zdjęcie Autora

30 listopada 2015

Wojciech Jóźwiak

z cyklu: Astro-obserwator (odcinków: 202)

Przejścia Saturna przez medium coeli i imum coeli w cyklu Polski, i co z tego wynika na przyszłość

Kategoria: Astrologia
Tematy/tagi: astrologiacykl SaturnapolitykaPolska

« Schemat Gauquelina i schemat Guinarda Rewolucja francuska 1789 a punkt 8 4/7 Skorpiona »

Gdy w indywidualnym cyklu Saturna planeta ta przechodzi przez urodzeniowe medium coeli pewnej osoby, osoba ta uzyskuje wsparcie i dostęp do energii pewnej zbiorowości. Przykłady są rozmaite: osoba ta awansuje i dostaje „do ręki” moce wykonawcze przedsiębiorstwa, urzędu lub wydziału, którym kieruje; dostaje jakieś „ekstra” pieniądze, np. jako stypendium, podwyżkę pensji, lub te pieniądze napływają w postaci honorarium za wydaną wtedy i dobrze sprzedającą się książkę; osoba ta uzyskuje uprawnienia zawodowe, w tym np. stopnie lub tytuły naukowe, przez co możliwe stają się dla niej takie działania, o których wcześniej tylko marzyła; osoba ta zostaje wybrana do pewnych władz, co też daje jej „moc” dysponowania społecznymi środkami – itp. Wszystkie te przypadki można objąć formułą, że ma miejsce wtedy zasilanie energią idącą od pewnego ciała zbiorowego i szerszego, albo energią idącą, ogólnie, z zewnątrz. W pewnym uproszczeniu można to nazwać zasilaniem cudzymi pieniędzmi.

Dziwne i ciekawe, że ta formuła działa także w przypadku cyklu Saturna dla Polski.

W wiekach XX i XXI Saturn przechodził przez prawdopodobne (hipotetyczne) medium coeli Polski (ok. 5° Raka) cztery razy:

1915 – można uzgodnić ten moment z ofensywą spod Gorlic (Saturn 28°59' Bli.), w wyniku której Rosjanie zostali wyparci aż na Polesie i większość ziem historycznie polskich znalazła się pod władzą Niemiec i Austro-Węgier, co okazało się początkiem powstania Polski niepodległej.

1944 – to przejście dobrze zgadza się z Powstaniem Warszawskim (Saturn 5°19' Raka) i z (wcześniejszą) bitwą o Monte Cassino.

1973 – okres „przyśpieszenia” za Gierka; symbolicznym szczytem byłby tu wygrany (właściwie: zremisowany) legendarny mecz na Wembley, 17 października 1973 (Saturn 4°45' Raka).

2003-2004 – wejście do UE (Saturn 0°35' Raka podczas referendum, 8°51' Raka podczas formalnego akcesu).

Przyjrzyjmy się tym wydarzeniom od najnowszego:

Przyjecie do UE poskutkowało napływem unijnych dofinansowań.

Za Gierka próbowano zbudować „drugą Polskę” za kredyty z Francji, Włoch, Niemiec itd.

Lata 1944-45 były szczytem wojennej mobilizacji Polski. Podobno, gdyby zsumować ówczesne trzy polskie armie – emigracyjną na Zachodzie, AK i „kościuszkowską” pod Związkiem Sowieckim, to byłaby to czwarta siła aliancka: po sowieckiej, brytyjskiej i USA. Prócz AK i powstańców warszawskich, były to wojska wystawione za cudze pieniądze i realizujące cudze interesy. Powstanie Warszawskie miało być tylko „spustem”, który pociągnie pomoc i ofensywę aliantów, więc ostatecznie cała ówczesna polityka, zarówno wolnościowa jak i pro-sowiecka, polegała na liczeniu na cudze siły.

Ofensywa gorlicka 1915 została wykonana cudzymi rękami – Niemiec i Austro-Węgier – i w cudzym interesie, i tylko przypadkowo w końcu wyszło na to, że stało się to w interesie mającej powstać Polski.

W przeciwieństwie do tego, okresy pozytywnych przemian zaczęte przy przejściu Saturna w kolejnych cyklach przez przeciwległy punkt prawdopodobnego imum coeli (5° Koziorożca) opierały się na zasobach wewnętrznych i były zorientowane do wewnątrz. Przejścia przez imum coeli były w XX wieku trzy, przy czym chronologicznie pierwsze, w 1930 roku, jest niejasne i nie skojarzyłem go z żadnym wydarzeniem. (Być może na to trzeba lepiej znać historię Międzywojnia.) Pozostałe dwa, to:

„Odwilż popaździernikowa” – ale powrót Gomułki jesienią 1956 był w czasie, kiedy Saturn był jeszcze daleko przed początkiem Koziorożca. Główną treścią tego okresu była ogólna zmiana klimatu politycznego na nieporównanie łagodniejszy, a wśród zjawisk, które łatwo zauważyć, eksplozja twórczości powstałych wtedy „polskich szkół”: w filmie, piosence, jazzie, kabarecie, plakacie. Ale gdyby liczyć od premiery Kabaretu Starszych Panów, 16.X.1958, to też wtedy jeszcze Saturn przebywał za wcześnie, bo w 21° Strzelca. Początek ówczesnej II ćwiartki cyklu Saturna był więc rozmyty w czasie, chociaż sama faza bardzo wyrazista.

„Transformacja” lat 1988-89. Tym razem czas wydarzeń i pozycja Saturna dobrze zgadzają się ze schematem. Podczas Ustaw Wilczka Saturn miał pozycję 4°36' Koziorożca, podczas Okrągłego Stołu już był trochę dalej: 13°41' Koziorożca.

Oba te procesy miały charakter, który symbolicznie nazwać można „powrotami do domu”: w latach 1956-60 wracano do narodowej ciągłości, tradycji i odrębności, do własnych zasobów symbolicznych – po kosmopolityczno-sowieckich szaleństwach fazy poprzedniej. Zgadzało się to z ówczesną gomułkowską polityką gospodarczej autarkii, opierania się na własnych choćby skromnych zasobach.

W latach 1988-89 porzucono gospodarczy socjalizm i wrócono do gospodarki rynkowej, która głównie bazowała na własnych zasobach; wrócono do demokracji, a więc do politycznej tradycji i takichże zasobów symbolicznych. (Mimo wszystkich ułomności tamtego okresu.)

Te „powroty do domu” można też nazwać „renesansami”, odrodzeniami.

Powyższe spostrzeżenia warto mieć na uwadze w związku z tym, że zbliża się kolejne, czwarte w ciągu ostatnich stu lat, przejście Saturna przez początek znaku Koziorożca, czyli przez prawdopodobne polskie imum coeli – będzie mieć miejsce w roku 2018.


Polska Cykl Saturna

Wykres z: „Cykl Saturna w historii Polski (4). Skąd się Polska wzięła?

Astro-obserwator: wstęp na końcu

Dawniej pod tytułem „Mesuranema”, z greckiego mesouranêma co znaczy „środek nieba” czyli medium coeli.


« Schemat Gauquelina i schemat Guinarda Rewolucja francuska 1789 a punkt 8 4/7 Skorpiona »

komentarze

1. 2018 jest szansa na • autor: Nierozpoznany#61032015-12-01 13:43:23

"ponowne" odzyskanie niepodległości, cokolwiek to znaczy
[foto]

2. Albo... zmądrzeć "za pięć dwunasta" • autor: Wojciech Jóźwiak2015-12-01 17:55:38

Niepodlegli to jesteśmy. Chodzi o to, czy nasz rząd rządzi zgodnie z narodowym interesem czy jakimś innym interesem:). Raczej jest to szansa na odzyskanie i optymalizację tego narodowego interesu.
Prócz tego jest inna ważna strona medalu: zmiana fazy cyklu Saturna na "odrodzeniową" będzie w 2018 r., wkrótce przed wojennymi latami 2019-20. Z tego wynika, że mamy szansę w ten trudny okres wejść jako tako pozbierani, a nie w stanie takiej rozsypki jak teraz. Mamy szansę, tzn. nasi Rządzący mają - zmądrzeć na "za pięć dwunasta".

3. teoretycznie tak, ale • autor: Nierozpoznany#61032015-12-02 07:54:52

ta wolnosc sklada sie z zagranicznych i polskich mediów bezlitośnie pioracych mózgi, "niezawisłego" sądownictwa, "przyjaznych" obywatelowi organizacji panstwowych,
składa się z bardzo niskiego poziomu zaufania społecznego, z autorytetów którzy szkodliwe dla obywatela działania przedstawiają jako pomocne temu obywatelowi i duzo więcej.
[foto]

4. ale jaka rozsypka? • autor: Arkadiusz2015-12-02 08:26:12

Cała władza w Polsce po raz pierwszy od ′89 jest w jednych silnych rękach, wybranych demokratycznie większością głosów Polaków. Sprawa jest jest jasna: rządzi JK, konserwatyzm i KK. Wzrosną wydatki na dzieci i na armię. Co tu narzekać?
[foto]

5. Nadmiar władzy, centralizacja i biurokracja... • autor: Wojciech Jóźwiak2015-12-02 08:49:40

Domyślam się, Arkadiuszu, że satyryzujesz. Za Komuny władza była w jeszcze bardziej "jednych silnych" rękach i co z tego? Nadmiar władzy, centralizacja i biurokracja to prosty sposób na "rozsypkę".
[foto]

6. Racja • autor: Arkadiusz2015-12-02 09:09:21

Robię tu trochę za adwokata diabła. Nadmiar władzy, centralizacja, biurokracja to przepis na upadek imperium. Ale może w słabym kraju, w trudnych czasach, jest to jakiś pomysł, choćby czasowo. Nie mam jednak pełnego przekonania do tego co piszę ;-)
Narzekamy, jak władza rozdrobniona i jak zbyt scentralizowana. Czyli szukamy złotego środka?
[foto]

7. Trzy lata zleciały i co? • autor: Wojciech Jóźwiak2018-10-15 10:39:23

Trzy lata zleciały od napisania tego tekstu. W jego zakończeniu napisałem, że wydarzenia podczas przejść Saturna przez około 5 st. Koziorożca, domniemane imum coeli Polski można nazwać:

„powrotami do domu”, renesansami, odrodzeniami.

Oraz zauważyłem, że:

Powyższe spostrzeżenia warto mieć na uwadze [gdyż] zbliża się kolejne, czwarte w ciągu ostatnich stu lat, przejście Saturna przez początek znaku Koziorożca, czyli przez prawdopodobne polskie imum coeli – będzie mieć miejsce w roku 2018.

No i mamy je. Saturn jest dzisiaj 3°45’ Koziorożca, a przez 5° Kozio. przejdzie na pocz. listopada b.r. Więcej, był już w tym miejscu w lutym b.r. i w lipcu.

I co?

8. Na renesans to nie wygląda... • autor: JSC2018-10-15 18:54:37

na siłę da się wciągnąć tylko budowę CPK...
[foto]

9. Widzę też inne przejawy • autor: Arkadiusz2018-10-15 19:41:17

Państwo wykupuje ostatnio różne małe podmioty, wcześniej sprywatyzowane. Deklaruje też chęć przejęcia "niepolskich" mediów :-) Jeśli chodzi o różne polskie "szkoły", to zaczynamy mieć własne "polskie" podejście do kwestii praw jednostki, mniejszości czy imigrantów, otwarcie w opozycji do polityki odpowiednio UE i Watykanu. Patrząc na przeciwleglą stronę sceny ideologicznej, masy buntują się przeciw "watykańskiemu" klerowi, ale czego to "własnego" miałoby być odrodzeniem, to nie wiem.

10. Zajrzyj czasami na strony narodowców i zobacz ich ocenę Dobrej Zmiany • autor: JSC2018-10-15 20:23:22

Na tym paliwie już Kaczyński nie pojedzie... a jeśli nawet to pożałuje, że sucha gałąż jest już zarezerwowana dla Tuska.
[foto]

11. Temperatura przedwyborcza • autor: Wojciech Jóźwiak2018-10-15 20:29:41

...chyba wyższa niż dawniej. U mnie w miasteczku każdy sąsiad/sąsiadka, jeśli nie startuje na burmistrza, to na radnego albo jest w jakimś komitecie. Może coś z tego wyniknie.

12. A w sąsiednim mieście... • autor: JSC2018-10-15 22:42:09

powiatowym jest wielka nuda... wieczny Benedykciński vs. pisowiec Lewandowski... którzy nie prowadzą żadnej kampanii! A o CPK (wydawałoby się, że najważniejszy temat w powiecie grodziskim i nie tylko) słychać jeszcze mniej, a kompletnie nic.

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)