zdjęcie Autora

18 maja 2013

Piotr Jaczewski

z cyklu: Tkanie słów (odcinków: 219)

Dialogi z HuMoreM

Kategoria: Nowy szamanizm

« Demon Ranga Mówienie do ściany »

W odcinku „warstwy przetwarzania rzeczywistości” posłużyłem się mocnym założeniem:

szamanizm jest komunikacją z... wyobraźnia jest komunikacją z..

Zrównując tym samym w obszarze komunikacji szamanizm i wyobraźnię.

Gwoli uściślenia dodam, że choć cały szamanizm to wyobraźnia, nie każda zabawa wyobraźnią to szamanizm. Co więc czyni różnicę?

Znaczenie owej komunikacji. Jej sens. Szamanizm posługuje się komunikatami, symbolami szczególnymi, ważnymi, wyjątkowymi podczas, gdy zwyczajnie wyobraźni takiego znaczenia się nie przypisuje. I oczywista jest obecność w tym obszarze względności: Szczególne dla kogo? Ważne ze względu na co? Wyjątkowe w porównaniu z czym?

To, co dla jednej grupy, dla określonej relacji czy danej osoby jest szczególne, ważne, wyjątkowe , często dla innych, obcych, odmiennych pozbawione jest tego znaczenia. To też pokazuje dlaczego często trudno jest namierzyć szamanizm, zdefiniować go i jednoznacznie opisać. Pomimo, że wszędzie są sposoby podkreślania szczególności, ważności, wyjątkowości – rangi - wydarzenia, osoby, komunikatu  to każda relacja, czy grupa ma swoje własne sposoby.  Preferowane oficjalnie czy nieoficjalnie wbudowane w układ, relację czy grupę, ale wyjątkowe choćby przez pozycję w czasoprzestrzeni – miejsce i czas.

Ta szczególność, ważność i wyjątkowość w szamanizmie, podkreślona jest również przez usuwanie tego, co nie jest szczególnym, ważnym i wyjątkowym. Ten kierunek, który w domenie wyobraźni nie jest naturalny, a jest do wypracowania, czyli ku szczegółowi, ku konkretowi, ku doświadczeniu. I to moim zdaniem i doświadczeniem nadaje szamanizmowi specyficzną,szczególną,wyjątkową twardość, ostrość, a nawet bezwzględność dyskursu. (Po drugiej stronie medalu – podstępną,przewrotną, tricksteryczną!) To część specyfiki transu szamańskiego – obecność w nim drugiego bieguna, racjonalności, świadomości, celowości we wchodzeniu do świata wewnętrznego. Mądrość odcinająca głupotę, ścisłe odróżnianie fantazji od rzeczywistości, oficjalnego i nieoficjalnego, Prajna.

Wszystko to, co New Ezo Rozwój  zdaje się gubić, marketingowo zakłamywać, na równi z innymi religizmami.

Wróćmy do tematu, szamanizm jako komunikacja, wyobraźnia jako komunikacja.  I mogę zacząć już kłamać, bo siłą rzeczy właśnie wjechaliśmy na obszar mocnego uogólniania.

Z dotychczasowych rozważań mamy 3 rodzaje szamanizmu, zorientowanego na ciało, mowę(energię lub emocje), umysł, podobnie zdradziłem tajemnicę trzy obszary komunikacji: z grupą, w pojedynczej relacji, z samym sobą.

Wspomnianą przeze mnie orientację szamanizmu na chorobę , można ująć jako rozwijanie funkcji adaptacyjnych. Przypominam, że zdarza mi się określać adaptacyjną funkcję umysłu, zdolność znoszenia paradoksów - Humorem, adaptacyjną funkcję emocji, zdolność znoszenia różnic -Miłością, a adaptacyjną funkcję ciała, zdolność ukierunkowania działań - Mocą.

Jeśli chcemy zrozumieć szamanizm i wyobraźnię jako komunikację, z definicji przenosi nas to w obszar Humoru. Umysł jest zorientowany na nadawanie sensu. I to czyni komunikację o komunikacji mocno metaforyczną jeśli nie chce się narzucać własnego zrozumienia.

I teraz zakłamię tą rzeczywistość doszczętnie:

W przypadku szamanizmu 1GL – mamy do czynienia z komunikacją z grupą, przeszłością i Mocą – personifikując drugą stronę  PRZODKAMI.

W przypadku szamanizmu 2GL – mamy do czynienia z komunikacją 1-1, w ważnych relacjach, teraźniejszością i Miłością – personifikując drugą stronę DUCHAMI.

W przypadku szamanizmu 3GL – mamy do czynienia z komunikacją z samym sobą, Relację z JA), przyszłością i Humorem – personifikując drugą stronę BOGAMI I BOGINIAMI.

 

I z tym radosnym akcentem zakończę, dalsze namierzanie dialogu z Humorem zostawiając sobie na kolejny odcinek.

Tkanie słów: wstęp na końcu

Pisane do Taraki - Magazynu Rozwojowego:
Wyobraź sobie wielowymiarową pajęczą sieć wczesnym porankiem, pokrytą kroplami rosy. I każda kropla zawiera odbicie, wszystkich innych kropli rosy - Alan Watts.
Ten blog odzwierciedla dalsze dzieje Okiem Hipnotyzera.
Myśli odzwierciedlają się w działaniu,
Słowa odbijają się w odczuciach,
Wyobraźnia odzwierciedla się w Relacjach,
Rozwiązania skrywają się w Problemach,
Intuicja niesie treści Zachowania,
Kultura uosabia części Osobowości. Myśl! Obserwuj! Działaj! Wyczuwaj! Dyskutuj! Pisz!


« Demon Ranga Mówienie do ściany »

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)