zdjęcie Autora

17 czerwca 2013

Hermes Trismegistos

Boski Pymander, część 7
Przekład: Jerzy Wadolowski

Kategoria: Gnoza i hermetyzm

  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    (7)    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    dalszy >  


Tekst tłumaczony na język angielski w 1650 r. przez Johna Everarda
Przekład polski Translation © Copyrights Jerzy Wadolowski • Sydney, 2011KSIĘGA SIÓDMA – TAJEMNE KAZANIE NA GÓRZE O ODRODZENIENIU ORAZ ZACHOWANIU MILCZENIA
DO JEGO SYNA TAT

1. Tat. Głównie w swoich przemówieniach/dyskusjach o boskości, mój Ojcze, mówisz bardzo zagadkowo/zawile, nie ujawniając wszystkiego z Siebie – mówisz, że nikt nie może być zbawiony zanim się nie odrodzi na nowo.

2. Kiedy błagałem Cię, przed wejściem na Górę – po Twoim oddziaływaniu na mnie – mając ogromny zapał poznać Wiedzę/Gnosis odnośnie nowego Odrodzenia – bo w tym wszystkim co mówisz, właśnie tego nie rozumiem, jestem ciemny w tym; powiedziałeś że wytłumaczysz mi to – kiedy stanę się obcym dla otaczającego mnie Świata. Właśnie stałem się gotowy utrzymując zrozumienie iluzji i oszustwa tego świata.

3. A więc uzupełnij moje braki, zaległości niewiedzy – tak jak powiedziałeś – poucz mnie o ponownym narodzeniu – obojętnie przekazując to słowem lub w tajemnicy. Bo tak naprawdę o Trzykrotnie Wielki z jakiej Materii, nasiona lub łona człowiek taki się rodzi.

4. Herm. Synu, ta mądrość może być zrozumiała tylko w milczeniu – a nasieniem prawdziwym tego jest Dobro.

5. Tat. Kto jest siewcą tego mój Ojcze – bo to jest mi zupełnie nie- zrozumiałe/wątpliwe.

6. Herm. Wola samego Boga, mój Synu.

7. W jaki sposób osoba taka powstała/urodziła się, bo w tym miejscu brakuje mi zupełnie zrozumienia, sedna esencji – co pozwoliłoby mi to zrozumieć.

8. Herm. Ten który się zrodzi na nowo będzie innym – od Boga – będzie dzieckiem Boskim.

9. Tat. Mówisz do mnie zagadkowo – mój Ojcze i nie mówisz tak jak mówi Ojciec do syna.

10. Herm. Synu, rzeczy tego rodzaju nie są nauczane, ale są dane od Boga jego łaską – kiedy taka jest Jego Wola – przywracając pamięć.

11. Tat. Mówisz o rzeczach bardzo trudnych, bardzo dalekich i niemożliwych Ojcze; dlatego od razu zaprzeczam temu.

12. Herm. Czy chcesz udowodnić, że jako Syn jesteś obcym ojcowskiego pochodzenia?

13. Tat. Nie zazdrość mi – Ojcze lub nie wymawiaj się – jestem Twoim prawdziwym Synem; wyjaśnij mi metodę/sposób odrodzenia.

14. Herm. To co mogę powiedzieć mój Synu – jest tak; że widzę w sobie nieograniczoną wizją – daną mi łaską Boską; odszedłem z ciała śmiertelnego do ciała nieśmiertelnego i teraz jestem tym kim byłem przedtem; ale teraz jestem – nowo odrodzony w umyśle/duszy.

15. Te rzeczy nie są nauczane, ani nie mogą być widoczne w tych uformowanych elementach; ta pierwsza forma była zaniedbana przeze mnie, od której obecnie jestem wyzwolony/odcięty – nie ma wpływu na mnie, ale ja mam wpływ na nią – kontrolując ją.

16. Mimo, że widzisz mnie swoimi oczami, mój Synu i gdybyś nawet wytężył swój cielesny wzrok do granic możliwości – jednak nie możesz mnie zobaczyć ani zrozumieć – kim jestem teraz.

17. Tat. Doprowadziłeś mnie teraz do furii mój Ojcze, umysł mój zapadł się, zniknął – w tej chwili nie widzę Siebie.

18. Herm. Właśnie mój synu – ty również oddaliłeś się od siebie – podobnie do tych, którzy są w marzeniach lub we śnie.

19. Tat. To teraz powiedz mi, kto jest autorem i wykonawcą Odrodzenia?

20. Herm. To jest Dziecko Boskie – człowiek pochodzący z Woli Boga.

21. Tat. Teraz, doprowadzisz mnie do milczenia mój Ojcze na zawsze – moje poprzednie myśli, opuściły mnie – widzę wielkość i kształt rzeczy tutaj na dole i nic innego tylko zakłamanie w tym wszystkim.

22. Her. Nawet ta widoczna śmiertelna forma zmieniająca się każdego dnia – jest obracana/poruszana przez czas – powodując rośnięcie lub zanikanie; ponieważ jest rzeczą nieprawdziwą /iluzją. Co więc jest tutaj prawdziwego – Trzykrotnie Wielki Hermesie???

23. Her. To co nie ulega zmartwieniom/kłopotom, ani ograniczeniom; bez

koloru figury, nie zmieniające się – to co jest nagie dające Światło – to co jest wyobrażalne tylko samo dla Siebie; nigdy niezmienne, bezcielesne.

24. Tat. Teraz naprawdę zgłupiałem mój Ojcze – myślałem, że dzięki Twojej wiedzy zmądrzeje, ale to co znajduję – to moje zmysły zablokowały się.

25. Herm. To jest właśnie to, mój Synu – to co się urodziło na wyższych poziomach jak płomień – do tego rodząc się na ziemi – to co jest wilgotne – jak woda i to co jest poruszane podmuchem jak powietrze; jak możesz to pojąć/uchwycić swoimi zmysłami – to co nie jest solidne ani wilgotne, ani wiążące, ani rozwiązujące się; widząc/zauważając to – jest zrozumieniem tej mocy w swoim działaniu. Błagam i modlę się do Najwyższego Umysłu Inteligencji, która tylko może dać zrozumienie tego Odrodzenia w Bogu.

26. Tat. W tym wypadku mój Ojcze – jest to zupełnie niemożliwe dla mnie to zrobić?

27. Herm. Niech Bóg broni – mój Synu – wypluj to – wejdź w Siebie, ucz się, poznawaj Go; On przyjdzie, bądź pilny a stanie się, odrzuć zmysły cielesne, oczyść się z tego co cię gnębi, nurtuje, rzeczy materialne.

28. Tat. Czy mam w sobie jakieś problemy torturujące mnie, mój Ojcze.

29. Herm. O tak, nie kilka ale bardzo dużo, okropne również.

30. Tat. Nie znam ich Ojcze.

31. Herm. Takimi torturującymi problemami są: Pierwszym jest niewiedza/ciemność, ignorancja. Drugim jest smutek, ubolewanie. Trzecim jest brak wstrzemięźliwości. Czwartym jest pożądanie. Piątym jest niesprawiedliwość. Szóstym jest chciwość. Siódmym są oszustwa. Ósmym jest zazdrość, chciwość. Dziewiątym są przekręty, oszustwa, przebiegłość. Dziesiątym jest gniew, złość. Jedenastym jest pośpiech, nierozwaga. Dwunastym jest złośliwość.

32. Jest ich dwanaście, ale za tym kryje się dużo więcej; właśnie przez to Ciała są więzieniem dla tego wewnętrznego człowieka/dusza – który zmuszony jest do cierpienia poprzez władanie zmysłów.

33. I one wcale nie chcą ustąpić tak łatwo – chyba że osoba otrzyma w litości łaskę od Boga – w tym właśnie mieści przyczyna i sposób Odrodzenia.

34. Zresztą mój synu – musisz się wyciszyć – utrzymując milczenie, aby w ten sposób łaska Boska mogła nieprzerywanie spływać na tych, którzy pragną tego.

35. Dlatego raduj się, mój synu – będąc oczyszczony przez Łaskę Boską do Wiedzy o Prawdzie.

36. Bo kiedy ta Wiedza/Gnosis wstępuje w nas; po Jej otrzymaniu – ciemnota/niezrozumienie – jest usunięte z nas.

37. Ta wiedza radości przychodząc do nas; po jej przybyciu smutki/problemy odlatują od tego co jest w stanie ją przyjąć.

38. Ta moc radości jest samodyscypliną – jest mocą posiadającą najwspanialsze Dobro; przygarniaj to więc z radością do siebie mój Synu – bo wstępując w nas wypędza z nas nadmiar pasji i nadużywania.

39. Czwartą z nich nazywam wstrzemięźliwość – jest to moc panująca nad naszym pragnieniem tworząc mój synu trwałe i solidne podwaliny do sprawiedliwości.

40. Widząc jak bez wysiłku ona usunęła niesprawiedliwość – przywracając nam sprawiedliwość poprzez usunięcie niesprawiedliwości daleko od nas.

41. Szóstym Dobrem/Cnotą, wstępującą w nas jest moc przeciwko nadmiarowi/chciwości – istniejącemu we wszystkim.

42. A kiedy ta chciwość odeszła – nazywam to Prawdą i kiedy Ona przyjdzie – wszystkie błędy i przekręty znikają.

43. Widzisz mój synu Dobro – jest napełniane przez przyjęcie Prawdy; bo to znaczy zazdrość odeszła od nas – wtedy Prawda towarzyszy Dobru, razem z Życiem i Światłem.

44. Wtedy już więcej nie ma gnębienia ciemności/diabła, bo będąc przezwyciężonym nagle znika.

45. Teraz zrozumiałeś mój synu, metodę/sposób odrodzenia; gdy tych dziesięciu przybędzie – przepędzi z nas tych dwunastu; takie właśnie Odrodzenie my widzieliśmy w nas samych.

46. Dlatego ktokolwiek otrzymał taką łaskę/dar Odrodzenia – które jest zgodnie z wolą boską – porzuca wtedy cielesne zmysły – wiedząc że jest sam stworzeniem Światła i Życia i właśnie z tego się składa – będąc wówczas napełniony najdoskonalszą radością.

47. Tat. Ojcze – zrozumiałem to do perfekcji – nie przez wzrok własnych oczu – ale przez intelektualne władanie sił wyższych/boskich; jestem teraz w Niebie, na Ziemi, w wodzie, w powietrzu; jestem żywą istotą – przebywam w roślinach, w łonie wszystkiego.

48. Wytłumacz mi jeszcze dalej o tym znęcaniu się sił ciemności, składających się z dwunastu, gdy pokonane przez moce składające się z dziesięciu. Jaki jest na to sposób wydostać się z tego o Hermesie po Trzykroć Wielki?

49. Ten budynek/tabernakulum Synu, zawiera zodiakalne koło/krąg; składający się z dwunastu liczb, jednego pomysłu; ale wszystko ukształtowane przez naturę – dostarczając różnorakie koniugacje dla oszukiwania człowieka.

50. Mimo że one są różne w sobie, ale są połączone razem w działaniu (jak, na przykład, nierozwaga jest nieodłączna od gniewu) i one są również niestałe, trudne do zauważenia. Dlatego, gdy zdobędziemy wystarczająco dowodów, one odchodzą, będąc odpędzone przez dziesięć Mocy; mówiąc inaczej umierają.

51. Bo te wchodzące w skład liczby dziesięciu, mój synu, są twórcami powstania Duszy. Wtedy Życie i Światło są zjednoczone razem – tworząc Jedność – wtedy właśnie jest narodzenie Ducha.

52. Dlatego zgodnie z poznaniem /logos/powodem, jedność zawiera liczbę dziesięć, a liczba dziesięć zawiera jedność/połączenie.

53. Tat. Ojcze – widzę teraz wszystko – cały Wszechświat jak również Siebie w Umyśle.

54. Herm. To jest Odrodzenie mój synu – więcej już nie będziesz patrzył na rzeczy z cielesnego punktu widzenia podlegającego trzem wymiarom, zgodnie z powyższym – kazanie o Odrodzeniu, o którym nie wspominałem przedtem – abyśmy nie obrazili sił wyższych – pouczając tłum – aby Bóg sam mógł okazać swoją wolę.

55. Tat. Powiedz mi, mój Ojcze – te ciało stworzone z tych Mocy – czy to podlega rozkładowi?

56. Herm. Dobre słowa mój synu – nie wypowiadaj tak okropnych rzeczy – bo grzeszysz i inteligencja Duszy upada.

57. Naturalne Ciało cielesne – postrzegane zmysłami – jest bardzo daleko odsunięte od niezbędnego Odrodzenia – ponieważ podlega rozpadowi. Pierwsze musi umrzeć, ostatniego śmierć nie może dotknąć. Czy nie rozumiesz, że jesteś urodzony Bogiem i Synem Jednego – tak jak Ja jestem?

58. Tat. Tak bardzo tęsknię mój Ojcze, usłyszeć tą dziękczynną pochwałę przekazaną w hymnie, o którym to mówisz, że słyszałeś to z Mocy będących w ósmej strefie – kiedy tam byłeś.

59. Herm. Ponieważ Pymander powiedział to, sposobem wyroczni ósmej strefy/Oktonary /; masz czynić dobrze, mój synu – pragnąć rozwiązania/uwolnienia /stania się wolnym od fizycznego ciała/ – budynku; aby zostać oczyszczonym.

60. Pymander, Absolutna Inteligencja Moc i Władca dostarczając mi nie więcej niż to co jest napisane – że poznając SIEBIE będę rozumiał znając wszystko, słyszeć i widzieć, co tylko zechcę. Rozkazał mi czynić to co jest Dobre. Dlatego wszystkie Moce, które są we mnie śpiewają.

61. Tat. Chciałbym to usłyszeć Ojcze, i zrozumieć to wszystko.

62. Herm. Wycisz się mój synu – wsłuchaj się w harmonijność błogosławieństwa i dziękczynienia; ten hymn o odrodzeniu, nie byłem pewny czy może być tak po prostu wymawiany – ale jak dla Ciebie, to zrobię to w końcu.

63. Dlatego, że to nie jest nauczane, ale ukryte w milczeniu.

64. A więc mój synu, stając na otwartym powietrzu, modląc się, spoglądając ku wiatrowi północy i słońcu, zmierzającemu ku zachodowi; oraz na wschód kiedy to słońce wschodzi. A teraz utrzymuj milczenie – mój synu.

TAJEMNICZA PIEŚŃ ŚWIĘTA MOWA

65. Naturą całego Wszechświata – rozkoszuj się wysłuchaniem tego hymnu.

66. Otwórz się Ziemio – pozwól Skarbnicy Deszczu otworzyć się również.

67. Drzewa przestańcie szumieć, bo będę śpiewał i Uwielbiał Najwyższego Stwórcę Ojca Wszystkiego Stworzenia – JEDNEGO I tylko JEDYNEGO.

68. Otwórzcie się Niebiosa, a wiatry zatrzymajcie się, pozwólcie nieśmiertelnej strefie boskiej by moje słowa mogły tam dotrzeć.

69. Bo będę śpiewał i uwielbiał TEGO, Który stworzył wszystko; który stworzył Ziemię i zawiesił Niebiosa, rozkazał oceanom aby wydały słodkie wody – dla Ziemi zaludnionej i niezaludnionej; na pokarm wszystkiego co istnieje lub człowieka.

70. Ten który rozkazał, aby płomień Ognia świecił każdej akcji czy to Bogom czy też człowiekowi.

71.Chodźmy razem oddając uwielbienie Temu na szczycie Niebios – STWÓRCY całej NATURY.

72. Bo ON jest okiem mojego Umysłu/Duszy – aby przyjął uwielbiania wysiłków moich mocy.

73. O Mocy moja, która jesteś we mnie – uwielbiaj JEDNEGO i WSZYSTKO.

74. Śpiewaj ty Wolo moja i cała Moc, która jesteś w mnie.

75. O Wiedzo Święta – Oświecona przez Boga; śpiewam przez Ciebie moje Światło – moja inteligencjo – która Jedyna tylko może to widzieć – raduj się w radości mojego Umysłu.

76. Wszystkie moje Moce śpiewają uwielbienia razem ze mną; a teraz moja skromność śpiewając – wychwala moją Prawość; uwielbiając to co jest Prawe.

77. O pokarmie Święty – który jesteś we mnie; wychwalaj wszystko.

78. Przeze mnie Prawda wychwala Prawdę, Dobro wychwala Dobro.

79. O Życie, o Światło od nas, do Ciebie idące – niosąc wychwalania i dziękczynienia.

80. OJCZE Tobie składam dziękczynienia – funkcjonowanie i władanie moich Sił/Mocy.

81. Oddaję podziękowania dla Ciebie, O Boże, Moc mojego działania.

82. Przeze mnie Słowo Boskie wyśpiewuje pochwały dla Ciebie; przyjmij od mnie te moje skromne Ofiary w słowach.

83. Tak płacząc – wszystkie Moce we mnie – wychwalają Wszystko – wypełniając Twoją Wolę; Twoja Wola i wyzwolenie pochodzi od Ciebie do Ciebie.

84. TY co jesteś Wszystkim, przyjmij te skromne ofiary od wszystkiego, co istnieje.

85. Och Życie, ratuj wszystko co jest w nas; ŚWIATŁO – Oświeć nas; Duchu – przewodniku Umysłu/Duszy; o Duchu wspomagający Wykonawcę.

86. To TY o BOŻE, że człowiek wypłakiwał to wszystko od Ciebie przez Ogień, przez Powietrze, przez Ziemię, przez Wodę, przez Ducha, przez wszystkie stworzenia.

87. Z wieczności znalazłem sposób moich Dziękczynień i Błogosławieństw dla Ciebie. Mam to czego szukałem i odpoczynek w Twojej Woli.

88. Tat. O Ojcze, widzę, że śpiewasz tę pieśń pochwał i błogosławieństw, całą Twoją Wolą; dlatego ja również przygarnąłem to i umieściłem w moim Świecie.

89. Herm. Powiedz to w swoim inteligentnym Świecie/Duszy/ – mój synu.

90. Tat. Mam to na myśli, w moim Świecie Inteligencji; bo przez ten Hymn i pieśń podziękowań – mój Umysł staje się Oświecony, i z zadowoleniem wysłałbym z mojego zrozumienia dziękczynienie Bogu.

91. Herm. Nie tak pochopnie, mój synu.

92. Tat. W moim Umyśle, mój Ojcze.

93. Herm. Te rzeczy, które widzę i rozważam, wpajam/wszczepiam w ciebie i dlatego mówię, do ciebie mój synu Tat... Jako autor udanego Odrodzenia – wysyłając Bogu moje skromne ofiarowania.

94. O BOŻE który Jesteś OJCEM; NAJWYŻSZYM PANEM i WŁADCĄ; NAJWYŻSZYM UMYSŁEM/INTELIGENCJĄ – przyjmij te moje skromne poświęcenia – których wymagasz od mnie.

95. Bo wszystko co istnieje – istnieje zgodnie z Twoją WOLĄ.

96. Synu prześlij te skromne poświęcenia/ofiary Bogu – Ojcu wszystkiego co istnieje; dodając również mój synu – przez Słowo/Logos/.

97. Tat. Dziękuję ci, Ojcze że tak mi poradziłeś – wyjaśniając jaki sposób jest najlepszy oddać podziękowania i pochwały.

98. Herm. Cieszę się, Synu – widząc, że Prawda wydała owoce Dobrych Rzeczy – takie, które pochodzą z Nie-śmiertelnej Gałęzi.

99. Ucz się tego również ode mnie: Ponad wszystkie inne Dobra/Cnoty – zachowuj Milczenie, nie przekazując tego, żadnemu człowiekowi – mój synu; tej Tradycji Odrodzenia, abyśmy nie zyskali miana tych co przekręcają/fałszują. Obydwaj w tej chwili wystarczająco nad tym rozważaliśmy; rozmawiając czy słuchając. Teraz wiesz wystarczająco dużo intelektualnie; poznając SIEBIE oraz OJCA.

Koniec Księgi Siódmej  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    (7)    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    dalszy >  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)