zdjęcie Autora

24 sierpnia 2012

Wojciech Jóźwiak

z cyklu: Auto-promo Taraki 2 (odcinków: 151)

Kurs astrologii, sezon 2012-13

Kategoria: Projekt Taraka

« Postęp w AstroAkademii! Szamanizm i pogaństwo, czyli nie tu i nie teraz »

Kurs astrologii (i tarota) w ramach Akademii Astrologii w obecnym sezonie jest w fazie ruszania. Tylko tak to mogę nazwać, ponieważ przy obecnych zasadach Kursu nie można powiedzieć, że kurs „zaczyna się” w jakimś momencie – ponieważ on trwa stale. Stale jest czynny. Z drugiej strony jednak większość z nas od września (lub od października) zaczyna robić coś nowego – bo taki nawyk został nam ze szkoły – więc dzięki temu mamy teraz dobry moment, żeby dołączyć do Kursu. (Chociaż równie dobry moment był np. 20 czerwca. :)

Więcej o Kursie przeczytasz tu: Kurs Podstaw Astrologii. (Tę nazwę wkrótce zmienię, bo niektóre tematy wcale nie są „podstawowe”, przeciwnie, są bardzo zaawansowane!)

Tematy Kursu, do wyboru, są tu: Tematy kursowe.

A żeby nie skakać po stronach, przedstawiam je wszystkie tutaj, poniżej:


Tematy kursowe


Podstawy astrologii

Budowa kosmogramu (horoskopu), w tym:
Niebo a ziemia. Struktura nieba. Horyzont, równik, ekliptyka. Ascendent i medium coeli. Punkty kardynalne ekliptyki. Znaki zodiaku i ich znaczenia. Planety i ich znaczenia.
Twój urodzeniowy kosmogram i "co w nim jest?"

temat 1.1: Całkiem wstępny temat

Poziom: początkujący

Zadania wstępne: przedstawienie się, podręczne horoskopy, dziennik. Niezbędny elementarz astrologii: podstawowe pojęcia, terminologia, co to znaczy.
Typy planetarne: typy osobowości związane z poszczególnymi planetami. Czy masz planetę na osi horoskopu?
Znaki zodiaku a żywioły i planety. Żywioły i inne rzeczy układające się w czwórki. Władcy znaków.
Aspekty - najważniejsze wiadomości


temat 1.2: Wyznaczanie dominanty w swoim horoskopie urodzeniowym

Poziom: początkujący

Planety na osiach. Czy typ planetarny zgadza się z tym, jak widzisz siebie?
Dominujące znaki zodiaku - dominanta zodiakalna.
Planety silne siłą ich znaków.
Planety wskazane przez Światła.


temat 1.3: Psychologia dla astrologów

Poziom: początkujący

Pięć wymiarów osobowości - tzw. po ang. "OCEAN", i ich związek z planetami.
Rodzaje inteligencji i ich związek z planetami.
Enneagram, główne negatywne emocje, 9 typów enneagramu. Związki z astrologią.
Ćwiczenia praktyczne z powyższych.


temat 1.4: Więcej o znakach zodiaku

Poziom: początkujący

Grupy i cykle znaków zodiaku
Specjalności znaków zodiaku
Księżyc w znakach zodiaku. Słoneczna i księżycowa wersja znaków.
Planety-w-znakach jako astrologiczne wskaźniki.
Co musisz wiedzieć o swoich planetach-w-znakach.


temat 1.5: Horoskop tak jak go widać względem horyzontu

Poziom: początkujący

Pojęcie przestrzeni lokalnej. Powtórzenie: osie horoskopu a kierunki i strony świata. Jak to jest na południowej półkuli, a jak za kołem polarnym? Znaczenia 4 osi horoskopu. Oktotopos czyli 4 strefy przyosiowe + 4 strefy międzyosiowe. Ich znaczenia, jak się tam przejawiają planety.
Domy: według Greków, w astrologii po-średniowiecznej. Co się w nich zgadza, a co nie. Badanie przykładów planet-w-domach.


Portret osoby

Dominujące znaki i planety. Dominanta planetarna horoskopu. Przejawianie się składników horoskopu w horoskopowym organizmie człowieka. Wymiary osobowości. Typy inteligencji. Enneagram. Praktyczne ćwiczenia z astro-psychologii.

temat 2.1: Moja horoskopowa specjalność

Poziom: średnio zaawansowany

Które z elementów swojego urodzeniowego horoskopu szczególnie wyraźnie są w nim zaznaczone? Które z nich "dobrze czujesz"? Znajdowanie takich wskaźników horoskopowych, "w których możesz być mocny" czyli twoich horoskopowych specjalności. Szukasz ich także w horoskopach koleżanek/kolegów. Wywiady, odpytywanie itd.

Uwaga: jeśli chcesz, możesz ten temat kilka razy powtarzać badając w ten sposób różne horoskopowe wskaźniki.


temat 2.2: Elementy horoskopu badane u kolegów

Poziom: średnio zaawansowany

Wybierasz upatrzony element horoskopu, na przykład „Słońce w Strzelcu”, „ascendent w Raku”, „obsadzony planetą punkt 4 stopnie Ryb” - itp. Znajdujesz kolegów, czyli osoby z AstroAkademii, które w urodzeniowym kosmogramie mają ten element. Zadajesz im pytania, z których wnioskujesz, jak ten element przejawia się w ich osobowości i (ogólniej) w ich portrecie. - Jak ten element działa.

Wyniki przedstawiasz na forum. --- Jest to nauka astrologii przez zapytywanie "nosicieli" danych wskaźników.


temat 2.3: Astro-portret celebryty

Poziom: średnio zaawansowany

Wybierasz osobę znaną publicznie, której życie i „portret” są dobrze udokumentowane, i której godzina urodzenia jest znana i wiarygodna. Najlepiej żeby była to osoba nieżyjąca lub mająca większość życia i dokonań (prawdopodobnie) za sobą.
Przedstaw, jak przejawiały się planety i inne elementy jej urodzeniowego kosmogramu w jej portrecie i życiu.

Uwaga: można temat powtarzać z różnymi celebrytami.


Biografia i prognoza

Badanie rozwoju w czasie, czyli astrologiczna biografia. Cykle planetarne: cykl Saturna, Jowisza, Urana. Tranzyty i ich kaskady. Jakość czasu zależna od planet - planetarny klimat czasu. Badanie kosmogramów wydarzeń i zawartych w nich tranzytów.

temat 3.1: Cykl Saturna, badanie praktyczne

Poziom: zaawansowany

Podziel swoją biografie/historię na epoki (od 2 do 15 lat). Określ, jakie wydarzenia były przełomami czyli oddzielały kolejne epoki. Określ, co było charakterystyczne w każdej epoce i dlaczego właśnie taka epokę wydzielasz. (Dalej ten podział nazywam „empirycznymi epokami”, ponieważ wydzielamy je na podstawie empirii czyli samych wydarzeń z życia, nie sugerując się pozycjami planet.)

Uwaga! Jest wstępne ćwiczenie dla wszystkich cykli, tranzytów i innych metod badania biografii.

Wypisz przejścia Saturna przez osie swojego urodzeniowego kosmogramu, czyli zrób swój „osobisty kalendarz saturnowy”.

Sprawdź, które ze zmian epok (przełomów) zgadzają się z powyższymi przejściami Saturna przez osie.

Znajdź ewentualne inne wydarzenia zgadzające się z przejściami Saturna.

Jaki jest trwały dorobek, lub trwała strata lub trwała zmiana z przejść Saturna przez osie?

(Opcjonalnie) Uzupełnij powyższy wykaz i wnioski o tranzyty Saturna względem Świateł.

Badasz co najmniej jeden ostatni (najnowszy) cykl Saturna, czyli ostatni okres, kiedy Saturn przeszedł przez 4 pełne ćwiartki swojego cyklu. (Osoby zbyt młode na to badają tyle, ile mogą.)

Znajdź-wybierz koreferenta spośród uczestników AstroAkademii. Będzie to osoba, która przeczyta i sprawdzi twoje wyniki, i którą wciągniesz do dyskusji.


Wariant: to samo zadanie: badanie cyklu Saturna, ale u innej znanej ci osoby. Będzie to ktoś, kogo dobrze znasz i z kim masz dobry kontakt, a osoba ta ma wiarygodną godzinę urodzenia.


temat 3.2: Cykl Jowisza, badanie praktyczne

Poziom: zaawansowany

Patrz temat „Cykl Saturna”.

Różnica w porównaniu z Saturnem taka, ze nie analizujesz wszystkich przejść Jowisza przez osie kosmogramu ani wszystkich kolejnych ćwiartek jego cyklu, ale wybierasz kilka (co najmniej 4) najbardziej wyraziste.

Jak przy Saturnie, wariant badania innej i znanej ci osoby.

Uwaga! Konieczne jest wykonanie najpierw tematu „Cykl Saturna”.


temat 3.3: Cykl Urana, badanie praktyczne

Poziom: zaawansowany

Patrz temat „Cykl Saturna”. Konieczne jest wykonanie najpierw tematu „Cykl Saturna”.

Podobnie jak przy Saturnie, badasz cykl Urana u siebie. Inaczej niż przy Saturnie, prócz siebie i własnej biografii bierzesz na warsztat przynajmniej jedną inną osobę, a optymalnie dwie. (Ponieważ dane o cyklu Urana z biografii jednej osoby to za mało.)


temat 3.4: Kaskada tranzytów. Badanie zdarzeń tranzytami

Poziom: zaawansowany

Wybierz i przedstaw jedno spektakularne wydarzenie z życia - swoje lub dobrze znanej ci innej osoby. (Wtedy podaj jej dane do horoskopu.)

Przedstaw kaskadę tranzytów dla tego zdarzenia.

Zinterpretuj - napisz, jak się przejawił wpływ każdej zaangażowanej planety i jej tranzytu (składowego tranzytu tej kaskady).

Rozważ, czy wydarzenie to nastąpiło „w porę”, czyli w momencie najbardziej prawdopodobnym astrologicznie - czy też był inny moment, astrologicznie „dogodniejszy” na jego nastąpienie.

Jakie masz refleksje n.t. charakteru i działania planet na podstawie tej kaskady?


temat 3.5: Bieżąca obserwacja tranzytów

Poziom: zaawansowany

- głównie tranzytów Jowisza, Saturna, Marsa i Wenus.

Sporządź kalendarz tranzytów na najbliższy okres od jednego miesiąca do dwóch miesięcy. (Albo dłużej.) Na bieżąco obserwuj co się dzieje, relacjonuj na forum. Stawiaj prognozy, co będzie podczas nadchodzących tranzytów.


temat 3.6: Astro-biografia

Poziom: zaawansowany

Znajdź osobę, której biografie znasz lub możesz poznać z odpowiednią dokładnością - z książki (książek) lub z internetu. Osoba ta także musi mieć wiarygodny czas urodzenia.

Opracuj i przedstaw astro-biografię tej osoby. Jak przejawiały się u niej cykle Saturna, Jowisza, Urana, oraz ważne tranzyty?


Tematy badawcze

Nie całkiem rozpoznane, pionierskie obszary astrologii. Tematy wymagają autorskiego i samodzielnego podejścia. Tu należą: synastrie czyli horoskopowe związki między osobami. Progresje i dyrekcje. Nowe obiekty, jak Lilith, Eris, Chiron itd. Astro-geografia. Niekonwencjonalne techniki portretu i prognozy.

temat 4.1: Synastrie - porównywanie horoskopów

Poziom: zaawansowany

Znajdź 1 osobę, z którą cię wiąże znany i dobrze określony związek. Np.: małżeństwo lub nieformalny związek. Długotrwała przyjaźń. Takaż współpraca. Zależność zawodowo-służbowa. Jest twoim mistrzem. - I tp.
Znajdź wszystkie ważne i silne aspekty wzajemne czyli synastrie.
Zinterpretuj: jak prawdopodobnie te synastrie się wyrażają.
Plus teoria pod czujnym okiem Prowadzącego.

Lekcja dla tego tematu: Synastrie: wstęp
Wątek forum dla tego tematu: 68. Synastrie


temat 4.2: Progresje: kwerenda i seminarium

Poziom: samodzielny

Na podstawie własnego rozpoznania-kwerendy, przedstaw, co w Internecie piszą o progresjach.

Szczególnie szukaj danych o podejściach historycznie udokumentowanych - w ramach „astrologii klasycznej”. Oraz o ewentualnych współczesnych propozycjach i badaniach.


temat 4.3: Progresje sekundarne (dzień na rok): rozpoznanie na sobie

Poziom: samodzielny

Znajdź co najmniej 6 ważnych („dużych”) progresji (progresywnych aspektów) u siebie, czyli sporządź „progresywny kalendarz” dla swojej przeszłości.

Zinterpretuj te progresje, czyli znajdź, co się wtedy wydarzyło i z którymi wydarzeniami można powiązać progresje.

Uwaga: wymaga wcześniejszego przerobienia tematu „Cykl Saturna” i w tym podziału swojej biografii na (empiryczne) epoki.

Wątek forum: Progresja sekundarna
Lekcja: Progresja sekundarna czyli dzień na rok


temat 4.4: Dyrekcje: rozpoznanie na sobie

Poziom: samodzielny

Sprawdź czy i w jakim stopniu dyrekcje „stopień na rok” działają u ciebie. - tzn. czy można je powiązać ze znaczącymi wydarzeniami, zwłaszcza z przełomami empirycznych epok.

Uwaga: wymaga wcześniejszego przerobienia tematu „Cykl Saturna” i w tym podziału swojej biografii na empiryczne epoki.


temat 4.5: Rektyfikacja horoskopu

Poziom: zaawansowany

Rektyfikacja czyli uściślenie niepewnej godziny urodzenia, trzy podejścia:
(a) przez kosmogramy krewnych i bliskich,
(b) przez zwrotne wydarzenia w biografii,
(c) przez pasowanie do kosmogramu.
Ćwiczenia praktyczne.
(W ogóle to jest temat wybitnie praktyczny i rektyfikacja bez praktycznej potrzeby nie ma sensu.)


temat 4.6: Małe planety

Poziom: zaawansowany

Badanie "małych planet" (Eris, Chiron, Ceres... i in.) w kosmogramach ludzi i zdarzeń. Wyciągasz wnioski. Porównujesz z literaturą. Odkrywasz.


Tarot

Wewnętrzny porządek wśród kart tarota. Wielkie i małe arkana. Związki małych arkanów z zodiakiem. Związki wielkich arkanów z enneagramem. Punkty harmoniczne w zodiaku i enneagram jako konstrukcje pomocnicze do zrozumienia systemu tarota. Symbole astrologiczne w tarocie. Praktyka dywinacji. Możliwe wycieczki do Yijing.

temat 5.1: Tarot

Poziom: średnio zaawansowany

Temat Tarot jest wybitnie praktyczny. Będziemy wykonywać rozkłady kart i "czytać" (interpretować) je, i przy tej okazji będę omawiać teoretyczne zagadnienia związane z tym właśnie rozkładem i pytaniem. Zakładam, że uczestnicy znają już karty tarota (w jakimś stopniu), za to chcą poszerzyć swoje umiejętności i rozbudzić swój "umysł dywinujący". Temu właśnie celowi będą służyć ćwiczenia.

Nie dzielę tego tematu na mniejsze podpunkty, za to zachęcam do przerobienia go kilka razy - jeśli ktoś ma taką potrzebę.

Z teorii: Lęk, gniew i wstyd. 9 typów enneagramu. Rozpoznawanie typów enneagramu na sobie, znajomych i postaciach literackich. Przejścia między typami i ich związek z wielkimi arkanami tarota. Małe arkana i zodiak. Sens pozycji rozkładu. Ćwiczenia z kartami na wyobraźnię.


Auto-promo Taraki 2: wstęp na końcu

Starsze teksty z tego cyklu w blogu Auto-promo.


« Postęp w AstroAkademii! Szamanizm i pogaństwo, czyli nie tu i nie teraz »

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)