zdjęcie Autora

01 sierpnia 2015

Grzegorz Halkiew

z cyklu: Hipnoza (odcinków: 13)

Definicje hipnozy


« Hipnoza magnetyczna Regresja wiekowa »

Zjawisko hipnozy zaistniało - jako nieodłączny element natury - na długo przed pojawieniem się człowieka na Ziemi. Na przykład węże - hipnotyzują inne zwierzęta swoim wzrokiem i monotonnym kołysaniem głowy, aby złagodzić ich lęk i stres związany z zagrożeniem.

Jest ona jedną z form naturalnych sił psychicznych. Pozwala wyłączyć reakcje nerwowe, aby zmniejszyć destrukcyjne działanie lęku. Z drugiej strony daje możliwość odnalezienia relaksu, pozwala wyłączyć się z kołowrotu wydarzeń oraz uruchomić pozaracjonalne sposoby myślenia, a także asymilować informacje bez jakiejkolwiek oceny danych.

Każdy równy rytm, kapanie wody, jednostajny stukot, wahadłowe poruszanie się przedmiotu, monotonna mowa - to wszystko powoduje, że ludzka psychika wyłącza się z rzeczywistości zewnętrznej i zanurza w wewnętrznym świecie, który może mieć z tym zewnętrznym większy lub mniejszy związek. Dzieci nazywają to zaczarowaniem, naukowcy snem na jawie lub czasowym wyłączeniem jaźni.

Powszechnie w środowisku zajmującym się badaniami nad hipnozą i hipnoterapią uważa się, że jej początki sięgają najstarszych cywilizacji naszej planety. Wchodziła ona w skład wielu obrzędów, rytuałów i praktyk magicznych. Zawsze dawała władzę. Była - i nieustannie jest - słowem określającym ramy ludzkich zachowań, kolei losów, sposobu myślenia. A ci, którzy żyją w ramach tych zachowań, nawet nie zauważają, że są zahipnotyzowani i uwarunkowani decyzjami swoich władców. Ale hipnoza, to też proces uwalniania od takich uwarunkowań.

Przebywanie pod wpływem hipnozy nazywamy transem…chociaż w pracach naukowych, jak to wielokrotnie bywa przy tworzeniu teorii, możemy odróżnić dwa przeciwstawne stanowiska - transowe i nietransowe.

Stanowisko transowe:

- istnieje stan świadomości, czuwania lub organizmu, który jest w zasadniczy sposób jakościowo różny od innych stanów - nazywa się go hipnozą lub po prostu transem;

- stan transu hipnotycznego jest wywołany przy pomocą specjalnych procedur, które nazywa się indukcją hipnotyczną;

- w miarę pogłębiania się stanu hipnotycznego, zwiększa się zdolność osoby zahipnotyzowanej do doznawania sugerowanych zjawisk w sposób bardziej żywy i intensywny.

 

Stanowisko nietransowe:

- Nie jest konieczne postulowanie zasadniczej różnicy w stanie osób, które wykazują reaktywność na sugestie i osób, które nie wykazują takiej reaktywności.

 

Jeżeli kiedykolwiek czytałeś hasła encyklopedyczne na temat hipnozy, to zapewne zauważyłeś czasami nawet bardzo duże różnice pomiędzy nimi:

- …złożenie dwóch fundamentalnych procesów. Pierwszym jest stworzenie szczególnej, krótkotrwałej orientacji na niewielką ilość bodźców, zaś drugim jest zlewanie się orientacji na rzeczywistość z niefunkcjonalną świadomością (Shor, 1959);

-…. nie ostro odgraniczony stan, lecz proces podążający wzdłuż pulsującego kontinuum, do którego luźno odwołujemy się jako do świadomości (Kroger, 1977);

-…zmieniony stan świadomości, zwykle obejmujący relaksację, w którym jednostka rozwija wzmożoną koncentrację na pewnej idei lub obrazie, w celu zwiększenia potencjału w jednej lub kilku dziedzinach (Olness i Gardner, 1978);

-….stan, w którym krytyczne zdolności umysłu zostają czasowo zawieszone i jednostka używa głównie wyobrażeń, i myślenia konkretnego (Araoz, 1982);

-…zmieniony stan świadomości, w którym ustalamy zasady leczenia z nieświadomym umysłem pacjenta (Crasilneck, 1989);

-….. stan wzmożonej podatności na sugestię stanowi rodzaj psychologicznego placebo (Kirsch, 1992);

-…. jest częścią naszego codziennego życia (Erickson, 1981).

Hipnozę stosuje się w psychologii w celach terapeutycznych. Można ją podzielić na heterohipnozę (udział bierze terapeuta i pacjent) i autohipnozę (pacjent sam wprowadza się w stan hipnozy i sam podaje sobie sugestie).

Hipnoza jest jedną z najbardziej naturalnych, a jednocześnie zbawiennych metod leczenia. Praktykowana codziennie wywołuje zdumiewające efekty na wszystkich poziomach egzystencji - fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Pozwala uruchomić wewnętrzne siły życia, zrozumienia i zaangażowania.

Nawet niewielki zakres praktyk hipnotycznych daje natychmiastowe rezultaty - chroni od destrukcyjnych lęków i wewnętrznych cierpień.

W każdym z nas drzemie wrodzona tęsknota do rozszerzenia świadomości, do zrozumienia mechanizmów wszechświata, do zrozumienia własnej, prawdziwej natury - wystarczy otworzyć się na zmiany.

Wiele osób ma nieodparte wrażenie, że najgłębsze doświadczenie natury rzeczywistości odbywa się drogą intuicyjną oraz poprzez logiczne zrozumienie. Gdy ciało jest zupełnie odprężone, zmysły zwrócone do wewnątrz a umysł skoncentrowany, wówczas uzyskujesz dostęp do ogromnego strumienia energii. Coś, co wcześniej wydawało się trudne - w jednym momencie staje się proste. Następuje samorozpoznanie - coś, co niektórzy nazywają efektem „aha!" - jak nazwałem to w szybkiej hipnoterapii w ruchu (technika „aha” w ruchu). To nowe wrażenie - nowa perspektywa - odrywa od schematycznego wcześniejszego rozumienia, utkanego z codziennych wzorców przyczyny i skutku. Unosi ku wolności i uznania, że zadaniem terapii — a jednocześnie ludzkiego istnienia — jest wspomaganie w sobie dążenia ku przekraczaniu barier, neurotransgresji - przejścia od tego, co znane, do tego co nowe; otwarcie się na swój talent do tworzenia i odnawiania.

Ta intensywna energia wznosi ciebie do poziomu nadświadomości, na którym wewnętrzne moce intuicji zostają w pełni rozbudzone - dzięki temu uświadamiasz sobie istnienie aspektów realnej rzeczywistości: zarówno dotyczących ciebie osobiście, jak i aspektów uniwersalnych, o poznaniu których nie mógłbyś - bez pomocy hipnozy - być może nawet marzyć. Ta niewielka internalizacja świadomości (sugestia) dźwiga ciebie w kierunku tego stanu ze zbawczym pożytkiem, widocznym na wszystkich poziomach samoświadomości.

Często po hipnozie widzisz wszystko wyraźniej niż zwykle, bardziej kochasz i więcej radości czerpiesz nawet ze zwykłych zdarzeń.

Jeśli możesz - trzymaj się tego wewnętrznego hipnotycznego raju jak najdłużej, rozszerzając go na swą rodzinę, miejsce pracy i inne aspekty swojego życia.

Praktykowanie hipnozy pozwoli ci zachować głębszy spokój w wirze codziennych zajęć i da ogromną siłę w chwilach próby, bo któż takich chwil nie ma. Uprzytomni, że nikt i nic nie jest określone raz na zawsze. Uświadomi, że jesteś odpowiedzialny za siebie i innych ludzi, za wszelkie relacje i obowiązki, które zostały tobie powierzone.

Hipnoza jest procesem prostym, można ją stosować w dowolnym miejscu i czasie, w którym warunki pozwalają na skierowanie umysłu do wewnątrz. Tak naprawdę hipnoza nie ma nic wspólnego z dogmatami, wierzeniami. Bliska jest naukowym kanonom eksperymentu, a najbardziej osobistego doświadczenia.

Nauka stara się poznać tajemnice przyrody – podczas hipnozy poszukujesz i bardzo często znajdujesz prawdę o naturze świadomości. W laboratoriach naukowcy posługują się mikroskopami i oscyloskopam, a w hipnozie narzędziami poznania są koncentracja, wyobraźnia, inspiracja i intuicja.

Aby rozpocząć praktykowanie hipnozy, nie potrzeba kosztownego sprzętu, lecz dobra wola i badawczy, logiczny umysł.

To właśnie dzięki hipnozie możesz mieć pełniejszy dostęp do swoich własnych wewnętrznych zasobów, których źródłem mogą być przyjemne, radosne i budujące doświadczenia z twojej przeszłości. Mogą nimi być sukcesy, osiągnięcia - zarówno własne, jak i dokonane przez osoby dla ciebie znaczące. Może to być również twoja fantazja, kreatywność lub poczucie humoru.

Źródłem zasobów mogą być ważne dla ciebie spotkania i ważne rozstania. A także rozczarowania, bolesne doświadczenia, czy nawet dramatyczne próby życiowe. Albowiem wszystkie one dostarczają tobie życiowego doświadczenia, stanowią lekcję, którą możesz spożytkować w przyszłości, a z jej owoców uczynić coś dobrego. Kiedyś uczyłeś się chodzić i wiesz, że uczenie się metodą prób i błędów stanowi podstawę rozwoju w całej przyrodzie.

I wreszcie - wewnętrznym zasobem jest także to coś, co pozwala ludziom przetrwać najtrudniejsze chwile, tragedie życiowe, przemoc i inne doświadczenia traumatyczne. Większą część tego wewnętrznego prawdziwego bogactwa i możliwości pozostaje zdeponowana w ludzkiej nieświadomości, i nawet już często nie pamiętasz, że o tym kiedyś wiedziałeś.

Freud, Jung, Mindel, Hillman - każdy z nich badał naturę wizji, ich funkcji i zastosowań w terapii. Sny i wizje są podstawowymi zjawiskami regulującymi nieświadome życie jednostki i kultury. Ich treść stanowi komentarz wszystkich ludzkich sytuacji - wielkich, zwyczajnych i nieprawdopodobnych. 

http://www.neurolingwistyka.com/hipnoza

Korekta przez: ()« Hipnoza magnetyczna Regresja wiekowa »

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)