zdjęcie Autora

17 czerwca 2013

Hermes Trismegistos

Boski Pymander, część 11
Przekład: Jerzy Wadolowski

Kategoria: Gnoza i hermetyzm

  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    (11)    12    13    14    15    16    17    dalszy >  


Tekst tłumaczony na język angielski w 1650 r. przez Johna Everarda
Przekład polski Translation © Copyrights Jerzy Wadolowski • Sydney, 2011KSIĘGA JEDENASTA – UNIWERSALNY UMYSŁ/INTELIGENCJA – DO TAT

1. Umysł, o Tat, jest tą najważniejszą esencją Boga – jeśli może być jakakolwiek esencja w Bogu.

2. Jakiego rodzaju jest ta esencja – tylko On wyłącznie sam rozumie to dokładnie.

3. Umysł dlatego nie jest odcięty, czy oddzielony od tożsamości Boga – ale jest zjednoczony jako światło Słońca.

4. I ten umysł w ludziach – jest Bogiem również, dlatego niektórzy ludzie są Święci, a ich człowieczeństwo/postać jest bliskie Boskości.

5. Bo dobry Diabeł nazwa Bogami – nieśmiertelnych Ludzi; a człowieka – śmiertelnymi Bogami.

6. Ale w brutalnej Bestii, lub niemyślącej żywej Istocie, Umysł jest ich Naturą.

7. Dlatego tam, gdzie jest Dusza, tam jest Umysł/Inteligencja, a tam gdzie jest Życie tam jest również Dusza.

8. Dlatego w żyjących istotach, które nie mają zmysłów myślenia, Dusza jest Życiem, nie posiadająca działalności Umysłowej.

9. Bo Umysł jest dobroczyńcą Duszy człowieka, i działaniem prowadzącym do Dobra.

10. Natomiast w nierozsądnych/niemyślących rzeczach – dusza współpracuje z naturą w każdym z nich, ale w człowieku jest działaniem przeciwko jego Naturze.

11. Bo Dusza będąc w ciele, od razu staje się Złem przez – smutek, żal, przyjemności, albo radość.

12. Bo żal i przyjemność, przepływają jak soki z elementów cielesnych, w które to, kiedy Dusza wchodzi lub się zniża, staje się tym zwilżona i zabarwiona.

13. Dlatego dla niektórych Dusz, jeżeli Umysł zarządza lub dowodzi – ukazuje swoje Światło sprzeciwiając się ich opiniom/uprzedzeniom albo przypuszczeniom. [Tutaj chodzi o umysł duszy, taki co otrzymują ludzie święci, a

nie intelekt, są to dwie różne rzeczy. Przyp. Tłum.]

14. Tak jak dobry lekarz oddziałuje na Ciało będące w chorobie lub bólu, poprzez przypalanie lub wycinanie, dla dobrego zdrowia.

15. W taki sam sposób również Umysł powoduje/nakłada ból/cierpienia na Dusze, poprzez usuwanie/odsuwanie tej przyjemności, z skąd każda choroba Duszy wywodzi się.

16. Ale największą chorobą Duszy jest ateizm/bezbożność, ponieważ ta opinia prowadzi do wszystkiego, czym jest Zło a nie Dobro.

17. Dlatego, umysł przeciwstawia się – aby robić to co jest Dobrem dla Duszy, tak jak lekarz dla Ciała.

18. Ale wiele Dusz ludzkich nie pozwala, nie dopuszcza Umysłu [duszy] za swego Zarządcę, cierpiąc z tego powodu tak samo jak Dusze istot niemyślących/nieinteligentnych.

19. Bo Dusza współpracując z nimi, pozwala lub zostawia ich zawsze nienakarmionych pożądaniom, w którym to oni są unoszeni potokiem swojego apetytu, zachcianek – w ten sposób skłaniając się ku bestialstwu.

20. I tak jak brutalne Bestie – będąc w złości bez powodu, pożądając bez powodu i nigdy nie zaprzestając lub nigdy nie zaspokojeni swoim złem.

21. Bo nielogiczne gniewy i pragnienia są najbardziej wielkim Złem.

22. I z tego powodu Bóg zarządził Umysł, jako sędzia i jednocześnie wykonujący wyrok.

23. Tat. Tu, mój Ojcze, ten wykład losu i przeznaczenia który mi zrobiłeś, jest w niebezpieczeństwie bycia obalonym; bo jeśli to ma być przeznaczeniem popełnić dla jakiegokolwiek człowieka cudzołóstwo albo świętokradztwo lub zrobić jakiekolwiek zło, on jest ukarany również, jednak z konieczności, wykonując pracę Losu lub Przeznaczenia.

24. Herm. Wszystkie rzeczy, mój Synu, są wynikiem przeznaczenia i bez przeznaczenia żadna cielesna rzecz, nie mogłaby być wykonana – zarówno Dobra czy Zła.

25. Dlatego jest to przeznaczeniem, że ten który czyni jakiekolwiek zło, powinien również cierpieć – bo to uczynił.

26. I dlatego on to zrobił, aby mógł cierpieć; cierpiał dlatego, ponieważ to zrobił.

27. Zostawmy tą naszą dyskusję dotyczącą Zła i Przeznaczenia, o której już rozmawialiśmy przedtem.

28.Teraz, nasza dyskusja jest o Umyśle /Logos/; co on może zrobić, na czym polega różnica, że u niektórych ludzi jest taki i taki, ale w brutalnych Bestiach jest tak zmieniony.

29. A więc w brutalnych Bestiach nie jest to żadną korzyścią, ale w człowieku przez powstrzymanie zarówno swego Gniewu jak i pożądań.

30. Z ludźmi musisz zrozumieć, niektórzy są oświeceni lub nieoświeceni.

31. Ale wszyscy ludzie podlegają przeznaczeniu; powstania/narodzenia oraz zmianom, to jest początek i koniec Przeznaczenia i Losu.

32. Wszyscy ludzie cierpią z powodu tych rzeczy, które są prawem Przeznaczenia.

33. Ale oświeceni myślący ludzie, o których mówiliśmy Umysł ma nad nimi władzę; nie cierpią tak jak inni; ale będąc uwolnieni od brutalności i robienia zła – oni nie cierpią z powodu zła.

34. Tat. To co powiedziałeś Ojcze powtórz to znowu? Cudzołożnik, czy on nie czyni zła? Morderca – czy on nie czyni zła? I wielu innych.

35. Herm. Oświecony człowiek, mój Synu; nie będzie cierpiał za Cudzołóstwo, ale jako cudzołożnik, nie za morderstwo, ale jako morderca.

36. Jest niemożliwe uciec zmianie jakości; tak jak od narodzenia, ale jest możliwe dlatego co posiada umysł {duszy} uciec od swojej deprawacji postępowania/defektów.

37. I dlatego mój Synu, zawsze słyszałem, jak dobry Diabeł mówił, że jeżeli on by dostarczył to na piśmie; wtedy on by dużo pomógł całej ludzkości. Bo On wyłącznie mój Synu, jest pierwszym urodzonym, Bóg widzący wszystkie rzeczy, naprawdę wypowiadał Święte słowa. Słyszałem go czasami mówiąc – wszystko jest jedną rzeczą, a najbardziej Ciała posiadające Umysł/Inteligencje i te Ciała są jednością.

38. Żyjemy w mocy, w działaniu i w wieczności.

39. Dlatego, dobry Umysł jest ten, w którym jego Dusza jest.

40. I jeżeli to ma być tak, wówczas nieinteligentna rzecz nie różni się od inteligentnej.

41. Jest możliwe dlatego, że Umysł, Książę wszystkich rzeczy; jest w ten sposób podobny, do Duszy, która jest w Bogu, może robić wtedy wszystko co tylko zechce.

42. Ale zrozum to dobrze, ten Wykład/Logos; który zrobiłem na twoje pytania; w których to zapytujesz się mnie odnośnie – przeznaczenia i Umysłu.

43. Po pierwsze – mój Synu; jeżeli sumiennie wycofasz się ze wszystkich wewnętrznych myśli/głosów/kłótni, wtedy odkryjesz – ten bardzo prawdziwy Umysł, ten Umysł podlega władaniu Duszy Boskiej; panując – zarówno nad Przeznaczeniem i Prawem oraz wszystkimi innymi rzeczami.

44. I nic nie jest niemożliwe do niego, żadna z rzeczy, które podlegają Przeznaczeniu.

45. Dlatego, mimo że Dusza człowieka /oświeconego/ może być ponad to; ale niech nie zaniedbuje rzeczy, które podlegają Przeznaczeniu.

46. I to były do tej pory, te doskonałe powiedzenia dobrego Diabła.

47. Tat. Wypowiedziane te Słowa – mój Ojcze są najbardziej świętymi Słowami; bardzo pouczające i prawdziwie rozjaśniające; ale wyjaśnij mi jeszcze jedną rzecz.

48. Mówisz, że w brutalnych Bestiach Umysł pracuje lub działa jako ich Natura; współpracując z ich impulsami/skłonnościami.

49. Teraz, impulsywne, porywcze skłonności brutalnych Bestii, tak jak to sobie wyobrażam są namiętnościami. Jeśli, z tego powodu, Umysł działając współpracuje z tymi porywczymi impulsowymi skłonnościami, i to że one są Namiętnościami w tych brutalnych Bestiach, wówczas na pewno Umysł jest również Namiętnością /pasją, dopasowując to do Namiętności.

50. Herm. Wspaniale mój Synu, szlachetne pytanie – właśnie tak również odpowiem.

51. Wszystkie rzeczy bezcielesne mój Synu, które są w Ciele – posiadają możliwość czucia/odczuwania i cierpienia – mówiąc dokładniej one są namiętnościami.

52. Wszystko co nadaje ruch, jest bezcielesne; to co jest aktywne/ruchome jest Ciałem; nadawanie ruchu/akcji przez Umysł. Teraz, akcja/ruch jest namiętnością/pasją, w ten sposób obydwaj cierpią; to co nadaje aktywność – i to co otrzymało aktywność; jak również, to co jest dowodzące.

53. Ale kiedy człowiek uwolni się od Ciała – będzie uwolniony również od namiętności/pasji.

54. Szczególnie mój Synu, nic nie ma nie podlegającego wrażliwości – uczuciom, emocjom, odczuwaniu; ale wszystkie rzeczy posiadają wrażliwość – odczuwania emocji i uczuć.

55. Ale namiętności różnią się od tych, które – podlegają wrażliwości – odczuwania i uczuć. Jedno jest aktywne, drugie jest pasywne.

56. Ciała same z sobie również działają; bo one są – aktywne lub nieaktywne, ale cokolwiek to by było – są to namiętności/pasje.

57. Niematerialne/bezcielesne rzeczy zawsze działają, lub pracują, i dlatego one są posiadające – odczuwania, uczucia.

58. Nie pozwól, aby jakieś imię lub nazwa mogła być przeszkodą, bo działania i namiętności są tym samym, ale nie ma nic w tym złego aby użyć bardziej przyzwoitej nazwy.

59. Tat. Ojcze mój, naprawdę wyjaśniłeś mi tą Wiedzę/Logos w bardzo prosty sposób.

60. Herm. Rozważ to sobie również, mój Synu, że Bóg obdarzył człowieka ponad wszystkie inne żywe istoty, bycia przytomnym podwójnością; Umysłem oraz zmysłami myślenia/mówienia co się równa nieśmiertelności.

61. Właśnie to, jeśli człowiek jest w stanie wykorzystać lub zastosować się do tego co powinien; wówczas nie powinien się różnić niczym od nieśmiertelnych.

62. Rzeczywiście wtedy wychodząc z Ciała, zostanie on przewodzony i prowadzony zarówno przez – chór społeczeństwa boskiego oraz błogosławionych.

63. Tat. Czy inne żywe stworzenia nie wykorzystują mowy, mój Ojcze?

64. Herm. Nie, mój Synu, jedynie głos. Teraz, mowa i głos różnią się bardzo dużo; mowa jest wspólna dla wszystkim ludzi, podczas głos różni się w każdej żyjącej rzeczy.

65. Tat. Tak ale Mowy ludzkie różnią się również, mój Ojcze; każdy człowiek zgodnie z jego narodowością.

66. Herm. To jest prawda, mój Synu, one się różnią; ponieważ człowiek jest jeden, tak podobnie Mowa jest jedna również, i będąc przetłumaczona – będzie tą samo podwójnością w Egipcie, Persji i Grecji.

67. Wydajesz mi się mój Synu, że nie-rozumiesz Dobra lub Mocy i wielkość tego Wykładu/Logos.

68. Bo błogosławiony Bóg, dobry Diabeł powiedział lub rozkazał Duszy być w Ciele, Umysł w Duszy; Słowo Boże/Logos jest w Umyśle a Umysł w Bogu, i że ten Bóg jest ich wszystkich Ojcem.

69. Dlatego, Słowo Boże jest Wyobraźnią Umysłu, a Umysł Bogiem, podczas Ciało jest Wyobrażeniem/Ideą – Formy; a Forma – Ideą Duszy.

70. Dlatego, z Materii najsubtelniejszą i najbardziej drobną cząstką jest Powietrze, z Powietrza Dusza, z Duszy Umysł, z Umysłu Bóg.

71. I Bóg jest ponad wszystko – przenikając wszystko we wszystkim i przez wszystkie rzeczy – Umysłem; Umysłem – Duszę; Duszą – Powietrze i Powietrzem – Materię.

72. Ale konieczność; Opatrzność i Natura, są Organami lub Instrumentami Wszechświata oraz Porządku Materii.

73. Z rzeczy tych które są inteligentne, każda jest Esencją – jako Tożsamość.

74. Ale z Ciał całości – Kosmosu/Uniwersum; każdy jest wszystkim.

75. Bo Ciała, które są złączone razem, i mimo że zmieniają się z jednego na drugie – to wciąż zachowują skażoną/fałszywą Tożsamość.

76. Ale w każdym z tych utworzonych Ciał jest liczba.

77. Bo bez liczby jest niemożliwe aby mogła zaistnieć konsystencja lub kompozycja, albo rozkład.

78. Bo połączenie czyni podwójność płodzenie i zwiększanie liczby; i z powrotem rozwiązanie/rozpad i powrót do Siebie.

79. I materia jest jako Jedność.

80. Ale ten cały Wszechświat, potężny Bóg i wyobraźnia/obraz tej wielkiej wielkości; wielki i zjednoczony w nim, utrzymując porządek i wolę Ojca, jest pełnością Życia.

81. I nic tam nie ma w ogóle – pośród kręgu tej całej Wieczności, niczego będąc całością lub częścią – cokolwiek co nie jest żyjące.

82. Bo nic nie-istnieje co jest nieżyjące. Nigdy nie było i nigdy nie będzie – aby cokolwiek co by mogło być czymś – może być nieżyjące na świecie.

83. Bo Ojciec posiadałby to, tak długo jak to istnieje, będącą żywą rzeczą; dlatego to musi mieć konieczność potrzeby bycia Bogiem również.

84. Dlatego mój Synu – jak w Bogu wyobraźni Wszechświata/Uniwersum, w pełności Życia, mogła by być jakakolwiek rzecz umarła/nieżyjąca?

85. Bo umieranie jest skażeniem, a skażenie jest zniszczeniem/rozpadem.

86. Jak, w ogóle może jakakolwiek część nieskażona być skażoną/przekupną lub czy cokolwiek w ogóle może być w Bogu zniszczonego?

87. Tat. Czy Nie dlatego, mój Ojcze, żyjące istoty na świecie umierają, ponieważ są częściami tego?

88. Herm. Uważaj co mówisz mój Synu – i nie daj się oszukać w nazewnictwie rzeczy.

89. Bo one nie umierają, mój Synu, ale jako elementy tworzące ciało ulegają rozpadowi.

90. Rozkład nie jest śmiercią – one są rozłożone/rozpuszczone – to nie jest tak, że one podlegają zniszczeniu, ale aby mogły stać się nowymi.

91. Tat. Co następnie jest działaniem /operacją Życia? Czy nie jest tym ruch/zmiana?

92. Herm. A co jest we Wszechświecie Nie-ruchomego? Zupełnie nic mój Synu.

93. Tat. Dlaczego więc Ziemia wydaje się być nieruchomą dla Ciebie, mój Ojcze?

94. Herm. Nie, ale będąc pod wpływem wielu Obrotów, poprzez które staje się stabilna.

95. Byłoby to śmieszną rzeczą; gdyby ta pielęgniarka wszystkich rzeczy – mogła być nieruchoma, która utrzymuje i dostarcza te wszystkie rzeczy.

96. Dlatego jest to niemożliwe, aby cokolwiek – wydające coś z siebie – mogło to uczynić nie posiadając Ruchu/będąc nieaktywne.

97. To jest śmiesznym pytaniem, aby czwarta część całości, mogła być bezczynna; bo słowo bezruch, lub nieaktywność – nie oznacza nic innego, ale bezczynność.

98. Zrozum najważniejsze mój synu, że cokolwiek jest we Wszechświecie jest aktywne/ruchome – czynność aktywności jest zgodnie z powiększaniem się lub zmniejszaniem.

99. I to co podlega – czynności aktywnej /ruchowi/ jest żyjące również ; co więcej wcale nie jest konieczne aby żywa rzecz musiała być/istnieć w taki sam sposób.

100. Podczas gdy cały Kosmos jest razem, wtedy nie podlega zmianie – mój Synu, ale wszystkie jego części podlegają zmianie.

101. Do tego nic nie jest skażone albo zniszczone, lub zupełnie porzucone, to tylko nazwy sprawiają ludziom kłopoty.

102. Bo akt Tworzenia/Generacja nie jest Życiem, ale odczuwaniem, jak również zmiana nie jest Śmiercią, ale zapomnieniem, albo raczej okultacją – ukrywaniem się tego co było; mówiąc to jeszcze lepiej.

103. Akt Tworzenia nie jest Tworzeniem Życia, ale powstaniem/produkcją rzeczy dla Zmysłów Odczuwania – czyniąc je manifestujące się. Żaden z nich nie jest zmianą Śmierci –okultacją – ukrywaniem się tego, które było.

104. Te rzeczy będące takimi –pozostają rzeczami nieśmiertelnymi, Materią, Życiem, Duchem, Duszą, Umysłem – z czego składa się każda żyjąca rzecz.

105. Dlatego każda żyjąca rzecz jest nieśmiertelną z powodu Umysłu, a szczególnie człowiek, ten który – otrzymał Boga, i jednocześnie utrzymuje z nim łączność.

106. Bo tylko w takich żyjących stworzeniach wyłącznie, Bóg jest podobny; w nocy przez sny, w dzień przez Symbole lub Znaki.

107. Jak również przez wszystkie inne rzeczy które przepowiadają co nastąpi, przez Ptaki, Sowę, przez Ducha, Wiatr lub przez Dąb.

108. Dlatego człowiek ucząc się poznaje rzeczy – które były, rzeczy – które są obecne i rzeczy które nastąpią.

109. Rozważ to sobie również, mój Synu, różne inne żyjące stworzenia – będące w Kosmosie, pływające w Wodzie, Stworzenia żyjące na Ziemi lub latające Ptaki w Powietrzu.

110. Człowiek używa tego wszystkiego, Ziemi, Wody, Powietrza i Ognia, do tego widząc i dotykając Nieba przez swoje zmysły postrzegania.

111. Ale Bóg jest podwójnością – nad wszystkimi rzeczami i przez wszystkie rzeczy; jak również podwójnością – Mocą i Aktem działania.

112. I to nie jest żadną trudną rzeczą mój Synu – zrozumieć Boga.

113. Jeśli będziesz go mógł zobaczyć, rozważaj nad koniecznością rzeczy, które pojawiają się, oraz Opatrznością rzeczy – które były i zostały dokonane.

114. Widząc tą Materię będącą pełnią Życia,a zatem tą wielkość boskiego gestu w tym wszystkim; podwójnością – to co zwie się Pięknem i Dobrem; podwójnością Bogów i Diabłów oraz Człowieka.

115. Tat. Ale to, mój Ojcze jest całkowicie działalnością Energii.

116. Herm. Jeżeli to tak ma być, dlatego całkowity ten akt działalności lub Operatywności mój Synu – przez kogo występuje ta działalności lub operatywność – kogo jeżeli nie Boga?

117. Czy jesteś nieświadomy, że częściami Kosmosu są Niebiosa, Ziemia, Woda i Powietrze. W taki sam sposób, Członkowie Boscy są Życiem, nieśmiertelnością, Wiecznością, Duchem, Koniecznością, Opatrznością, Naturą, Duszą, Umysłem, Trwaniem lub Podtrzymywaniem tego wszystkiego co zwie się Dobrem.

118. Nic nie istnieje w ogóle, cokolwiek by było czy cokolwiek jest w czym Bóg by nie istniał.

119. Tat. Czym jest Materia mój Ojcze?

120. Herm. Materia, mój Synu, jest tym co jest na zewnątrz Boga, aby mogła wykazać się przynależnym miejscem?

121. Co myślisz – czym może być? Po prostu jakaś kupa, która jest nie uaktywniona lub działająca.

122. Ale jeżeli zostałaby uaktywniona, przez kogo jest to Uaktywnione? Powiedzieliśmy już, że akt Działalności lub Operatywności jest czynnością Boga.

123. Przez kogo wszystkie żywe istoty ożywiają? Przez kogo nieśmiertelni stają się nieśmiertelnymi? Rzeczy które podlegają zmianie – przez kogo jest to dokonane?

124. Czy to mówisz o Materii, Ciele, lub Esencji, zrozum – że to wszystko jest Aktem Działalności Boga.

125. I że aktem występowania materii jest materialność, Ciała jest cielesność, Esencji jest Tożsamość; A to wszystko razem w całości jest Bogiem.

126. I w całości – nie ma niczego, co nie jest Bogiem.

127. Dlatego – nic nie może być porównywane do Boga – żadna Wielkość, Miejsce, Jakość Liczba, lub czas, bo on jest wszystkim i wszystko; we wszystkim i ponad wszystko.

128. Te Słowa – mój Synu, uwielbiaj i adoruj. Jest tylko jedyna droga tej służby Boskiej – nie być złym/złem.

Koniec Księgi Jedenastej.  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    (11)    12    13    14    15    16    17    dalszy >  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)