zdjęcie Autora

17 czerwca 2013

Hermes Trismegistos

Boski Pymander, część 5
Przekład: Jerzy Wadolowski

Kategoria: Gnoza i hermetyzm

  < poprzedni    1    2    3    4    (5)    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    dalszy >  


Tekst tłumaczony na język angielski w 1650 r. przez Johna Everarda
Przekład polski Translation © Copyrights Jerzy Wadolowski • Sydney, 2011KSIĘGA PIĄTA – BÓG JEST NIEWIDOCZNY, A JEDNAK NAJBARDZIEJ WIDOCZNY

1. Ten wykład również zrobię dla ciebie, Tat, abyś nie był w niewiedzy odnośnie bardziej doskonałego imienia boskiego.

2. Przemyśl/rozważ to w swoim Umyśle – to co dla wielu wydaje się ukryte/nieuzewnętrznione, dla ciebie może to być jak najbardziej uzewnętrzniające się.

3. Teraz, jeżeli to by było uzewnętrzniające się/widoczne – wówczas nie byłoby to tym, bo cokolwiek jest widoczne jest wytworzone albo zrobione; z tego powodu zostało uzewnętrznione, ale to co nie jest nieuzewnętrznione/niewidoczne – zawsze jest istniejące.

4. Dlatego to nie potrzebuje być uzewnętrzniające się – bo zawsze jest istniejące – czyniąc inne rzeczy uzewnętrznia się.

5. On czyniąc/tworząc wszystkie inne rzeczy uzewnętrzniające się/widoczne, będąc niewidoczny/nieuzewnętrzniający się, jako zawsze istniejący byt i sprawiając, że inne rzeczy uzewnętrzniają się, sam będąc nieuzewnętrzniający się.

6. Bóg nie jest stworzony; myśląc uzewnętrznia wszystkie rzeczy, czyniąc je widoczne, aby mogły się pojawić zewnętrznie, tylko te rzeczy, które są stworzone/zrobione – bo to co jest pojawiające się/widoczne – jest niczym innym tylko wytworem/produktem.

7. On, który jest Jeden, który jest ani nie zrobiony, ani nie stworzony, jest również niewidoczny i nieuzewnętrzniający się.

8 Ale sprawiając, że wszystko się ukazuje /pojawia, On ukazuje się we wszystkim, ale szczególnie uzewnętrznia się w tych rzeczach, w których sobie przeznaczył.

9. Właśnie dlatego Tat, mój Synu, módl się najpierw do Boga – Władcy Najwyższego i Ojca, do niego jedynie – który jest Jeden Jeden – Jedyny/Najwyższy, który tylko może okazać litość dla ciebie, ażebyś mógł poznać i zrozumieć tą wielką wielkość Boga i aby On mógł zaświecić jednym ze swoich promieni w tobie i w twoim zrozumieniu.

10. Bo tylko zrozumienie/to prawdziwe/ – może widzieć to co nie jest uzewnętrzniające się, albo widoczne, bo BYT sam w sobie jest nieuzewnętrzniający się lub niewidoczny, ale jeżeli zdobędzie moc, o Tat, to pojawi się oczom twojego Umysłu.

11. Bo Bóg Najwyższy/Pan i Władca jest wolny od wszelkiej zazdrości, ukazuje się całemu światu. Abyś mógł dostrzec tę inteligencję, wziąć to do rąk i kontemplować/rozważać obraz i widok boski.

12. Ale jeżeli, ten który jest w tobie, jest nieznany – albo niewidoczny dla ciebie, jak on może być w tobie zobaczony, albo pojawiać się tobie przed twoimi oczami?

13. Ale jeśli jednak zobaczysz go, rozważysz i zrozumiesz Słońce, weźmiesz pod uwagę kurs/drogę Księżyca oraz rozważysz porządek/ład Gwiazd słonecznych.

14. Kto jest On, że utrzymuje ten porządek? Bo każdy porządek jest określony albo zakończony numerem i miejscem.

15. Słońce jest największym z Bogów na Niebie, dla którego wszyscy niebiańscy Bogowie ustępują miejsca; jako dla Króla i Potentata, a jednak on będąc taki wielki, bardziej wielki niż Ziemia albo Morze, znosząc cierpienia mając ponad sobą, obracające się mniejsze Gwiazdy niż on, z respektu dla kogo, czy ze strachu przed kim – mój Synu.

16. Każda z tych gwiazd, które są w Niebie, nie robią podobnych lub jednakowych kursów/drogi. Kto jest tym, że wyznaczył dla każdej – sposób oraz wielkość jej drogi?

17. Ten niedźwiedź, który kręci się dookoła siebie samego dźwigając dookoła ciężar całego kosmosu, kto jest właścicielem tego instrumentu?

18. Kim jest ten, który ustawił granice mórz? Kto założył Ziemię? Jest ktoś taki, o Tat, który jest Stwórcą Panem i Władcą tego wszystkiego.

19. Dlatego jest niemożliwe Synu, aby jakieś miejsce, liczba albo miara, mogła być zaobserwowana bez wykonawcy.

20. Czy jakikolwiek porządek może być stworzony przez nieporządek/bałagan lub braku dysproporcji.

21. Myślisz, że byłoby możliwe dla ciebie mój Synu, mieć skrzydła i lecieć w powietrzu, będąc uniesionym pośrodku, między Niebem a Ziemią, widząc stabilność Ziemi, płynność Morza, biegi Rzek, wielkość rozmiaru Powietrza, ostrość i prędkość Ognia, ruch Gwiazd i szybkość Nieba, kręcącego się dookoła tego wszystkiego.

22. O Synu, co za szczęśliwy wzrok to byłby, w jednej chwili – zobaczyć to wszystko, że to co jest nieruchome – staje się ruchome i to co jest ukryte – uzewnętrznia się.

23. Jeżeli nie możesz ujrzeć tego Wykonawcy, nawet poprzez śmiertelne rzeczy, które są na ziemi i w głębokości i rozważać – Synu jak człowiek jest zrobiony i ukształtowany w łonie i badać sumiennie biegłość i przebiegłość tego Wykonawcy i uczyć się kto to był, że to wypracował i wymodelował, ten piękny i święty kształt człowieka:

Kto nakreślił i wyróżnił jego oczy? Kto wydrążył jego nozdrza i uszy? Kto otworzył jego usta/jamę ustną? Kto ponaciągał i pozwiązywał jego ścięgna? Kto doprowadził żyły? Kto utwardził i zrobił kości mocne? Kto ubrał ciało w skórę? Kto porozdzielał palce i stawy? Kto wyrównał i uczynił szerokie podeszwy stóp? Kto powydłubywał pory? Kto naciągnął śledzionę? Kto zrobił serce jak Pyramis? Kto uczynił wątrobę barczystą? Kto zrobił płuca gąbkowate – wypełniając dziurami? Kto uczynił żołądek duży i pojemny? Kto wyłożył na zewnątrz bardziej honorowe części, a ukrył bardziej ohydne/brudne?

24. Widzisz ile sztuki w jednej materii i ile pracy mieści się w jednym szkicu, tyle razem niesamowitego piękna, a wszystko wykonane w precyzyjnych wymiarach, do tego jeszcze różniące się/odmienne.

25. Kto stworzył/zrobił te wszystkie rzeczy? Co za Matka? Co za Ojciec? Tylko BÓG jedyny – który nie jest uzewnętrzniony, który stworzył/zrobił to wszystko Jego własną Wolą.

26. Żaden człowiek nie powie, że posąg lub wizerunek jest wykonany bez rzeźbiarza czy malarza i że to dzieło/wytwór jest wykonany bez rzemieślnika/wykonawcy?

. Tak Wielka Ślepota!
. Tak Wielka Bezbożność!
. I Tak Wielka Niewiedza!

27. Nigdy mój Synu, Tat, nie możesz pozbawić fachowości rzemieślnika, a raczej jest to najlepsza nazwa ze wszystkich imion boskich, nazwać go Ojcem wszystkiego co istnieje, bo On i tylko On jest Ojcem swojej pracy/dzieła.

28. Nawet jeżeli zmusisz mnie do powiedzenia czegoś bardziej śmiało, to jest raczej- jak gdyby Jego Byt był w ciąży będąc uformowany z tego wszystkiego co istnieje i tworząc Je.

29. Tak jak bez wykonawcy jest niemożliwe – żeby coś mogło być zrobione, tak również jest z Nim – jest niemożliwe, aby nie był obecny – tworząc/robiąc wszystkie rzeczy – w Niebie, w Powietrzu, na Ziemi i na Głębokościach lub w całym Kosmosie jak również w każdej odrobinę co istnieje lub nie istnieje.

30. Bo nic nie ma, nic nie istnieje, na całym Świecie kim On nie jest; zarówno rzeczy które są, jak również rzeczy, które nie istnieją.

31. Bo wszystko,co istnieje on to uczynił uwidaczniając je, a rzeczy które nie są, On ukrył to w Sobie.

32. To jest Bóg, który jest lepszy od jakiegokolwiek imienia; to jest On – który jest tajemnicą; to jest On – który jest najbardziej widoczny, oczywisty; to jest On – nad którym Umysł może kontemplować; to jest On – widoczny dla oka; to jest On – który nie ma żadnego ciała; to jest On – który posiada tak dużo ciał. Albo można raczej powiedzieć – że nie ma żadnego ciała – w którym On nie jest.

33. On jest tylko wyłącznie TYM – co istnieje.

34. Właśnie z tego powodu on ma tak wiele Imion ponieważ on jest jeden Ojciec i dlatego on nie ma żadnego Imienia – ponieważ On jest Ojcem wszystkiego.

35. Kto więc może błogosławić Cię, albo przekazywać podziękowania za ciebie albo do ciebie?

36. W którą stronę powinienem patrzeć, gdy uwielbiam Cię? Do góry? Do dołu? Na zewnątrz? Czy wewnątrz?

37. Bo ponadto nie ma ani żadnego sposobu ani miejsca, ani nic innego ponad To co istnieje

38. Ale wszystko jest w Tobie Boże, wszystko pochodzi od Ciebie. Dajesz wszystko co istnieje, a bierzesz nic – mimo że posiadasz wszystko; w ogóle nic nie istnieje czego nie posiadasz.

39. Kiedy mogę Cię wychwalać, o Ojcze, bo jest niemożliwe wyobrazić Twojej godziny albo Twojego czasu.

40. Za co mogę uwielbiać Cię? Za to wszystko co uczyniłeś/zrobiłeś, czy za to czego nie zrobiłeś/stworzyłeś? Za to wszystko co zamanifestowałeś, czy za rzeczy które są ukryte?

41. Jak dalej powinienem uwielbiać Ciebie, jako swój własny byt, posiadając coś swego własnego, czy raczej będąc innym?

42. Twoim Dziełem jest – kim jestem. Twoim Dziełem jest – cokolwiek robię, Twoim Dziełem jest – co mówię.

43. Jesteś Dziełem wszystkiego co istnieje – nic innego nie istnieje co nie jest Twoim Dziełem.

44. Jesteś kim Jesteś – wszystko co jest stworzone i wszystko co nie jest stworzone.

45. Umysł, który rozumie.

46. Ojciec, który wszystko stworzył i uformował.

47. Dobro, które działa / funkcjonuje.

48. Dobro, które czyni wszystko co istnieje.

49. Z materii najbardziej subtelne i delikatne jest powietrze, z powietrza Dusza, z duszy Umysł, z umysłu Bóg.

Koniec Księgi Piątej  < poprzedni    1    2    3    4    (5)    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    dalszy >  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)