zdjęcie Autora

01 lutego 2012

Piotr Jaczewski

z cyklu: Okiem Hipnotyzera (odcinków: 299)

(Pseudo) Psychopatia

Kategoria: Techniki rozwoju

« Psychopaci są wśród nas Psychopatyczne uwiedzenie (społeczne) »
W ramach tego, że powołałem się na etykietkę psychopata, to warto rozprawić się z tym pojęciem. Odwołam się do opracowania na stronach quantumfuture.net
http://quantumfuture.net/pl/psyhopath.html
http://quantumfuture.net/pl/psychopath_2.html
Dla mnie naistotniejsze spostrzeżenie jest takie:

Przyczyny tego socjopatycznego zaburzenia zostały w wyniku badań zawężone do kilku czynników. Jedną z głównych przyczyn zachowań socjopatycznych są prawdopodobnie nieprawidłowości neurologiczne, głównie w obrębie płata czołowego mózgu. Obszar ten jest również powiązany z warunkowaniem strachu. Niewłaściwa budowa czy aktywność chemiczna w tym obszarze mózgu może być spowodowana nienormalnym rozrostem (być może uwarunkowanym genetycznie), chorobą mózgu, albo urazem. Teoria ta poparta była wieloma badaniami z wykorzystaniem pozytronowej tomografii emisyjnej (PET), która wyraźnie pokazuje metaboliczną aktywność neuronów w mózgu (Sabbatini, 1998).

Długo uważano, że ciała migdałowate, dwa małe obszary zagrzebane blisko podstawy mózgu, są odpowiedzialne za agresję, seksualność i gotowość podejmowania ryzyka. Ostatnio okazało się, że wpływają one także na to, jak ludzie interpretują emocje innych. Delikatne uszkodzenie ciał migdałowatych może tłumaczyć wiele cech psychopatów – włącznie z trudnością emocjonalnego przebicia się do nich. Być może oni po prostu nie „widzą” cudzych emocji.

Czyli, że istnieją jednostki fizjologicznie ślepe na emocje i więzi. Czy to jest uwewnętrznieniem stylu myślenia czy jego przyczyną nie wiem, równie dobrze to może być wbudowany mechanizm przepływu genów.
 Za to cała reszta symptomów już wydaje mi się sprawą projekcji na ten temat naszego społecznego cienia:

20-punktowa lista PCL-R według Hare’go


20-punktowe zestawienie PCL-R Hare’go oparte na 16-punktowej liście Cleckley’a oraz omówienie pojęć w PCL-R:

Z moim komentarzem do symptomów tj wskazaniem, że one są równoważne z tłem kulturowym(cieniem!).


1. WYGADANY O POWIERZCHOWNYM UROKU – tendencja do bycia układnym, zaangażowanym, czarującym, pociągającym i płynnie mówiącym. Psychopatycznego uroku nie cechuje bynajmniej płochliwość, samoświadomość czy obawa przed powiedzeniem czegoś. Psychopata nigdy nie trzyma języka za zębami. Wyzwolili się oni ze społecznych konwenansów dotyczących na przykład przekręcania słów.

Idealne przystosowanie się do tego, co uchodzi za ideał społeczny! Odwzorowanie zamiłowania społecznego do powierzchowności, autoprezentacji i skrótowości myślenia.

2. WYBUJAŁE MNIEMANIE O SOBIE – mocno nadęty obraz własnych możliwości i poczucia własnej wartości, pewny siebie, zawzięty, zarozumiały, bufon. Psychopaci są ludźmi aroganckimi, wierzącymi, że są wyższymi istotami ludzkimi.

Dokładnie tak, jak nasz społeczny antropocentryzm i wiara w wyższość naszej społeczności nad innymi formami.

3. POTRZEBA STYMULACJI albo SKŁONNOŚĆ DO NUDZENIA SIĘ – nadmierna potrzeba stymulacji czymś nowym, poruszającym, ekscytującym; podejmowanie ryzyka i robienie niebezpiecznych rzeczy. Psychopaci często mają słabą samodyscyplinę w doprowadzaniu spraw do końca, ponieważ łatwo się nudzą. Nie wykonują na przykład długo tej samej pracy, albo nie kończą zadań, które uważają za nieciekawe albo rutynowe.

Kultura nasza wyrosła na potrzebie stymulacji i przeciwdziałania nudzie. Taki zarzut, to też element mitu produktywności tj. że naczelnym zadaniem jest praca do upadłego i monotonne wykonywanie tych samych zadań.

4. PATOLOGICZNE KŁAMANIE – może być umiarkowane albo duże; w umiarkowanej formie będą sprytni, przebiegli, pomysłowi i inteligentni; w formie skrajnej będą zwodniczy, oszukańczy, podstępni, niegodziwi, manipulujący i nieuczciwi.

Znów odzwierciedlenie społecznego zamiłowania do patologicznego kłamstwa: autoprezentacji i rytuałów za którymi ukrywa się własne cele i motywacje.

5. STEROWANIE I MANIPULOWANIE – wykorzystanie kłamstwa i podstępu do oszukiwania, sterowania i okradania innych dla osobistej korzyści; od ptu 4. różni się stopniem, w jakim występuje wykorzystywanie i pozbawiona wrażliwości bezwzględność, odzwierciedlone w braku zainteresowania uczuciami i cierpieniem swoich ofiar.

Znów wrócę do mitu produktywności, żyjemy w kulturze sterującej i manipulującej jednostką.

7. PŁYTKOŚĆ EMOCJI – ubóstwo emocjonalne lub ograniczona sfera głębszych uczuć; chłód interpersonalny pomimo oznak jawnej towarzyskości.

Całość  rytuału społecznego wydaje się być ukierunkowana na spłycanie emocji i przeżywania: Emocje silnie wiąże się z wyrażaniem emocji, a teoretycznie jesteśmy zdolni do dużo subtelniejszych form przeżywania..

8. GRUBOSKÓRNOŚĆ I BRAK EMPATII – ogólny brak uczuć do innych ludzi; zimny, pogardliwy, nieuprzejmy i nietaktowny.

A znieczulica społeczna i efekty rozproszenia odpowiedzialności.

9. PASOŻYTNICZY TRYB ŻYCIA – zamierzone, manipulacyjne, egoistyczne i wyzyskujące pozostawanie na czyimś utrzymaniu, jako odbicie braku motywacji, słabej samodyscypliny i niezdolności do podjęcia odpowiedzialności.

Przypominamy o problemach ekologii...i cywilizacji wyrosłej na pasożytowaniu na naturalnych zasobach.

10. SŁABE MECHANIZMY KONTROLUJĄCE ZACHOWANIE – przejawy drażliwości, irytacji, niecierpliwości, pogróżki, agresja i obelżywe słowa; niewłaściwe panowanie nad złością i nastrojami; pochopne działanie.

Mamy społeczeństwo zbudowane na kontroli, to wymusza zewnątrzsterowność a nie wewnątrzsterowność. W dodatku jedynym społecznie dopuszczalną emocją nie będącą oznaką słabości jest gniew, irytacja, drażliwość...

11. POZAMAŁŻEŃSKIE ZWIĄZKI SEKSUALNE – szereg krótkotrwałych, powierzchownych związków, liczne romanse, niewybredny wybór partnerów seksualnych; utrzymywanie kilku związków jednocześnie; historia prób seksualnego przymuszania innych do aktywności seksualnej albo chlubienie się w rozmowach wyczynami i podbojami seksualnymi.

Dalej idąc: Kulturowo mamy powiązane władzę, zasoby i ..oznaki atrakcyjności partnerskiej.

12. WCZESNE PROBLEMY WYCHOWAWCZE – szereg zachowań przed osiągnięciem 13 roku życia, włącznie z kłamaniem, kradzieżami, oszukiwaniem, wandalizmem, znęcaniem się, aktywnością seksualną, podpalaniem, wąchaniem kleju, używaniem alkoholu i ucieczkami z domu.

Co ze społeczeństwem, w którym rodzic poświęca ok 5 min tygodniowo na rozmowy z przyszłym członkiem społeczności.

13. BRAK REALISTYCZNYCH, DŁUGOTERMINOWYCH CELÓW – niezdolność albo uporczywa niemożność podejmowania i wykonywania długoterminowych planów i celów; włóczęgostwo, bezcelowość, brak ukierunkowania w życiu.

A uzależnienie długoterminowych celów od organizacji kontrolującej życie (korporacja, państwo) ?

14. IMPULSYWNOŚĆ – występowanie zachowań niezamierzonych oraz brak refleksji bądź planowania; niezdolność opierania się pokusom, frustracjom i popędom; brak zastanowienia i rozważenia konsekwencji; nierozważny, pochopny, nieobliczalny, narwany i lekkomyślny

Co z przeciwdziałaniem nadmiernej kontroli społecznej, w której czas oraz sposób myślenia jest non stop moderowany z zewnątrz?


15. NIEODPOWIEDZIALNOŚĆ – powtarzająca się niezdolność wypełniania czy poszanowania zobowiązań; jak niepłacenie rachunków, nieoddawanie pożyczek, niedbałe wykonywanie pracy, spóźnianie się czy absencja w pracy, niewywiązywanie się z umów.

Co z powszechnie obowiązującym mitem społecznym, co właśnie upadł w stanach: "jeśli będziesz pracowity, to będziesz dumnym członkiem wyższej klasy średniej"

16. NIEPRZYJMOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁASNE CZYNY – nieprzyjmowanie odpowiedzialności za własne działania przejawiające się w małej sumienności, braku obowiązkowości, wrogiej manipulacji, odmowie odpowiedzialności i próbie manipulowania innymi poprzez tę odmowę.

Znów motyw rozproszenia odpowiedzialności.

17. WIELE KRÓTKOTRWAŁYCH ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH – brak zobowiązania do długotrwałego związku znajduje odbicie w sprzecznych, niesłownych, niesolidnych zobowiązaniach w życiu, włącznie z małżeńskimi.

Co z długoterminowymi umowami społecznymi ?

18. PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH – problemy wychowawcze w wieku 13-18 lat, przeważnie zachowania będące przestępstwami albo wyraźnie zawierające elementy wrogości, wyzysku, agresji, manipulacji albo skłonności do bezdusznego, bezwzględnego gangsterstwa.

Jw. Rodzice spędzają na rozmowach z dziećmi 5 min tygodniowo...

19. NARUSZANIE WARUNKÓW ZWOLNIENIA – naruszanie warunków zawieszenia kary czy innych zwolnień warunkowych wskutek formalnych naruszeń takich jak beztroska, brak zastanowienia czy niestawienie się.

Chwila: Autorytarny model sprawowania władzy, nadmierne groźby - skutkują posłuszeństwem tylko gdy figura karzącego autorytetu jest obecna

20. WSZECHSTRONNOŚĆ PRZESTĘPCZA – różnorodność rodzajów wykroczeń kryminalnych, niezależnie od tego, czy osoba ta była za nie aresztowana lub skazana; chlubienie się unikaniem odpowiedzialności za przestępstwa.

Co z powszechną tendencją do patologizacji zachowań? Do coraz bardziej restrykcyjnych zapisów prawnych? Co z sytuacją, gdzie jeśli stać ciebie na dobrego prawnika i możesz dobrze wypaść to istnieje brak karalności? kradniesz 10 zł idziesz siedzieć, kradniesz 10 baniek - jedziesz na karaiby?


Cały paradoks w tej sprawie polega na tym, że wnioskuję, że cała ta lista przypisywana psychopatom jest dla mnie projekcją trikstera na jednostki z rozerwanym myśleniem i empatią jest możliwa dzięki obecności tych jednostek w społeczeństwie...
Skumulowany cień społeczny trafia w jednostki. Owe symptomy wydają mi się być raczej wytworem  "nieukierunkowanej empatią impulsywności" i "niezaangażowanego emocjonalnie racjonalnego myślenia" w zetknięciu z polem grupowym.
Solidaryzuję z psychopatami, choć współczuję ofiarom.  A dlaczego? Bo wiele z zarzutów względem nich, to coś co przydałoby się na większą skalę społeczną:
Brak poczucia winy.  Obwiniłbym tego, co wprowadził winę indywidualną...
Brak zasad moralnych - zamiast "zasad" przydałoby się myślenie o konsekwencjach i empatia.
Brak strachu - ten w dużej mierze jest wyuczony społecznie.
Społecznie uwewnętrznione jest dla mnie zbyt wiele z mentalności ofiary, masochisty...i zbyt łatwo oetykietkować psychopatią to, co jest zdrowym odreagowaniem, przystosowaniem do życia w takiej a nie innej kulturze.

Okiem Hipnotyzera: wstęp na końcu

Pisane do Taraki - Magazynu Rozwojowego:
W wypowiedziach różnych mistrzów, autorytetów kryją się zabiegi perswazyjne przemycające idee w sposób zmieniający percepcję i zachowanie.
Nie mam nic przeciwko tym ideom, wiele z nich jest pożyteczne, pomocne. Jestem tylko za świadomością tego, co nas do nich przekonuje, za myśleniem i świadomym decydowaniem się na podążanie za nimi i odkrywanie, co z tego możemy wynieść dla siebie.
Wiele z idei ma hipnotyczny wpływ. Tworzy struktury przy niewiedzy i braku uważności omijające czynnik krytyczny, świadomy i zmieniający percepcję tak, że powstają samospełniające się przepowiednie, doświadczenia je potwierdzające oraz zachowania, które dla naszych własnych celów życiowych są nonsensowne i bezużyteczne.
Inaczej: Otwórz Oczy! Myśl Racjonalnie! Odczuwaj w pełni to co się dzieje! Działaj świadomie planując swoje przeżycia!
Oczywiście, w moich wypowiedziach też się będą kryły zniekształcenia. Taka jest natura komunikacji. Najbardziej interesuje mnie jak komunikacja określa relację i obecne w niej sugestie co do zachowań i percepcji. Prawdziwość komunikatów, co do informacji o świecie czy o subiektywnych interpretacjach tego świata raczej pomijam.
Skupiam się na elementach hipnozy konwersacyjnej.


« Psychopaci są wśród nas Psychopatyczne uwiedzenie (społeczne) »

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)