zdjęcie Autora

06 sierpnia 2017

Wojciech Jóźwiak

z cyklu: Koniunkcja Saturna i Plutona 2020 (odcinków: 47)

Ośmioro astro-aniołów

Kategoria: Astrologia

« Rok 2018. Czy Polskę czeka odnowa? Świat na nowo i inaczej się dzieli? »

Zauważyłem, że poprzedni odcinek, w którym chciałem możliwie wiernie oddać astro-sytuację nad Polską w najbliższych pięciu latach, wyszedł jakoś sucho. Bo nasza wyobraźnia niechętnie żeni się z „pozycjami planet”, „osiami odniesieniowymi” i podobnymi abstrakcjami. Wszedłem w skórę własnego czytelnika i poczułem, że ów/owa chce mięsa, konkretów. Czy PiS od Urana utraci władzę? Lub czy przeciwnie od Saturna umocni się, a czasy Dudy i Kaczyńskiego wejdą do wspomnień podobnie piękne, jak utracona kiełbasa „za Gierka”? Lub jak czasy „Przekroju” i Kabaretu Starszych Panów? Czy zbliżenia Saturna z Plutonem narażą nas na wojnę (odpukać) czy zaledwie na ustawy wyjątkowe? Czy rządzący rekonstrukcjoniści Sanacji posuną się do zrekonstruowania retritu Bereza? (Oczywiście nie in situ, bo tam dziś Białoruś.)

Jednak pomiędzy schematami i symbolami astrologii, a mięsem wydarzeń jest luka. Jest niezagospodarowana przestrzeń, gdzie brak nazw działających w niej bytów-mediatorów. Powinny one, te byty, spinać schematy z wydarzeniowym konkretem, nic to, że przyszłym, futurnym. Żeby je uchwycić, musimy je najpierw nazwać.

Wyobraźmy je sobie jako anioły... Może raczej demony? – Lepiej anioły, bo to ogólniejsza banda. Szatani to wszak anioły upadłe. Więc które są te astro-anioły, czynne dziś nad Polską?

Anioł Odnowa, przybierający też imiona (i właściwości, i warianty) Odrodzenie lub Uzdrowienie czyli sanacja. Szczególnie chętnie nawiedza Polskę w księżycowych (tak! sic!) fazach cyklu Saturna: gdy Saturn mija odniesieniowe imum coeli, 5° Koziorożca lub punkt około 0° Strzelca, gdzie ukryty jest odniesieniowy Księżyc. Nawiedził więc kraj w 1956 roku jako Odnowa i trwał wtedy aż do 1968, do wydarzeń marcowych, kiedy jego czas się skończył, gdy Saturn wyszedł nad descendent, inicjując fazę awantur. Jako Odrodzenie lub wręcz pod europejskim imieniem Renesans anioł ten przybył w 1988/9, wnosząc odrodzenie jak dotąd najgłębsze, bo wracające aż do kapitalistycznego i demokratycznego korzenia. Z imieniem Uzdrowienie – mówionym z łaciny jako Sanacja – zstąpił w 1926, gdy Saturn zbliżał się do księżycowego początku Strzelca, i jeszcze raz w 2015, gdy Saturn był znów w tamtym punkcie. Saturn minie księżycowe imum coli, 5° Koziorożca, w 2018 roku, ale anioł Odnowa nie ma powodu zstępować raz drugi, bo już tu jest.

PiS przechwyciło anioła Odnowę. Tu wyjaśnienie: anioł Odnowa działa, kiedy jest do czego wracać i wiadomo, do czego wracać. Programy w duchu Odnowy są możliwe, gdy powszechnie wiadomo, jakie wartości można i chce się przywracać. W 1956 r. i w latach następnych istniała żywa pamięć międzywojnia jako okresu twórczych swobód, a autorzy z różnych dziedzin kultury i sztuki mieli „pełne szuflady”, jeśli nie dosłownie rękopisów, to pomysłów w głowach. Odrodzenie 1988/9 było możliwe, gdyż obok mieszkał ogólnie znany, żywy i successful przykład Zachodu. Sanacja pod marsz. Piłsudskim wracała do wyobrażenia wojska (z którego wyszła), gdzie panuje ład, każdy zna swoje miejsce, przełożeni odpowiadają za podwładnych, a podwładni chętnie wykonują jedynie słuszne rozkazy – wojskowy porządek miał być modelem sprawnego państwa. Podobnie obecnie PiS zasilany jest wizją państwa-społeczeństwa jako jednolitej formacji, gdzie wystarczy usunąć jakieś grupy szkodników, a zapanuje pokój-rozkwit, lepiej nazywany po hebrajsku: szalȯm. Obecna Odnowa czyli Powrót, jest właściwie powrotem do modelu rządów jednej partii, więc nie tylko Odnową sanacji, ale i dwóch formacji PRL: gomułkowskiej i gierkowskiej. To jest ciemna strona anioła Odrodzenie: Regres.

To, że PiS przechwyciło anioła Odnowę i on odtąd dla nich pracuje, wyjaśnia daremność wołań KOD, żeby „było jak dawniej”. Już tak się nie da!

Anioł Barski, będący manifestacją trwającego zwykle w cieniu-tle złoża splotu katolicko-narodowego, sarmacko-chłopskiego, feudalnego, stanowego i autorytarnego, anty-modernistyczny i przeciw-oświeceniowy, duchowo autarkiczny, w twierdzy jedyno-słuszności zamykający się, bojący się zepsutego świata na zewnątrz; upiór właściwie, ale nazywajmy go, skoro zaczęliśmy, dalej aniołem. Przywołały go jednoczesne powroty Plutona, Urana i Jowisza, a z dokładnością do opozycji też Neptuna i Saturna – wszystkie pięć długookresowych planet z dobrą dokładnością w roku 2017 powtórzyły swoje barskie (w czas zawiązania konfederacji barskiej) pozycje. Zdumiewający big return! Anioła Barskiego nie wolno lekceważyć. Działa globalnie, dotyczy – także i przede wszystkim – krajów Zachodu, gdzie w 18 w. współcześnie z naszą konfederacją barską do głosu zaczynały dochodzić idee Oświecenia w politycznej praktyce: w mających za niewiele lat powstać USA w wersji wolnościowo-republikańskiej, we Francji w wersji brutalnej rewolucji ustanawiającej utopijny ideał. Te dwie osoby anioła Oświecenie są czynne do dziś* – anioł Barski jawi się jako kontra do obu. [* Jako pracę domową pozostawiam Czytelnikowi wypisanie na kartce, gdzie i jak obie te osoby anioła Oświecenie dziś się przejawiają.] Anioł Barski działa globalnie i jego pracę widać zarówno w (anty-modernistycznym) poddawaniu się zachodniej Europy islamowi, jak i w podnoszących głowę kreacjonizmach i innych antydarwinizmach, antyscjentyzmach. Sprzyja mu słabnięcie – duchowe i co do atrakcji – Zachodu. Anioła Barskiego nie wolno lekceważyć też dlatego, że rządzą nim tendencje bardzo długiego trwania. Jest więc najwyższym wyzwaniem dla intelektualistów, jak obmyślić remedium na niego. Lub nawet jeśli nie remedium, to jakąś zasłonę, parawan go maskujący. W końcu stale przez 249 lat istniał, tyle, że nie aż tak natrętnie.

Anioł Dezintegracja najchętniej nawiedza kraje podczas zejścia Saturna pod (odniesieniowy) ascendent; jako Awantura także przy przeciwnej fazie cyklu Saturna, ale i przy innych okazjach. Stale jest czujny jako Eris-Niezgoda. Wciąż obecny, jeszcze się nie wyszumiał, jego czas trwa do 2018 roku.

Anioł Rewolucja, astrologicznie stowarzyszony z Uranem i wraz z nim rosnący w siłę. Mimo wdzięcznej nazwy, jest wielopostaciowy i jakby sam nie wiedział, czego chce, gdyż wspiera różne i rozbieżne ludzkie prądy. Najsilniej przejawia się podczas zwrotnych faz w cyklu Urana i Plutona; klasycznie szalał podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej (przy opozycji Urana i Plutona), Wiosny Ludów (przy koniunkcji), w szalonych latach sześćdziesiątych (1964-69, przy koniunkcji), kiedy hippies, Beatles, rock'n'roll, LSD, Mao Zedong płynący przez Jangcy i Theodor Adorno rażony zawałem od gołych piersi swych studentek. Ostatnio takie były lata 2013 – początek 2017, kiedy wrzenie arabskie, Majdan, Krym, kalifat, tryumfujący islamizm, brexit i Trump; wtedy w 2015 r. PiS'owi udało się przemknąć przez rewolucyjną bramkę do władzy – jawnie na gapę, ponieważ rewolucje konserwatywne są jakby poboczem wpływów anioła Rewolucji.

Ale anioł Rewolucja czasami się przebiera, zmienia kostium i gra jako anioł (sub-anioł?) Konserwatywna Rewolucja. Być może wtedy, kiedy prócz Urana i Plutona aktywny jest Saturn. Tak było podczas zwrotów w 1956, 1989, w 2015 również. Czym różny od anioła Odnowy? Rygorem. O ile anioł Odnowa działa jako klimat, duch i Zeitgeist, to anioł Kons-Rew przychodzi jako program poparty rygorem. Odnowa może spokojnie działać na zasadzie „róbmy swoje” w ramach zastanych porządków, powoli je zmieniając niby rzeka koryto, podczas gdy Kons-Rew, jak każda rewolucja, woła o nieposłuszeństwo, bunt, gwałt i opór zastanemu, oraz o posłuszeństwo i „kto nie z nami, ten przeciw nam” wobec swych wodzów. Kons-Rew jest drugim, prócz Regresu, cieniem anioła Odnowy.

Jeszcze jeden ważny anioł sprzęga się z aktywnością Urana i jest nim anioł Inspiro. Tak go nazwę dowcipnie, bo szukałem i nie znajdowałem dobrego istniejącego słowa. Przejawia się jako nowość, nowy wynalazek, coś, czego jeszcze nie było i nikt tak nie myślał – i ta nowość przykuwa pociąga i rozszerza się. Chętniej przejawia się w odkryciach nauki i wynalazkach techniki, ale bywa i w polityce, przykładem pomarańczowe krasnale „majora” Frydrycha, ale i pomysły Gandhiego tu się mieszczą. Estebliszmenty i konserwy przy tych wynalazkach wymiękają.

Anioł Rygor, przez Tarnasa nazwany Kontrakcja, czyli ściskanie, lecz i zduszanie, ograniczanie, scalanie, zmrażanie, zgęszczanie itd.; niekiedy otwiera pandoryczną puszkę z przemocą. – Działa głównie pod wpływem aktywnego Saturna, najbardziej przy zwrotnych fazach cyklu Saturn-Pluton: koniunkcjach (ostatnia 1982, Reagan i gwiezdne wojny), opozycjach (ost. 2001, WTC), kwadraturach (ostatnia 2010, Smoleńsk).

Więcej ich jest, tych aniołów, ale co najmniej jeszcze jeden mieć będzie nasz kraj w opiece w roku 2020: anioł Koniunktura, lubiący się objawiać podczas koniunkcji (oraz trygonów) Jowisza i Saturna.

Co wyniknie – wyniknąć może – z ich inter-gry, to dobry temat na następny odcinek.

Koniunkcja Saturna i Plutona 2020: wstęp na końcu

Ścisła koniunkcja Saturna i Plutona była 12 stycznia 2020. Ten układ planet dominuje jednak nad szerszym okresem: nad czteroleciem 2018-2022 i zaczyna nową saturnowo-plutonową epokę, która trwać będzie do 2053 r.


« Rok 2018. Czy Polskę czeka odnowa? Świat na nowo i inaczej się dzieli? »

komentarze

[foto]

1. Temat: astrologia i astro-historia • autor: Wojciech Jóźwiak2017-08-07 23:16:50

Komentarze, które tutaj były zamieszczone, wraz z moimi re-komentarzami, przeniosłem pod odcinek pt. "Dyskusja o aniołach i in.".

Tutaj upraszam wpisywać tylko takie uwagi, które odnoszą się do astrologii lub astro-historii i nie rozpraszają Czytelników poruszaniem spraw niezwiązanych.

Przyznaję, że ten tekst jest trudny i mógł wydać się dziwny lub jajcarski, jednak został napisany serio. Oczywiście, komentarze do niego mogą być dowcipne, ironiczne, krytyczne lub wytykające błędy -- ale na miłość Astro-bogów -- niech trzymają się tematu!

[foto]

2. Mechanizmy obronne • autor: Radek Ziemic2017-08-08 11:09:17

Patrzę na te anioły jak na mechanizmy obronne (w psychologicznym znaczeniu tego terminu). Ale to może dlatego, że widzę ostatnio nasze społeczeństwo/naród jako "ego" w czasie kryzysu, "ego" broniące się przed zmianą i zarazem do tej zmiany dążące. Takie spojrzenie uzmysławia mi, że dobrze jest spojrzeć na anioły jak na emanacje (?) jednej i tej samej siły, energii, istoty (?), którą jest na poziomie społecznym naród, na psychicznym "ego", a na astrologicznym... tu mi czegoś brakuje. Ale ciekaw jestem ciągu dalszego. Pomyślałem sobie w tej chwili, że te ciągi dalsze dość często zależały w przypadku naszego narodu-ego od tego co działo się na zewnątrz, od jakiejś Rosji, Niemiec, Szwecji czy Austrii. To jakby takie "ego" od dość dawna mało (samo)sprawcze. Jakoś tak Wille zur Macht mu brakuje, albo wykrzesuje ją z siebie reaktywnie. Te anioły pozwalają zarazem nam, wziętym z Z/ziemi, dużo więcej zrozumieć z astrologii.
[foto]

3. Jeszcze słówko • autor: Radek Ziemic2017-08-08 11:20:26

W końcu anioły to posłańcy nieba.
[foto]

4. Anioły • autor: Arkadiusz2017-08-08 12:37:17

Anioły Odnowy i Rewolucji (a może i Inspiro) próbują działać poprzez prezydenta, który apeluje o referendum konstytucyjne. Tymczasem realnie rządzący PiS ma już własny projekt konstytucji, który kojarzy mi się z Aniołami Barskim, Kons-Rew i Odnowy z twarzą Regresu. Jak patrzę na proces legislacyjny, awantury sejmowe i jakość wszystkich ustaw to widzę, że ciągle macza tu palce Anioł Dezintegracji, o Szyszkodniku nie wspominając (za dużo). Ciekawy jestem, czy te Anioły będą współpracowały ze sobą czy dojdzie między nimi do otwartych wojen. Charakterystyka działających obecnie Aniołów pokazuje, że obecna władza, z różnymi przetasowaniami lub bez, porządzi przez następne kilka lat. Ciekawy jestem też, czy można jakoś wymiernie zważyć znaczenie i wpływy konkretnych Aniołów w tych nadchodzących latach. Czekam z niecierpliwością na kolejne odcinki opowieści Gospodarza.
[foto]

5. Sprawa może być... • autor: Jarosław Bzoma2017-08-08 19:12:48

Sprawa może być znacznie prostsza do zrozumienia kiedy pomyślimy o tych "Aniołach" jako o tunelach rzeczywistości(określenie T.Learego) rządzących które przynieśli do włądzy ze swojego życia. Przynieśli swoje wewnątrzne problemy  i sposób widzenia rzeczywistości i spolaryzowali narodowy myślokształt wtłaczając społeczeństwo we własne struktury świadomości.Nie potrzeba do tego astroaniołów.
[foto]

6. Zadziwia • autor: Arkadiusz2017-08-08 20:40:30

Zadziwia mnie to, że raz nikogo nie obchodzi czyjś tunel rzeczywistości a innym razem cały kraj żyje tym tunelem. Coś "u góry" jednak zawiaduje tymi tunelami, jedne oświetla inne zamyka. Bodajże Jonathan Orr podzielił umownie mózg na dwie części: Teoretyka i Praktyka. Co Teoretyk wymyśli to Praktyk niezwłocznie udowadnia. I powstaje tunel rzeczywistości. Ale kto/co podsuwa Teoretykowi te myśli? Astro-anioły szepcą? Najpierw jednostkom później tłumom.
[foto]

7. Żyje bo musi.Kiedy... • autor: Jarosław Bzoma2017-08-09 01:20:26

Żyje bo musi.Kiedy wybierał wydawało się narodowi, że wybiera swój aktualny tunel a tu niespodziewajka :)
[foto]

8. Niekoniecznie musi • autor: Arkadiusz2017-08-09 07:10:49

Na razie wydaje się, że chyba chce.


[foto]

9. Jemu się wydaje... • autor: Jarosław Bzoma2017-08-09 07:29:28

Jemu się wydaje że chce bo wciąż sądzi, że rozumie co się dzieje :)
[foto]

10. Jak zrozumie... • autor: Arkadiusz2017-08-09 07:41:42

Jak zrozumie to już będzie za późno ;-)
Tak sobie myślę, posługując się enneagramem, że szóstki w walce z "układem" poszły tak daleko, że stworzyły (wkrótce już zakończą budowę) idealny system władzy dla ósemek. Następnym więc wydarzeniem będzie wymiana szóstek na ósemki. A skurczybyki potem nie będą się chciały rozstać ze swoimi zabawkami.
[foto]

11. 6/8 • autor: Wojciech Jóźwiak2017-08-09 08:45:12

Brzmi to groźnie, Arkadiuszu, bo jak dotąd w grupie trzymającej pisowładzę, na Ósemkę wygląda jeden Szyszko. (Nie licząc męża premier Szydło.)
[foto]

12. Inne scenariusze mile widziane • autor: Arkadiusz2017-08-09 09:28:44

Choć przypuszczam, że napięcia, emocje, lęki związane z latami 2019-20 (Anioł Rygor, tak?) mogą sprzyjać oddawaniu władzy Ósemkom. Za bardzo się nie znam, ale wydawało mi się, że nie ma lepszych i gorszych typów Enneagramu, choć w przypadku tego pana od drwali mam podobnie złe zdanie.
Może jest w tym wszystkim jakaś zbiorowa naturalna mądrość (odruch?) ludów, że na trudne czasy szukają silnych liderów. Żeby tylko potrafili rozmawiać między sobą.
[foto]

13. Ósemki dobre i złe • autor: Wojciech Jóźwiak2017-08-09 12:34:55

Ósemkami byli obrzydliwi krwawi satrapowie: Mussolini, Lenin, Stalin, Franco, Castro, Pinochet. Ale również ósemkami byli mężowe opatrznościowi: de Gaulle, Churchill. Oraz wielu pomiędzy tamtymi skrajnościami: Indira Gandhi, Breżniew, Gierek, Wałęsa, Trump, Putin.
Mam jednak wrażenie, że w dzisiejszej biurokratycznej i telewizyjnej polityce Ósemkom jest coraz trudniej przebić się do władzy, bo szybsze są Trójki (na taką wygląda Macron), Szóstki (Merkel, Kaczyński), czasem nawet zdarzają się Piątki (May 5 ewidentna).
[foto]

14. Anioł Barski • autor: Wojciech Jóźwiak2017-08-13 17:29:12

[foto]

15. Dzięki • autor: Arkadiusz2017-08-14 12:20:34

Świetny tekst o Aniele Barskim. Wychodzi na to, że mam, zapewne nie tylko ja, braki wiedzy o tym, jaka jest geneza podziału i późniejszego wpadania w koleiny postaw globallistycznych i lokalistycznych, stronnictw proniemieckich i prorosyjskich, oświeceniowych i konserwatywnych (ja w swoim życiu pierwszy raz taki podział widziałem przy uchwalaniu konstytucji w 1997, później przy wchodzeniu do UE.). Czy dałoby radę znaleźć źródło, jakoś je sobie uświadomić, przepracować, żeby ciągle nie wpadać w szpony tego szkodliwego podziału?
[foto]

16. Re • autor: Jarosław Koziński2018-06-01 09:40:21

A więc mamy nawiedzaną przez Polskę Anioły. A czy nasz kraj ma Anioła Stróża ?
[foto]

17. Re Re: Jarosław Koziński • autor: Wojciech Jóźwiak2018-06-01 09:57:06

Zalecam przeczytać tekst ze zrozumieniem.

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)