zdjcie Autora

03 kwietnia 2016

Piotr Jaczewski

z cyklu: Tkanie s농w (odcinkw: 219)

Maniczna dziwno뜻
B쿽gos쿪wiestwo bstwa.

Kategoria: Nowy szamanizm

« Mentorzy geekw i nerdw Pa쿪c pamici »Szczeglne, wa퓆e i wyj켾kowe w perspektywie jest te odmienne, dziwne i obce. Je턫i bogowie to si퀉 kszta퀃uj켧e to퓋amo뜻, czyni켧e szczeglnymi, wa퓆ymi, wyj켾kowymi jakie aspekty 퓓ciowego funkcjonowania, to tym samym czyni odmiennymi, dziwnymi, obcymi (Wyrd narasta z transem).

Ka풼e stanie si kim lokuje nas w jakim miejscu przestrzeni psychokulturowej (?), gdzie istnieje zarwno punkt widzenia, z ktrego jest si szczeglnym, wa퓆ym i wyj켾kowym, oraz ten, z ktrego jest si odmiennym, dziwnym i obcym. Owa bosko뜻 kultury, psychospo쿮cznej rzeczywisto턢i, spektrum pozycji i rl grupowych - wynika rwnie z definicji bogw (jw).

Kultura jest si낢 kszta퀃uj켧 to퓋amo뜻. Do턻iadczania nasze i cudze s si낢 kszta퀃uj켧 to퓋amo뜻. Pozycja, jak zajmujemy spo쿮cznie, czy wzgldem jakiego do턻iadczenia(tematu), kszta퀃uje to퓋amo뜻. I cho mamy wielki wp퀉w na kierunek, jako뜻 czy sposb owego kszta퀃owania, to nie mamy nad nim kontroli. Efekt jest spraw bosk, nierozstrzygaln z perspektywy naszych ogranicze. Mo퓆a by doskonale przygotowanym do dowolnego wyzwania, to ostateczny efekt zwykle jest zale퓆y od wielu niewolicjonalnych czynnikw, w tym szcz沅liwego przypadku.

Owo pozostawanie bogw si낢 niewolicjonaln, le엽c poza 턻iadom kontrol, kieruj켧 si interesem spo쿮cznym, w쿪snym widzimisi, czy przypadkowym afektem, czyni z nich figury, przed ktrymi trzeba si chroni, stawia im odpr, wykupywa si z ich inno턢i, obco턢i, dziwno턢i.

Tu ponownie pojawia si miejsce imaginarium oraz spo쿮cznych czy  indywidualnych rytua농w, tre턢i wewntrznych oraz 턻iadomie i powtarzalnie odtwarzanych zachowa b켨 opowie턢i (mitw). W tym kontek턢ie - obco턢i, inno턢i i odmienno턢i 턻iata bogw - nie maj one zapewni 낢czno턢i ze 턻iatem bogw, one maj przed nim chroni.Tkanie s농w: wstp na kocu

Pisane do Taraki - Magazynu Rozwojowego:
Wyobra sobie wielowymiarow pajcz sie wczesnym porankiem, pokryt kroplami rosy. I ka풼a kropla zawiera odbicie, wszystkich innych kropli rosy - Alan Watts.
Ten blog odzwierciedla dalsze dzieje Okiem Hipnotyzera.
My턫i odzwierciedlaj si w dzia쿪niu,
S쿽wa odbijaj si w odczuciach,
Wyobra펝ia odzwierciedla si w Relacjach,
Rozwi콄ania skrywaj si w Problemach,
Intuicja niesie tre턢i Zachowania,
Kultura uosabia cz沅ci Osobowo턢i. My턫! Obserwuj! Dzia쿪j! Wyczuwaj! Dyskutuj! Pisz!

Korekta przez: ()« Mentorzy geekw i nerdw Pa쿪c pamici »

Komentowanie wy낢czone wszdzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegl켨 Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- has쿽
Zaloguj
Pomi   Zapomnia쿮m/am has쿪!

Zapisz si (za농 konto w Tarace)