Przejdź do Taraki mobilnej! - masz wąski ekran.
zdjęcie Autora

16 grudnia 2010

Mieczysław Budziński

z cyklu: Co nami kieruje?

Co nami kieruje? (2)
Czyli wizualizacja w relacji świadomość-podświadomość

Kategoria: Gnoza i hermetyzm

  < poprzedni    1    (2)  


W poprzednim artykule opisałem mechanizmy tworzenia i przekazywania na ziemski poziom Planu Duszy. W skrócie można powiedzieć, że jest to opis relacji Dusza - Podświadomość, której efektem jest stworzenie schematów działania Podświadomości, które jednocześnie wyznaczają zakres jej możliwości. Innymi słowy, jeśli czegoś nie ma w tych schematach, to Podświadomość tego nie zrobi, a jeśli jest, to zrobi to w taki sposób, jak to jest tam zdefiniowane.Większość ludzi to jednak istoty rozumne: mają swoją logikę, kalkulacje, swój rozum i świadomie decydują o tym czego chcą, a czego nie. Czy na pewno?

Ludzie z reguły uważają, że ta część nich, która myśli, ten umysł w którym kotłują się nasze myśli plus ciało to oni. Psychologia i inne dziedziny wiedzy szerzej traktują człowieka. Mówią, że jest jeszcze Podświadomość, Nadświadomość. Ja dodałem do tego duszę i ziemską część duszy.

Jak więc jest naprawdę? Gdzie są granice tego, co mamy na myśli mówiąc JA? Czy na przykład podświadomość to część JA?


Otóż JA to Istota Ludzka. Ta istota składa się z Umysłu Istoty Ludzkiej i Ciała.

Umysł Istoty Ludzkiej zaś składa się z

 • Umysłu Operacyjnego, oraz z
 • Umysłu Emocjonalnego.

Być może jest coś jeszcze, ale wiedza na ten temat na tym etapie nie jest mi potrzebna.

Istota Ludzka razem z

 • podświadomością,
 • nadświadomością,
 • ziemską częścią duszy,
 • świadomością (tak, tak świadomością, jako czymś odrębnym od Umysłu Operacyjnego, o czym dalej) i
 • pierwiastkiem boskim

tworzą człowieka, czyli istotę wielopoziomową, w ramach której jej poszczególne części współpracują ze sobą i wzajemnie się przenikają. Na tym etapie nie jestem w stanie wyjaśnić, czy jest jakiś głębszy sens doświadczania życia przez człowieka, poza realizacją jakiegoś planu, jak również, czy któraś z tych istot kieruje lub rządzi całością w rozumieniu ziemskich zasad.

Na później odkładam też omówienie roli Umysłu Emocjonalnego i Pierwiastka Boskiego.


Natomiast tym co jest pewne, to fakt, że całość funkcjonuje w taki sposób, jak stado krów na pastwisku. Gdy któraś z tych istot próbuje za bardzo oddalić się z wyznaczonego obszaru, to jest z powrotem zaganiana. Tym pastwiskiem w naszym życiu są ramy wytyczone przez duszę za pomocą wyborów i ról opisanych w poprzednim artykule. Krówką nasz Umysł Operacyjny, który miewa często wspaniałe pomysły.


Jak to wygląda w praktyce?

Jak już wspomniałem i o czym wszyscy wiedzą, mamy umysł, w którym kłębią nam się myśli, który rozwiązuje zadania matematyczne, snuje plany, kalkuluje, marzy, wizualizuje itp. Przez wiele lat nauki huny ten umysł był przeze mnie utożsamiany ze świadomością, jako jednym z trzech elementów człowieka w rozumieniu tej koncepcji: świadomość - podświadomość - nadświadomość.

Prawda jest jednak trochę inna. Poza tą częścią, która myśli i o której wiemy, że ją mamy, czyli poza Umysłem Operacyjnym, w naszym zespole p.t. człowiek mamy istotę lub energię, o której mało kto lub zgoła nikt nie wie, że jest, a która jest określana jako świadomość i którą dla odróżnienia będę nazywał Umysłem Świadomym lub Jaźnią.

I to nie Umysł Operacyjny, jak wydawałoby się sądzić, gra w tej relacji "Umysł Operacyjny - Jaźń" pierwsze skrzypce. Umysł Operacyjny jest tylko komputerem, który przetwarza dane. Jaźń, o której nie wiemy, że jest - jest decydentem w tej relacji.


Kilka słów o samej świadomości.

Fizycznie jest ona zlokalizowana jako taka otoczka energetyczna naszego mózgu.

Zgodnie z otrzymanymi informacjami Świadomość służy do poznania reguł rządzących światem materialnym, a tak naprawdę pełni rolę mechanizmu, który trzyma nas w ustalonych ramach.


Poza samym Umysłem Świadomym zawiera ona jeszcze kilka elementów na bazie których podejmuje decyzje. Są to m.in. cechy osobowości, motywy na życie, zadania, wytyczne i zasady, hierarchie m.in. hierarchia ról społecznych określających status społeczny, przekonania, oczekiwania i być może jeszcze coś, o czym jeszcze nie wiem.

Te elementy są poza świadomym postrzeganiem Umysłu Operacyjnego, ale człowiek je często komunikuje na zewnątrz przy wyrażaniu opinii, poglądów, albo poprzez sposób zachowania.

Mówiąc przykładowo "mam zasadę, że..." komunikuje to, co ma wpisane w polu zasady w świadomości.


Przedstawię skrótowo, co kryje się za tymi pojęciami.

Cechy osobowości, typu pycha, zarozumiałość, despota, nieśmiałość, zachłanność itp. są nadawane świadomości przez duszę, tak aby one jakoś współgrały z planem na życie.

Motywy na życie, są to ogólnie wyrażone cele świadomości, tej niejawnej, których ona chce doświadczać, albo to jaką chce być typu milioner, grzeczne dziecko, chuligan , siedzieć w domu, bycie grzecznym (dzieckiem), szybkość działania, skromność. Motywy na życie wybiera sobie Świadomość.

Zadania są umieszczone w Matrycy Zadań i są to powiązane z motywami na życie i dobrane przez duszę sposoby na stanie się tym, co jest określone w motywach na życie. Dlatego przez duszę, aby było zgodne z jej rolami, wyborami itp., czyli aby miały szansę zrealizować się, pamiętając, że te elementy wyznaczają granice naszych możliwości Np. zadaniem w ramach motywu grzeczne dziecko może być np. nic nie robić.

Inne przykłady zadań to zadanie szybkiego kończenia sprawy (może powodować np. doświadczania odmów, aby szybko zakończyć sprawę) , nie przemęczać się (powoduje, dyrektywę czekać, jeśli chcemy coś zrobić - patrz dalej), żeby nic się nie działo, bycie biednym, czekać na pieniądze.

Wytyczne i Zasady to jak sama nazwa wskazuje zasady, którymi świadomość się kieruje. Też może to być np. nic nie robić, być pracowitym itp.

Często bywa tak, że ta sama reguła jest zapisana pod wieloma postaciami np. jako zadanie i jako wytyczna lub zasada i jako motyw na życie równocześnie niejako osaczając nas ze wszystkich stron i nie dając możliwości zmiany zachowania, czy uzyskania pożądanego efektu.

Inne przykłady wytycznych i zasad to zasada nie brać na zapas, wytyczna żeby było lekko (może powodować, że świadomość odrzuca to, co wydaje jej się trudne do osiągnięcia), wytyczna nie zgadzać się na żadne ustępstwa (może uniemożliwiać dochodzenie do porozumienia), wytyczna, że działalność musi się opłacać, wytyczna, że wszystko musi być zrobione (efektem będzie np. mało zamówień, żeby wszystko móc zrobić), wytyczna nie spóźniać się (też może ograniczać ilość pracy, aby nie być narażonym na spóźnienie lub odłożenie czegoś).

Jak widać, pomimo że niektóre z tych wytycznych czy zasad na pierwszy rzut oka wydają się być pozytywne, to jednak w efekcie ich przestrzegania przez świadomość blokowana jest nasza aktywność.

Hierarchia ról społecznych, to indywidualnie uporządkowana struktura określająca pozycję danej roli społecznej typu lekarz, milioner, biznesmen, pracownik najemny itp. według Umysłu Świadomego. Jeśli życie ułożyło się tak, że pełnimy rolę, którą Umysł Świadomy ocenia nisko, to efektem tego jest blokowanie przez Umysł Świadomy osiągnięć w ramach tej roli, tak aby nas do niej zniechęcić.

Jeszcze raz podkreślę, że najogólniej rzecz biorąc rolą świadomości jest stanie na straży pewnych zasad, które wydaje nam się, że w naszym życiu wyznajemy, podczas gdy zostały nam one wpisane poza naszą "prawdziwą" świadomością, a których nasza niejawna świadomość się kurczowo trzyma.


Teraz jak to działa.

Załóżmy, że naczytaliśmy się książek o wspaniałych efektach wizualizacji, mamy jakiś wspaniały pomysł i będziemy wizualizować nasz cel tak, że w naszym Umyśle Operacyjnym pojawi się jakaś myśl czy obraz.

Obraz lub myśl, która się tam pojawiła trafia jednocześnie do Umysłu Świadomego, i do Podświadomości, która jednak wstrzymuje się z realizacją i czeka na decyzję Umysłu Świadomego.

Ten zaś odnosi ten obraz, czy naszą myśl do tego, co jest w nim wpisane, czyli zasad, wytycznych, zadań, oczekiwań itd., oraz sprawdza jakie są ekstrema w dziedzinie, której dotyczy myśl lub obraz, wynikające z Matrycy Życia (przypisane nam wybory i role) - czyli idzie na konsultacje do ziemskiej części duszy pytając na co może sobie pozwolić i w jakim kierunku ma działać.

Wszystko dzieje się w ułamku sekundy.

W efekcie tego, jeśli pomysł jest całkiem abstrakcyjny typu chcę gwiazdkę z nieba, to zostawia ten problem podświadomości, aby sobie coś z nim zrobiła,

a jeśli jest bardziej konkretny to może dokonać

 • korekty obrazu lub myśli lub
 • wysłać tzw. Impuls Blokujący, kiedy ta myśl lub obraz jest sprzeczna z jej wytycznymi lub czymś innym, co ona ma w sobie wpisane,
 • lub
 • wydaje decyzję Czekaj, albo
 • Impuls Nagradzający
 • lub w końcu brak sprzeciwu.

Korekta obrazu polega, jak to określiło I'O, na jego urealnieniu, a tak naprawdę na ocenzurowaniu i w efekcie do Podświadomości dociera inny obraz - taki który jest zgodny z tymi elementami, które są wpisane w jaźń. To ten nowy, podmieniony obraz trafia jako zadanie dla podświadomości, a nie to co chce nasz Umysł Operacyjny.

Przykładowo, jeśli jesteśmy handlowcem i wizualizujemy, że napłynęło wiele zamówień, a mamy w świadomości wytyczną nic nie robić, to do podświadomości może trafić obraz brak zamówień i ona, pod pewnymi warunkami, o czym za chwilę, taki obraz będzie urzeczywistniać. Dlatego może być tak, że im więcej coś wizualizujemy, tym mamy gorsze wyniki, bo zasilamy energią dokładnie coś innego niż to o co nam chodzi, lub nawet przeciwnego.

Więc po pierwsze trzeba się dowiedzieć jaki obraz trafia do podświadomości. Nie można jej nawet zapytać, czy to jest to, co pokazujemy, bo ona w naszym pytaniu znowu dostanie coś innego, co jest zgodne z tym co dostała wcześniej i powie tak. Więc po pierwsze trzeba mieć kogoś z boku np. I'O, kto nie ulega sugestiom świadomości i obiektywnie nam powie co zostało przekazane do podświadomości.

Jeśli już się okaże, że świadomość przekazuje coś innego, to trzeba znaleźć, który z jej elementów jest tego przyczyną i go usunąć albo zmodyfikować. I robić to tak długo, aż obraz przekazany do podświadomości będzie zgodny z tym, czego chcemy.

Impuls Blokujący zatrzymuje działanie Podświadomości w danej sprawie. Sytuacja jest analogiczna jak w przypadku korekty obrazu. Należy sprawdzić, czy Świadomość wysłała impuls blokujący i dowiedzieć się z czym dana myśl lub obraz jest w konflikcie.

Decyzja Czekaj, występuje wtedy, kiedy Umysł Świadomy chce abyśmy coś wykonali świadomie, a nie w efekcie działania Podświadomości, lub wtedy, gdy z czymś jej to nie pasuje, (patrz przykład wytycznej nie przemęczać się powoływanej powyżej) .

Impuls Nagradzający, to działanie Świadomości zmierzające do doświadczenia czegoś, co sprawi przyjemność Podświadomości w nagrodę za jej działanie. Może to być zjedzenie loda, wypicie piwa, zakup sukienki itp.

Brak sprzeciwu pozwala Podświadomości działać.

Teraz dopiero - doprowadziwszy do tego, że do podświadomości dotarł obraz lub cel, który chcemy realizować i możemy zając się tym, co większość robi, czyli oczyszczać podświadomość, stosować różne piękne techniki typu Hooponopono, EFT i wiele innych, aby doprowadzić do zrealizowania naszego zamiaru przez podświadomość.

Natomiast najczęściej problem nie tkwi w podświadomości, ale w świadomości, tej dotychczas dla nas niejawnej, bo to ona decyduje, co może być realizowane, a co nie.


Czy w związku z tym skoro już wiemy, jak to działa, że dusza wytycza nam możliwości, a świadomość trzyma nas w kręgu zasad, to czy mając tą wiedzę i poświęcając trochę czasu i usuwając z 300 zbędnych wyborów, kilkadziesiąt zbędnych ról z Matrycy Życia, po kilkadziesiąt nieprzydatnych zasad i wytycznych lub zadań (to takie mnie więcej ilości) i innych zbędnych elementów z Umysłu Świadomego oraz dodając to co uważamy za dobre dla nas, możemy się wyzwolić z naszych ograniczeń i zostać człowiekiem sukcesu?

Otóż NIE!!! W ten sposób nie uzyskamy trwałego odwrócenia losu. Możemy uzyskać chwilową poprawę, w jakimś fragmencie naszego życia, albo uwolnić się od jednego rodzaju dolegliwości, który za chwilę zostanie zastąpiony jakimś innym.

A jak i czy w ogóle jest to możliwe?

O tym, być może optymistycznie, napiszę w następnym odcinku.


Mieczysław Budziński
  < poprzedni    1    (2)  

Zaloguj się - aby napisać komentarz   Rejestracja - jeśli nie masz konta w Tarace

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)