zdjęcie Autora

17 czerwca 2013

Hermes Trismegistos

Boski Pymander, część 6
Przekład: Jerzy Wadolowski

Kategoria: Gnoza i hermetyzm

  < poprzedni    1    2    3    4    5    (6)    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    dalszy >  


Tekst tłumaczony na język angielski w 1650 r. przez Johna Everarda
Przekład polski Translation © Copyrights Jerzy Wadolowski • Sydney, 2011KSIĘGA SZÓSTA – W BOGU, WYŁĄCZNIE W BOGU JEST TYLKO DOBRO

1. Bóg, o Asklepiosie, jest niczym innym tylko Bogiem sam w sobie wyłącznie, albo raczej Bóg sam – jest jako zawsze istniejące Dobro.

2. I jeśli to ma być tak, wtedy On musi być esencją lub substancją, każdego rodzaju wszystkiej aktywności i generacji – będąc wolnym – ale Nic co istnieje, nie jest wolne/niezależne od Tego.

3. I ta esencja mająca wokół lub w sobie stabilną i niewzruszoną działalność, niczego nie chcąc, natomiast dając obficie.

4. Jedno jest początkiem wszystkich rzeczy, dlatego że dało początek wszystkich rzeczy; a kiedy nazywam to Dobrem, mam na myśli, to które jest całkowicie i zawsze Dobre.

5. Ta obecność nie może być porównywalna do niczego – tylko wyłącznie do Boga; dlatego że nic nie istnieje, czego On by mógł pragnąć – aby mieć; jak również nie ma niczego, co by mogło być odebrane Jemu; żadna strata nie może spowodować w nim żadnego smutku, ponieważ smutek jest częścią istniejącego Zła.

6. Nie ma niczego co może być silniejsze od niego – aby mogło przeciwstawić się Jemu. NIC nie może równać się Jemu. Nie ma niczego w czym On może się zakochać. Niemożliwością jest usłyszeć jakąkolwiek złość lub że coś co jest mądrzejsze, albo aby mógł być o cokolwiek zazdrosny.

7. Nic z takich rzeczy nie istnieje w jego esencji/istocie, co by mogło pozostać, z wyjątkiem Dobra?

8. W takiej Istocie/Bycie – jest niemożliwe znaleźć jakiekolwiek najmniejsze zło, jak również najmniejszą jakąkolwiek inną rzecz z wyjątkiem tego, co się zwie Dobrem.

9. Natomiast we wszystkich innych rzeczach, istnieją wszystkie inne rzeczy, zarówno w małych jak i wielkich, w cząsteczkach jak również w żywych stworzeniach; bardzo wielkich jak również w tych najbardziej potężnych ze wszystkich innych.

10. Bo wszystkie rzeczy, które są zrobione lub wytworzone, są pełne namiętności, wytworzenie/stworzenie samo w sobie jest namiętnością/pasją; a gdzie jest pasja, tam nie ma Dobra; gdzie jest Dobro – tam nie ma żadnej pasji/namiętności; kiedy jest dzień – nie może być nocy; a kiedy jest noc – nie może być dnia.

11. Zatem jest niemożliwe, aby w generacji/tworzeniu mogło być Dobro, ale tylko w tym co jest niewytworzone lub zrobione.

12. Podobnie jak udział wszystkich rzeczy zawartych w materii jest połączony/powiązany – tak samo jest z tym co zwie się Dobrem. W ten sposób działa uniwersalne Dobro – wytwarzając wszystko co istnieje, częściowo w niektórych rzeczach tworząc to, co jest Dobre – natomiast w innych rzeczach – to co nie jest Dobre.

13. Dlatego jest przemijający i przejściowy – Stwórca rzeczy przemijających.

14. W człowieku również Dobro jest zarządzone/nakazane (aby wzięło dominację) nad tym – co zwie się Złem; dlatego to, co nie jest zbyt wielkim Złem – jest tutaj Dobrem; a to co tutaj jest nazwane Dobrem – jest najmniejszą cząsteczką lub proporcją Zła.

15. Dlatego jest niemożliwe, aby Dobro mogło być tutaj zupełnie czyste/wolne od Zła; dlatego że Dobro karmi Zło, a karmiąc Zło – nie pozostaje już więcej Dobrem – staje się Złem.

16. Dlatego w Bogu wyłącznie jest tylko Dobro, albo raczej Bóg jest tylko Dobry.

17. Dlatego o Asklepiosie, w człowieku (albo wśród ludzi) tylko imię Dobra, można znaleźć – natomiast samą rzecz Tego nie – jest to niemożliwe; materialne Ciało nie posiada tego jako coś połączone ze wszystkich stron i pokryte tym Złem – ale poprzez wykonywanie pracy, ubolewania, pożądania, pasje, oszustwa, wybuch złości oraz głupie myśli.

18. A z tego wszystkiego co jest najgorsze, Asklepiosie, każda z wymienianych tu rzeczy, jest uznawana jako największe Dobro; szczególnie jest tu największym błędem/nieporozumieniem – przyjemności brzucha – jako czołowa przyczyna/prowodyr wszystkiego Zła. Błędem jest tutaj nieobecność Dobra.

19. Oddaję podziękowania, w moim imieniu, Bogu, za otrzymanie łaski Wiedzy/Gnosis dotyczącej czym jest Dobro, inaczej – jest to niemożliwe aby to mogło być na Świecie.

20. Bo Świat jest napełniony obfitością Zła; ale Bóg jest napełniony obfitością Dobra, albo Dobro Bogiem.

21. Bo w tym tak przecudownym majestacie, ukazującym się Pięknem jest esencją bardziej czystą, bardziej uczciwą niż nam może się to wydawać, niczym nie zmącona w całości – która sama dla siebie jest swoją esencją.

22. Możemy śmiało powiedzieć, Asklepiosie, że esencja Boska – jeśli On posiada esencję? Jest to – czym jest piękno /piękno niczym nie skalane/; bo Dobro jest niepojęte/niezrozumiałe na tym świecie.

23. Bo wszystkie rzeczy, które podlegają oku, są uwielbieniami/idolami, jak gdyby były cieniami; ale te rzeczy, które nie są zauważane okiem – są wieczne, szczególnie Esencja Piękna i Dobra.

24. Tak jak oko nie może widzieć Boga, tak nikt nie może rozumieć czym jest Dobro lub Piękno.

25. Dlatego że One są integralnymi, nierozłączonymi elementami Boskimi, nierozłączne podobieństwa – najbardziej ukochane, w których Bóg sam jest zakochany albo mówiąc inaczej One w Nim.

26. Jeśli nie możesz rozumieć co to jest Bóg, to powinieneś zrozumieć, pojąć czym jest Piękno i Dobro, które jest najbardziej promieniujące i zarazem oświecające, wówczas jest to najbardziej oświecające przez Boga.

27. Dlatego To Piękno jest ponad jakimkolwiek Porównaniem, a to Dobro jest nieporównywalne, tak jako Bóg nie może być porównywany do niczego.

28. Dlatego – jeżeli zrozumiałeś Boga, to również zrozumiałeś Piękno i Dobro; bo to jest niewyrażalne dla jakichkolwiek innych żywych stworzeń, ponieważ one – są nierozłączne od Boga.

29. Jeżeli szukasz tego co dotyczy Boga, musisz szukać lub prosić również to, co zwie się Pięknem – bo to jest tylko jedna droga, która prowadzi do tego samego, to jest oddanie/ pobożność połączona z Wiedzą/Gnosis.

30. Dlatego Ci, którzy są nieświadomi/ślepi i idący drogą nie praktykując oddania Bogu, jak oni ośmielają nazywać się Ludźmi uczciwymi i dobrymi, są jak Ci – którzy są we śnie/marzeniach, tyle rozumiejąc – czym naprawdę jest prawdziwe Dobro. Natomiast będąc otoczonym, uwikłanym w różnego rodzaju – to czym jest Zło; myślą, wierząc, że Zło jest Dobrem – i w ten właśnie nieprzerywany sposób używają tego, nigdy nie będąc nasyceni; do tego żyjąc jeszcze w strachu – że to może być im odebrane i dlatego oni dążą, wszelkimi sposobami, aby mogli to mieć – jak i również aby to im wciąż wzrastało.

31. Takie to są rzeczy, o Asklepiosie, które człowiek nazywa Dobrem i Pięknem – które my nie możemy ani kochać ani nienawidzić; najtrudniejszą rzeczą w tym wszystkim jest – że my potrzebujemy tego i nie możemy obejść się bez tego.

Koniec Księgi Szóstej

# 16 Mówi nam, że tylko Bóg jest dobry; zobacz również Łuk. 18:19 gdzie następny największy Nauczyciel mówi – Dlaczego nazywasz mnie Dobrym /Tylko Bóg Jedyny – jest dobry – czy nie mówią obydwaj jednym językiem.  < poprzedni    1    2    3    4    5    (6)    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    dalszy >  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)