zdjęcie Autora

17 czerwca 2013

Hermes Trismegistos

Boski Pymander
Przekład: Jerzy Wadolowski

Kategoria: Gnoza i hermetyzm
Tematy/tagi: bóg, bogowieezoterykagnozahermetyzm

  (1)    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    dalszy >  


Tekst tłumaczony na język angielski w 1650 r. przez Johna Everarda
Po raz pierwszy tłumaczony z angielskiego na język polski • Sydney, 2011Tak jak mówił sam Wielki Hermes:
„u moich stóp siadali ci, którzy szukali mądrości lub drogi powrotnej do Boga-Ojca”.
Mądrość, którą posiadał Egipt, pochodzi od Hermesa.
W tej wiedzy wyrastał później Wielki Pitagoras.
Mojżesz również uczył się tej wiedzy u kapłanów egipskich, później Platon.Z języka angielskiego na język polski tłumaczył Jerzy Wadolowski.
Email: jhermetic@gmail.com
Translation © Copyrights Jerzy WadolowskiWstęp Tłumacza
BOSKI PYMANDER... (PASTERZ)

Arcydzieło Wielkiego Hermesa nazywanego Trzykrotnie Wielkim dlatego, że był uważany za Najwyższego Kapłana, Największego Króla, Największego Filozofa. To do niego ciągnęli mędrcy z całego świata, by zasiąść u jego stóp i słuchać jego mądrości lub drogi powrotnej do domu, do Boga-Ojca-Stwórcy.

Divine Pymander Arcydzieło często nazywane The Shepherd of Men, czyli Pasterz Ludzki. Dzisiaj bardzo trudno jest określić wielkość Hermesa. Jak podają znawcy, był uważany za wysłannika Niebios, to od niego zaczyna się rozwój nauki i sztuki, medycyny, chemii, astrologii, muzyki, filozofii, geografii, retoryki, magii, prawa, anatomii, jak również piśmiennictwa. Hermes Wielki był twórcą Alchemii; wiedza ta później była uczona tylko w szkołach tajemnych dla wybranych, tych którzy byli w stanie zrozumieć ten najwyższy poziom duchowy. W tej wiedzy wyrastał wielki Pitagoras, tej wiedzy uczył się również Mojżesz u kapłanów egipskich, później Platon.

Pisarz o starożytnej mitologii mówi, że Hermes był znany u Żydów jako Enoch, u Rzymian jako Merkury. W egipskich rysunkach przedstawiony jako Thoth – niosący woskowe tablice, które służyły do zapisywania przy ważeniu dusz podczas Wielkiego Sądu Ozyrysa.

Wiele jest różnych pięknych dzieł Wyższej Świadomości np. hinduska Bhagawadgita jest jednocześnie pięknem i darem Niebios, wielką perłą daną ludzkości, ale mówi o innych rzeczach.

Arcydzieła Hermesa, w moim rozumieniu, nie można porównać do żadnego innego dzieła. Jest po prostu inne, niepowtarzalne, podważające wszystkie inne doktryny wymyślone przez człowieka, tzw. wiedzę babilońską.

Dzisiaj wielu wielkich, nowoczesnych znawców reprezentujących New Age twierdzi, że nowoczesna wiedza jest lepsza, zarzucając lub próbując udowadniać, iż starożytny prymitywny człowiek niewiele wiedział itp. Spójrzmy z drugiej strony; najbardziej starożytnym ze wszystkiego co istnieje jest Bóg. Teraz jeżeli ktoś twierdzi, że nowoczesna wiedza jest lepsza, od razu zarzuca lub twierdzi, że jest lepszy, mądrzejszy od Boga – zarzucając mu jednocześnie kłamstwo.

Wiedza starożytna symbolizuje i ukazuje, co człowiek musi zrobić, by dojść do drogi, która prowadzi do Ojca. Mówi o bardzo wielkim wysiłku: człowiek musi stać się jak Herkules lub Samson tak silny i potężny, aby móc pokonać swojego lwa tzn. swoje ego, czyli pokonać siebie. Taki właśnie człowiek w oczach niebios jest Herkulesem lub Samsonem.

Tekst tłumaczony najpierw z greki na łacinę w 1471 r. przez Marsilio Ficino, po czym na język angielski i wydany w Londynie w 1650 r. przez Johna Everarda, zawiera 17 krótkich ksiąg. Sam tytuł, którym nazywano Wielkiego Hermesa – Potrójnie Wielki – mówi sam za siebie. Nikt inny w historii ludzkości nie szczycił się tym tytułem. To od razu mówi, jaką postać reprezentuje Wielki Hermes!Krótkie słowo wydawcy Taraki

Corpus Hermeticum, dzieło, które tu prezentowane jest pod umownym tytułem „Pymander” – od tak zatytułowanej Księgi Drugiej – przypisywane Hermesowi Po Trzykroć Najwiekszemu (Hermes Trismegistos), stoi u początku hermetyzmu, nurtu, którego znaczenie w duchowym krajobrazie Zachodu jest wielkie, choć często jakby pozostawiane w cieniu. Taraka przedstawia je teraz w przekładzie Pana Jerzego Wadolowskiego z Sydney.

Tytułowe imię przyjęło się pisać w formie „Poimandres” - blizszej greckiemu oryginałowi. Pozostawiamy je w formie „Pymander”, być może tymczasowo.

Czytelniku! - Jeśli zauważysz błędy lub będziesz mieć sugestie poprawek lub innego i lepszego przetlumaczneie tego tekstu, pisz do Autora: jhermetic@gmail.com lub do mnie (Wydawcy): red@taraka.pl.

Przydatne strony:KSIĘGA PIERWSZA TRISMEGISTOSA HERMESA

1. Synu mój, napisz tą pierwszą księgę, zarówno dla dobra ludzkości oraz przez miłość i oddanie dla Boga.

2. Bo nie ma i nie może być większej, bardziej sprawiedliwej i prawdziwej religii niż poznanie prawdy istniejącego życia – rzeczy, co istnieją – w ten sposób odwzajemniając się dziękczynieniem za wszystko co istnieje dla TEGO, który to stworzył i właśnie o tych rzeczach, nie spocznę i będę kontynuował.

3. Co więc powinien czynić człowiek, Ojcze? Prowadzić swoje życie dobrze widząc, że nic tutaj nie ma prawdziwego.

4. Bądź /niezmiernie oddany/ oddany miłując Boga, bo ten który to czyni jest najlepszym i największym filozofem – bez filozofii jest niemożliwe kiedykolwiek osiągnąć najwyższy poziom właściwego i prawidłowego oddania i pobożności.

5. Ale ten, który będzie się uczył i poznawał istniejące życie / jak się rzeczy mają / i jakim prawom działania podlegają i są uzależnione – przez kogo i w jakim celu – w ten sposób ta osoba odda swoją wdzięczność, podziękowanie dla Twórcy – jako dobrego Ojca, znakomitej Pielęgniarki i wiernego Przewodnika. Ale ten, który odda to podziękowanie, będzie musiał być niezmiernie oddany miłując Boga i właśnie ten, który stał się religijny – musi poznać zarówno co to jest Prawda i w czym istnieje Prawda; wciąż ucząc się i poznając – stając się jeszcze bardziej religijnym.

6. Bo przenigdy, mój synu, dusza będąc w tym ciele – może sama podźwignąć się, oświetlić i zrozumieć to co jest dobre i prawdziwe – ale jest odwrotnie – stacza się w drugą stronę. Tylko poprzez powstanie wielkiej nieograniczonej miłości i oddania oraz odejścia zapomnienia wszystkiego co zwie się złem – w ten sposób ucząc się i poznając swego Ojca i Twórcę, nie będzie mogła wtedy porzucić lub odejść od tego co jest dobre.

7. Pozwól więc synu, aby oddanie dla Boga i religijność była tym końcem, że kiedy już wejdziesz w ten stan – będziesz żył dobrze i sprawiedliwie – umrzesz błogosławiony, podczas gdy twoja dusza już nie musi wracać z powrotem.

8. Bo to jest tylko mój Synu droga do Prawdy – którą nasz Praojciec również podróżował i przez którą, podróżując, doszedł w końcu do dobra. Ta droga jest zaszczytna i prosta , ale też ciężka i trudna dla do przebycia duszy będącej w tym ciele.

9. Najpierw musi powstać wojna – przeciwko sobie samemu /swojemu Ego/, później po ciężkich zmaganiach i walce, musi pokonać tą część, zmagania są jeden przeciw drugiemu, podczas gdy to /Ego/ odlatuje, usuwa się, a jednak wciąż wraca, usiłując istnieć i utrzymywać władzę.

10. Ale zwycięstwo tych obu nie jest takie, bo jeden z nich chce utrzymać to co jest Dobre, ale drugi jest sąsiadem tego co jest Złem. I to co jest Dobre pragnie wolności, ale to co jest Złem, kocha przywiązanie łańcuchów niewoli.

11. Ale jeżeli te dwie części zostaną pokonane, wtedy one stają się spokojne i z zadowoleniem akceptują to jako ich Zwierzchnictwo, ale jeżeli jeden zostanie pokonany przez tych dwóch, wtedy jest prowadzony aby być ukarany przez swój byt – poprzez kontynuację ciągłego powrotu tutaj.

12. To są Synu wytyczne na drodze, która prowadzi do tego, aby zdobyć zwycięstwo w tym pojedynku i zmaganiach życiowych. Najpierw ciało musi być ujarzmione – a kiedy już pokonane – powrót.

13. Ale teraz mój Synu, przedstawię ci najważniejsze rzeczy o istnieniu życia. Zrozum to co będę mówił i zapamiętaj to co usłyszysz.

14. Wszystkie rzeczy, które są aktywne; tylko te co nie posiadają ruchu są nieaktywne.

15. Wszystkie ciała podlegają zmianom.

16. Nie każde ciało jest rozkładające się.

17. Niektóre ciała są rozkładające się/zanikające.

18. Nie każda żyjąca istota jest nieśmiertelna.

19. Nie wszystko, co żyje jest nieśmiertelne.

20. To, co może się rozkładać/zanikać – jest również skażone.

21. To, co istnieje zawsze jest niezmienne.

22. To, co jest niezmienne jest wieczne.

23. To, co jest zawsze wytworzone/zrobione – jest zawsze skażone.

24. To, co było wytworzone raz – nie podlega skażeniu – nie może stać się inną rzeczą.

25. Po pierwsze – Bóg, po drugie – Wszechświat/Kosmos, po trzecie – Człowiek.

26. Wszechświat dla człowieka – człowieka dla Boga.

27. Ta część duszy, która posiada narządy postrzegania – jest śmiertelna, ale ta część, która posiada inteligencję – część nadzorującą – jest nieśmiertelna.

28. Każda Esencja życia jest nieśmiertelna.

29. Każda Esencja jest niezmienna.

30. Wszystko co istnieje jest podwójne/dualizm.

31. Żadna rzecz, która istnieje nie może być w bezruchu.

32. Nie wszystkie rzeczy są uaktywnione przez duszę, ale cokolwiek istnieje jest uaktywnione przez duszę.

33. Wszystko, co podlega cierpieniom jest postrzegające zmysłowo – wszystko co jest postrzegane zmysłami, cierpi.

34. Wszystko, co jest smutne, raduje się również i jest śmiertelną żyjącą istotą.

35. Nie wszystko co się raduje jest również smutne, ale jest wiecznie żyjącą istotą.

36. Nie każde ciało jest chore, każde ciało które jest chore, podlega rozpadowi.

37. Umysł jest w Bogu.

38. Kwestionowanie jest w człowieku.

39. Logiczne myślenie w umyśle.

40. Umysł jest pozbawiony cierpienia /tylko ta prawdziwa część, która jest w niewoli umysłu logicznego/.

41. Nic nie ma w Ciele co jest prawdziwe.

42. Wszystko, co jest nie-materią – nie podlega kłamstwu.

43. Wszystko co jest wytworzone/zrobione – jest skażone.

44. Nic dobrego na Ziemi, nic złego w Niebie.

45. Bóg to Dobro – człowiek to zło.

46. Dobro jest nieprzymuszone – ze swojej wolnej woli.

47. Zło jest niezamierzone, lub wbrew własnej woli.

48. Bogowie wybierają rzeczy dobre – jako rzeczy dobre.

49. Czas jest rzeczą Świętą.

50. Prawo jest ludzkie.

51. Krzywda jest pokarmem Świata.

52. Czas powoduje skażenie Człowieka.

53. Cokolwiek jest w Niebie, jest niezmienne.

54. Wszystko co istnieje na Ziemi podlega zmianie.

55. Nic w Niebie co jest służebne, nic na Ziemi nie jest wolne od zapłaty.

56. Nic nie ma w Niebie, co jest nieznane – nic nie ma na Ziemi, co jest znane.

57. Rzeczy na Ziemi nie mają łączności z tymi, które są w Niebie.

58. Wszystko w Niebie jest bez skazy – wszystko na Ziemi podlega doskonaleniu.

59. To co jest nieśmiertelne, nie jest śmiertelne – to co jest śmiertelne, nie jest nieśmiertelne.

60. To co zostało zasiane, nie zawsze jest zrodzone – ale to co jest zrodzone, zawsze jest zasiane.

61. Rozkładające się ciała posiadają dwie pory – jedna na sianie aż do wzejścia – druga na wzejście aż do śmierci.

62. W Wiecznie trwających Ciałach – czas jest od chwili Powstania/Generacji.

63. Rozkładające się ciała są powstające i zanikające.

64. Rozkładająca się materia jest zamieniana na przeciwności – usunięcie skażenia oraz Regeneracje/Odrodzenie, ale wieczna materia jest sama w sobie i jest sobie podobna.

65. Powstaniem człowieka jest skażenie – skażenie człowieka jest początkiem powstania.

66. To co daje potomstwo lub odradza inne – jest samo w sobie potomstwem lub płodem powstałym z tego.

67. Istniejące niektóre rzeczy, niektóre są w ciałach – niektóre są w Pomysłach.

68. Wszystko co jest niezbędne do działania czy pracy, istnieje w ciele.

69. To co jest nieśmiertelne, nie bierze udziału w tym co jest śmiertelne.

70. To co jest śmiertelne, nie wchodzi do ciał nieśmiertelnych, ale to co jest nieśmiertelne, wchodzi do tego, co jest śmiertelne.

71. Działalność lub Wykonawstwo nie idzie do góry – ale zawsze schodzi w dół.

72. To co istnieje na Ziemi, nie daje żadnej korzyści dla tych, co w Niebie; ale wszystkie rzeczy w Niebie wpływają korzystnie i wspomagająco na wszystkie rzeczy na Ziemi.

73. Niebo ma możliwości wyposażenia Ciał skażonych na Ziemi w narządy mogące przyjąć – Ciała Wieczne.

74. Ziemia jest brutalna, Niebo jest sprawiedliwe.

75. Wszystko co jest w Niebie, jest poddane lub umieszczone pod tym; wszystko co istnieje na Ziemi jest umieszczone na tym.

76. Niebo jest pierwszym elementem.

77. Opatrzność jest Świętym porządkiem.

78. Konieczność jest Ministrem lub Sługą Opatrzności.

79. Fortuna jest pojazdem albo efektem tego, co jest bez porządku – ulubieniec działania, kłamliwa Fantazja albo opinia.

80. Czym jest Bóg? Nie do wypowiedzenia, nie do określenia niezmieniające się DOBRO.

81. Czym jest człowiek? Niezmieniające się Zło.

82. Jeśli zapamiętałeś te najważniejsze rzeczy do perfekcji, wtedy nie zapomnisz większości tego, co w tych słowach ja ci wyłożyłem, bo w tym mieści się cała zawartość podsumowania.

83. Należy unikać rozmów z ludźmi tłumu lub zwykłymi ludźmi, bo nie chciałbym aby te tematy spowodowały zazdrość – nie mówiąc już o szyderstwie i wyśmiewaniu się z ciebie przez wielu.

84. Bo podobni zawsze przyjmują to co jest podobne do nich – ale niepodobni nigdy nie zgodzą się z niepodobnymi Takie wywody nie mają wielu słuchaczy – dla wielu jest to szukaniem przygód, ale oni mają w sobie coś szczególnego.

85. Oni raczej by podsycali zło w człowieku dla ich krzywdy, dlatego należy unikać ludzi tłumu, bo nie są w stanie zrozumieć dobra i wielkości tego o czym mówimy.

86. Co masz na myśli Ojcze?

87. Synu, taka jest natura żyjących istot nazwanych Człowiekiem – który jest bardzo zdolny do wyrządzania krzywdy – jest to podobne jakoby się tym odżywiał – jest to jego radością. Gdyby poznał prawdziwy stan rzeczy, prawdziwe znacznie i jak jest Wszechświat Stworzony, że wszystko jest zgodnie z Opatrznością lub Koniecznością, przeznaczeniem i losem mającym władzę nad wszystkim i dlaczego to było Stworzone. I gdyby uchwycił przyczynę Zła nad Przeznaczeniem i Losem – wtedy nigdy by nie zaprzestał działań Zła.

88. Dlatego musimy patrzeć ostrożnie na tego rodzaju ludzi, że będąc w niewiedzy, mogą mniej zła wyrządzić z obawy przed tym, co jest ukryte i utrzymywane w tajemnicy.

Koniec Księgi Pierwszej  (1)    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    dalszy >  

komentarze

[foto]

1. Dobro i zło... • autor: Przemysław Kapałka2013-06-18 18:15:41

Dobro i zło (a więc dualizm), zła Ziemia i człowiek, diabeł, walka... Najdelikatniej mówiąc, przereklamowane. Ten, który się nazywał po trzykroć wielkim, chyba miał po trzykroć przerost wyobrażeń o sobie nad rzeczywistością.


[foto]

2. Corpus Hermeticum • autor: Wojciech Jóźwiak2013-06-18 19:28:47

Zamieściłem "Corpus Hermeticum" w Tarace z podobnego powodu, dla którego zamieściłem kiedyś "Księgę Przemian - Yijing". Z powodu tego, że jest to zabytek, który powinien znać każdy, kto zajmuje się ezoteryką i nie tylko. Corpus Hermeticum, którego jedną z ksiąg jest "Poimandres" lub "Pymander", jest jakby drugą nogą na której stoi zachodni mistyczny idealizm, pierwszą są pisma chrześcijańskie. Można nie "wierzyć" w gnozę, ale trzeba znać jej początki. Dokładnie tak samo jak z Ewangelią. Teraz mamy szerszy widok, znamy dorobek indyjski, buddyjski i taoistyczny, ale w XV wieku przeniesienie Corpus Herm. z Bizancjum i przełożenie go na zrozumialszą na Zachodzie łacinę było jednym z czynników, które wytworzyły Renesans. Do którego warto wracać, także joginom i szamanom, bo to był ostatni w Europie okres, kiedy ludzie starali się być KOMPLETNI i nie dzielili swoich dusz, duchów ani ciał na specjalistyczne plasterki.
Szczęście byłoby pełne, gdyby ktoś przetłumaczył Corpus na polski z greckiego oryginału.
Co do autora: Hermes Trismegistos jest takim samym dobrym autorem Corpus jak Padmasambhava jest autorem term, a św. Marek autorem 1-szej ewangelii.
[foto]

3. Pymander / Poimandres, inne tłumaczenie z ang. • autor: Wojciech Jóźwiak2013-06-18 19:34:40

Istnieje od 2012:
www.hermetyk.pl/sites/default/files/files/Corpus-Hermeticum-I-Poimandres.pdf
Tłumaczone z przekładu Meada, ok. 1900.
[foto]

4. Po ang. i po grecku • autor: Wojciech Jóźwiak2013-06-18 19:47:30

Jeszcze jedno bardzo ładne tłumaczenie angielskie i obok grecki oryginał:
ldysinger.stjohnsem.edu/@texts/0301_corp_herm/01_poimandres.htm

[foto]

5. Co do "diabła"... • autor: Wojciech Jóźwiak2013-06-18 19:58:50

Co się tyczy "diabła" w pkt. 81, to w ang. tekście jest:

"81. What is Man? An unchangeable Evil."

Czyli "zło", nie "diabeł", pomyłka Tłumacza, napisałem do niego, ale Australia teraz pewnie śpi.
Gdybym miał na ekranie tekst grecki, czułbym się pewniej :)
[foto]

6. Dla tych co rozumieją • autor: Przemysław Kapałka2013-06-19 09:32:05

Jeśli dobrze rozumiem powyższy wywód, ten tekst jest dla tych, którzy rozumieją? Jaki więc jest pożytek z niego?

Kazik, chyba ująłeś rzecz genialnie.

[foto]

7. Poimandres, gnostycka tradycja i schozofrenia • autor: Wojciech Jóźwiak2013-06-19 09:42:23

Kaziku, tak się złożyło/składało, że zarówno całe Corpus Hermeticum i Poimandres w szczególności, w Polsce pozostawały niemal nieznane. Tzn. znała je "garstka" którzy przeczytali po grecku, łacinie lub angielsku. Tymczasem te teksty (bo to jest wielość tekstów) jakoś "chodzą" po naszej kulturze i czytając jakieś inne książki warto wiedzieć, że w pewnym miejscu autor "jedzie Trismegistosem".
(Np. "Tako rzecze Zaratustra" Nietzschego jest napisane bardziej jako "anty-Poimandres" niż "anty-Ewangelia".)
Po drugie, Corpus Hermeticum rzuca światło na to, JAK i "CZYM" - jakimi pojęciami - myśleli ludzie w Starożytności. Nie tej wczesnej, klasycznej, z której jest Odyseja Homera, Dialogi Platona lub mowy Katona - tylko w tej późnej, kiedy "krajobraz myślowy", mindscape, Greków i Rzymian przemieszał się z Syrią, Egiptem, Persją i Izraelem, czyli tej Starożytności, z której zwykle poza Ewangeliami (prawie) nic się nie czyta. A ludzie wtedy powszechnie myśleli gnozą.
I to warto wiedzieć, nawet gdyby ta gnoza dzisiaj była dla nas mało strawna.
Co do tego, że teksty gnostyckie są "schozofreniczne": to jest znakomite spostrzeżenie! Bo  schizofrenicy myślą gnozą! Przynajmniej nasi, w Europie. Nie wiem jak japońscy, chińscy, hinduscy i nie wiem czy ktoś to w ogóle studiował. Jung albo Grof pewnie by to skomentowai tak, że i schizofrenicy i gnostycy mają dostęp do Zbiorowej Podświadomości.  Oczywiście można w Zbiorową Podświadomość nie wierzyć i ja sam nie bardzo wierzę, ale występuje zjawisko "lgnięcia do gnozy" - i to jest wciąż bardzo aktualne. Wiec warto znać oryginalne i podstawowe teksty gnostyckie, gdzie te idee są wyłożone wprost.
Może kiedyś uda mi się o tym napisać więcej.
(A poza tym, kto nie chce, może nie czytać :)

8. Dzięki, Wojtku • autor: Nierozpoznany#66612013-06-19 10:42:25

za ten tekst na Tarace.
Nie znałam go, a rzeczywiście postrzegam go jako źródło (?) jednej  nogi, na której stoi Zachód. Nie trzeba być naukowcem, żeby odnaleźć w nim - nie wiem, czy źródło, ale na pewno pokrewieństwo - nie tylko do filozofii nowożytnej, czy porenesansowej, ale do oczywistego platonzimu, czy równie oczywistego katolicyzmu w "wersji odaugustiańskiej". 

Tenże tekst może uczyć pokory (albo odwrotnie). Tak, jestem diabłem. I tak, jestem aniołem. Mnie jakoś przyszedł do głowy cytat z Rilkego: „Jeśli opuszczą mnie moje demony, odlecą wraz z nimi moje anioły". Mam nadzieję, że tego doświadczę, bo wychodzi mi, że w efekcie zostanie Człowiek.

I jeszcze dwie pozycje z "Eschatologicznej listy prania" Koppa. To taki ukłon w stronę kazika :)
1. Wszystkie ważne bitwy toczą się we wnętrzu naszego "ja".
2. Wszelkie zło jest potencjalną witalnością, która potrzebuje przetworzenia.

Dziękuję więc raz jeszcze.

9. do kazika • autor: Nierozpoznany#66612013-06-19 11:34:50

Zgadzam się.

To wybór każdego z nas, czy swoje bitwy będziemy toczyć (i wygrywać oraz/lub przegrywać) "wewnątrz", czy "na zewnątrz". A właściwie w jakich proporcjach, bo jedno bez drugiego ma raczej słabe konotacje.
Wybór tylko "wewnątrz" to boska schizofrenia. A tylko "na zewnątrz" wcześniej czy później zyska miano, do wyboru: konfliktowości, totalitaryzmu, terroryzmu, albo - bardziej z mojego podwórka - psychopatii/socjopatii. Ale uważam, że każdy ma prawo do własnych wyborów.

I też łączę to ze świadomością.

Zmykam do pracy, potowarzyszyć innym w ich walkach :)

10. Tlumaczenie • autor: Nierozpoznany#63402013-06-19 12:19:03

Dziękuję za link do hermetyka. W bibliotece (www.hermetyk.pl/biblioteka) znajdują się trzy rozdziały Corpusu wkrótce pojawia się następne. Bardzo chciałbym wziąć się kiedyś za oryginał, ale raczej w najbliższym okresie nie ma co na to liczyć.


Co do diabła/zła w powyższym cytacie zdanie to kontrastuje  ze zdaniem poprzednim, skłaniałbym się również do zła raczej niż diabła. Tekst ten nie jest zazwyczaj włączamy do CH, nie posiadam więc greckiego tekstu. Można jednak posłużyć się innym tekstem hermetycznym: w 19 wersie XI traktatu w Stobaei Hermetica mamy podobny fragment - bóg jest dobry, człowiek jest zły (Ο θεος αγαθός• ο ανθροπος κακος) /mam nadzieje, ze grackie litery przejda).

 

Po powrocie do domu podlinkuję na blogu tarakę w ramach rewanżu.

 

Co do pytania "po co?" zgadzam sie z Wojtkiem. Jest to klasyka i osoba ogolnie wyksztalcona moze chciec zapoznac sie z tym tekstem. A kto nie chce, czytac nie musi :)

 

Pozdrawiam,
Rafal

[foto]

11. Chyba agathos? • autor: Wojciech Jóźwiak2013-06-19 12:26:34

Ho theos agathos? Gamma, nie psi?

12. Zgadza sie • autor: Nierozpoznany#63402013-06-19 13:35:23

Zgadza sie,  gamma. Oczywiscie winna jest moja komorka, a nie ja ;)
[foto]

13. Odnośnie komentarzy 3 i 9 • autor: Przemysław Kapałka2013-06-19 17:20:41

Żyjemy w czasach, w których musimy od nowa wypracować sobie podejście do świata, spojrzenie, postawy - wszystko. W tej sytuacji wydaje mi się, że poznawanie tych "nóg", na których opiera się nasza mistyka i cokolwiek jeszcze, może przynieść więcej szkody, niż pożytku. Tym sposobem będziemy się dalej bujać w kręgu starych poglądów i przekonań, zamiast się od nich odciąć i zbudować sobie nowe.

A poza tym, kto nie chce, może nie czytać

Dlatego poprzestałem na pierwszej stronie :)

Co do jednego jestem skłonny się zgodzić: Tekst wywołał kontrowersje, a więc chyba był potrzebny.

14. Dodatek od tlumacza • autor: Jeowski2013-06-25 03:06:41

Aby zrozumiec lepiej Boski Pymander trzeba zrozumiec roznice czym jest wiedza Obiektywna czym jest wiedza subiektywna .Wiedza obiektywna zwana jest czesto wiedzo wyzszej swiadomosci . Natomiast wiedza subiektywana - jest to wiedza wymyslona przez czlowieka - czyli ?????????? .Tlumaczac ten tekst staralem sie oddac jak najbardziej zblizone zrozuminie nie dodajc nic od siebie, lub popisujac sie pieknymi slowami, aby podobac sie cztajacym , na poczatku chcialem dac pewne komentarze pozniej doszedlem do wniosku ze nie mam takiego prawa ,,,,,,,,, poprostu cztajacy musi dorosnac  do tego poziomu aby to rozumiec .  W wielu zrodlach jest napisane  ze czlowiek wladajacy umyslem zmyslowym nie moze rozumiec wiedzy obiektywnej , np Pawel List doKor.2:14 Mowi bardzo wyraznie Czowiek zmyslowy nie przyjmuje rzeczy - ktore sa z Ducha .... - bo sa dla niego glupstwem i nie moze ich poznac.  J. mowi rowniez w wielu miejscach Bibli najbardziej dobitne jego slowa ukazane Mat.7;6 /Nie dawajcie psom tego co sw. i nie rzucajcie perel przed .......... Luk.10;21Wyslawiam cie Ojcze ze zakryles te rzeczy przed madrymi i roztropnymi - a objawiles je prostaczkom.
Dobrym tego przykladem jest poprzedni komentarz, mam nadzieje ze dotrzyma slowa ??
Podobajo mi sie slowa jednego z hinduskich mistrzow - w pewnym sensie pomagajo  zrozumiec dlaczego wiedza Obiektyna jest tak trudna do  rozumienia..........
     Bog moze byc znany - ale nie zrozumiany 
     Rozumowanie - jest wyobrazaniem umyslu
     Aby dostrzec - musze sie oddzielic od dostrzegajacego .
     To ukazuje nam podzial/rozlam-dualizm.
     Bog jest Jednoscio. Polaczeniem -Union.
     Dlatego jest Nie zrozumialy przez nasz umysl.
    Jako Jednosc - Jeden nie moze sie dzielic 
    To co jest fizyczne jest zroznicowane  /plus i minus/
    To co jest zrozumiale podlega Zmyslom poznania /Hermes/
 Osoba cztajaca dzielo Hermesa gdy wroci po pewnym czasie napewno bedzie mogla dostrzec ze widzi cos innego i wiecej tak bedzie za kazdym razem , jezeli ktos bedzie chcial, wysle text PDF  pozdrawiam  J.        

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)