zdjęcie Autora

17 czerwca 2013

Hermes Trismegistos

Boski Pymander, część 9
Przekład: Jerzy Wadolowski

Kategoria: Gnoza i hermetyzm

  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    (9)    10    11    12    13    14    15    16    17    dalszy >  


Tekst tłumaczony na język angielski w 1650 r. przez Johna Everarda
Przekład polski Translation © Copyrights Jerzy Wadolowski • Sydney, 2011KSIĘGA DZIEWIĄTA – UNIWERSALNE KAZANIE DO ASKLEPIOSA

1.Herm. Wszystko, co posiada aktywność/ruch, o Asklepiosie, czy to nie jest uaktywnione w czymś i przez coś?

2. Asklep. Tak, rzeczywiście.

3. Herm. Czy to w czym rzecz jest uaktywniona/poruszana – nie musi być większe z konieczności od rzeczy, która jest aktywna?

4. Musi.

5. Herm. Czy to co nadało aktywność – nie jest mocniejsze od tego które zostało uaktywnione?

6. Asklep. Oczywiście, to jest silniejsze.

7. Herm. Cz to w czym rzecz jest uaktywniona, nie musi mieć potrzeby przeciwnej Natury w stosunku do tej rzeczy – która jest uaktywniona?

8. Asklep. Tak, musi mieć potrzebę.

9. Herm. Czy te wielkie Ciało Kosmosu/Wszechświata, nie jest tak wielkie – że nie ma nic bardziej wielkiego?

10. Asklep. Tak, przyznaje.

11. Herm. Czy to co jest solidne/masywne – nie jest wypełnione wieloma innymi wielkimi ciałami, czy raczej powiedzmy wszystkimi Ciałami, które tam są?

12. Asklep. To jest rzeczywiście tak.

13. Herm. Czy Kosmos nie jest Ciałem i Ciało – które się porusza?

14. Asklep. Tak jest.

15. Herm. A więc jakiego rodzaju to miejsce musi być, w czym to się porusza, i z jakiej to jest natury? Czy musi to być bardziej większe, aby mogło utrzymywać ciągłość ruchu? Albo czy to co nadaje aktywność/ruch, nie ma potrzeby posiadania miejsca/powierzchni istnienia a z braku miejsca, zawieszone i uaktywnione w Ruchu?

16. Asklep. To musi być ogromną rzeczą, Hermesie Największy – ale jakiej Natury?

17. Herm. Z Natury przeciwnej, o Asklepiosie A czy Natura rzeczy bezcielesnych, nie jest przeciwna rzeczom cielesnym?

18. Asklep. Przyznaję.

19. Herm. Dlatego to miejsce jest bezcielesne; ale to które jest bezcielesne – jest pewnego rodzaju rzeczą świętą lub samym Bogiem. I to co nazywam rzeczą Świętą, mam na myśli, to przez którą zostało stworzone albo spłodzone.

20. I jeśli dlatego to ma być święte, to jest esencją lub substancją; ale jeżeli jest to Bóg, to jest ponad esencję; ale jego inteligencja polega na czymś innym.

21. Po pierwsze – Bóg jest zrozumiały, nie dla Siebie, ale dla nas; bo to co jest zrozumiałe podlega temu, co jest zrozumiane przez zmysły postrzegania.

22. Dlatego, Bóg nie jest zrozumiały sam Sobie; ponieważ nie będąc jakąkolwiek inną rzeczą która może być zrozumiała, on nie może być zrozumiany przez Siebie.

23. Ale on jest inną rzeczą w stosunku do nas i dlatego on jest zrozumiany przez nas.

24. Dlatego jeżeli miejsce jakieś ma być czymś zrozumiałym, wtedy to nie jest miejscem – ale Bogiem; ale jeżeli Bóg ma być zrozumiałym, to jest zrozumiałym nie jako miejsce, ale jako zdolna aktywność/możliwość działania.

25. Teraz – wszystko co jest w ruchu – jest uaktywnione nie poprzez, ani w tym co zwie się aktywnością/ruchem, ale w tym co było stacjonarne lub w spoczynku; i to co nadało ruch było stacją lub spoczynkiem; jest niemożliwością, aby mogło być uaktywnione tym.

26. Asklep. Jak to jest więc o Hermesie Największy, te rzeczy, które tutaj są – będąc w aktywności z rzeczami, które nadały aktywność/ruch? Bo mówisz, że planety będące w ruchu są obracane przez planety niewędrujące.

27. Herm. To o Asklepiosie, nie obraca się razem, ale w przeciwnym kierunku; ponieważ one nie obracają się w podobny sposób – ale przeciwnie jedna do drugiej. I ta przeciwność posiada/zawiera opór aktywności, bo oporność jest – byciem aktywności/ruchu.

28. Dlatego wędrująca planeta; obracając się przeciwnie do planety, która nie jest wędrująca, będzie miała przeciwną pozycję jedna do drugiej.

29. Dlatego niedźwiedź, którego widzisz – ani wschodzi ani zachodzi; ale obracając się dookoła; Czy myślisz – że jest w ruchu czy stoi w miejscu?

30. Asklep. Myślę, że jest w ruchu, Hermesie Największy.

31. W jakim ruchu, o Asklepiosie?

32. Asklep. Ruchu, który jest zawsze taki sam.

33. Ale ruch obrotowy, który jest taki sam i ruch podróży, który jest taki sam, obydwa są ukryte – przez stację; bo ten, który jest taki sam, zabrania temu, który jest wyżej od tego samego, jeśli dorównuje do tego – który jest prawie taki sam.

34. A więc przeciwny ruch istnieje zawsze w szybkości; będąc zawsze wytwarzany poprzez przeciwności.

35. Dam ci prosty przykład odnośnie tego zagadnienia – ziemskiego pochodzenia, który może być zauważony oczami.

36. Spójrz na którekolwiek z tych żywych stworzeń na Ziemi, człowiek na przykład zauważ go jak płynie; kiedy woda go unosi w jednym kierunku – opór lub walka jego stóp i rąk – wytwarza stacje /punkt odniesienia/ w stosunku do człowieka; aby nie mógł być poniesiony/zabrany przez wodę, jak również, aby nie utonął.

37. Asklep. Dałeś bardzo dobry przykład Hermesie Największy.

38. Herm. Dlatego, każda aktywność/ruch jest w stacji/punktu odniesienia; i początek tej aktywności pochodzi ze stacji.

39. Dlatego aktywność, taka jak kosmosu/świata, jak i każdej żyjącej materialnej rzeczy – nie zostaje wykonana poprzez te rzeczy, które są na zewnątrz Świata, ale poprzez to, co istnieje wewnątrz. Dusza albo Duch, albo jakaś inna bezcielesna rzecz, w stosunku do tych rzeczy, które są bez tego.

40. Bo martwe/nieżyjące Ciało nie posiada, dużo mniej wiedzy jak Ciało, które byłoby całkowicie martwe.

41. Asklep. Co masz na myśli o Hermesie Największy, drzewo i kamień, i wszystkie inne martwe rzeczy, czy one nie są Ciałami posiadającymi aktywność?

42. Herm. W żadnym wypadku, o Asklepiosie, bo to co jest wewnątrz Ciała, które uaktywnia rzecz nie posiadającą życia – nie jest Ciałem – które uaktywnia obydwa; te które utrzymuje – jak również ciało, którym jest urodzone; bo jedna martwa lub nieżyjąca rzecz – nie może uaktywniać innej. Ta która nadaje ruch – musi być żywą – jeżeli nadaje ruch.

43. Widzisz więc jak Dusza jest naładowana, kiedy to utrzymuje dwa Ciała.

44. Teraz to dowodzi – że rzeczy uaktywnione są w czymś i przez coś.

45. Asklep. Rzeczy, posiadające aktywność o Hermesie Największy, muszą otrzymać aktywność w tym co jest przestrzenią albo próżnią?

46. Zrozum, o Asklepiosie, że we wszystkich rzeczach, które istnieją nie ma niczego pustego, tylko to co nie istnieje, jest puste i obce dla istnienia lub bycia.

47. Bo to co istnieje – nie mogło by istnieć jeżeli nie byłoby pełnio istnienia; bo to co istnieje lub będąc egzystencją – nigdy nie może stać się puste.

48. Asklep. Czy nie istnieją jakieś rzeczy, które są puste, o Hermesie Największy, tak jak pusta beczka, pusty gąsior, pusta wola, pusta winna-prasa, i wiele innych tym podobnych?

49. Herm. Jesteś w wielkim błędzie o Asklepiosie; te rzeczy są jak najbardziej pełne

i wypełnione; które uważasz jako przestrzeń lub pustkę.

50. Asklep. Co masz na myśli poprzez to, o Hermesie Największy?

51. Herm. Czy Powietrze nie jest Ciałem?

52. Asklep. Tak jest Ciałem.

53. Herm. Dlaczego więc to Ciało, nie przechodzi przez wszystkie rzeczy, które istnieją? A przechodząc przez nie, napełnia je? Czy to Ciało, nie składa się z połączenia czterech? Dlatego, wszystkie te rzeczy, które nazywasz puste – są wypełnione Powietrzem.

54. Dlaczego, te rzeczy nazywasz puste, powinieneś nazwać je dziurawe a nie puste; One istnieją i są pełne Powietrza i Ducha.

55. Asklep. Ten dowód jest poza jakimkolwiek zaprzeczeniem; o Hermesie Największy, ale jak możemy nazwać te miejsce /przestrzeń/, w której cały Wszechświat/Kosmos się obraca/porusza?

56. Herm. Nazwij to nie-materią, Asklepiosie

57. Asklep. Co jest tym, niematerialnym lub bezcielesnym?

58. Herm. Umysł i Inteligencja, całość, całkowicie rozumiejąca Siebie, wolna od Ciała, nie do oszukania, niewidoczny, nigdy nieprzemijający nieskończony w swoim Ciele, stojąc mocno sam w sobie, posiadający wszystkie możliwości i będąc Zbawcą, wyswobodzicielem wszystkich rzeczy – które istnieją.

59. Dlatego Dobro, Prawda, jest /Archetypowym Light/ Oryginalnym Prototypem Światła, Prototypem Duszy, które są – jak gdyby promieniami.

60. Asklep. W takim razie, co jest Bogiem?

61. Herm. To co nie nie jest żadną z tych rzeczy, i jednocześnie będąc; powodem bycia wszystkiego istnienia i każdej rzeczy, która istnieje; do tego będąc pozbawiony jakiejkolwiek potrzeby posiadania czegokolwiek.

62. Wszystkie rzeczy są stworzone z rzeczy, które istnieją, a nie z rzeczy które nie istnieją; rzeczy które nie istnieją, nie posiadają natury – bycia stworzenia/zrobienia. Natomiast rzeczy które są – nie posiadają natury bycia/istnienia nigdy albo bycia/istnienia w ogóle.

63. Asklep. Z tego co mówisz więc – kim jest Bóg?

64. Herm. Bóg nie jest Umysłem, ale powód – którym Umysł jest; nie duch – ale powód, którym Duch jest; nie Światło – ale powód, którym Światło jest.

65. Dlatego, musimy uwielbiać Boga przez te dwie nazwy, które są właściwe dla Niego tylko i wyłącznie, a nie coś innego.

67. I On jest tym i niczym innym; bo wszystkie inne rzeczy są oddzielone od natury Dobra.

68. Bo w Ciele i Duszy nie ma żadnego miejsca, aby było w stanie lub mogło zawierać Dobro.

69. Wielkość Dobra jest tak wielka jak istnienie wszystkiego co istnieje, zarówno cieleśnie jak i bezcieleśnie; zmysłowo jak również i intelektualnie.

70. Takie jest Dobro, jak również Bóg.

71. Widzisz, dlatego nigdy nie powinieneś nazywać Dobrem czegoś; bo w ten sposób będziesz bezbożnikiem, ani jakiegokolwiek innego Boga; ale tylko Dobro; bo w ten sposób znowu również będziesz bezbożnikiem.

72. Słowem jest bardzo często wyrażane Dobro przez wszystkich ludzi; ale człowiek nie rozumie co to jest; tylko przez niewiedzę/ciemność Oni nazywają Bogów jak również niektórych ludzi Dobrymi; to nigdy tak nie może być, ani też być tak stworzone/zrobione.

73. Dlatego wszyscy inni Bogowie są uhonorowani tytułem albo nazwą Bożą, bo Bóg nie jest Dobry, zgodnie z Niebem, ale Naturą.

74. Bo Boska Natura i Dobro są Jednością; Jeden jest rodzajem obydwóch, skąd wszystkie rodzaje pochodzą.

75. Bo On który jest Dobrem jest dawcą wszystkich rzeczy co istnieją – niczego nie biorąc; dlatego Bóg daje wszystko a niczego nie bierze.

76. Inny tytuł lub nazwa to jest Ojciec; z powodu wytwarzania wszystkich rzeczy, bo to jest czynnością Ojca tworzyć.

77. Dlatego, zawsze było najbardziej wielką i najbardziej religijną czynnością w tym życiu, dla Tych którzy są mądrzy i inteligentni, jest począć dziecię.

78. Również podobnie największym nieszczęściem i bezbożnością, dla kogokolwiek kończąc to życie na ziemi bez dziecka; i ten człowiek jest ukarany po Śmierci przez Diabłów i kara ta jest taka: Zabierając Duszę tego bezdzietnego człowieka wydając wyrok potępiający, skazując do Ciała, które nie posiada natury mężczyzny czy kobiety; to jest wielkim przestępstwem/ przekleństwem pod Słońcem.

79. Dlatego o Asklepiosie, nigdy nie gratuluj jakiemukolwiek człowiekowi, który jest bezdzietny; ale odwrotnie współczuj jego nieszczęściu, wiedząc jaka kara go czeka i jest zgotowana dla niego.

80. Pozwól aby to wszystko co było powiedziane dla ciebie o Asklepiosie, było jako wprowadzenie do poznania wszystkiego co jest w Naturze/Przyrodzie.

Koniec Księgi Dziewiątej

Punkt 77,78. Nie odnosi się do dziecka ziemskiego, spłodzonego – tutaj mowa jest o innym dziecku na poziomie duszy, innym wymiarze i innym dziecku.  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    (9)    10    11    12    13    14    15    16    17    dalszy >  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)