zdjęcie Autora

17 czerwca 2013

Hermes Trismegistos

Boski Pymander, część 13
Przekład: Jerzy Wadolowski

Kategoria: Gnoza i hermetyzm

  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    (13)    14    15    16    17    dalszy >  


Tekst tłumaczony na język angielski w 1650 r. przez Johna Everarda
Przekład polski Translation © Copyrights Jerzy Wadolowski • Sydney, 2011KSIĘGA TRZYNASTA – ZMYSŁY POSTRZEGANIA I ROZUMIENIE

1. Wczoraj Asklepiosie sprezentowałem Ci te doskonałe Kazanie/Logos; teraz myślę – że jest niezbędne w tym wszystkim – poruszyć zagadnienie Zmysłów Postrzegania również.

2. Bo Zmysły i Rozumienie wydają się, nie różnić się od siebie; ponieważ jedno jest rzeczą materialną, a drugie niezbędną.

3. Ale dla mnie – one wydają się być obydwie takie same lub połączone a nieoddzielne, mam na myśli ludzi.

4. Bo w innych żywych Stworzeniach, Zmysły są połączone z ich Naturą, natomiast u ludzi razem z ich zrozumieniem.

5. Ale Umysł różni się od Zrozumienia, tak bardzo jak Bóg od Świętości.

6. Bo Świętość pochodzi od Boga, a zrozumienie z Umysłu, będąc Siostrą Słowa Boskiego lub Mowy – one są Instrumentami jeden dla drugiego.

7. Bo żadne Słowo Boskie nie może być wymówione bez Zrozumienia; ani też Zrozumienie nie może się zamanifestować bez Słowo Boskiego.

8. Dlatego Zmysły i Zrozumienie – oboje przepływają razem do człowieka – tak jak gdyby były złożone razem jeden w drugim.

9. Bo jest niemożliwe bez Zmysłów myśleć, ani też bez myślenia – posiadać Zmysły.

10. Jest możliwe – niektórzy mówią myśleć bez użycia zmysłów – jest to jakoby wizja w ich marzeniach.

11. Dla mnie wydaje się, że obydwie te działalności są jak Marzenia Senne i że Zmysły odchodzą ze stanu śpiącego do stanu przebudzenia.

12. Bo Człowiek jest podzielony na Ciało i Duszę, kiedy obie strony Zmysłowe – zgadzają się razem jedna z drugą – wtedy wypowiedziane słowo swojej myśli – stworzone przez Umysł ma miejsce.

13. Bo Umysł który formuje/rodzi wszystkie intelektualne myśli lub zrozumienie, dobre kiedy to otrzymał dobre nasiona od Boga, i przeciwnie – kiedy to otrzymał je od Diabłów.

14. Bo nie istnieje żadna część Kosmosu wolna od Diabła – który wkrada – wślizgując się zasiewa nasienie swoich właściwości działania – zapładniając tym Umysł lub czyniąc wzrastanie tych swoich zasianych Nasion. Cudzołóstwa, Morderstwa, Ojcobójstwa, znieważanie tego co jest Święte, Rozboje, Uduszenia, Brak respektu i wszystkie inne rzeczy, które są pracą złych Diabłów.

15. Takich którzy otrzymali nasiona Boskie jest bardzo niewielu – są one wielkim Dobrem, Pięknem i Cnotą oraz Umiarem samokontroli i Oddania.

16. Oddanie i Pobożność jest wiedzą Boską /Gnozą/; ktokolwiek poznał to – będąc pełnością dobrych rzeczy – otrzymał Boskie Zrozumienie, nie tak jak wielu innych.

17. Dlatego Ci co otrzymali tą wiedzę/gnostyczną – niewielu z nich, oni ani nie próbują zadowolić tłumu jak również tłum ich nie może zadowolić. Oni dla nich wydają się być szaleni i pośmiewiskiem; znienawidzeni i pogardzeni i wiele razy wydani na Śmierć.

18. Jak już powiedzieliśmy, ta nikczemność/zło musi kryć się tutaj, będąc w swoim własnym regionie.

19. Bo jej regionem jest Kula Ziemska a nie Kosmos – tak jak niektórzy czasami tak mówią – bluźniąc w ten sposób.

20. Ale pobożni lub Boga czczący ludzie – zdobywszy/ posiadłszy wiedzę/Gnosis – dla takich ludzi – to co się wydaje Złem dla innych – dla nich jest to dobrą rzeczą.

21. I po głębokim rozważaniu, on uważa że wszystko co istnieje – jest Wiedzą; najbardziej podziwiające jest to – że to co jest Złem na jego drodze – On zamienia to na dobre.

22. Ale wracam jeszcze raz do swojego Wykładu o Zmysłach.

23. Dlatego najbardziej właściwą rzeczą dla człowieka, aby przy komunikowaniu się – mógł połączyć Zmysły i Rozumienie.

24. Ale nie każdy człowiek tak jak powiedziałem wcześniej, posiada radość/upodobanie w Zrozumieniu, bo jeden człowiek jest materialny, inny szuka prawdy.

25. Człowiek materialny – napełniony nikczemnością – ponieważ tak jak powiedziałem otrzymuje nasienia Rozumienia od panów Diabłów. Natomiast Ci napełnieni Dobrem, ich Esencja posiada nasiona zasiane przez Boga.

26. Bo Bóg jest Rzemieślnikiem wszystkiego co istnieje i kiedy pracuje, On używa Natury/Przyrody.

27. On wszystkie rzeczy stworzył Dobre – takie jak Sam.

28. Ale te wykonane rzeczy, które są Dobre – są wykorzystane w działalności bezprawnej, nielegalnej.

29. Bo Aktywność/Obrót Kosmiczny wskrzeszając/wzbudzając Generacje/powstawanie, sprawia Jakości gatunkowe – wprowadzając infekcje, to co jest Złem i oczyszczając niektórych Dobrem.

30. Bo Kosmos, Asklepiosie, posiada szczególne Zmysły Postrzegania i Rozumienia, nie tak jak u człowieka, różnorakie – ale lepsze i bardziej proste.

31. Bo Zmysły Postrzegania i Zrozumienie Kosmosu są Jednością by czynić wszystkie rzeczy, i odwrotnie – rozwiązanie/rozkład z powrotem – by mogły wrócić do Siebie. To są Narządy lub Instrumenty Woli BOGA.

32. I to jest tak zorganizowane lub ukształtowane i zrobione – aby mogło być boskim Instrumentem; kiedy to otrzymując wszystkie nasiona ku sobie od Boga, i zatrzymując je same w sobie, czyniąc/robiąc wszystkie rzeczy manifestujące się; rozkłada je z powrotem, wznawiając wszystkie rzeczy.

33. Dlatego tak jak dobry Gospodarz/Rolnik Życia, rzeczy rozłożone/znikające – bierze je do siebie – dając im znowu nową regeneracje, aby mogły rosnąć.

34. Nic nie istnieje, żadna rzecz – która nie otrzymuje życia; pobierając je do siebie – ożywia je.

35. Będąc w tym samym czasie podwójnością Miejscem i Wykonawcą Życia.

36. Ale Ciała stworzone z Materii w różne sposoby; niektóre z Ziemi, niektóre z Wody, inne z Powietrza, inne z Ognia, i wszystkie są skomponowane/połączone razem; niektóre więcej, inne są bardziej proste.

37. Te, które są skomponowane razem – są bardziej ciężkie; te które są mniej, one są wyższe.

38. Szybkość tego Ruchu Kosmosu, sprawia różnorodności gatunkowe Generacji/Tworzenia; Będąc najbardziej szybko poruszającym się Oddechem, nakłada swoją jakość gatunkową pełnością – pochodzącą z Życia.

39. Dlatego Bóg jest Ojcem Wszechświata, ale Wszechświat/Kosmos jest Ojcem rzeczy we Wszechświecie.

40. I Kosmos jest Synem Boga, ale rzeczy we Wszechświecie/Kosmosie są Dziećmi Kosmosu.

41. I dlatego to jest właściwie nazwane Kosmos /Porządek/ będąc Ornamentem/Ozdobą ponieważ – dekoruje i ozdabia wszystkie rzeczy Różnorodnością Generacji/Narodzin oraz uzupełniając to co konieczne do Życia – nigdy nie będąc zmęczony w swojej działalności i szybkości – będącej koniecznością z wymieszaniem różnych elementów oraz porządku kolejności rzeczy wykonanych.

42. Dlatego jest to koniecznością aby nazwać to Kosmos/Porządek.

43. Bo we wszystkich żyjących istotach; zarówno Zmysły Postrzegania jak i Rozumienie, przychodzą do nich z zewnątrz, zainspirowane przez to, który je otacza/obejmuje dookoła i utrzymując to kontynuuje życie w nich jako dar BOGA.

44. I Kosmos otrzymując to raz od Boga – jak tylko to zostało stworzone – posiadając to cały czas – cokolwiek raz otrzymał.

45. Bo Bóg nie jest, jak dla wielu to się wydaje – złorzecząc/grzesząc poprzez przesądy, nie używając Zmysłów Postrzegania i Umysłu lub Rozumienia.

46. Bo wszystko co istnieje /rzeczy/ o Asklepiosie są w Bogu, Stworzone przez Niego i uzależnione od Niego. Niektóre działając poprzez ciała, niektóre są Uaktywnione poprzez Duszę – jako Esencje /Życia/, inne jeszcze otrzymują życie przez Ducha, niektóre otrzymując rzeczy zużywające się i wszystko razem bardzo brudne.

47. Lub raczej bym powiedział – On nie ma tych rzeczy, ale oznajmiając Prawdę ON jest wszystkimi rzeczami, nie otrzymuje ich z zewnątrz, ale wystawiając to wszystko na zewnątrz.

48. I to są Zmysły Postrzegania i Rozumienie Boskie, utrzymują ciągłą kontynuację wszystkiego co istnieje – zawsze.

49. Bo nigdy, kiedykolwiek nie będzie tak – aby jakakolwiek z rzeczy, które są – mogły przestać istnieć.

50. Kiedy to mówię – rzeczy które są, mam na myśli Boga, bo rzeczy, które istnieją – Bóg je posiada, i nie- istnieje Nic bez Niego, ani również ON bez tego wszystkiego.

51. Te rzeczy o Asklepiosie, staną się dla ciebie prawdziwymi jeśli zrozumiesz je, jeśli jednak nie-zrozumiesz ich – będą nie-możliwe do uwierzenia.

52. Bo aby zrozumieć – niezbędne jest uwierzyć, nie wierząc – jest nie rozumiejąc; bo moje Kazanie lub Słowa/Logos inaczej nie dotrą do /twojej/ Prawdy, bo umysł jest tak wielki i kiedy będąc prowadzony przez słowa do pewnego punktu, posiada Moc – osiągnięcia Prawdy.

53. Zrozumienie wszystkich rzeczy dookoła i znajdując je zgodnie po kontemplacji, przeanalizowaniu, zgadzając się z tym co było wypowiedziane z przerwami na wypowiedzi, wierząc w to, i w tej dobrej wierze pozostając.

54. Dla tych, którzy za boską pomocą mogą rozumieć te rzeczy – które zostały wypowiedziane przez nas; one są wiarygodne/prawdziwe, ale dla tych co nie mogą zrozumieć tego – są niewiarygodne.

55. Pozwól aby te i tak samo wiele innych rzeczy, mogły być wypowiadane – łącząc Zmysły Postrzegania i Rozumienia.

Koniec Księgi Trzynastej  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    (13)    14    15    16    17    dalszy >  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)