zdjęcie Autora

01 stycznia 2017

Grzegorz Halkiew

z cyklu: Hipnoza (odcinków: 13)

Noworoczne postanowienia
Czyli o cudach podczas regresji


« Hipnoza energetyczna... Gdy patrzę na ciebie, przychodzi mi coś do głowy.. »

Mamy Nowy 2017 Rok, który wszystkim niesie nadzieję - na wyciszenie, życzliwość i spełnienie marzeń. To okazja na nowe marzenia, cele i postanowienia. Czasami wynika to z nieustającej własnej ewolucji, a czasami z chęci ucieczki od tego, co tworzymy, a niekiedy niestety z chęci ucieczki przed samym sobą.

Większość ludzi z naszego kręgu kulturowego zatraciła świadomość, kim właściwie są. Zerwali również świadomy kontakt ze swoim wyższym ja, a przez to osłabła wiara we własne siły i poczucie odpowiedzialności za własne życie.

W głębi duszy czują się bezradni i całkowicie niezdolni do wprowadzenia radykalnych zmian w swoim życiu i otaczającym ich świecie. To wewnętrzne poczucie bezsilności skłania ich do szukania wyjścia. Dlatego też gorączkowo poszukują celu, jakby życie ze samym sobą było niewystarczające. 

Emocjonalnie przywiązują się do przedmiotów lub osób istniejących w świecie zewnętrznym, ponieważ mają wrażenie że potrzebują ich, by osiągnąć szczęście, majątek i zdrowie. Są niestety przekonani, że brak im czegoś wewnątrz nich samych, wiec stają się nerwowi, zestresowani i bezustannie próbują wypełnić tą wewnętrzną lukę- manipulują wszystkim i wszystkimi by tylko otrzymać to, czego pragną.

Będąc właśnie w taki stanie ducha, większość z nas wraz z Nowym Rokiem wyznacza sobie cele i ponownie usiłuje stworzyć upragnioną rzeczywistość, ale niestety ten odwrócony stan świadomości sprawia, że wysiłki idą na marne.

Często ludzie próbują żyć niejako wstecz: starają się mieć więcej przedmiotów lub pieniędzy, aby móc więcej działać, i mieć poczucie szczęścia.

A przecież droga prowadzi w przeciwnym kierunku. Najpierw musisz być szczęśliwy, by później czynić to, czego pragniesz, by mieć to, o czym marzysz.

Gdy są bez poczucia szczęścia wznoszą przed sobą tak wiele przeszkód, że nie potrafią już odnieść sukcesu, albo osiągają cel i okazuje się, że wcale nie tego szukali.

Rodzimy się niosąc zwykle nadzieję światu i naszym najbliższym. Czasem żyjemy krótko, a czasem z niecierpliwością wyczekujemy końca trudów życia. Raz jesteśmy szczęśliwi, kiedy indziej cierpimy, radość nieustannie przeplata się ze smutkiem. W końcu jednak wszyscy odchodzimy jakby w niepamięć ponownie dzieląc się na tych, co odczuwają szczęście i tych, co ciągle o nim marzą- choćby po tej drugiej stronie życia.

Moje lekarstwo na wszelkie dolegliwości i brak szczęścia to poznanie siebie samego, ze wszystkimi duchowymi uwarunkowaniami- i akceptacja.

Regresja hipnotyczna dostarcza wielu emocji poruszających najwrażliwsze struny ludzkiej duszy, a przez osoby tego doświadczające przemawia zarówno chłodny intelekt, jak i gorące serce.

Żyjemy dziś w jednym z najciekawszych i najbardziej dynamicznych okresów rozwoju ludzkości. Dzięki praktykom regresji coraz więcej ludzi dąży do ponownego przeżycia własnej przeszłości, aby z pomocą nowej wiedzy piękniej i mądrzej ukształtować swoją przyszłość. A indywidualne zmiany i poszerzona świadomość tego, kim jesteś, jakie duchowe dziedzictwo ze sobą niesiesz, jakie związki poza tymi formalnymi łączą naprawdę – wpływają decydująco na postrzeganie siebie.

Regresja hipnotyczna jest niepowtarzalnym doświadczeniem ponownego przeżycia przeszłych zdarzeń i emocji, które wyrzeźbiły dzisiejszy kształt nas samych. Jest spojrzeniem na życie z innej perspektywy, odczuciem swojej jedności z przeszłością, przyszłością i wszystkim, co nas tworzy. Jest wiedzą przekazaną z innego wymiaru i służącą najwyższemu dobru. Nie ma tu miejsca na wątpliwości, ponieważ wszelkie słowa to perły mądrości i mimo, że płyną z indywidualnych ust, bywają przesłaniem do nas wszystkich.

Regresja jest nie tylko dla ludzi o dużej wrażliwości i otwartych umysłach, których wibracje i spojrzenie na świat są mi bliskie, ale również dla tych, których wibracje są odmienne, którzy bardziej lub mniej cierpiąc tkwią w zaczarowanym kręgu niemocy i przez co stają się ofiarami zewnętrznych zdarzeń.

Proces regresji nie służy przecież zaspokojeniu ciekawości i próżności. Przede wszystkim jest właśnie pozbyciem się przytłaczającego ciężaru. Jest uwolnieniem się od dotychczasowych barier i niemożności. Mądrość podświadomości, która przemawia w tak oczywisty sposób, pozwala na radykalne usunięcie dolegliwości, tych fizycznych, jak i psychicznych. Jest szansą na pełnię życia i inspiracją do dalszego rozwoju.

W regresjach nieustannie zaskakuje bogactwo wiedzy i emocji, które żyją w nas od wieków i do których mamy dostęp poprzez podświadomość. Oczywiste i klarowne stają się powiązania tkwiących w przeszłości przyczyn z ich aktualnymi skutkami. Nieświadomy umysł ma dostęp do wszelkich wspomnień i doświadczeń przeżytych przez duszę nie tylko w tym życiu, ale także przed narodzinami i we wszystkich poprzednich wcieleniach. Ten wyjątkowy kontakt można nawiązać w stanie hipnozy, dlatego też proces regresji hipnotycznej przynosi niezwykłe efekty poszukiwań i niespodziewanych odkryć.

Jest wędrówką poza czas i przestrzeń bez żadnych ograniczeń. Jest ponownym dotknięciem  tego co było zapomniane i poprzez uświadomienie staje się tak niezmiernie ważne. Pozwala poznać, kim jesteś naprawdę, poznać całą swoją duszę. To jest jak wyjście z klatki dzisiejszej egzystencji. Jest oknem, przez które można wejrzeć w swoja przeszłość i świadomie odkryć dzisiejszą życiową lekcję. Uczy, jak tworzyć lepsze jutro, w którym  nie ma  miejsca na waśnie wynikające z prastarych nieporozumień. Na nienawiść, której początku już nikt nie pamięta, czy na przerażający dla niektórych lęk istnienia.

Daje szansę odnalezienia nadrzędnego celu, sensu własnego życia. Pomaga w porę stać się nowym człowiekiem i podążać za wewnętrznym głosem intuicji. Umożliwiając dotarcie do ukrytej pamięci swojej duszy. Można w jednej chwili wyzdrowieć a w przyszłości uniknąć wielu chorób ciała i psychiki, nosić w sercu ufność i z pogodą ducha witać własny los, dążąc ku życiu coraz doskonalszemu.

Wyniesione z regresji hipnotycznej wiedza i przeżycia głęboko odmieniają dotychczasowe życie ludzi. Poszerzają świadomość, otwierają serca, zmieniają nastawienie do otaczającego świata. Nadają inny, głębszy sens związkom. Zaczynasz lepiej rozumieć wzajemne powiązania, spłacanie długów karmicznych czy wspaniałą, spełniająca się miłość (patrz mój artykuł w Tarace: Regresja reinkarnacyjna- czyli słów kilka o karmie i praprzyczynie). Nowego znaczenia nabierają też warunki materialne. Gdy oczywista staje się misja duszy, przestajesz błądzić, żyć po omacku. Przekonujesz się, że jesteś sumą wszystkiego, czym byłeś, zanim ponownie się narodziłeś.

Poprzez doświadczanie odrabiasz swoje lekcje. Pomiędzy nimi jesteś czystą energią wibrującą krystaliczną miłością, której  nie można porównać z jakimkolwiek ziemskim uniesieniem ani opisać, używając znanych pojęć. To niezwykłe doświadczenie jest udziałem każdego człowieka, który przekroczył barierę śmierci i ponownych narodzin. Wie on, że nieustające duchowe, emocjonalne i intelektualne doskonalenie się, maksymalne wykorzystanie swoich talentów i twórczego potencjału do czynienia dobra, to powinność wpisana w samoświadomość.

Ludzie, którzy ponownie doświadczyli swoje wcześniejsze wcielenia, łagodnieją,  mają w sobie więcej spokoju, inaczej niż dotychczas pojmują otaczający świat, a trudne sytuacje stają się dla nich zrozumiałe i poprzez to już nie wywołują gwałtownych emocji. Więcej rozumieją, widzą szerzej i głębiej. Reinkarnacja uświadamia ewolucję drogi człowieka i konieczność wzięcia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za rozwój całej ludzkości.

Idea reinkarnacji stanowi lub stanowiła podstawowy dogmat wielu religii. Oznacza ewolucję ludzkiego ducha w trakcie kolejnych wcieleń na ziemi. Przejawia się w doskonaleniu siebie, swoich talentów i uzdolnień, zrozumieniu wyrządzonego zła, ale też w doświadczaniu miłości od pierwszego wejrzenia. Ostatecznym celem kolejnych wcieleń ziemskich jest osiągnięcie samoświadomej bezwarunkowej, niczym nieograniczonej istoty, wypełnionej miłością i poczuciem jedności z całym wszechświatem.

W trakcie inkarnacji wielokrotnie zmieniamy płeć. Z punktu widzenia odrabianych życiowych lekcji zawsze wybieramy taka powłokę cielesną, która najbardziej odpowiada realizacji danego zadania. Jeżeli dusza ma wykreować w sobie pewne cechy przypisane męskiemu lub kobiecemu aspektowi osobowości, a człowiek skrzętnie omija tę lekcję, z pewnością doświadczenia i płeć w następnej reinkarnacji powrócą. W tej szkole nie ma miejsca na oszustwa. Każdy mierzy się ze swoim problemem tak długo, a wreszcie go pokona.   

W chwili, kiedy coś się wydarza, nawet nie podejrzewasz, jakie skutki niesie to ze sobą. Często protestujesz, cierpisz, uważasz się za osobę pokrzywdzoną przez los, a wystarczy cierpliwie poczekać, aby uświadomił się cykl znakomicie połączonych ze sobą przypadków czy  zbiegów okoliczności, prowadzących do określonego celu.

Regresja do poprzednich wcieleń pozwala na rozpoznanie i zrozumienie łańcucha przyczyn i skutków zdarzeń, które oglądane tylko z perspektywy aktualnego życia są czasami niepojęte, lub na pierwszy rzut oka pozbawione logicznego związku. Dopiero kompleksowe doświadczenie kontekstu problemu ciągnącego się czasami przez wiele wcieleń, pozwala na jego odkrycie, zrozumienie i zlikwidowanie.

Dzięki regresji zauważysz ciągłość swojego istnienia, zrozumiesz przyczyny dla których gdzieś w innym wymiarze zostaje podjęta decyzja o ponownym przyjściu na świat, oraz o doborze lekcji, które masz w danym życiu wypełnić. Okazuje się, że jest to w pełni świadomy wybór. Powtarzasz swoje powroty tak wiele razy, aż wreszcie każde zadanie zostanie wypełnione. Decydujesz się na określone warunki, wybierasz sobie rodziców, rodzeństwo, czas i miejsce urodzenia. Wszystkie te okoliczności i osoby przynoszą doświadczenia, które pomagają wzrastać samoświadomości.

W kolejnych wcieleniach spotykasz ludzi i sytuacje, które są swoistym zwierciadłem własnego postępowania. Tak długo cierpisz i tak często dotykają ciebie tragedie, choroby czy życiowe dramaty, aż wreszcie zrozumiesz kiedyś wyrządzone zło, ucząc się prawdziwie kochać.

Nigdy też nie będziesz mieć do czynienia z karmą przerastającą twoje możliwości. Jeżeli los przynosi cierpienie, przynosi też nadzieję i możliwości wyjścia z opresji. W świecie porządku, sprawiedliwości i dobrodziejstw, jaki odsłania nam proces reinkarnacji, nie ma potrzeby lękania się. Dobry los też znajduje swoje miejsce!

Energia nawet pojedynczej myśli człowieka wywołuje wymierne skutki (czytaj też: Pole czystej świadomości- hipnoza drogą świadomych wyborów).  To, co czynisz, ma czasami wpływ na losy innych ludzi. Prawo karmy mówi, że osoba spełniająca dobry uczynek wobec drugiego człowieka zmienia kierunek jego życia na pozytywny.

Błędne zachowania wynikają z poziomu rozwoju, na jakim znajduje się twoja świadomość. Dysponujesz adekwatnymi do tego poziomu umiejętnościami i podejmujesz decyzje najlepsze, na jakie w danej chwili ciebie stać. Zmiana zachowania może nastąpić jedynie w wyniku nabywania wiedzy i doświadczenia, czyli rozwoju osobistego, a w rezultacie rozwoju świadomości.

Wiedza i sposoby rozwiązywania konfliktów, pokonania choroby czy innego problemu, zawsze istnieją w naszym wnętrzu. Trzeba tylko po ową mądrość sięgnąć. W każdym doświadczeniu, w każdym środowisku  dusza ma absolutne prawo wyboru. Cierpisz i chorujesz do momentu, kiedy nie zaczniesz wybierać miłości zamiast lęku, przebaczenia zamiast nienawiści, akceptacji zamiast krytyki i odrzucenia. Los jest cierpliwy i tak wiele razy daje szansę, aż wreszcie nauczysz się żyć z miłością, odkrywając że co szykujesz innym, staje się twoim losem.

Regresja hipnotyczna przeznaczona jest nie tylko dla osób dojrzałych, które czują wewnętrzną potrzebę dalszych duchowych wskazówek do swojego rozwoju. To również pomoc dla tych, którzy cierpią fizycznie lub psychicznie, nie mogąc uporać się z nękającymi ich chorobami i problemami. Dolegliwości mogą być banalne - takie jak uporczywe bóle gardła albo poważniejsze, jak zaburzenia seksualne czy rak. Jest szczególnie pomocna w sytuacjach, kiedy powtarzają się bolesne okoliczności życiowe, kiedy po wielekroć człowiek cierpi z tego samego powodu. Taki stan dobitnie świadczy o bagażu nierozwiązanych konfliktów, które niesiesz z przeszłości. Poznanie ich i zmiana postępowania pozwala na wyzdrowienie i rozwój.

Jednym z najważniejszych zadań regresji jest znalezienie odpowiedzi na kluczowe pytania:

Co jest sensem twojego życia?

Jaką najważniejszą lekcję trzeba odrobić w tym życiu?

Czego aktualnie życie ma nauczyć?

Gdy człowiek poznaje tajemnicę swojego istnienia, staje się wolny i szczęśliwy. Spotyka go mniej rozczarowań, ponieważ więcej w życiu rozumie. Podejmuje słuszne decyzje, mając wiedzę znacznie głębszą od innych. Silniej akceptuje rzeczywistość i częściej kieruje się empatią serca. Planując przyszłość, korzysta z intuicji i całej swojej mądrości. Pojmuje swoje istnienie w szerszym kontekście. Potrafi dostrzec inny jego wymiar niż tylko ten zewnętrzny, materialny, w którym w największym stopniu dotychczas się realizował.

Różnica jest taka jak na wykładzie, gdzie niektórzy słuchają słów, starają się je rozumieć, ale i tak nie pojmują całości koncepcji, którą chce przekazać wykładowca. Inni zaś w lot czują intencję, rozumieją zarówno słowa jak również język gestów, czy postawę ciała. Patrzą całościowo, widząc problem na wylot i wówczas możliwy jest kontakt bez słów i znakomite porozumienie.

W czasie regresji umysł świadomy łączy się z przestrzenią, w której istnieje zapis wszystkich zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przedstawia je w postaci obrazów, myśli i silnych emocji. Obrazy mogą być bajecznie kolorowe, a myśli przychodzą błyskawicznie i są olśnieniem. Za każdym razem człowiek poddany regresji hipnotycznej przeżywa swoją poprzednią rzeczywistość, a równocześnie ma poczucie teraźniejszości. Zachowuje się stosownie do wieku, w którym się odnalazł i nie ma żadnych wątpliwości co do swojej tożsamości. Równocześnie podróżuje przez epoki, identyfikując się z postaciami, których losy przeżywa.  Widzi świat oraz siebie w wielu różnych wariantach. Czasami ogląda sceny z góry, z zewnątrz, czasami zaś jest włączony do akcji w ciele osoby, którą był. Odnajduje siebie w zamierzchłych czasach, gdzie nosiło się odmienne stroje i prowadziło typowe dla tamtych czasów rozmowy z dawno nie używanymi słowami czy archaiczną składnią, Równocześnie czuje ogromne bezpieczeństwo płynące z opieki hipnoterapeuty, który zawsze czuwa.

Zwykle ludzie pamiętają wszystko, co było ich udziałem. Przeważająca większość odkrytych wcieleń to zwykłe, pospolite losy ludzkie. Życiorysy biednych chłopów, ciemiężonych robotników, pospolitych rybaków, biednych kobiet, wychowujących liczne potomstwo, czy ginących na wojnie żołnierzy. Sporadycznie pojawia się ktoś przynależny do rodu królewskiego, szlachcic, czy starożytny kapłan. Ta statystyka odzwierciedla nasze normalne życie. Wybitnych jednostek jest tylko garstka.

W czasie regresji myślenie przebiega wielopłaszczyznowo. Obrazy nakładają się, jak klisze filmowe i dzięki temu możliwe jest odnalezienie tych, z którymi się identyfikujesz. Rozpoznajesz to przyglądając się swoim uczuciom. Ta sama miłość płonie w oczach, ta sama nienawiść dławi w sercu. To uczucia identyfikują dusze zamieszkujące różne ciała. Kiedy się odsłaniają, masz poczucie, że je wspominasz, a nie wymyślasz. Doświadczasz nie tylko poprzednich wcieleń, zdarzeń, ale przede wszystkim towarzyszącym im właśnie uczuć. To one stanowią esencję twojego bytu: radość i płacz, złość i nienawiść, błogość i cierpienie. A czasami można usłyszeć muzykę czy śpiew, zobaczyć kolorowe obrazy, podziwiać urodę przyrody, pamiętać swoje myśli i powtórnie przeżywać uniesienia. Najważniejsze są jednak uczucia, które trudno przełożyć na słowa.

Nie mniej wielkim przeżyciem jest poznanie sytuacji ludzkiej duszy pomiędzy jej wcieleniami na ziemi, kontakt z przewodnikami czy tym, co nazywamy Wyższym Ja.

Aby tego doświadczać potrzebna jest umiejętność głębokiego relaksowania się, pozostawienia spraw codziennych za sobą, bycia w danym miejscu i czasie – wszystko, to przynosi proces odkrywania przyszłości. Kolejnymi ważnymi umiejętnościami są: nawiązanie kontaktu ze swoją podświadomością, słuchanie głosu intuicji, mądrości wewnętrznej, podążanie za przewodnikiem, a także pozbycie się na jakiś czas wewnętrznego krytyka i logicznego, kategorycznego oceniania zdarzeń- pozwolenie sobie, aby wszystko działo się bez twojego świadomego udziału. Jeśli potrzebna tobie pomoc, zawsze możesz skorzystać z kursu. Gdy przy zgłoszeniu wpiszesz hasło: „Taraka”, otrzymasz 20% zniżki.
« Hipnoza energetyczna... Gdy patrzę na ciebie, przychodzi mi coś do głowy.. »

komentarze

[foto]

1. Zerwanie świadomego kontaktu z wyższym ja, kiedy? • autor: Wojciech Jóźwiak2017-01-02 11:21:32

"Większość ludzi z naszego kręgu kulturowego ... Zerwali ... świadomy kontakt ze swoim wyższym ja"
Ha! Ale czy dawniej było lepiej? Tzn. czy był taki moment, że Jan Szymański i Anna Pietrzak mieli świadomy kontakt ze swoimi wyższymi ja (z wyższym ja Szymańskim i z wyższym ja Pietrzakowym) i te świadome kontakty pozrywali? Który moment z życia większości dziś żyjących ludzi w Polsce (bo to raczej dobry przykład "naszego kręgu kulturowego, prawda?) wydaje się najbardziej prawdopodobnym momentem tego zerwania? Kiedy i przy okazji czego dzieje się ta anty-inicjacja? Ten upadek?

Ale natychmiast powstaje następne pytanie. Świadomy kontakt z wyższym ja nie jest czymś, co mamy dane z natury. Z natury nie mamy danego nawet języka, więc tego świadomego kontaktu z wyższym ja musimy się uczyć. (Podobnie jak mnóstwa innych umiejętności.) Musimy się uczyć -- uwaga! -- od kogoś. (Podobnie jak języka, rachunków, używania noża i widelca, czytania, jazdy na rowerze...) Kiedy i od kogo uczymy się tego świadomego kontaktu z wyższym ja? --- I w dodatku uczymy się (Jan Szymański i Anna Pietrzak uczą się go...) tylko po to, aby w większości ten świadomy kontakt zerwać?
Kiedy i przy okazji jakich życiowych doświadczeń to się dzieje i to dzieje się powszechnie, "większościowo"?
Bardzo ciekawy wątek. Czytam dalej.
[foto]

2. każde badanie ma swoje wstępne założenia • autor: Grzegorz Halkiew2017-01-02 11:42:45

zakładając, że jest ewolucja, to przebiega ona parabolicznie od duchowości, poprzez materię, na powrót do duchowości. czyli z góry duchowości w dół, by zanurzyć się w materializmie, a potem następuje triumfalny powrót do duchowości. triumfalny, bo wynikający z zdobyczy ewolucji. nasz świat zaczyna się od stworzenia człowieka, który tracąc kontakt z duchowością, która go stworzyła, zanurza się w materię, aby poznać osobiście, co to jest życie, decyzja i jej konsekwencja,... a potem kierując się doświadczeniami, następuje skierowanie uwagi z fizycznego otoczenia ponownie na duchowe wnętrze i odnalezienie w nim tego, co kiedyś nas stworzyło.
...a wiec jest dosłownie tak, jak Wojtku napisałeś- najpierw trzeba było zerwać kontakt z tym co dało życie, aby potem samodzielnie zradzając się w samoświadomości (zrodzeni, a nie stworzeni), uzmysłowić sobie, że nie materia, ale myśl gra pierwsze skrzypce.
...ale może jest inaczej, to tylko moje założenia.

edycja- jest jeszcze jeden wątek: od kogo się uczymy?człowiek podobnie jak samochód, składany jest w montowni- części dostarcza się z zewnątrz. to wyjaśnia, czym jest reinkarnacja, a czym ludzka karma. 

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)