zdjęcie Autora

17 czerwca 2013

Hermes Trismegistos

Boski Pymander, część 14
Przekład: Jerzy Wadolowski

Kategoria: Gnoza i hermetyzm

  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    (14)    15    16    17    dalszy >  


Tekst tłumaczony na język angielski w 1650 r. przez Johna Everarda
Przekład polski Translation © Copyrights Jerzy Wadolowski • Sydney, 2011KSIĘGA CZTERNASTA – FUNKCJONOWANIE I ZMYSŁY

1. Tat. Tak dobrze wytłumaczyłeś mi wiele rzeczy mój Ojcze. Wyjaśnij mi dalej; bo mówisz, że Nauka i Sztuka jest działalnością istot myślących tzn. inteligentnych. Teraz znowu mówisz, że dzikie zwierzęta są nieinteligentne – z braku możliwości umysłu; mimo tego – obydwie grupy są nazwani jako brutalne Bestie. To jest powód wymagający dalszego wyjaśnienia, że nieinteligentne stworzenia – nie biorą udziału w nauce i sztuce – ponieważ one nie posiadają narządów myślenia /możliwości zdobycia wiedzy/.

2. Herm. Tak to musi być – mój Synu.

3. Tat. Dlaczego więc mój Ojcze – widzimy, że niektóre żyjące istoty nieinteligentne – używają zarówno nauki i sztuki, tak jak mrówki gromadzą sobie pożywienie na Zimę; oraz Ptaki Powietrzne; które podobnie robią sobie gniazda; czworonożne dzikie Zwierzęta odnajdują swoje własne legowiska?

4. Te rzeczy one robią mój Synu nie przez Naukę lub Sztukę, ale Naturę; bo Nauczanie i Sztuka są rzeczami, które są nauczane, natomiast żadne dzikie Zwierzę nie jest nauczane.

5. Te rzeczy będące ich Naturą są nadane im prawem Natury, podczas Nauce i Sztuce – podlegają niektóre, ale nie wszystkie.

6. Ludzie np. niektórzy są muzykalni, ale nie wszyscy; tak samo jak Łucznik czy też Myśliwy lub reszta. Niektórzy z nich nauczyli się czegoś przez zastosowanie Nauki lub Sztuki.

7. W podobny sposób również; gdyby jakieś mrówki zrobiły tak, z kolej inne inaczej – wówczas mógłbyś powiedzieć – one gromadzą swoje Pożywienie przez zastosowanie Nauki i Sztuki.

8. Ale istniejąc one wszystkie są prowadzone przez prawa Natury, do tego samego; nawet wbrew ich Woli, to jest oczywistym obrazem – one nie robią tego przez Naukę lub Sztukę.

9. Bo funkcjonowanie o Tat; będąc jako bezcielesne istniejąc w Ciałach – oddziałuje poprzez ciało.

10. Dlatego o Tat, wcale nie ważne, że one są bezcielesne – musisz przyznać one są nieśmiertelne.

11. Mimo że one nie mogą działać bez posiadania Ciał, mówię – one są zawsze w Ciałach.

12. Bo te rzeczy, które są niby niczym, lub z powodu bycia niczym; wykonane podlegając Opatrzności lub Konieczności; jest to nie możliwe aby mogły pozostawać Nieaktywne ze względu na własne właściwości działania.

13. Bo to co istnieje – zawsze będzie, bo zarówno Ciało jak i Życie tego jest tym samym.

14. I z tego właśnie powodu; Ciała muszą istnieć również – stwierdzam; że Materialne Ciała są zawsze Aktem działania lub Funkcjonowania dla nich.

15. Pomimo że Ziemskie Ciała podlegają rozpadowi, to jednak te Ciała muszą być ich Miejscem, Organami i Instrumentami ich Aktu Działania lub Funkcjonowania.

16. Ale Akty działania lub Funkcjonowania są nieśmiertelne, i to co jest nieśmiertelne jest zawsze Aktem /aktywne/ i dlatego jest Nadzorujące i tak zawsze będzie.

17. Akt Działania lub Funkcjonowania podąża za Duszą nie przychodzi to nagle lub bez porządku; niektóre z nich przychodzą razem z Bytem powstałego człowieka – będąc prymitywną lub nieinteligentną rzeczą.

18. Ale te bardziej czysto funkcjonujące z biegiem zmiany czasu – stają się nieczułe; pracując obskurnie, daleko od swych moralnych powinności – będąc częścią Duszy.

19. I te funkcjonowanie uzależnione jest od Ciał, a tak naprawdę to co jest Nadzorujące – przychodzi ze Świętych Ciał do Umierających.

20. Ale u każdego z nich akt działania obydwu – Ciała i Duszy – są obecne z Duszą, nawet bez Ciała.

21. I one są zawsze Aktem działania lub Funkcjonowania; ale Dusza jest nie zawsze w Śmiertelnym Ciele, dlatego że może być bez Ciała, ale Akt działania i Funkcjonowania nie może być bez Ciała.

22. To jest święte Kazanie mój Synu; Ciało nie może składać się bez Duszy.

23. Tat. Co masz na myśli mój Ojcze?

24. Herm. Zrozum to w ten sposób Tat: kiedy Dusza jest oddzielona od Ciała - pozostaje wtedy samo ciało.

25. I to same Ciało, zgodnie z czasem jego przebywania, jest Uaktywnione lub działające w tym; jest również rozłożone – stając się niewidoczne.

26. To są rzeczy, bez których Ciało nie może się obejść; będąc bez aktu działalności lub funkcjonowania; i konsekwentnie pozostaje z Ciałem, tym samym aktem działalności lub funkcjonowania.

27. To jest ta różnica pomiędzy nieśmiertelnym Ciałem i Śmiertelnym, nieśmiertelne składa się z jednej Materii – natomiast Śmiertelne Ciało nie, dlatego nieśmiertelne cierpi.

28. I każda rzecz, która jest Aktem działania lub funkcjonowania jest silniejsza, i rządząca ale ta, która jest Uaktywniona lub operowana jest rządzona.

29. I ta, która rządziła, nadzorowała i rządząc jako wolna, teraz jest jako rządzona i jako usługująca.

30. Akt Działania lub Funkcjonowania – nie tylko działa czy funkcjonuje – utrzymując życie lub oddychanie w Ciałach posiadających duszę, ale również w nieoddychających Ciałach, lub tych bez Dusz, takich jak Drzewa, Kamienie i tym podobne, powiększanie lub wydawanie owoców, dojrzewanie, skażenie, gnicie, oczyszczanie, rozpad lub podobne temu działanie, oraz czemukolwiek Ciała nieposiadające życia są podane.

31. Aktem działania lub funkcjonowania mój Synu – jest nazywane, cokolwiek istnieje, lub cokolwiek jest zrobione lub wykonane, i zawsze jest wiele rzeczy robionych, lub raczej wszystkie rzeczy.

32. Bo Kosmos nigdy nie jest Owdowiały lub zapomniał jakiejkolwiek z tych rzeczy, które są, ale będąc zawsze działający lub aktywny sam w sobie; pracuje aby dostarczyć rzeczy, które istnieją, które nigdy nie mogą być pozostawione dla skażenia.

33. Pozwólmy dlatego aby każdy akt działalności lub funkcjonowania był zawsze zrozumiany jako akt nieśmiertelny, w jakikolwiek sposób funkcjonujący w Ciele.

34. Niektóre Akty Działania lu Funkcjonowania mogą być Święte; inne natomiast skażone/przekupne ciała, niektóre uniwersalne, niektóre jakieś dziwne, niektóre w sensie ogólnym a jeszcze inne są częścią wszystkiego.

35. Dlatego Boski Akt Działalności lub Funkcjonowania musi być, taki jako praca lub właściwe funkcjonowanie w zależności od Ciała, będąc doskonałym – oddziałując na ciała lub istniejąc w doskonałych Ciałach.

36. Szczególnymi są te, które funkcjonują w żyjących stworzeniach.

37. Właściwymi są te które są funkcjonowaniem w każdej rzeczy, która istnieje.

38. Dlatego ten Wykład mój Synu – zawiera i ukazuje, że wszystkie rzeczy istniejące – posiadają Akt Działalności lub Funkcjonowania.

39. Bo jeśli jest konieczne one są w każdym Ciele, mogę również stwierdzić – że istnieje wiele różnych Ciał we Wszechświecie – posiadających wiele różnych Aktów Działania lub Funkcjonowania.

40. Bo jest wiele różnych podzespołów w jednym Ciele, i jeden, i drugi, i trzeci, pomimo wszystko, one podążają za tym Uniwersalnym Ciałem.

41. I te Uniwersalne funkcjonowanie, nazywam ich rzeczywiście Cielesne, bo są wykonywane przez Zmysły Postrzegania oraz Aktywność/Ruch.

42. Jest niemożliwe aby bez tego – Ciało mogło się składać.

43. Ale inne funkcjonowania są bardziej właściwe dla Dusz Ludzkich przez Naukę i Sztukę Studiowanie i Poznawanie lub Aktywność.

44. Zmysły również podążają za tymi Aktami Funkcjonowania; albo raczej są efektem lub udoskonalaniem ich.

45. Zrozum dlatego mój Synu, zróżnicowania w Funkcjonowaniu – są zesłane z góry.

46. Bo Zmysły będące w Ciele i posiadające Esencję wywodzącą się stamtąd – po otrzymaniu Aktu Działalności – manifestują to – czyniąc to byciem cielesnym.

47. Dlatego mówię, że Zmysły są zarówno cielesne jak i śmiertelne, posiadając taką samą siłę istnienia jako Ciało. Dlatego one rodzą się z Ciałem i umierają z tym.

48. Ale śmiertelne rzeczy same w sobie nie posiadają Zmysłów – ponieważ nie składają się z takiej Esencji.

49. Bo Zmysły nie mogą być inne aniżeli cielesne zrozumienie, zarówno Zła jak i Dobra – które przychodzą do Ciała.

50. Ale do Ciał Zewnętrznych – nic nie przychodzi ani nic nie odchodzi – dlatego też tam nie żadnych zmysłów.

51. Tat. Czy dlatego Zmysły są postrzeganiem lub rozumieniem w każdym Ciele?

52. Herm. W każdym Ciele mój Synu.

53. Tat. Czy Akt Działalności lub Funkcjonowania występuje we wszystkich rzeczach.

54. Herm. Nawet w rzeczach martwych mój Synu – różnice są tylko w Zmysłach.

55. Zmysły istot oświeconych są połączone z myśleniem, w rzeczach nieinteligentnych są w Fizycznych Ciałach jedynie; Zmysły rzeczy martwych są tylko biernymi, zgodnie z Powiększeniem i Zmniejszeniem.

56. Ale Namiętności i Zmysły; są uzależnione od głowy lub wysokości i są połączone razem – Aktem Działalności lub Funkcjonowania.

57. Ale w żyjących Stworzeniach – istnieją dwie Funkcje Działania – które podążają, za Zmysłami i Namiętnościami a mianowicie Bóle/Rozpaczania i Przyjemności.

58. I bez tego jest niemożliwe aby żyjące Stworzenia – szczególnie te Myślące mogły otrzymać – wiedzę/informacji/odczuwania/myślenia lub posiadać wyobrażenia.

59. I dlatego mówię; że to Wymyślanie Namiętności/Pasji – które utrzymują władzę – szczególnie w tzw. myślących żyjących Istotach.

60. Akt Działania rzeczywiście wykonuje pracę; ale Zmysły decydują i manifestują funkcjonowanie – i te będąc cielesnymi – są uaktywnione przez prymitywne części Duszy; dlatego mówię one są obydwa naginające do zła lub wykonujące czynności zła.

61. Bo te Zmysły, które dopuszczają do siebie radowanie się przyjemnościami są bezpośrednio przyczyną dokonań dużej ilości zła, przydarzając się temu – który cierpi to.

62. Ale smutek dostarcza jeszcze silniejsze męczarnie i bóle, dlatego bez wątpienia one obydwa są raniące.

63. To samo może być powiedziane odnośnie Zmysłów Postrzegania Duszy.

64. Tat. Czy Dusza nie jest bezcielesna/niematerialna; jak również i Zmysły Cielesne Ojcze. Czy raczej jest to w Ciele?

65. Herm. Jeśli włożymy to w Ciało Synu – zrobimy to jak Duszę, lub Akty Działalności, bo one będąc bezcielesnymi – dlatego mówimy że one są w Ciałach.

66. Ale Zmysły nie są; ani Aktem działania, ani Duszą, ani czymkolwiek co należy do Ciała, ale tak jak powiedziałem i dlatego to jest niematerialne.

67. I jeżeli one są niematerialne – wówczas muszą być Ciałem; bo my zawsze mówimy, że rzeczy które istnieją; niektóre są Ciałami, a niektóre są niematerialne/bezcielesne.

Koniec Księgi Czternastej  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    (14)    15    16    17    dalszy >  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)