika. Znowu, podobnie jak w 24° Skorpiona, uderzające podobieństwo do znaku Raka: silnie przejawione cechy opiekuńcze, macierzyńskie lub ojcowskie; gotowość do poświęceń.
 • 19. Działacz padma, 24° Wodnika. Typ, który najlepiej sprawdza się jako przedstawiciel, jako reprezentant grupy. W naturalny sposób zorientowany jest ku innym; stale czujny, uwaga zwrócona na to, co się dzieje w otoczeniu. Śledzi nastrój, powiedzenia, dowcipy. Częsty jest talent aktorski i mimiczny; przyciągają miejsca, gdzie gromadzą się ludzie w swojej całej rozmaitości, miejsca zabaw i towarzyskich spotkań.
 • 20. Tyran karma, 12° Ryb. Ludzi tych łatwo można poznać po tym, że mają nadmierne zapotrzebowanie na przestrzeń: gdzie wejdą, inni muszą stłoczyć się pod ścianami. Tyranów karma widać: natychmiast zawłaszczają ludzi, rzeczy i sprawy. W lepki sposób przywiązują się do tego, co uznali za swoje, a swoje kochają i żądają wzajemności, na zasadzie kochaj mnie albo cię zabiję. Przy tym są chimeryczni i rozkojarzeni, i chcą by wszyscy nadążali za ich fantazjami.

Poczynione obserwacje dotyczą nie tylko poszczególnych punktów pięciokrotnych, ale również uzupełniają zbiorowe charakterystyki typów Budda, Wadżra, Ratna, Padma, Karma. Ludzie ze znacząco obsadzonym osiemnastym stopniem znaków kardynalnych (wadżra) są stanowczy, pewni siebie, twardzi i apodyktyczni, wobec innych mają instynktowne poczucie przewagi, stawiają rozmówcę na baczność. Powstaje przy nich wrażenie, że niczego przed nimi nie można ukryć, że odkryją każdy fałsz, mistyfikację, złudzenie.

Odnośnie szóstego stopnia znaków stałych (ratna) istnieje możliwość, że cechy tych punktów, które zapewne działają aż do 24°, a więc przez 60 procent rozciągłości znaku, przypisano całym znakom. Chodzi tu przede wszystkim o związaną z typem ratna stabilność i dobre osadzenie w sobie, co znalazło wyraz w nazwie tych znaków: stałe, maskując ich bardziej podstawową, trzykrotną cechę, mianowicie związek z dysponowaniem energiami - czyli z guną radżas. Pięciokrotnego pochodzenia byłaby więc władczość Lwa (tyran ratna, ziemia), wojowniczość Skorpiona (wojownik ratna, ogień), oddanie sprawie i opiekuńczość Wodnika (założyciel ratna, woda) oraz zmysł społeczny i estetyzm Byka (działacz ratna, powietrze). Tę samą myśl można wyrazić mówiąc, że Lew jest podszyty Koziorożcem, Skorpion - Baranem, Wodnik - Rakiem, a Byk - Wagą.

Dla typów padma (24° znaków stałych) obserwuje się życie w emocjonalnym pobudzeniu i rozkołysaniu, łatwość darzenia miłością i nienawiścią, uleganie fascynacjom, porywom serca i atakom melancholii. Łatwo takich ludzi wyobrazić sobie z wypiekami na twarzy.

Wyraziłem przypuszczenie, że klasyczna astrologia, posługując się jednostką, którą jest 30-stopniowy znak, jeden z dwunastu, własności punktów pięciokrotnych mogła uogólniać na cały znak. Spośród szczegółów, które, być może, można wyjaśnić w ten sposób, wymienię domicylia

10) Podobnych zależności można dopatrzyć się między Wenus i znakami Byka i Wagi, opozycyjnymi do wymienionych.
Marsa. Mars jest władcą Barana i Skorpiona, wywyższony jest w Koziorożcu. Punkty pięciokrotne mają w ogóle nieco marsowy charakter, zgodnie z charakterem generującej je liczby 5, ale szczególnie marsowe są w połączeniu z żywiołem ognia, co zaznaczyłem nazwą wojownik. Zauważmy więc, że znaki Barana i Skorpiona są w 60 procentach wojownikami (Baran od 0° do 18°, Skorpion od 6° do 24°), zaś Koziorożec w 40 procentach, przy czym w tym znaku znajduje się wspomniany punkt z natury marsowy, czyli stopień osiemnasty. Co do pozostałych znaków z punktami wojowniczymi, Bliźnięta (też 60 procent) niewątpliwie mają najbardziej marsowy charakter spośród zarówno znaków powietrznych jak i zmiennych (choćby zamiłowanie do sportów grupowych). Lew, spośród znaków trygonu ognia, mniej zbliżony charakterem do Marsa niż Baran, góruje jednak pod tym względem nad Strzelcem. [10]

Wszystko, co tu powiedziano, ma status hipotezy, której znaczne części mogą się nie potwierdzić w dalszej praktyce horoskopowej. Dlatego cenne byłoby prześledzenie horoskopów ludzi i zdarzeń z punktu widzenia wpływu tych punktów. Może się na przykład okazać, co już sugerowałem, że wadżra i karma tworzą jedną jednostkę znaczeniową, przeciwną ratnie i padmie. Wśród typów pięciokrotnych istnieją bowiem pewne podobieństwa

11) W systemie pięciu rodzin buddów pierwszym dwóm typom odpowiadają barwy zimne: niebieska i zielona, dwóm następnym - ciepłe: żółta i czerwona, a neutralnemu typowi Budda odpowiada obojętna biel.
i symetrie. Typy wadżra i karma, twarde, ostre, praktyczne, mają jakby męski charakter i mogą być w praktyce horoskopowej trudne do rozróżnienia. Podobnie typy ratna i padma, bardziej emocjonalne i introwertyczne, o charakterze nieco żeńskim. Oś symetrii poprowadzona przez koło horoskopu między punktami wadżra i karma oraz ratna i padma, przecina punkt budda, co zgadza się z nieustrukturowanym charakterem tego typu. [11] W przyszłości należałoby się również nauczyć rozróżniać działanie poszczególnych planet w punktach pięciokrotnych, i powiązać to z pięciokrotnymi aspektami (kwintylami) między nimi.

Wojciech Jóźwiak
Napisane latem 1987. W książce "Cykle zodiaku": 1991. W Internecie: od września 2000
Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)