zdjęcie Autora

17 czerwca 2013

Hermes Trismegistos

Boski Pymander, część 17
Przekład: Jerzy Wadolowski

Kategoria: Gnoza i hermetyzm

  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    (17)  


Tekst tłumaczony na język angielski w 1650 r. przez Johna Everarda
Przekład polski Translation © Copyrights Jerzy Wadolowski • Sydney, 2011KSIĘGA SIEDEMNASTA – DO ASKLEPIOSA, BYĆ NAPRAWDĘ MĄDRYM

1. Ponieważ, mój Syn Tat, w twojej nieobecności, będzie musiał jeszcze poznać/uczyć się potrzeb istniejącej Natury; rzeczy które istnieją, nie wypada mi dawać mu więcej wykładów (bo jest jeszcze za młody do wiedzy o każdej indywidualności), byłem zmuszony do wyjawienia dla niego wiele rzeczy w wielkim zarysie, aby jego kontemplacja od jednego punktu do drugiego – mogła być łatwiejszym i udana.

2. Ale dla ciebie, pomyślałem byłoby dobrze – zapisać to w kilku słowach, wybierając najważniejsze nagłówki – rzeczy omawianych, i tłumaczące je więcej mistycznie, ponieważ posiadasz zarówno więcej lat jak i więcej wiedzy pochodzącej z Natury.

3. Wszystkie rzeczy, które pojawiają się, były wykonane i są wykonywane.

4. Te rzeczy, które są wykonane, nie powstały same z siebie; ale przez inne.

5. Jest wiele rzeczy wytworzonych, a szczególnie wszystkie rzeczy, które pojawiają się i są różniące się i nie podobne do siebie.

6. Jeśli rzeczy są wykonane i wykonywane, będąc wykonane i wykonywane; wówczas musi być ktoś – taki jeden, że musiał to zrobić; robiąc je, ten który jest – niestworzony, jest bardziej starożytny stary, niż rzeczy, które są zrobione/wykonane.

7. Dlatego stwierdzam, że rzeczy, które są zrobione, będąc wykonane przez innych, cokolwiek by to nie było; jest niemożliwością, aby ta jakakolwiek rzecz – mogła być bardziej starożytna/stara od tego wszystkiego co jest starożytne; z wyjątkiem tego, które nie jest stworzone.

8. On jest mocniejszy i Jeden; i wiedzący/znający wszystkie rzeczy dokładnie, jako nie mający niczego bardziej starożytnego/starego niż sam w sobie.

9. Bo on utrzymuje władzę, zarówno nad mnóstwem i wielkością i rozmaitością rzeczy, które są wykonane oraz kontynuacją i ciągłością Aktywności, jak również sposobu wykonawstwa tej Działalności.

10. Ponadto rzeczy, które są wykonane, są widoczne, ale on jest niewidzialny, i z tego powodu on wykonuje je, aby sam mógł być widoczny, i dlatego on zawsze wykonuje je.

11. Tak to wypada rozumieć, i rozumiejąc podziwiać; i podziwiając będąc uszczęśliwiony, że poznałeś swego naturalnego Ojca.

12. Bo co jest bardziej słodkie niż naturalny Ojciec?

13. Właśnie kto jest tym, lub jak będziemy mogli poznać go?

14. Albo czy nie należy jemu przypisać – Jemu wyłącznie, Tytuł i Nazwę Boga, lub Stwórcy albo Ojca, albo wszystkie trzy rzeczy? Że z Boga z jego Mocy; Stwórcy/Wykonawcy, z względu na jego Wykonawstwo i Działalność; i Ojciec z względu na jego Dobroć.

15. Bo Moc różni się od rzeczy, które są zrobione, ale nie Aktywność lub Działanie w tych wszystkich rzeczach które są zrobione/wykonane.

16. Dlatego pozwól odejść bezowocnej/pustej mowie, musimy zrozumieć dwie rzeczy. To co jest wykonane/zrobione. I ten który jest Wykonawcą; bo nie ma niczego pośrodku, między tymi dwoma, żadnego innego trzeciego.

17. Dlatego rozumiejąc wszystkie rzeczy, należy pamiętać te dwie; i myśleć że tym jest wszystko co istnieje /rzeczy/, nigdy nie wątpiąc w to; jak również to co istnieje powyżej, i wszystko co istnieje poniżej; ani żadna rzecz która podlega zmianom, ani rzeczy które istnieją w ciemności lub tajemnicy.

18. Bo wszystkie rzeczy, są zawsze dwoma rzeczami, ten który wykonał i to które jest wykonane ; i jeden z nich nie może być oddzielony, lub rozłączony od drugiego.

19. Bo jest nie możliwe aby Stwórca/Wytwórca mógł być bez rzeczy zrobionej/wykonanej, bo żadna z nich nie jest taką samą rzeczą; z tego powodu jedno nie może być oddzielone od drugiego, nie więcej niż rzecz może być oddzielona od siebie.

20. Bo jeśli on, który wykonuje będzie nikim innym ale tym, który czyni sam – wyłącznie proste i nieskomplikowane/złożone tzn. to co jest niezbędne/konieczne; tak jak gdyby on robił to sam dla siebie, dla którego ta generacja/tworzenie jest wykonywana – wykonując to; podobnie jest z tym wszystkim co istnieje.

21. Bo to, które jest Wytworzone lub zrobione, jest koniecznością aby było wytworzone lub zrobione przez innego. Ale bez wykonawcy/producenta, to które jest zrobione – nie może być ani zrobione; ani istnieć. Bo każdy z nich – jeden bez drugiego – gubi swoje właściwości /swoją właściwą Naturę/ poprzez niedostatek/brak drugiego.

22. A więc jeśli Ci by wyznali, Ten który wytwarza i ten który jest wytworzony, że Oni obaj są Jednym w Połączeniu/Unii, tak było i tak będzie.

23. To co działo się przedtem, to jest Bóg – Stwórca; a to które następuje jest tym – które jest wytworzone; będzie tym co będzie.

24. Niech żaden człowiek się nie obawia; powodem różnorodności rzeczy, które są wytwarzane lub zrobione, inaczej – będzie przypadkiem, oszczerstwa, nikczemności, lub zniesławiania Boga; bo to jest tylko Jego Chwałą to czynić lub tworzyć wszystko co istnieje.

25. I te tworzenie lub Akt Twórczości, jest jak gdyby Ciałem Boga; i dla Tego który to wytwarza lub robi, nie ma niczego złego lub podłego/brudnego; aby można było mu coś zarzucić. Tam nie ma nawet najmniejszej złej myśli lub najmniejszego brudu.

26. Bo Namiętności/Pasje które podążają za Generacją/Powstawaniem, są jak Rdza podążająca za Miedzią, lub jako Odpady Cielesne.

27. Bo ani Wytwórca Miedzi nie zrobił Rdzy, ani też Stwórca uczynił brud/podłość, ani też Bóg uczynił Zło.

28. Ale zmienność Generacji/Tworzenia – czyni to – tak jak by to miało zakwitnąć. I z tego to powodu – uczyniono aby zmiany mogły zaistnieć, albo mówiąc inaczej – jest To Oczyszczenie/Wyplewienie – Generacji/Tworzenia. /odpadów /.

29. Ponadto – czy może być nie legalne dla jakiegoś Malarza malować zarówno; Niebo i Bogów; Ziemię i Morze; Ludzi i brutalne Bestie; martwe rzeczy i Drzewa; Czy jest nie możliwe dla Boga aby zrobić takie rzeczy? Och, jak wielkie szaleństwo. Och, jak wielka niewiedza ludzi w rzeczach – odnośnie Boga.

30. Bo ludzie którzy myślą tak cierpią – z powodu co jest najśmieszniejsze z wszystkiego; Bo deklarując/głosząc dziękczynienia i pochwały Bogu; ale nie przyznając Jemu wytwarzanie lub robienie Wszystkiego co istnieje – ukazując tym samym nie znanie go.

31. Ponadto poprzez nie znanie jego, oni są bardzo, bardzo nadzwyczaj bezbożni przeciwko niemu, oddając jemu swoje Namiętności, jako Duma/Pyszność, Niedopatrzenie, Słabość lub Niewiedza czy Zazdrość.

32. Bo jeśli on nie wytwarza lub czyni wszystko co istnieje, on Nie jest ani dumny, ani bezsilny, ani nieświadomy, ani też zazdrosny. Byłoby to bezbożnością tak stwierdzić.

33. Bo Bóg miał tylko jedyną Pasję mianowicie Dobro; i ten co jest dobry, nie jest ani dumny, ani ważny, ani też czymkolwiek innym; bo Bóg jest tylko dobrem w Sobie.

34. Bo Dobro jest całkowitą Mocą, czynić lub robić wszystkie rzeczy, i wszystko – co jest wytworzone/uczynione, jest uczynione/wytworzone poprzez Boga, tzn. poprzez Dobro, i to co może być wytworzone; lub to co może wytwarzać wszystkie rzeczy.

35. Widzisz więc jak on czyni wszystkie rzeczy, i jak rzeczy są wykonane, te które są wykonane, i jeżeli poznasz/nauczysz się; wtedy będziesz mógł zobaczyć Obraz tego Piękna i tym podobnych rzeczy.

36. Spójrz na Gospodarza, jak on zasiewa nasiona do Ziemi, tu pszenicę, tam jęczmień a gdzie indziej jakieś inne nasiona.

37. Spójrz na tego samego Rolnika, sadzącego sadzonki winogronu, lub jabłoni albo drzewo figowe, albo jakieś inne drzewo.

38. Tak samo Bóg w Niebie zasiewa nieśmiertelność w Ziemi, dokonuje zmian w całym Życiu i Aktywności/Ruchu.

39. I tych rzeczy nie ma wiele, ale kilka, i łatwo mogą zostać ponumerowane; bo wszystkich – jest ich cztery, Bóg i Generacja – w tym są wszystkie rzeczy.

Koniec Księgi Siedemnastej  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    (17)  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)