zdjęcie Autora

12 listopada 2011

Jarosław Markiewicz

e-tom: Gazeta badawcza

Gazeta Badawcza część 13.
Teoria ZłudzeńGazeta Badawcza (1998)

1. O co chodzi z tą energią, czyli: Czy jedzenie i picie są niezbędne do życia?2. Rychnowski, odżywianie się eteroidem3. Odmienne, zmienne i niepojęte stany świadomości4. Ciąg dalszy stanów odmiennych i drogi zbawienia5. Stan mistycznego małżeństwa6. Początek praktyki, góry i doły7. Powoływanie szamana, dialog wewnętrzny i podróż przez lustra8. O radości, przyrodzie i próbach medytacji9. Przewodnik po niebach i piekłach świadomości oraz ziemskie zbawienie10. Powrót do Przyrody11. Strach, potyczki i pierwsze wygrane12. Jak przeżyć koniec świata?13. Teoria ZłudzeńTeoria Złudzeń

Destrukcyjna część metodologii Bacona była nauką o złudzeniach (idola) umysłu, których wyróżniała cztery rodzaje:

  1. Złudzenia plemienne (idola tribus) są wspólne całemu plemieniu ludzkiemu, bo wynikają z właściwej człowiekowi natury. Podlega im zarówno rozum jak zmysły. Do złudzeń tego rodzaju należy np. skłonność do antropomorficznego i finalistycznego ujmowania zjawisk, a także skłonność do doszukiwania się regularności we wszechświecie, do gubienia się w abstrakcjach.
  2. Złudzenia jaskini (idola specus), tak nazwane przez aluzję do znanej opowieści Platona w Rzeczpospolitej ,są złudzeniami indywidualnymi: są uwarunkowane takim a nie innym wychowaniem, lekturą, otoczeniem.
  3. Złudzenia. rynkowe (idola fori) są powodowane przez mowę.
    Mowa wielokrotnie wprowadza w błąd, posiłkując się wyrazami, którym nic w rzeczywistości nie odpowiada (jak np. "szczęście" lub "nieruchomy poruszacz", znany z filozofii Arystotelesa). Mowa również, przez swą niedokładność i wieloznaczność, sprzyja niejasności pojęć.
  4. Złudzenia teatru (idola theatri). To hipostazy pojęć i błędy właściwe specjalnie tradycji filozoficznej; obciążają one zarówno racjonalistów, w rodzaju Arystotelesa, jak też mistyków i empirystów; Bacon dopatrywał się ich nawet u przyrodników, jak Kepler i Galileusz.

Franciszek Bacon (1561-1626) był czynny wszechstronnie jako filozof, przyrodnik, prawnik, mąż stanu. W 1613 roku został lordem kanclerzem i baronem of Verulam, w 1621 za dowiedzione mu przekupstwa postradał wszystkie urzędy i skazany został na więzienie. Zmarł przeziębiwszy się przy robieniu eksperymentów na śniegu.

Niektórzy - i to wybitni - historycy literatury twierdzą - i mają na to swoje dowody, że to on w istocie napisał wszystkie utwory Szekspira.Od Wydawcy Taraki

W tym miejscu właściwie kończy się zapis "Gazety Badawczej" jaki istniał na stronie www.jaroslawmarkiewicz.neostrada.pl, wykasowanej (zapewne przez Neostradę) wkrótce po śmierci Autora. Dalej jest kilka krótkich wyimków z wcześniejszego tekstu - jakby do Internetu dostały się "backupy" z edytora (Word'a!) w którym Markiewicz pisał. Po ich usunięciu pozostały cztery luźne fragmenty, które dla porządku pozostawiam niżej. (Wojciech Jóźwiak, 12 listopada 2011.)


William Blacke
nastąpił już koniec świata
i Sąd Ostateczny odbył się
w roku 1757,
mówi o tym Swedenborg,
który to widział i słyszał,
a ponadto w tymże roku 1757,
co może nie jest bez znaczenia,
urodził się William Blake,
który twierdził, że
Biblie i święte pisma są źródłem
następujących Błędów:
1. Że człowiek składa się
z dwóch podstawowych komponentów,
tzn. Ciała i Duszy.
2. Że Energia, zwana Złem,
pochodzi wyłącznie od ciała,
że Rozum, zwany Dobrem,
pochodzi wyłącznie od duszy.
3. Że Bóg będzie dręczył Człowieka
w Wieczności
za folgowanie Energii.
Zaś następujące Przeciwieństwa
tych twierdzeń są Prawdziwe:
1. Człowiek nie ma Ciała różnego od duszy;
gdyż to co nazywa się Ciałem
jest częścią Duszy
postrzeganą przez pięć Zmysłów,
będących oknami duszy w naszym czasie.
2.Energia jest jedynym życiem
i pochodzi od Ciała;
zaś Rozum jest ograniczeniem
i okowami Energii.
3. Energia jest Wieczną Radością.

(przekład Krzysztof Puławski)


Stachura,Swedenborg,
Tantra


1998


Przewód pokarmowy jest organem zewnętrznym, ta zewnętrzność jednak bardzo dziwna,

bo wpuszczona rurą w ciało, które nie ma innych tak wyraźnych dziur na wylot


1. O co chodzi z tą energią, czyli: Czy jedzenie i picie są niezbędne do życia?2. Rychnowski, odżywianie się eteroidem3. Odmienne, zmienne i niepojęte stany świadomości4. Ciąg dalszy stanów odmiennych i drogi zbawienia5. Stan mistycznego małżeństwa6. Początek praktyki, góry i doły7. Powoływanie szamana, dialog wewnętrzny i podróż przez lustra8. O radości, przyrodzie i próbach medytacji9. Przewodnik po niebach i piekłach świadomości oraz ziemskie zbawienie10. Powrót do Przyrody11. Strach, potyczki i pierwsze wygrane12. Jak przeżyć koniec świata?13. Teoria Złudzeńx

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)