zdjęcie Autora

26 maja 2015

Ratomir Wilkowski

Ogólnopolski Zjazd Rodzimowierczy w Piastowie 10-12 lipca 2015

Grafika w winiecie, patrz:
Robert Mokoszan, Kilka przedstawień archetypów Słowian»

Ogolnopolski Zjazd Rodzimowierczy

Ogólnopolski Zjazd Rodzimowierczy planowany w Piastowie w dniach 10-12 lipca 2015 r. jest bezpośrednią kontynuacją zjazdu, który miał miejsce w Łodzi w 2013 r. Tak jak poprzednio, głównym celem zjazdu jest konsolidacja i lepsze wzajemne poznanie się środowisk, które odwołują się do etnicznej wiary Słowian. Głównym koordynatorem planowanego w lipcu zjazdu są liderzy Łódzkiej Wspólnoty Rodzimowierczej „Wilczy Krąg”.

Zjazd jest otwarty i publiczny, skierowany do wszystkich zainteresowanych udziałem w nim, bez względu na reprezentowane dotąd różnice światopoglądowe - zarówno do wspólnot rodzimowierczych, jak również do rodzimowierców nigdzie dotąd niezrzeszonych. Jego podstawowym celem jest przez otwartą i publiczną dyskusję doprowadzić do zbliżenia wszystkich rodzimowierców.

Cały zjazd podzielić można na dwie części: konferencyjną i wiec. Konferencja odbywać się będzie zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu zjazdu. W tym czasie, obok wystąpień reprezentantów poszczególnych grup rodzimowierczych, przewidywane są wystąpienia wybitnych gości. Przewidywane są odczyty omawiające tematykę współczesnego rodzimowierstwa, wystąpienia przybliżające zagadnienia związane ze słowiańską wiarą rodzimą oraz spotkania literackie. Wiec planowany jest na zakończenie pierwszego dnia zjazdu, a jego podsumowanie na początek drugiego.

Najczęściej wskazywanymi przez związki i grupy rodzimowiercze celami wiecu są:

  • Wypracowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia i współpracy prowadzącej do obopólnych korzyści;
  • Wzajemne poznanie oraz integracja środowiska, czyli wzmocnienie struktur;
  • Próba przewidzenia przyszłości polskiego rodziamowierstwa i określenie dróg prowadzących do jego rozwoju;
  • Próba określenia wspólnych podstaw rodzimej wiary.

Rodzimowierstwo to system wierzeń etnicznych, zarówno minionych, jak i współczesnych (zawsze jednak wyraźnie nawiązujących do konkretnego systemu wierzeń etnicznych), opartych na mitologii i wierzeniach lokalnej społeczności (zwykle odwołujących się do tradycji przedchrześcijańskich), występujących w obrębie danej grupy kulturowej. Samo pojęcie powstało ze złączenia dwóch słów: "wiara" w znaczeniu zespołu zasad, na których opiera się pogląd na świat, oraz "rodzima", czyli właściwa danej społeczności, regionowi - pochodząca z danego narodu, plemienia, ojczyzny, macierzy, domu, miejsca itd.

W przypadku rodzimowierstwa słowiańskiego (czasami określanego także terminem słowianowierstwo) chodzi tu głównie o odwołanie się do tradycji wspólnot słowiańskich (czasem jednak z elementami opartymi na rodowodzie celtyckim, germańskim, pruskim, czyli dawnych plemion zamieszkujących obecne tereny Polski, a których kultury - ich wspólnym mianownikiem była świętość Natury - wzajemnie się przenikały). Opiera się ono głównie na religii funkcjonującej wśród Słowian przed chrystianizacją (choć pewne odłamy rodzimowierstwa czerpią także inspiracje zarówno z późniejszych elementów wierzeń, trwających w folklorze ludowym w opozycji do chrześcijaństwa), jak również z wcześniejszego dorobku pozostałych, dawnych kultur etnicznych (tworzących korzenie tradycji słowiańskiej na długo przed pojawieniem się chrześcijaństwa).

Większość współczesnych ruchów rodzimowierczych za swego duchowego prekursora uznaje Zoriana Chodakowskiego. Pod wpływem idei romantyzmu podjął się on badań nad ludowością polską i jej korzeni historyczno-mitologicznych. W pracy "O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem" z 1818 r. zarysował propozycje odrodzenia duchowego narodu poprzez oparcie się na kulturze ludowej i odnalezienie w niej elementów z czasów przedchrześcijańskich. W okresie międzywojennym powstały i działały organizacje o charakterze rodzimowierczym: Zadruga, Lechickie Koło Czcicieli Światowida oraz środowisko skupione wokół pisma Demiurg. Po upadku PRL powstało szereg nowych organizacji, stowarzyszeń i grup wyznaniowych. Niniejszy zjazd rodzimowierczy, w porozumieniu zdecydowanej większości tych grup, organizowany jest po raz pierwszy w powojennej Polsce.

Ogolnopolski Zjazd Rodzimowierczy

Korekta przez: Radek Ziemic (2015-06-02)


Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)