zdjęcie Autora

03 października 2013

Wojciech Jóźwiak

Enneagramy Tarota, po raz drugi

Kategoria: Enneagram
Tematy/tagi: astrologiaenneagramgeometria znaczeńkoło wcieleńtarotznaki zodiaku

O enneagramach tarota pisałem – pod tym właśnie tytułem – w 2003 roku, 10 lat temu. Sama idea jest starsza i pochodzi z lat 1990-tych, kiedy intensywnie badałem małe arkana tarota w powiązaniu z punktami siedmiokrotnymi w zodiaku i kiedy zapoznałem się z enneagramem. Na czym rzecz polega? Punktów siedmiokrotnych w zodiaku (lub na ekliptyce) dla jednego żywiołu jest 6 plus siódmy neutralny punkt kardynalny. Punkty trzykrotne czyli początki znaków, też dla jednego żywiołu, są dwa plus trzeci ten sam, co poprzednio punkt kardynalny. Razem 6+1+2 = 9 punktów, tyle co w enneagramie. Aż się więc prosi, żeby wrysować je w enneagram, co w tamtym artykule zrobiłem. Z drugiej strony, punkty trzy- i siedmiokrotne odpowiadają kartom numerycznym tarota – małym arkanom bez kart dworskich. Tych jest od 2 do 10 plus as, razem 10, ale gdy asa razem z dziesiątką przyporządkuje się jednemu punktowi – kardynalnemu – będzie ich znów 9. Tak czy inaczej, jest enneagramowa dziewiątka.

Rysunek przedstawia przypadek dla żywiołu Ognia równego w tarocie kolorowi Kijów.

enneagram tarot zodiak

Jest to ten sam rysunek, co w tamtym tekście – ale dopisałem współrzędne punktów i numery kart. W porównaniu z typowym rysunkiem enneagramu, kąty pomiędzy punktami nie są równe (i nierówne 40° stopni), ponieważ rysowany jest nie dziewięciokąt foremny, tylko siedmiokąt z nałożonym trójkątem.

Mamy więc kształt enneagramu – ale jaki jest związek ze znaczeniami punktów enneagramu?

Ta zagadka pozostawała nierozwiązana przez prawie 20 lat. Teraz mogę przedstawić pewną propozycję jej rozwiązania.

Porównajmy: (A) „klasyczny” enneagram typów osobowości, z nazwami typów wg Helen Palmer, (B) nasz „niby-enneagram” punktów 3-7-krotnych i małych arkanów tarota:

enneagram tarot zodiak
(A) „klasyczny” enneagram typów osobowości, z nazwami typów wg Helen Palmer

enneagram tarot zodiak
(B) „niby-enneagram” punktów 3-7-krotnych i małych arkanów tarota

Czy są zbieżności, podobieństwa pomiędzy punktami obu schematów? Ich zestawienie budzi konfuzję. Zbieżności są nieliczne i wydają się przypadkowe. (a) Enneagramowej Piątce odpowiadają Piątki tarota, ale jest to tylko zbieżność formalnej numeracji, ponieważ sens Piątek tarota z ich gniewem, burzą i pograniczem śmierci odpowiada oczywiście tarotowej Ósemce-Szefowi. (b) Dwójki tarotowe, mające sens łączenia, jednoczenia, odpowiadają swoim sensem enneagramowej Dwójce-Dawcy – ale znalazły się w enneagramowym punkcie nr 8. (c) Pewnej zbieżności można dopatrywać się między tarotowymi Dziewiątkami mającymi sens „doskonałości” a enneagramową Jedynką-Perfekcjonistą; przy tym 9 tarota znalazło się na miejscu enneagramowego punktu 1 – jednak ta zbieżność okaże się złudna i w końcu ją odrzucę.

Jeszcze jest ta różnica, że enneagram jest liczony w prawo, zgodnie z (pozornym) dziennym ruchem Słońca, a karty tarota wraz z zodiakiem w przeciwną stronę, w lewo, zgodnie z ruchem Słońca i planet na tle zodiaku.

Punktów zodiaku (ekliptyki) raczej nie warto ruszać, spróbujmy za to „coś zrobić” z enneagramem. Pytanie jest: czy da się tak przekształcić enneagram, żeby uzyskać większą zbieżność pomiędzy jego punktami-typami a kartami i punktami harmonicznymi koła ekliptyki?

Tak, jest to możliwe. Należy enneagram pomnożyć przez siedem. Na czym polega mnożenie enneagram? Po prostu każdy numer punktu-typu mnożymy przez pewną liczbę. Oto najprostszy przykład, mnożenie przez 2:


numer punktu razy 2 wynik
1 2 2
2 4 4
3 6 6
4 8 8
5 10=1 1
6 12=3 3
7 14=5 5
8 16=7 7
9 18=0=9 9=0

Tak wygląda wynik mnożenia na wykresie:

enneagram tarot zodiak

„Stare” punkty enneagramu są wewnątrz koła kolorem szarym, „nowe” punkty (po przekształceniu) są na zewnątrz i granatowe.

Zróbmy to samo, mnożąc przez siedem:


numer punktu razy 7 wynik
1 7 7
2 14=5 5
3 21=3 3
4 28=1 1
5 35=8 8
6 42=6 6
7 49=4 4
8 56=2 2
9 63=0=9 9=0

W drugiej kolumnie są wyniki mnożenia zwykłego (np. 5*7=35) i mnożenia „modulo”, polegajacego na tym, że od liczby odejmujemy najbliższą wielokrotność 9 (np. 35-27=8).

Na wykresie, oznaczenia podobnie jak poprzednio:

enneagram tarot zodiak

Ten wykres jest bardziej gęsty, ponieważ zamieściłem na nim prócz „starego” enneagramu i „nowego”, także odpowiadające karty tarota i punkty 3- i 7-krotne zodiaku (ekliptyki), a także „rasy” wzięte kręgu wcieleń tybetańskiego buddyzmu. O nich więcej.

W tybetańskim buddyzmie przedstawia się krąg wcieleń obejmujący sześć „ras” istot, w które indywiduum może się wcielić, albo „światów” w których może się odrodzić. Są to:

  • bogowie, którzy zażywają rozkoszy
  • walczący bogowie, inaczej asury, którzy walczą i zmagają się
  • ludzie, którzy dogadzają sobie i porównują się z innymi
  • zwierzęta, które wykonują nawykowe czynności
  • głodne duchy (preta), które chcą lecz nie mogą i pozostają niezaspokojone
  • piekła, gdzie żyją istoty, cierpiące różne niewygody.

Wszytskie te „rasy” można natychmiast skojarzyć z odpowiednimi typami enneagramu; ciekawe, że są to typy z cyklu 1-2-4-5-7-8 czyli spoza głównego trójkąta 3-6-9:

Bogowie, świat bogów przypomina świat Siódemek-Epikurejczyków, którzy nie pamiętają o przykrościach i gromadzą przyjemności.

Asury są uderzająco tym samym, co nastawione na walkę i dominację -- a czasem na przemoc – Ósemki-Szefowie.

Ludzie” – biorę w cudzysłów, bo wszystkie te „rasy” są przecież ludźmi, tyle ze „ludzie” na tle pozostałych ras są „arcy-ludzcy” – więc „ludzie” spędzają czas na moszczeniu się, urządzaniu, budowaniu wspólnot, dzieleniu się i porównywaniu; i jest do dokładnie ta gra, w którą bawią się przez całe życie Dwójki-Dawcy.

Rasa „zwierząt” żyjących nawykowo stanie się bardziej zrozumiała, gdy zobaczymy, że wśród realnych ludzi są to dzieci, albo podobne im istoty infantylne. Ten rys dziecinności, dziecięcej prostoty, naiwności i maksymalnych obietnic na przyszłość, jest charakterystyczny dla Jedynek-Perfekcjonistów, a jeszcze bardziej dla Szóstek tarotowych i dopowiadających im punktów 25 5/7° znaków kardynalnych. Ale pamiętaj też o dziecięco-zwierzęcej sile niszczącej, zwłaszcza przy 25 5/7° Barana lub 25 5/7° Wagi, gdzie dziecko przeplata się z bachorem.

Głodne duchy mają wiele wspólnego z typem Piątka-Obserwator. Głodne duchy wyobrażane są z wielkimi oczami, którymi obserwują świat, którego pożądają, ale nie mogą „przełknąć” – „skonsumować”. Podobnie dla Piątek głównym typowym problemem jest oddalenie, separacja od przedmiotu pożądania oraz 'szyba” emocjonalnego chłodu, jaki ich dzieli od świata i który kompensują grą teorii i wyobraźni.

Mieszkańcy Piekieł staną się bardziej zrozumiali, gdy zobaczymy ich jako doświadczających nieustannego niedoboru, braku. Jest to podobne jak u typu Czwórka-Tragiczny Romantyk, gdzie podstawowym niedoborem jest brak miłości, niekochanie. U artystów z tego typu przeobrażający się w tak typowe dla nich niespełnienie w twórczości. U kochanków: w niespełnienie w miłości. W szerszym sensie ci „piekielnicy” są ludźmi potrzeby, istotami pozostającymi wciąż w potrzebie, porównaj sens i brzmienie niemieckiego słowa Not, ang. need, ros. nado-nie nado, nużdat's'a, i polskiego słowa z tejże rodziny: nędza.

Czy powyższa seria zgadza się z sensem odpowiednich kart i punktów zodiaku?

wcielenie enneagram karta tarota punkt zodiaku znaczenie karty/zodiaku
Bogowie 7-Epikurejczyk Dziewiątki 8 4/7° znaków stałych Cnoty lub wyższe wartości z danego żywiołu/koloru
Bingo! Uderzająca zbieżność. Bogowie reprezentują cnoty i żyją w świecie wyższych wartości, „bosko” lub „po bożemu”.
Głodne duchy 5-Obserwator Ósemki 17 1/7° znaków zmiennych Zryw jak przed metą, napięcie, przesada
Przy tych kartach/punktach zodiaku powtarza się motyw „wyrzucony jak z procy” (obraz lecących strzał w 8 Kijów), „para w kotle przyciśniętym pokrywą” (8 Pucharów), nawała informacji ze wszystkich stron (8 Mieczy), odrzucenie wszytskiego na rzecz jednego wysiłku (8 Monet). Można powiedzieć, że są to obrazy „głodnego ducha”, który wreszcie zerwał się ze swojej uwięzi lub zburzył szyby dzielące go od pożądanego celu.
Zwierzęta /Dzieci 1-Perfekcjonista Szóstki 25 5/7° znaków kardynalnych Modelowe osiągnięcie, sukces początkującego
Credo Jedynek wyjaśnia to podobieństwo: „robię to, co oczywiste, przede mną jedna droga” – porównaj z doskonałością zwierząt. Oraz: „sięgam po to, co mi się należy” – por. z nieświadomym sukcesem-fartem początkującego lub dziecka.
Asury 8-Szef Piątki 4 2/7 znaków zmiennych Zagrożenie, destrukcja, zmaganie
Wspólna wszystkim wariantom jest walka, ryzyko, sytuacja skrajna, bliskość śmierci.
Istoty piekielne /będący w potrzebie 4-Tragiczny Romantyk Trójki 12 6/7° znaków kardynalnych Start, początkowy impuls
Słowo „piekło” jest mylące, ponieważ tutaj znaczy ono tyle, co: „nie mogę wytrzymać, muszę coś zrobić” – a to jest dokładnie nastrój lub stan ducha zarówno enneagramowych 4-Tragicznych Romantyków, jak i punktów 12 6/7° znaków kardynalnych i skojarzonych z nimi Trójek tarotowych. Inne ich hasło: początkowy impuls; ale ten impuls jest odpowiedzią na ich „niewytrzymywanie”, na nieznośność spoczynku.
„Ludzie” 2-Dawca Dwójki 21 3/7° znaków stałych Tworzenie wspólnoty, większej całości
Sens kart i punktów zodiaku znakomicie zgodny z typem enneagramu.Uzgodnienie punktów trzykrotnych czyli początków znaków (których znaczenia są takie same, jak znaków zodiaku jako takich) z odpowiedniki typami enneagramu zostawiam na ciąg dalszy.Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)