zdjęcie Autora

09 stycznia 2010

Krystian Defer

Polemika z Mirosławem Miniszewskim

Kategoria: Gnoza i hermetyzm

wróć do poprzednich tekstów:
Mirosław Miniszewski. Uwagi do tekstu Krystiana Defera: Podświadomość, klęska racjonalizmu
Krystian Defer. Podświadomość, klęska racjonalizmu
Krystian Defer. Uwagi do artykułu: Podświadomość, klęska racjonalizmu


Sam Pan pisze, że aby dowieść niesprzeczności danego systemu formalnego, potrzebujemy systemu wyższego rzędu, co można sobie wytłumaczyć tym, iż musimy dany system formalny wyjściowy uzupełnić o inne, "zewnętrzne" aksjomaty. Co, stosując indukcję matematyczną, sprowadza się do tego, iż takie operacje możemy kontynuować do nieskończoności. Czyli zawsze będziemy mieli jakieś zdania, twierdzenia, które na określonym stopniu tego procesu nie będzie można ani sfalsyfikować, ani udowodnić językiem tego systemu, nawet dowolnie wzbogaconemu o nowe aksjomaty. Jest jeszcze druga możliwość, że mamy system sprzeczny, co w oczywisty sposób znaczy, że w takim systemie istnieją twierdzenia, zdania wzajemnie sprzeczne. Czyli tu tym bardziej nie można pewnych twierdzeń poddać osądowi logicznemu. Bo osąd logiczny, w moim rozumieniu, jest to przypisanie danemu zdaniu lub twierdzeniu konkretnej wartości logicznej, czyli określeniu czy dane zdanie jest prawdą lub fałszem. Co do drugiej Pana uwagi, jakoby implikacja nie była synonimem prawidłowego dowodzenia, to tu z Panem się zupełnie nie zgodzę. Ale są pewne kryteria tego dowodzenia. Otóż proces ten nie jest dowolnym procesem, tylko opartym na prawach logiki i prawach (aksjomatach) danego systemu formalnego. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli przeprowadzimy prawidłowo (w tym kontekście) proces dowodzenia logicznego lub proces pewnego postępu logicznego, to z prawidłowej przesłanki wynika (implikuje) prawdziwość konkluzji, którą otrzymujemy na końcu tego procesu logicznego.

Ponadto podważa Pan to, iż jakoby nie rozumiem, co to są systemy formalne. Najprostszym systemem formalnym jest geometria Euklidesowa. Owszem, nie we wszystkich systemach formalnych obowiązuje arytmetyka liczb naturalnych. Więcej, można nawet skonstruować abstrakcyjne systemy, w których nie będzie miała zastosowanie logika klasyczna. Ale jednak wszystkie systemy formalne , będące językiem matematycznym modeli fizycznych, rzeczywistych, muszą jednak zawierać arytmetykę liczb naturalnych.


Krystian Defer


wróć do poprzednich tekstów:
Mirosław Miniszewski. Uwagi do tekstu Krystiana Defera: Podświadomość, klęska racjonalizmu
Krystian Defer. Podświadomość, klęska racjonalizmu
Krystian Defer. Uwagi do artykułu: Podświadomość, klęska racjonalizmu


Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)