zdjęcie Autora

30 kwietnia 1997

Wojciech Jóźwiak

e-tom: Cykle zodiaku

Cykle pięcio- i siedmiokrotne w zodiaku
Punkty i podziały kosmogramu bazujące na liczbach 5 i 7

Kategoria: Astrologia


Dwadzieścia osiem dni księżycowych

Dalszy etap badań nad cyklem 28-krotnym polegał na obserwowaniu przejawów tego cyklu w życiowej praktyce, jak się za chwilę okaże, dosłownie codziennej. Tak się dobrze składa, że cykl 28-krotny jest podkreślony pewnym rytmem planetarnym: chodzi oczywiście o cykl Księżyca. (Idea zastosowana tutaj, mianowicie że rytm numeryczny jest podkreślony przez rytm planetarny, nie jest całkiem nowa: w analogiczny sposób podział ekliptyki na 12 znaków zodiaku jest podkreślony dwunastoma, w dużym przybliżeniu, miesiącami księżycowymi w roku słonecznym). Na obieg Księżyca między dwoma punktami na ekliptyce (jest to tzw. miesiąc gwiazdowy) przypada 27,32 doby, co jest liczbą zbliżoną do 28, chociaż mniejszą. Księżyc porusza się ze zmienną prędkością, istnieją więc w każdym miesiącu serie kilku dni, kiedy w ciągu doby przebywa on 1/28 koła ekliptyki. Moje rozumowanie było następujące: doba, a właściwie dzienny okres aktywności, stanowi naturalną czasową jednostkę zachowania się człowieka. Charakter tego, co się wydarza w ciągu dnia, silnie zależy od tego, jak się dzień zaczął. Zatem istnieje prawdopodobieństwo, że wydarzenia i nastrój dnia odzwierciedlają jakość punktu siedmiokrotnego, przez który Księżyc przechodził w nocy lub w godzinach porannych. Porównywałem serie dni zsynchronizowanych z przejściami Księżyca przez punkty siedmiokrotne, wykorzystując zapisy w swoim dzienniku z różnych okresów w latach 1983-1987.

19) W tych badaniach nie wykorzystywałem symboliki 28 stacji księżycowych z astrologii indyjskiej, ponieważ nie posiadałem dostatecznych wiadomości na ten temat.
- To był przypis z książki z roku 1992; dziś powiedziałbym: i dobrze! - gdyż w hinduskich stacjach księżycowych nie da sie dopatrzyć niczego, co by przypominało przedstawiany tu system.
Przyjąłem jako oczywiste założenie, że z mnogości wydarzeń dnia do dziennika trafiała część w jakiś sposób wyróżniona, a przez to charakterystyczna dla danego dnia. W dalszym ciągu przedstawię wnioski, mianowicie zwięzłe charakterystyki uśrednionego dnia w cyklu 28-krotnym. [19] Dni te (lub punkty ekliptyki) zestawiam w czwórki, nacechowane różnymi żywiołami. Czytelnikowi pozostawiam ustawienie ich w kolejności następstwa, a także w cykle siedmiokrotne dla każdego żywiołu oddzielnie.

Zastosowana przeze mnie metoda badań może budzić zastrzeżenia, które można sprowadzić do następujących punktów:


 • Obserwacje dotyczą wypadków życia jednego człowieka; a więc cykl 28-krotny jest tu wyrażony poprzez jego horoskop urodzeniowy [20],
  20) Autor urodził się 18 kwietnia 1951, około godziny 2:30 czasu Greenwich, szerokość 52°07'N, długość 19°57'E; medium coeli około 27°30' Strzelca.
  dotyczy spraw, na które ów jest szczególnie wyczulony, i dla innych ludzi może wyglądać inaczej.
 • Subiektywna jest ocena, co z wydarzeń w dniu opisywanym w dzienniku było charakterystyczne i ważne.
 • Na wybór cech charakterystycznych mogły wpływać powzięte z góry mniemania na temat cyklu 28-krotnego.
 • Jakości wynikające z tranzytów Księżyca są jednym z wielu jednocześnie działających czynników; przede wszystkim trzeba pamiętać o bieżących aspektach i tranzytach Księżyca do innych planet.
 • W krótkich, rocznych lub dwuletnich seriach nie sposób odróżnić efektów tranzytów Księżyca (a także innej szybkiej planety) przez stałe punkty od tranzytów przez powolne planety. Np. zaobserwowane demoniczne cechy 8° Skorpiona mogą wynikać z ówczesnego pobytu Plutona w pobliżu tego stopnia.
 • 21) Także początki znaków zodiaku mogą się mieszać z gwiazdami stałymi; przykładem gwiazda Regulus, zbliżająca się powoli do 0° Panny.
  Podobnie nie można odróżnić stałych punktów od gwiazd o zbliżonej długości ekliptycznej. Na przykład eteryczny i duchowy charakter 4° Ryb może być cechą tak punktu siedmiokrotnego, jak i tradycyjnie obdarzanej takimi cechami gwiazdy Fomalhaut. [21]
 • Księżyc, w ciągu jednego dnia, oprócz średnio jednego punktu siedmiokrotnego, tranzytuje także punkty pięciokrotne oraz początki znaków, i skutki wszystkich tych tranzytów, należących do różnych cykli, mieszają się ze sobą.

Pomimo tych zastrzeżeń otrzymane wyniki zasługują na to, by inni miłośnicy astrologii przetestowali je na sobie i swoich klientach. Cechy dni, w których Księżyc przechodzi przez odpowiedni punkt, podaję w sposób możliwie oszczędny, zdając sobie sprawę z tego, że i tak w porównaniu z codziennym, szarym życiem są one przejaskrawione. Opisy punktów kardynalnych pominięto w tym zestawieniu; pewne sugestie nastąpią dalej.

 • 12°6/7 znaków kardynalnych. Jowisz i Wenus, kapłaństwo i małżeństwo.

  12°6/7 Koziorożca. Aspekt 2/7 do punktu Wagi. Powietrze.
  Poczucie siły i wielka moc, jak w 34-tym heksagramie Księgi Przemian. Działanie z rozmachem. Wszystko jest w wielkiej skali. Trudno usiedzieć na jednym miejscu, konieczne jest wyjście w szerszą przestrzeń. Czas sprzyja działalności publicznej i wyruszaniu w drogę. Dzieją się wydarzenia przekraczające zwykłą miarę; ustępują wątpliwości i obciążenia emocjonalne. Objawia się poczucie misji, a nawet skłonności profetyczne.

  22) W przypowieści Soen Sa Nim'a, znanego mistrza zen, pewien mnich, z powodu swej tępoty zwany Kamienna Głowa', który urzeczywistniwszy oświecenie na skutek mylnie usłyszanego zdania, jakoby Budda był słomianym sandałem, z radości uderzył swego nauczyciela butem w głowę.
  12°6/7 Barana. Aspekt 2/7 do punktu Koziorożca. Ziemia.
  Łatwy dostęp mają do nas ciężkie i ciemne nastroje. Kamienna Głowa. [22] Borykanie się z przeszkodami. Czas sprzyja udzielaniu instrukcji, pouczeniom, nakładaniu (sobie i innym) dyscypliny. Pojawia się motyw przedwczesnej śmierci. Także osiąga się powodzenie dzięki materii i przywiązaniu do materii.

  12°6/7 Raka. Aspekt 2/7 do punktu Barana. Ogień.
  Pożądanie Słońca. Człowiek jest w tak wielkim stopniu poddany wpływom magnetycznymi inicznym, że nade wszystko pożąda światła i ognia. Na tym tle zatrucie światłem (także w sensie przenośnym) - należy to rozumieć jako potrzebę silnych bodźców, które, jak kuracja szokowa, wyrwą z zastoju i rozleniwienia. Potrzeba oczyszczenia. Perfekcjonizm. Pojawiają się omina i pouczenia szaleńca - tzn. pozorne głupstwa, które mogą mieć sens proroczy.

  12°6/7 Wagi. Aspekt 2/7 do punktu Raka. Woda.
  Subtelny nastrój, w którym unika się starcia ze światem zewnętrznym. Krytycyzm. Ostrożność. Delikatnie i krucho. W taki dzień na ogół pada deszcz! Czas sprzyja nostalgii, pogrążaniu się w sobie, oraz poszukiwaniu swojego wzorca i ideału.

  25°5/7 znaków kardynalnych. Księżyc i Jowisz, chrzest i kapłaństwo.

  25°5/7 Barana. Aspekt -3/7 do punktu Wagi. Powietrze.
  Święta naiwność, Filip z Konopi. Klimat jak z filmów Bunuela: spotykają się ludzie z różnych parafii, i podobnie nieoczekiwany charakter ma to, co ich spotyka. Rzeczywistość zbudowana na zasadzie paradoksu i absurdalnych zastawień. Mają miejsce spóźnienia, omyłki, gubienie, czekanie, ale także objawienia i dalekosiężne skojarzenia.

  25°5/7 Raka. Aspekt -3/7 do punktu Koziorożca. Ziemia.
  Wziąć się i wreszcie coś zrobić. Trzeba wyrwać się ze stanu ociężałości i zastoju. Ale ruch rozdrażnia złe skłonności: łatwo o niepokój, utarczki, scysje, ból, działanie pod prąd. Jest ostro i ciężko. Czas sprzyja dużym decyzjom i ustalaniu opinii: tak ma już być! Działa skłonność do wysiłku ponad miarę i przesadna ambicja.

  25°5/7 Wagi. Aspekt -3/7 do punktu Barana. Ogień.
  Natychmiast! od razu! Ktoś przewinił i chce, by go od razu usprawiedliwiono lub ukarano. Tego dnia występują kłopoty z dziećmi lub podobnymi istotami zależnymi, albo z ludźmi oddającymi się zabawie. Ogólnie paradoksalny charakter przypomina 25° Barana. Ożywiają się sprawy dawne, stają przed oczami zapomniani.

  25°5/7 Koziorożca. Aspekt -3/7 do punktu Raka. Woda.
  Co by było, gdyby... Trzeba się zabrać do jakiejś roboty, ale idzie to opornie i niechętnie, z wahaniami; brakuje siły i zdecydowania. Kłopoty z tym, co małe. Łatwo o nastroje paniki i przesady. Czas sprzyja odpoczynkowi i różnym przyjemnym drobiazgom.

  8°4/7 znaków stałych. Merkury i Saturn, pokuta, ostatnie namaszczenie.

  8°4/7 Lwa. Aspekt -1/7 do punktu Wagi. Żywioł powietrza.
  Tęsknota do nieograniczonej przestrzeni. Szerokie widzenie. Szczególnym tematem jest wolność i uwolnienie. Ograniczenia wolności najdotkliwiej bolą. Atak na mury i okowy. Zamknięcie jednych drzwi wskazuje na przestrzeń gdzie indziej. Występuje motyw śmierci, rozumianej jako uwolnienie od ciała.

  8°4/7 Skorpiona. Aspekt -1/7 do punktu Koziorożca. Ziemia.
  Grzech, wina i rachunek sumienia. Obnażanie - nie tylko w sensie przenośnym. Widzenie rzeczy ukrytych. Rozpamiętywanie przeszłości, retrospekcja, przy tym ciężki nastrój. Wzbudzanie poczucia winy. Widzenie braków. Myśli obracają się wokół śmierci i pragnienia mocy. Łatwo dopuścić do siebie najbardziej irracjonalne domysły i obawy. Ten stan umysłu zapewne sprzyja jakimś odmianom czarnej magii.

  8°4/7 Wodnika. Aspekt -1/7 do punktu Barana. Żywioł ognia.
  Dawanie dobrych rad. Uczenie. Podkreślona jest relacja nauczyciela i ucznia. Związek z dziećmi. Ruch i ruchliwość umysłu. Zaufanie do porządku wszechświata.

  8°4/7 Byka. Aspekt -1/7 do punktu Raka. Woda.
  Co jest pod spodem? Gdzie są podstawy? Na czym ja stoję? Myśl oddaje się badaniom podstawowym. Poszukiwanie źródeł i korzeni prowadzi do zainteresowania przyrodą, biologią człowieka, własnym pochodzeniem w sensie rodziny i związków kulturowych. Szukanie podstawowych danych dla elementarnych ustaleń. Nastaje zgoda i wspólnota. Przyroda i świątynia.

  21°3/7 znaków stałych. Wenus i Księżyc, małżeństwo i chrzest.

  21°3/7 Skorpiona. Aspekt 1/7 do punktu Wagi. Żywioł powietrza.
  Po napięciu poprzedniej fazy (tzn. 8°4/7 Skorpiona) - ulga. To, co zostało zapowiedziane, okazuje się nie tak straszne. Czas na porządki, oczyszczenie. Widzenie perspektywiczne sprzyjające improwizacji. Czas sprzyja dalekim planom i głębokim wnioskom, sprzyja też intymnym i głębokim związkom i porozumieniom między ludźmi.

  21°3/7 Wodnika. Aspekt 1/7 do punktu Koziorożca. Ziemia.
  Świat jest postrzegany jako wyraźny porządek: wyższy - niższy, lepszy - gorszy itp. Panuje struktura i hierarchia.[23] Czas sprzyja wielkim, wyrazistym przedsięwzięciom i pomysłom wykraczającym ponad zwykłą miarę.

  23) Przypomina tu się termin piramidał społeczny, wymyślony przez Witkacego. Stanisław Ignacy Witkiewicz, dramaturg, malarz i filozof (ur. 24 lutego 1885, 0:30 w Warszawie) miał w horoskopie Merkurego w 21°23' Wodnika - trzy minuty kątowe przed rozważanym punktem!
  24) Księżyc przekraczał ten punkt (był dokładnie w 22°53' Lwa) gdy 7 listopada 1917 o godz. 14:35 w Piotrogrodzie W. I. Lenin ogłosił zwycięstwo rewolucji proletariackiej.

  21°3/7 Byka. Aspekt 1/7 do punktu Barana. Żywioł ognia.
  Występuje szczególna zależność: szuka się wzorca albo ludzi, dla których się wzorcem będzie. Coś się robi wobec kogoś lub czegoś, dla kogoś lub czegoś. Łatwość ulegania nastrojom. Porywy entuzjazmu. Łatwo o zagubienie się w drobiazgach. Naiwność.

  21°3/7 Lwa. Aspekt 1/7 do punktu Raka. Woda.
  Wielki nadmiar czynnika in i psychicznego magnetyzmu. Ludzie lgną do siebie bez wyboru. Nastrój rozparzenia i rozpieszczenia. Brak dystansu wobec siebie i innych. Zajmowanie się cudzymi sprawami. Cudze nastroje działają zaraźliwie, atmosfera jak w jakimś archaicznym plemieniu. Kołchoz psychiczny.[24]

  Punkty w 21°3/7 znaków stałych mają bardzo społeczny charakter, lecz oparte to jest na różnych zasadach: dla punktu w Skorpionie zasadą taką jest intymność i wzajemne zaufanie; w Wodniku: uczestnictwo we wspólnocie struktury i hierarchii; w Byku: wzorowanie się na dominującej osobowości; w Lwie: emocjonalne, stadne lgnięcie.

  4°2/7 znaków zmiennych. Saturn i Mars, ostatnie namaszczenie i bierzmowanie.

  4°2/7 Ryb. Aspekt 3/7 do punktu Wagi. Żywioł powietrza.
  Wysoki nastrój lekkości i nadziei. Jeżeli nawet coś obiektywnie dolega, intelekt i uczucie zachowują dystans wobec dolegliwości i przeszkód. Przejawia się przenikliwa intuicja, umożliwiająca obcowanie z ukrytym światem. Fantastyka i romantyzm, które wydają się ważniejsze niż świat realny. Punkt mądrości i natchnienia.

  4°2/7 Bliźniąt. Aspekt 3/7 do punktu Koziorożca. Ziemia.
  Konieczność posiadania pewności. Wątpliwości muszą być usunięte. Jeżeli nie można uzyskać odpowiedzi, przynajmniej spisuje się listę pytań. Punkt ten swoimi właściwościami nasuwa na myśl kapłanów, materialny kult, prawodawców. Wiedza musi być kanonem. Równowagę osiąga się nawet za cenę kary i odpłaty. Dogłębna wiedza i erudycja. Moment ten sprzyja badaniom nieba (także dosłownie - astronomii) i studiowaniu ksiąg kanonicznych.

  4°2/7 Panny. Aspekt 3/7 do punktu Barana. Ogień.
  Natrętna ingerencja materii, zwłaszcza ognia i żelaza. Kąsające dźwigi.[25]

  25) W tej fazie cyklu Księżyca miałem kiedyś sen, że ścigają mnie szosą ożywione, agresywne, żelazne dźwigi. Inna anegdota z takiego dnia: wybrałem się z czteroletnim wówczas synem na spacer na płytę lotniska, gdzie zastaliśmy żołnierzy, ćwiczących musztrę. Do syna (później) przyszedł kolega-rówieśnik i zaczął się po swojemu rządzić w mieszkaniu; nie było siły, żeby go odprawić. Wieczorem mieszkanie napełnił gryzący dym, który wydobywał się z okien piętro niżej; sąsiad z dołu, gdy się do niego w tej sprawie wybrałem, udawał, że nic nie wie.
  Podatność na zranienie, wyczerpanie i fizyczne cierpienie. Męczeństwo. Rozgorączkowanie. Ogniste' rozhuśtanie wyobraźni. W tle jest nastrój koszmaru i zagrożenia. Łatwo innemu wyrządzić krzywdę. Uwagę zaprzątają maszyny, silniki itp.

  4°2/7 Strzelca. Aspekt 3/7 do punktu Raka. Woda.
  Niestabilność i niezdecydowanie. Troska, niepewność i panika. Wielkie poruszenie emocjonalne. Widzi się i czuje błędy; człowiek jest otwarty, niby bez skóry, i łatwo o zarażenie nastrojami bliźnich, zwłaszcza, gdy są to złe nastroje. Ale dzięki otwartości przydarzają się dobre niespodzianki.

  17°1/7 znaków zmiennych. Mars i Merkury, bierzmowanie, pokuta.

  17°1/7 Bliźniąt. Aspekt -2/7 do punktu Wagi. Żywioł powietrza.
  Czas, kiedy przychodzą wiadomości. Przekaz informacji, goście, wizyty, książki, listy, wróżby, wykłady. Osobliwa wiadomość działa jako silny bodziec. Wezwanie (apel, rozkaz), by wziąć się do dzieła. Charakterystyczne jest to, że przebywa się w miejscu, gdzie przecinają się liczne linie wpływów; stąd nieoczekiwane przypadki. Dużo pracy, porządki, sporządzanie planów.

  17°1/7 Panny. Aspekt -2/7 do punktu Koziorożca. Ziemia.
  Świadomość czasu, historii i tradycji. Odzywają się dawne sprawy. Załatwianie zaległości. Stare lęki. Odgrzebywanie tego, co nieaktualne. Pojawiają się dawni znajomi. Powrót lub zawrócenie z drogi. Silny motyw trwałości struktur. Praca dla innych, z osobistym poświęceniem, bez oglądania się na boki. Praca z tym, co dawne, zachowane z przeszłości. Wysiłek, ciężar i brud. [26]

  26) Zwykle dzień intensywnej pracy w praktyce astrologa!

  17°1/7 Strzelca. Aspekt -2/7 do punktu Barana. Ogień.
  Podróż. Świat widziany jest jako droga. Ma miejsce aktywność przewodnika: praca polega na umożliwieniu przepływu przez kanał: chodzi o wprowadzenie w ruch ludzi lub materii. Wiadomości mają charakter egzotyczny, niepokojący, dziwaczny; plany mogą być ponad siły. Przy psychicznej niestabilności nadmiar pracy łatwo skutkuje zmęczeniem.

  17°1/7 Ryb. Aspekt -2/7 do punktu Raka. Żywioł wody.
  Święta wojna. Poczucie misji. Konieczność robienia moralnych porządków w oparciu o niezbite wyższe racje.

  27) Zadanie sprzątania, które w 17°1/7 Panny widać od strony brudu, tu jest widziane od strony czystości.
  W tej wojnie jest się atakującym lub powstaje poczucie bycia zaatakowanym, powodem zagrożona świętość, urażona duma lub zagrożenie własnych racji. Nauczanie i pouczanie, motywowane emocjonalnie, w stylu mam rację i to zaraz pokażę. Czas ma związek z czystością i oczyszczeniem [27], a także ze środkami czyszczącymi. Świeża atmosfera poranka lub jak po deszczu.


  Dni, w których Księżyc przechodzi przez punkty kardynalne, przypominają nastrojem niedzielę, która bywa zarówno dniem lenistwa, jak i dniem kultu. Dzień taki jest zadaniem: sprosta mu się - powstaje wysoki poziom umysłu, stan, który można nazwać sakralnym. Jeżeli mu się nie sprosta - człowiek spada na poziom leniwego, sytego zwierzęcia. W dniach tych obserwowałem pełną skalę nastrojów i zachowań:

  • ciężar, gnuśność, zalew konieczności, a do tego głupia skłonność, by ten stan celowo pogłębić;
  • chwilowy entuzjazm do jakichś nowych spraw;.
  • improwizacja, dziwne spotkania i pomysły;
  • początek przedsięwzięć i odnowa;
  • głęboki stan, sprzyjający wtajemnieczeniu i wniknięciu w sacrum.

  Można też patrzeć na te dni, jako na początek, który nie jest gwałtownym zrywem i wybuchem, ale czymś, co ledwo się zapowiada i słabym jeszcze będąc, wymaga troskliwego odpoczynku, odpoczynku nie po czymś, a przed czymś.

  Praktyka horoskopowa wskazuje, że wymienione powyżej charakterystyki dni księżycowych można odczytywać jako cechy planet w odpowiednich punktach siedmiokrotnych, w horoskopach urodzeniowych ludzi. Stosowanie tych wskazówek dla oceny charakteru wymaga jednak pewnej ostrożności, należy bowiem pamiętać, że są to tylko modyfikacje cech znaku i mieszczą się w granicach znanych charakterystyk znaków. Np. ludzie z dominantą znaku Lwa, z podkreślonym punktem 8°4/7 są refleksyjni i cenią sobie wolność i przestrzeń, zaś lwy z punktu 21°2/7 są urodzonymi kolektywistami żyjącymi cudzymi sprawami. W punkcie 24° wkracza cykl 20-krotny dając cechy wojownika padma: życie na pokaz, skłonności do popisu i efektu. Tym niemniej wszystkie te punkty są szczególnymi przypadkami ogólniejszego typu Lwa.

  Przy studiowaniu punktów pięcio- i siedmiokrotnych, jak również starych znaków zodiaku, pomogła mi kontemplacja symbolicznych obrazków, z których przykładowy przedstawiam poniżej. Ludzik ten jest podzielony na trzy człony stosownie do podziału na dziedziny liczb. Poziom liczby 3 (nogi, siedzenie) to materia; liczby 5 (tułów, ręce, szyja) - energia, liczby 7 (głowa) - informacja. Te trzy pola maluje się kolorem stosownym do żywiołu: białym dla powietrza, czarnym dla ziemi, czerwonym dla ognia i zielonym dla żywiołu wody (bo woda zodiakalna jest zielona!). Kropką oznacza się poziom, który jest aktywny, tzn. na którym zachodzi zmiana, przejście przez punkt któregoś układu. Poniższy przykład ilustruje punkt Merkury/Saturn w żywiole powietrza, czyli 8°4/7 Lwa.


  Wojciech Jóźwiak
  Napisane latem 1987. W książce "Cykle zodiaku": 1991. W Internecie: od września 2000
 • Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

  x

  Szybki przegląd Taraki

  [X] Logowanie:

  - e-mail jako login
  - hasło
  Zaloguj
  Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

  Zapisz się (załóż konto w Tarace)