zdjęcie Autora

28 września 2018

Wojciech Jóźwiak

z cyklu: Kolej warszawsko-wiedeńska (odcinków: 122)

Narody sukcesyjne Rzeczypospolitej


« 1891: Telegraf do Indii 1872. Nic nie było »

Wątek Międzymorza i geopolitycznych linii na mapie zacząłem porzucać i przestawałem o nim myśleć, widząc, jak bardziej ode mnie kompetentni biorą się za to lub jak temat ten w (nieczyste) szpony i dzioby chwytają doraźne jastrzębie polityczne. Kysz. Ale zanim całkiem zejdę z tego tematu, chcę pokreślić to, co w tytule. Jeszcze I Rzeczpospolita nie umarła całkiem. Bo pozostawiła po sobie narody, a także państwa, sukcesyjne. Cztery z nich są oczywiste: Polska, Ukraina, Białoruś, Litwa. Gdyby wymieniać w kolejności liczby ludzi lub powierzchni, to Ukraina będzie pierwsza, chociaż w kolejce wg PKB – Polska. Pozostałe państwa lub narody sukcesyjne są mniej oczywiste, a niektóre z nich odkrywałem długo.

Piąta: Łotwa, ponieważ kiedyś całe jej terytorium wchodziło w skład Rzplitej, chociaż podzielone na Kurlandię i Inflanty (Liwlandię), te zaś na wcześnie odpadłe Szwedzkie i pozostałe do I rozbioru Polskie; w końcu wszystko zabrała Rosja. Można dyskutować, na ile polski lub Rzplitej wpływ wraz z częściową i chwilową przynależnością do organizmów ze stolicami w Krakowie, Wilnie i w Warszawie zaważył na uformowaniu się Estonii i Mołdawii; chyba jednak był niewielki i należy obie tamte formacje puścić wolno, nie mając do nich geopolitycznych pretensji.

Kiedyś odkryłem i innych do tego samego zachęcam, szósty naród względem Rzplitej sukcesyjny, chociaż uporczywie jako taki pomijany, a to dlatego, że wcześnie od niej odpadły. Kto taki? Prusy! A właściwiej Naród Niemiecki w Państwie Polskim, ładny skrót się nasuwa NNPP oraz pisanie tamtego terminu z wielkich liter niby Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Naród, inaczej niż szlachecko-chłopska reszta wspólnoty, mieszczański, przeważnie protestancki i należący do bałtycko-skandynawsko-brytyjsko-holenderskiej subcywilizacji Europy. W tekście sprzed 4 lat pt. „Preußen! Polska jako nowe Prusy?” pisałem: „przypomnijmy sobie sławnych Prusaków, nie tych berlińskich, tylko tych naszych: Kopernik, Fahrenheit, Heweliusz, Kant, Schopenhauer, Kinski.” Gdyby inaczej ułożyły się koniunktury, spokojnie byłby trzecim lub czwartym członem Rzplitej: obok „Polski polskiej”, Litwy-Białorusi i Rusi-Ukrainy. Sprawa Prus jako zagubionego członka wspólnoty skupionej wokół Polski ze szczególną siłą i aktualnością wraca, ba, wróciła w II połowie XX wieku odkąd Polska, ta posadowiona według Sazanowa i przez jego ucznia Stalina, w znacznym procencie przeniosła się na terytoria zlikwidowanego państwa pruskiego. Pisałem o tym we wspomnianym tekście, powtarzać nie muszę.

Siódmym sukcesorem I Rzeczypospolitej jest naród żydowski. Rzeczpospolita była główną siedzibą Aszkenazyjczyków mówiących w jidysz. W końcu XIX wieku, a na początku ostatniego w tamtym wieku obrotu cyklu Saturna i Plutona, wynaleźli oni dla siebie nową ojczyznę i nowy język, i kolejnymi wysiłkami doprowadzili do jej wybicia się na niepodległość w 1948 r. Oczywiście mam na myśli Izrael i syjonizm, który go zbudował. Ale dziś Żydzi są narodem dwuskładnikowym. Pierwszą połową są Izraelczycy, drugą: Żydzi amerykańscy lub żydowscy Amerykanie, którzy stanowią znaczną i ważną część... jak tę formację nazwać?... „klasy kulturotwórczej i decydenckiej” Stanów Zjednoczonych. Żydowscy Amerykanie są zatem (prócz innych) sukcesorami Rzeczypospolitej, nawet jeśli sami błędnie uważają, że przodków mają Żydów „rosyjskich” lub „austriackich”. Byłby to ósmy już sukcesor.

Na przełomie XIX i XX wiele starań bystrych i energicznych ludzi poszło w rozerwanie dziedzictwa I Rzplitej. Tamto państwo od dawna nie istniało, ale tym razem chodziło o rozerwanie – na osobne narody – jego prowadzącej poza-państwowy świadomościowy byt spuścizny. U nas głównym grającym ową rolę był Roman Dmowski. Polska Dmowskiego nie sprawdziła się. II Rzplita istniała krótko i upadła, PRL trzymała się jako moskiewski bantustan; Rzeczpospolita nr III trafiła na geopolityczne wakacje, podczas których udało się jej dołączyć do Projektu Europa, a dziś nacjonaliści przebierają nogami, jak ją z niego wyprowadzić.

Nie chcę spekulować, czy idea Narodów Sukcesyjnych Rzeczypospolitej, Ośmiu Narodów, 8NSR, komukolwiek lub na cokolwiek będzie jeszcze przydatna. Ale czuję-widzę brak, nieobecność i wynikający z tego żal, że dotąd nikt odpowiednio kompetentny i mający odpowiednio dużą sprawczość (agency) nie zainicjował ruchu, sposobu i organizacyjnych ram, które pozwoliłyby rozproszonym i rozdartym kiedyś, a nawet w swoim czasie niedostatecznie spojonym Ośmiu Narodom, w osobach ich aktywnych i zainteresowanych członków, na nowo wejść w rezonans.

Kolej warszawsko-wiedeńska: wstęp na końcu

Pochodzę z Łowicza, który w 1845 roku został podpięty do Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Mieszkam w Milanówku, który powstał, ponieważ Kolej Warszawsko-Wiedeńska przecięła tutejszy las.


« 1891: Telegraf do Indii 1872. Nic nie było »

komentarze

1. W Polsce jest problem z Żydami... • autor: JSC2018-09-28 21:36:29

Niby to jest naród sukcesyjny, ale u niektórych Polaków słowo Pollin wywołuje agresję. A z kolei miejscowościach jest jakiś dziwny problem z żydowską prześłością... np. w Grodzisku Mazowieckim jest sprawa terenów, które okazały, że należą do żydowskiego cmentarza o znaczeniu ogólnomazowieckim. Już ok. 2 lata straszą tam ruiny po złomowisku, bo miasto nie ma sposobu na jakieś kwestie własnościowe, a z drugiej strony jakoś nie słychać, żeby była tym zainteresowana okoliczna gmina żysowska.
PS. Jako naród sukcesyjny Rzplitej zaliczyłbym też Tatarów.

2. Problem mamy - z bólami fantomowymi • autor: Nierozpoznany#4192018-09-29 21:35:43

Byliśmy nacją związaną z innymi, tworzyliśmy niezbyt zgodny organizm wspólnotowy -Rzeczpospolitą, po której pozostał jedynie żal, fantomowe bóle. Odcięte narody niekoniecznie tęsknią. Albo tęsknią czasami, albo tylko troszkę... Widać to, jak w przypadku małżeństw rozwiedzionych...pozostały emocje, często niezbyt pozytywne ale intensywne.W sumie jedynie Tatarzy darzą nas sentymentem...
[foto]

3. Bóle fantomowe? Tak, ale i coś więcej • autor: Wojciech Jóźwiak2018-09-29 22:46:17

Od kasacji I Rzplitej minęło dość czasu, żeby zebrać doświadczenia. Nauka z historii jest taka, że państwa (właściwie: państewka) narodowe na jej terenie nie są w stanie istnieć samodzielnie. Mają dwie opcje: albo stanowić wspólnotę, albo być pod zewnętrznym hegemonem: okrutnym (ZSRR, 3. Rzesza) lub łagodnym (Austro-Węgry, UE). To, co jest w tym momencie "grane", nie jest sprawą fantomowych bólów czy sympatii, tylko sprawą zbiorowych interesów i bezpieczeństwa.
[foto]

4. Geopolityka • autor: Wojciech Jóźwiak2018-09-30 09:32:22

Liczenie się, co zostało – jakie sukcesje? – po klęskach, które spadły na I Rzplitą i jej skrwawione ziemie, ma sens tylko na gruncie geopolityki. Przyznaję, że ten tekst wypączkował po video-wykładzie Jacka Bartosiaka Live z mapami z książki „Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju”. Do geopolityki mam słabość z powodów rodzinnych, wędrówek moich przodków, rzucanych po świecie napięciami idącymi z Heartlandu czyli Rosji – chociaż jednocześnie uporczywie podejrzewam, że jest tylko (geopolityka) zabawą w wojny i imperia dużych chłopców bezodpowiedzialnie wodzących patykami po mapach. Do map też mam słabość.

Kto by chciał odnowić sobie widzenie geopolityki, polecam opowieść pt. „Świat kolisty i zwycięstwo w historii Sir Halforda Mackindera” Andrzeja Maśnicy, teraz (4 września 2018) przypomnianą w „Nowej Konfederacji”, najpierw drukowaną 23 lata temu – tak! Jak ten czas leci... – w dawno nieistniejącym już „Stańczyku”. Tekst dziś tym ciekawszy, że gdy był pisany, nikt nie słyszał o Putinie, a chiński cud gospodarczy ledwo się zaczynał.

5. Owszem, ruch istnieje i działa. • autor: Sławek2018-10-02 23:49:24

Panie Wojciechu, ruch którego brak Pan odczuwa istnieje i działa prężnie.Szkoda tylko że cichcem i tylnymi drzwiami wprowadza agendy które są dosyć niepokojące dla Polaków czyli istniejących sukcesorów. Oto w Berlinie w 2012 roku miała miejsce debata z wyznaczeniem agend wyznaczających przyszłość Polski. Debata była zorganizowana przez jednego z Sukcesorów czyli Naród Wybrany oraz ich pomocników ze środowisk ,,Krytyki Politycznej". Tu jest materiał dowodowy : https://www.youtube.com/watch?v=CqCRFQeqdIs&feature=youtu.be
Materiały które dokumentują wprowadzanie powziętych agend w życie - też mam, zresztą wcale nie są tajne. Polecam także komentarze pod materiałem pisane z innych niż Polska czy Izrael krajów.
[foto]

6. Dołączam • autor: Przemysław Kapałka2018-10-03 21:46:46

Do listy wielkich Prusów pozwolę sobie dołączyć dwóch noblistów z początku XX wieku: Emil Adolf von Behring i Wilhelm Wien.

A co do sentymentów, to chyba was zaskoczę: Kiedy w latach 90 podróżowałem po Ukrainie, okazało się, że sentymentem nas darzą w całym rejonie lwowsko-bieszczadzkim. Odniosłem wrażenie, że najchętniej to by się do nas przyłączyli.

[foto]

7. Wien & Behring • autor: Wojciech Jóźwiak2018-10-04 09:12:24

O Wienie wiem, każdy fizyk o nim słyszał, chociaż nie wiedziałem, że z Prus. O Behringu teraz się dowiedziałem, dzięki, Przemku.
[foto]

8. Podobny dość tekst w culture.pl • autor: Wojciech Jóźwiak2020-01-01 20:54:01

Języki Polski, czyli w poszukiwaniu utraconej różnorodności Europy

-- znalazłem i polecam. Z archaicznego roku 2014. (Kiedy Putin podebrał Krym.) Autor Mikołaj Gliński. Jegoż, np. 13 przepowiedni Lema, które się sprawdziły

(W rozdziale o esperanto w jest błąd: tytuł pierwszego podręcznika r. brzmiał "Unua Libro", tj. "Pierwsza książka" -- a nie "Enea".
Jeśli znasz kogoś z culture.pl to im powiedz, żeby poprawili literówkę.)[foto]

9. Endecka wizja Ukrainy czyli dlaczego Sukcesyjne Narody rozpierzchły się • autor: Wojciech Jóźwiak2020-05-11 12:25:19

Odpowiedź, jedna z kilku: bo ówcześni Polacy nie dali im szans:
https://www.salon24.pl/u/chris1991/1045011,endecka-wizja-ukrainy-1
[foto]

10. Syndrom sztokholmski • autor: Mieczysław Dyna2020-05-12 16:28:40

Endecy mieli swoje wizje polityczne, ale to tylko były wizje, oparte o nierealne postulaty, tak jak wyżej w tekście podsumowane. Ostatnim realistą tego sposobu patrzenia na politykę, był margrabia Wielopolski, zrobił jednak pare błędów. Ukraińcy od stuleci cierpieli na syndrom sztokholmski połączony z głupotą. Rok 1939 był decydującym i ciężkim okresem dla Polski, za Odrą żyli ludzie zwyrodniali, a na wschodzie zdziczali. A to jakie pierwotne instynkty się w nich przebudziły na wiosnę 1943 roku, nie świadczy dobrze o nich, jako o  całej zbiorowości - Hutu Europy (ludzie pierwotni mogli mieć większe przemyślenia). Z resztą dziś,  trzymają tam stery (na Ukrainie), "zapasieni", zepsuci oligarchowie,  tresujący społeczeństwo w konszachtach z "ich" oponentami. W obrębie tych narodów, dawnej (poniekąd) I RP, widać, gdzie były najmocniejsze fundamenty, spadkobiercy kawalerów mieczowych w oparciu o reguły pruskie - Estończycy. Intelektualnie też solidni - Tartu, a obecnie jest ich tylko 1.1 mln. Litwini mówiąc delikatnie, za Polakami nie przepadają.  Łotysze mają sie bardziej za spadkobierców Rosjan, niż za Łotyszy.

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)