zdjęcie Autora

28 listopada 2009

Terravis Wiktor Rumocki

z cyklu: Kilka uwag o historii i znaczeniu kart taroka

Numerologiczne związki pomiędzy tarokowymi arkanami
Powiązania między wielkimi arkanami taroka - ciag dalszy

Kategoria: Tarot

  < poprzedni    1    2    (3)    4    5    6    dalszy >  

Niniejszy tekst obok szerszej analizy symboliki i możliwych znaczeń arkanów I, XV i XVIII dotyczyć będzie w dużej części zagadnienia zapoczątkowanego w moim poprzednim artykule pt. Powiązania między wielkimi arkanami taroka, czyli zaskakujących związków między atutowymi kartami tego systemu symboliczno-filozoficznego.

W swej poprzedniej publikacji omówiłem już numeryczne związki kart Mag I i Świat XXI, których męska i kobieca energia zderza się w połowie drogi między nimi w karcie Moc XI, słusznie nazwanej przez Crowleya Żądzą, oraz związki następujących par: Cesarzowa III - Śmierć XIII, Papież V - Diabeł XV i Kochankowie VI - Wieża XVI. Zapoczątkowany temat wypada kontynuować, a zatem zestawmy obok siebie karty Papessy II i Wisielca XII. Drugie arkanum tarota oznacza tajemną wiedzę, wiedzę, którą sportretowana na tym arkanum wiedźma lub kapłanka już posiada, natomiast poddający się zapewne jakiemuś rytuałowi inicjacyjnemu człowiek zawieszony na gałęzi drzewa za nogę zdaje się dopiero doświadczać wizji, które mają go do tej tajemnej wiedzy doprowadzić. Zestawienie to jest również ostrzeżeniem dla jej adeptów, bowiem wiadomości, które posiedli, mogą rodzić dla nich niebezpieczeństwo, wszakże scena ukazana na tej karcie oznacza nie tylko zdolność (lub konieczność) oderwania się od przyziemnych spraw i możność dostrzeżenia świata z innej, wywróconej do góry nogami perspektywy, ale też jest symbolem kary i straty.

Karty Cesarza IV i Umiarkowania XIV, zwanego też Sztuką (Thoth Tarot), zestawione obok siebie uczą nas, że zajmując wśród ludzi pozycję nadrzędną - organizatora, kierownika, rodzica - musimy pamiętać o tym, by dążyć do zachowania równowagi. Powinniśmy starać się o to, by ludzie, którzy nam podlegają, tworzyli zgrany zespół lub zgodną rodzinę, musimy dbać o niwelowanie pojawiających się sporów, oraz pamiętać, że podejmując decyzje to my odpowiadamy za naszych bliskich lub za przedsięwzięcia, którymi kierujemy. Wszystko to jest nie lada sztuką. Również wtedy, gdy zabieramy się za jakieś dzieło, gdy coś tworzymy i staramy się właściwie dobrać proporcje, trzeba pamiętać, że osobiście musimy dbać o to co się dzieje i nieugięcie bronić w razie potrzeby tego, co budujemy.

Wojciech Jóźwiak opisując siódme arkanum tarota Rydwan pisze, że widnieje tam scena tryumfu i zwycięski wódz. To scena chwały, ale i gotowość do nowych wyzwań, do tego by ruszyć dalej. Siedemnasta karta tarota Gwiazda to również tryumf, jest to zwycięstwo życia i nadzieja na pomyślną przyszłość, na to co ma nadejść.

Porównajmy teraz karty Sprawiedliwości VIII i Luny XVIII (piszę Luna a nie Księżyc, gdyż to łacińskie i staropolskie słowo wydaje mi się lepiej oddawać mglistą i tajemniczą naturę tej karty) Ósme tarokowe arkanum ukazuje podobną do Temidy postać kobiecą z uniesionym mieczem w jednej i z wagą w drugiej ręce, która jednak w przeciwieństwie do rzymskiej bogini sprawiedliwości nie ma zawiązanych oczu (w talii Crowleya przepaska na oczy co prawda jest, ale są w niej szpary) co obrazuje znany fakt, że wymiar sprawiedliwości nie zawsze jest bezstronny, ale też jest symbolem tego, że postać z tego wtajemniczenia tarota widzi to, co ma przed sobą. Sprawiedliwość próbuje zważyć i dokonać oceny tego, co położono na wadze, którą trzyma i wyciągnąć odpowiednie wnioski, by wydać wyrok. Jednym z głównych znaczeń karty Luna jest - jak to napisała Anna Goluba w swym znakomitym tekście "Haiku i tarot" - stan, w którym nic nie jest takie jakie się wydaje; w świetle naturalnego satelity Ziemi kolory i kształty ulegają zniekształceniu i rozmyciu, grożą nam zaskakujące pomyłki - Luna pomyluna... (polszczyzna to jak zauważył Wydawca Taraki język wybitnie magiczny). Nauka płynąca z tego zestawienia nakazuje oceniać sprawy takimi, jakimi one są i nie ulegać złudzeniom płynącym z magnetycznej energii Luny, nawet jeśli są one dla nas wygodne. Anna Goluba pisze też, że pod wpływem sił obrazowanych przez tę kartę można pozostawać zbyt długo, zatem musimy też starać się o to, by nie odkładać zbytnio w czasie osądów, które mamy dokonać, bo zderzenie z prawdą po zbyt długim okresie złudzeń może być szczególnie bolesne.

Karty Pustelnika IX i Słońca XIX porównane ze sobą ujawniają zaskakujące związki między tymi arkanami. Słońce to dojrzewanie pod czyimś czujnym okiem i ochroną, którą zapewnia mur. Nasza Gwiazda Dzienna jest na tej karcie symbolem blasku prawdy i rodzicielskiej troski. Arkanum to mówi o konieczności nauki i dbania o własny rozwój. Pustelnik niesie lampę, która podobnie jak Słońce jest symbolem oświecenia i wiedzy. Postać widniejąca na tym wtajemniczeniu taroka może być zarówno symbolem konieczności poszukiwania prawdy (bywa odczytywana jako szamańska praktyka wyprawy w poszukiwaniu wizji tzw. vision quest) jak i obrazem doświadczonego mądrego człowieka, który wiedzę o prawdzie już posiada i chroni ją przed niepowołanymi (w tarocie marsylskim Eremita ukrywa lampę pod połą płaszcza) ujawniając swą wiedzę tylko zaufanym.

Zestawmy teraz karty Papessy II i Odrodzenia XX. Drugie z wymienionych tu arkanów jest między innymi, jak to napisałem w tekście pt. Kilka uwag o historii i znaczeniu kart taroka alegorycznym przedstawieniem początku nowej epoki, w której wiedza i ludzie ją posiadający wychodzą na powierzchnię, natomiast karta Papieżycy jest uważana, jak to już wspominałem, za symbol wiedzy zwanej tajemną.

Opisując numeryczne związki między kartami taroka przejdę teraz do porównania trzech arkanów zawierających zero: (jeśli użyjemy cyfr arabskich, a w zasadzie indyjskich zamiast oznaczenia cyframi rzymskimi) Głupca 0, Koła Fortuny 10 i Odrodzenia 20. Możemy wyciągnąć z tego zestawienia wniosek, że skutkiem wyroków losu wyrażanych przez Koło Fortuny znaleźć się możemy zarówno w sytuacji głupca-wygnańca jak i z powrotem możemy wypłynąć na powierzchnię za kolejnym jego obrotem. Głupiec jest kartą wieloznaczną, wyraża zarówno sytuację wygnańca, naiwność i głupotę, ale też niekiedy pomysłowość i nowe idee (musimy tylko uważać, czy te pomysły nie są aby z piekła rodem...) Za sprawą energii ukazanych na karcie Odrodzenia na powierzchnię wyjść może nie tylko to co cenne (zarówno stare jak i nowe) ale też mogą dać o sobie znać różni szaleńcy. Inne możliwe znaczenie jest takie, że głupotę, która pozorowała na prawdę ujrzymy we właściwym świetle.

Związek pomiędzy kartami Mag i Świat został już przeze mnie opisany, zanim przejdę do omówienia powiązań pomiędzy parami kart które spotykamy na drodze, która doprowadza arkana I i XXI do spotkania się we wtajemniczeniu nr XI Moc, trzeba zauważyć, że to zderzenie męskiej i kobiecej energii, które widzimy na tej karcie, może mieć dwa oblicza. Prawdopodobny jest zarówno twórczy akt, któremu będzie towarzyszył wybuch pozytywnej energii, w którym powstanie nowe życie, jak i niszcząca i zgubna namiętność, której towarzyszyć będą procesy destrukcji. Autor renesansowej talii Karola VI przedstawił na tej karcie scenę, gdzie delikatna kobieta łamie swymi rękami solidną kolumnę. Obraz ten nasuwa skojarzenia ze złowieszczą Wieżą rażoną z niebios ogniem lub piorunem. W talii Aleistera Crowleya widzimy nagą kobietę - Nierządnicę Babilonu ujeżdżającą bestię i trzymającą w jednej z rąk kielich obrzydliwości. Obraz "Szał Uniesień" Podkowińskiego, który jest zaskakująco podobny do karty Lust z talii Thoth, którego wizerunek można byłoby moim zdaniem wykorzystać w charakterze jedenastej karty tarota, to świadectwo tragicznej miłości malarza do zamężnej kobiety, która to miłość doprowadziła go do autodestrukcji i śmierci w młodym wieku. Również sam obraz, wystawiany w Zachęcie został przez artystę pocięty (później go odrestaurowano).

Zestawienie kart XX i II już w niniejszym tekście opisałem, przejdźmy zatem do arkanów Słońce XIX i Cesarzowa III. Wtajemniczenie taroka oznaczone numerem III jest uważane, o czym już pisałem w poprzednim tekście, za przedstawienie Bogini Matki, samej Natury, która odpowiada za rozwój życia, plony i dostarczanie ludziom pożywienia; jest to też archetyp matki. Mamy zatem sceny dojrzewania dzieci pod czyimś bacznym okiem, pod kierownictwem kogoś kto dostarcza światła i wiedzy (pokarmu ducha i umysłu) oraz wizerunek Matki Ziemi odpowiedzialnej za pożywienie dla ciała.

Idąc dalej porównajmy karty Luny XVIII i Cesarza IV. To zestawienie prowadzi do bardzo podobnych wniosków, co wcześniejsze opisy par Cesarz - Umiarkowanie i Sprawiedliwość - Luna. Czwórka to energia ziemi, konkretu (ósemka to dwie czwórki, dwa konkrety na szalach), karta Cesarz to wskazanie osoby, która jest kierownikiem, szefem, ojcem i podejmując decyzje musi dbać o rozwagę i porządek, natomiast Luna to świat złudy i nieostrych granic. Cesarz musi pamiętać o sprawiedliwości, natomiast wycieczki w stronę energii Luny wymagają równowagi i umiarkowania, bo jej przedawkowanie jest groźne.

Pomiędzy arkanami Gwiazdy XVII i Papieża V zachodzi podobny związek jak między Światem i Magiem. Są to karty których płeć i energia jest odpowiednio żeńska i męska. Papież jest jak gdyby inną postacią (dopełnieniem) Maga, podobnie Gwiazda jest innym przejawem żeńskiej energii widocznej na karcie Świat.

Zestawienie kart Wieża XVI i Kochankowie VI było już opisane w moim poprzednim artykule.

Porównanie tarokowych wtajemniczeń Diabeł XV i Rydwan VII również było już zasygnalizowane we wcześniejszej publikacji: Scena z karty Diabeł to w istocie diabelski rydwan, który jednakże w przeciwieństwie do siódmego arkanum jest obrazem zastoju i zniewolenia, w diabelskim zaprzęgu znajdują się nie konie tylko ludzie-osły. To portrety dwóch rodzajów tryumfu.

Umieszczenie obok siebie następnej pary Umiarkowania XIV i Sprawiedliwości VIII to już czysta poezja nie wymagająca tu w zasadzie bliższego opisu.

Gdy zestawimy obok siebie arkana Śmierci XIII i Pustelnika IX to ta para również przekazuje nam symboliczne treści. Groźna karta oznaczona trzynastym numerem może wieszczyć śmierć, ale i ostateczny koniec pewnych związków i przedsięwzięć, może sygnalizować, że coś ulega rozkładowi. Karta Pustelnika przedstawia brodatego starca niosącego lampę - symbol oświecenia. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego porównania? Po pierwsze jest to obraz sytuacji, w której w jakiejś do niedawna zgranej grupie ludzi zebranej wkoło pewnego przedsięwzięcia lub pewnej idei, która to grupa zgromadziła dużą wiedzę i miała liczne sukcesy, rozpoczynają się walki pomiędzy jej członkami, które prowadzą do powolnej destrukcji stowarzyszenia. W pewnym momencie najbardziej świadomym uczestnikom takiego towarzystwa nie pozostaje już nic innego jak ewakuowanie z jego siedziby wszystkiego co cenne i wartościowe, by ocalić owoce swej pracy. Tak postąpił Aleister Crowley z upadającym Zakonem Złotego Brzasku - wynajął bojówkarza i wyniósł to co najwartościowsze, ratując jego dziedzictwo, które przyświeca nam do dzisiaj. Po drugie karta Pustelnika oznaczona jest numerem dziewięć - dziewiątki to liczby mistrzostwa, wskazują na to, że coś osiągnęło szczyt rozwoju. Najważniejszym znaczeniem porównania arkanów XIII i IX jest mędrzec u kresu swych dni; przeszedł trudną drogę na której nieraz się potykał, ale pokonał wszelkie przeszkody na drodze ku oświeceniu. Zestawienie tych kart to również obraz nieubłaganie kroczącego czasu prowadzącego do kresu życia. (Jako kroczącego brodatego starca z latarnią przedstawiano dawniej czas i jego upływ).

Jeszcze jedno ostrzeżenie: jeśli mędrzec ulegnie pokusie światowej sławy, to ze spotkania energii Mędrca IX i Świata XXI wychodzi pośrodku... no właśnie - Diabeł XV. Na drodze do tego spotkania też stoją interesujące pary: Odrodzenie XX i Koło Fortuny X - za kolejnym jego obrotem może nastąpić poprawa losu i powstanie z upadku, Słońce XIX i Moc XI - Słońce jest źródłem energii niezbędnej do rozwoju życia. Dziewiętnasta karta taroka symbolizuje też naukę i dojrzewanie, które poprzedzają zdobycie mocy. Luna XVIII i Wisielec XII - zawieszony na gałęzi drzewa doświadcza wizji, odbywa podróż w stronę lunarnej energii i wtajemniczenia. Luna to także zawieszenie między jawą i snem, rozterki i złudzenia, zatem Wisielec musi uważać, czy wizje, których doznaje, są godne zaufania. Gwiazda XVII i Śmierć XIII - spotkanie kart będących symbolami nadziei i nowego życia oraz końca i rozkładu. Wieża XVI i Umiarkowanie XIV - obraz stanu w którym zachowanie równowagi nie jest już możliwe i dochodzi do katastrofy, ale też przesłanie, że rozwaga jest niezbędna, by jej uniknąć. Karty Eremity (Mędrca) IX i Świata XXI stykają się jak już wspomniałem w arkanum XV Diabeł - to nie tylko ostrzeżenie, że mędrzec, który ulegnie pokusie światowej sławy może skierować się w stronę niebezpiecznych sił, ale i przesłanie, że jego mądrość i światło mogą spowodować, że równowaga stanu XIV w któtym wyniesione pychą zło ukrywa się na szczycie Wieży XVI zostanie zaburzona i ukryty Diabeł XV ukaże się oczom i świadomości ludzi.

Karty Maga I i Eremity IX stykają się we wtajemniczeniu Papież V, które, jak już pisałem, oznacza między innymi nauczyciela. Jest tu zakodowany przekaz, że Mag, który stał się już Mędrcem, może i powinien nauczać wybranych uczniów. Musi też uważać, by były to osoby godne zaufania, które właściwie wykorzystają przekazaną wiedzę. Musi też wystrzegać się pokusy możliwości manipulowania i zniewalania ludzi - pamiętajmy o związku kart V i XV.

Na drodze prowadzącej do spotkania arkanów Pustelnika i Maga w karcie Papież widzimy następujące pary: Papessa II i Sprawiedliwość VIII - tajemna wiedza postaci z drugiego wtajemniczenia zderza się z wiedzą opartą na twardych konkretach: czasem, aby móc właściwie osądzić jakiś przypadek, wyjść musi na jaw jakaś starannie skrywana dotąd tajemnica...

Cesarzowa III i Rydwan VII - tryumf i rozkoszowanie się sukcesem. Cesarz IV i Kochankowie VI - Miłość zesłana jako dar niebios będzie wymagała dbałości o codzienne sprawy i jeśli zajdzie taka potrzeba nieugiętej obrony rodziny. Kochankowie, jak zauważył Wojciech Jóźwiak, symbolizują też zawarcie spółki w majestacie prawa; zrozumiałym jest, że wspólnicy muszą dbać o konkrety.

Wracając do ostatniej z omawianych par które prowadzą do zetknięcia się męskiego Maga z żeńskim Światem, mamy Wisielca XII i Koło Fortuny X. Dwunasta karta taroka to między innymi stan zawieszenia, brak możliwości działania w danej chwili, ale też kara i strata. Koło Fortuny jest często choć nie zawsze oznaką poprawy losu, tego, że coś się odmieni i znów zacznie się ruch, że ponownie znajdziemy się na szczycie. Wisielec to pewien zastój (ale nieraz taki okres zastoju jest szansą, by pewne sprawy przemyśleć i zyskać nową wiedzę), a Koło Fortuny to ruch, coś się ponownie kręci, poza tym przysłowiowo można rzec: raz na wozie, raz pod wozem.

Karty Śmierć XIII i Świat XXI łączą się w arkanum Gwiazda XVII. Świat XXI, ostatnie z wielkich arkanów taroka, to symbol pełni i pomyślnego końca, a także obraz żeńskiej energii. (W talii Dodal jak już wspominałem można dostrzec na tej karcie obraz żeńskich narządów płciowych.) Karta oznaczona trzynastym numerem oznacza procesy rozkładu i śmierci Siedemnaste wtajemniczenie taroka jest obrazem nadziei i powstania z popiołów. Ze zderzenia arkanów XIII i XXI w tej karcie płynie przekaz o ciągłości następujących po sobie cykli życia i śmierci, Gwiazda jest między innymi symbolem reinkarnacji. Na drodze prowadzącej do tego spotkania mamy następujące pary: Umiarkowanie (Sztuka) XIV i Odrodzenie XX - nagromadzona energia powoduje odrodzenie; chory, który odzyskał siły powstaje z łóżka, ale też obraz tego, że zgromadzona moc pozwala na działanie tym, którzy są prekursorami nowego, tego co dopiero wychodzi na jaw. Czasami także symbol ujawnienia się dawno zapomnianych dzieł sztuki, lub generalnie odrodzenia się kultury. Diabeł XV i Słońce XIX - to jak już pisałem w poprzednim tekście obrazy dwóch typów relacji rodzice - dzieci. Wieża XVI i Luna XVIII - zbyt długie pozostawanie pod wpływem mocy i stanów ducha sportretowanych na osiemnastym arkanum może być katastrofalne w skutkach.

Jak już pisałem karty I i XXI łączą się we wtajemniczeniu XI, przejdę teraz do opisu połączenia Mocy z Magiem (Magowi potrzebna jest Moc) w arkanum Kochankowie VI. Na wizerunkach z taroka marsylskiego Mag przygotowuje się do połączenia swej różdżki z pierścieniem: łączy określone elementy, by dokonać tego co zamierza. Szósta karta taroka to scena połączenia się dwojga ludzi, ich związek (namiętność ukazana w jedenastym arkanum okazała się budująca). Po drodze zmierzającej do tego spotkania napotykamy pary: Koło Fortuny X i Papessa II - tajemna wiedza znana nielicznym może pomóc w poprawie losu. Pustelnik IX i Cesarzowa III - mędrzec posiadł wiedzę o sekretach i funkcjonowaniu Natury. Sprawiedliwość VIII i Cesarz IV - kierujący innymi musi dokonywać konkretnych i sprawiedliwych ocen i pamiętać o sprawach natury formalno - urzędowej. Rydwan VII i Papież V - uczenie zaufanych następców drogą do zwycięstwa prawdy, ale też obraz tego, że ukrywający się pod płaszczem autorytetu, dostojeństwa a czasem i świętości kłamcy dążą do tego, by opanować świat.

Przejdźmy do połączenia Mocy XI ze Światem XXI, który oznacza zarówno energię żeńską jak i po prostu... świat. Te dwa arkana łączą się we wtajemniczeniu Wieży XVI - namiętność sportretowana na karcie Moc okazała się rujnująca. Ta synteza to również obraz sytuacji, w której na świecie w którym doszło do przejawienia się Mocy dochodzi do nagłych, katastrofalnych przemian, wywracających do góry nogami stary porządek. (Jak to ujął Wojciech Jóźwiak, jest to łomot walących się imperiów). Na drodze prowadzącej do zetknięcia się kart XI i XXI w arkanum XVI widzimy takie pary: Odrodzenie XX i Wisielec XII - człowiek, który poddał się inicjacji i doświadczył wizji, które doprowadziły go do oświecenia niejako rodzi się na nowo jako inna osoba, to bardzo szamańskie zestawienie. Słońce XIX i Śmierć XIII - pierwsze z tych arkanów to dojrzewanie i zdobywanie wiedzy, ostatecznym kresem wszelkiego rozwoju człowieka jest i tak nieuchronny koniec życia, ale to zestawienie ukazuje też mniej znany aspekt karty z numerem XIX. Wydawca Taraki w swym artykule o szamańskich praktykach i wierzeniach widocznych na kartach taroka napisał, że świecące w górze Słońce może być też wyobrażeniem świetlistego tunelu, przez który dusze przedostają się "na tamten świat". Aleister Crowley napisał, że czasami karta ta wieszczyć może niespodziewaną śmierć. Zapewne zestawienie to jest też obrazem stanów śmierci klinicznej, jak i wszelkich sytuacji, w których grozi nam znalezienie się na granicy życia i śmierci: rozpalona pustynia i brak wody... Luna XVIII i Umiarkowanie XIV - jak już pisałem wycieczki w stronę energii tej karty wymagają ostrożności i umiarkowania, nawet jeśli są źródłem gromadzonej mocy. Gwiazda XVII i Diabeł XV - scena widoczna na pierwszej z tych kart jest obrazem nadziei i rozwijającego się nowego życia (w talii Jean Dodal dziewczyna lejąca wodę z dzbanów jest w ciąży, czyli jak to się kiedyś mówiło jest "przy nadziei") Jest to źródło życia. Diabeł natomiast jest tym, który nadzieje niszczy, będąca pierwowzorem tarokowego diabła Lilith była też uosobieniem bezpłodności.

Opiszę jeszcze zderzenie kart I i XIII w arkanum Rydwan VII, z zestawienia tego płynie nauka, że magowie i szamani muszą być przygotowani do walki z siłami i czynnikami powodującymi choroby i śmierć.(pamiętajmy, że zaglądając do świata astralnego spotkać tam możemy byty wrogie, które ukrywają nieraz swą naturę, nie każda przyjazna twarz oznacza przyjazne zamiary, tarokowy Mag patrzy w stronę głupca, który próbuje ukryć swe groźne aspekty) Szaman ale też lekarz który wyleczył chorego odniósł zwycięstwo. Trzynaste arkanum taroka to również symbol wielkiej przemiany, bywa odczytywane jako element dawnych wierzeń według których szaman niejako rodzi się na nowo z gołego szkieletu jako nowy człowiek. Po takiej przemianie jest gotowy do działania. Na drodze prowadzącej do spotkania kart Mag i Śmierć znajdują się następujące pary: Papessa II i Wisielec XII - to zestawienie było już w tym tekście omówione. Cesarzowa III i Moc XI - Natura dostarczająca mocy, kontakt z przyrodą jest źródłem pozytywnej energii i odbudowy sił życiowych, ponadto pewne praktyki polegające na budzeniu mocy udają się jak zauważył Wydawca Taraki tylko w otoczeniu nieprzekształconym przez człowieka, albo mało przekształconym. Ponieważ Moc to również żądza, a Cesarzowa to obraz możności korzystania z życia jest to też pewnie obraz dostarczającej satysfakcji relacji erotycznej. Cesarz IV i Koło Fortuny X - pierwsze z tych arkanów jest symbolem kogoś, kto musi być gotowym do twardej obrony tego za co odpowiada. Musi zachować czujność i rozwagę wobec zmieniających się okoliczności i niespodziewanych zdarzeń, czyli tego co wyraża Koło Fortuny. Papież V i Pustelnik IX - powiązanie tych kart ze sobą było już opisane. Kochankowie VI i Sprawiedliwość VIII - ta para uczy nas, że dojrzały związek wymaga formalizacji.


Terravision
  < poprzedni    1    2    (3)    4    5    6    dalszy >  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)