zdjęcie Autora

24 maja 2021

Wojciech Jóźwiak

Reaktywacja Taraki. Zebrane raporty i projekty
Przyszłość Taraki: pomysły i projekty. Piętnaście potrzebnych umiejętności. Podział ról w przyszłej Tarace

Kategoria: Projekt Taraka

Raport: Przyszłość Taraki. Pomysły i projekty

7 maja 2015

Taraka obecnie, od 1 sierpnia 2020, pozostaje w stanie uśpienia. Ten stan traktuję jednak jako tymczasowy, przejściowy. Co może i powinno zostać zrobione w niedalekiej przyszłości? Widzę cztery warianty rozwoju:

 1. Wznawiamy Tarakę w podobnej formie, jak była dotąd: czyli z główną tematyką osobistego rozwoju i własnych doświadczeń na (wielu) drogach tego rozwoju; z kilkoma autorami, także z blogami wybranych autorów. Z działem snów.

 2. Taraka zostaje wznowiona w formie bardziej ekspansywnej, z zamiarem przekształcenia jej w licznie czytany (może nawet „masowo” czytany), popularny i opiniotwórczy e-magazyn.

 3. Taraka jest utrzymywana w podobnej postaci co obecnie, ale nie jako „obiekt uśpiony”, tylko jako „obiekt dobrze zakonserwowany”, czyli jako profesjonalnie utrzymywane i ulepszane ograniczone e-archiwum.

 4. Taraka zostaje profesjonalnie zlikwidowana. Treść witryny w „sztywnej” postaci, np. w formacie pdf, zostaje udostępniona osobom, które się zgłoszą, zapewne odpłatnie, po czym – po okresie np. 1 roku – domena taraka.pl wygasa i podobnie zostaje zakończony abonament na obecnym serwerze.

Żadnego z tych wariantów nie wykonam sam. Każdy z nich wymaga udziału innych osób niż ja. Udział innych osób pociąga pewne podejście prawne („formalno-prawne”), pewien rodzaj umowy mojej z osobami, które wezmą udział. Widzę tu następujące rozwiązania formalno-prawne:

 1. Sprzedanie (przeze mnie) Taraki rozumianej jako domena, marka i istniejący zasób: tekstów, ilustracji, layoutów, skryptów i bazy danych. Umowa zabezpieczałaby prawa autorskie (prawa wielu autorów) i określiłaby mój udział w okresie przejściowym (np. 1 roku) lub w dłuższym okresie.

 2. Przekształcenie Taraki w spółkę – z przypadkami, kiedy jestem wspólnikiem, jestem wspólnikiem czasowo, nie jestem wspólnikiem. Jaki byłby to szczegółowy rodzaj spółki, pozostawiam do dyskusji.

 3. Przekształcenie Taraki w inną (niż spółka) społeczność: np. w spółdzielnię, stowarzyszenie lub w fundację. Mogłaby to być także jakaś nowa forma wspólnego działania, np. oparta o blockchain. Szczegółowych rozwiązań nie znam i liczę tu na Ciebie lub innych czytających.

 4. Powstanie nieformalna grupa doradców i pomocników, którzy pomogą mi coś dalej robić z Taraką. Być może taka grupa wystarczyłaby do przeprowadzenia wariantu nr 4 – łagodnej likwidacji witryny.

W każdym z wariantów, od „1A” do „4D”, ważny jest sposób na monetyzację tego projektu, tzn. żeby mieć z niego zysk, a przynajmniej by pokryć koszty.

Jeśli masz możliwości, tzn. zainteresowanie, wiedzę, umiejętności organizatora lub zdolności finansowe; lub jeśli możesz mi doradzać przy realizacji któregoś z wariantów – proszę o zwrotną wiadomość.

Tak samo proszę o odpowiedź, jeśli masz pogląd lub wyobrażenie na temat tej sprawy – jakąś ideę, która mogłaby mi być pomocna.
Raport nr 2. Piętnaście potrzebnych umiejętności

14 maja 2021

„Taraka” po koniecznych przygotowaniach będzie wznowiona („re-animowana”), w wariancie 2C – patrz poprzedni Raport nr 1. To znaczy: jako internetowy magazyn podobny do istniejącego, ale przeznaczony dla szerszego kręgu odbiorców, bardziej otwarty na twórców i tematy, działający z większym rozmachem – to oznacza cyfra „2”. Zostanie założona fundacja (to właśnie oznacza litera „C”), która będzie obsługiwać projekt Taraka od strony prawnej, formalnej i księgowej.

Ponieważ „Taraka” będzie rozwijana (a nie zwijana, jak dopuszczałem to jeszcze tydzień temu), potrzebna jest pomoc, udział i przyłączenie się do współpracy przez wiele osób z różnymi umiejętnościami i doświadczeniami. Mam nadzieję, że zobaczysz tu miejsce i rolę dla siebie. Kto jest potrzebny:

 1. Chcemy założyć fundację. Czy wiesz, jak to się robi? Masz doświadczenie z zakładaniem i pracą w fundacjach? Możesz nam doradzać? Lub może sam/a potrafisz jako prawnik przeprowadzić założenie fundacji? Czy zrobisz to dla nas?

 2. Wydawanie Taraki chcemy finansować przez crowdfunding lub/i któryś portal „patronujący” taki jak Patronite czy Patreon. Czy wiesz, masz przerobione w praktyce, jak to się robi? Czy możesz nam służyć radą lub (najlepiej) zająć się tym odcinkiem projektu Taraka?

 3. Czy znasz się na technologii blockchain, tzn. na systemach działających w oparciu o blockchain? Czy wiesz, czy ta technologia mogłaby być zastosowana przy Tarace i jej „robieniu”? Potrzebujemy Twojej rady i know-how.

 4. Czy możesz być autorem Taraki? Pisać teksty dla Taraki? Prowadzić bloga, który (jak sądzisz) będzie interesujący dla czytelników? Lub może jesteś autorem Taraki, tzn. pisałaś/eś dla nas teksty i one są na Tarace – i chcesz to kontynuować?

 5. Czy masz umiejętności tłumacza, czy potrafisz i chcesz tłumaczyć teksty do Taraki? Także wynajdywać teksty w nie-polskich językach, które mogłyby znaleźć się w Tarace? (Zob. np. Maria Lionza. Odczytanie mitu według René Girarda.)

 6. Czy znasz się na redakcji i korekcie tekstów? – I chcesz to robić w Tarace?

 7. Czy wiesz, jak zwiększyć dostępność i widzialność Taraki w Internecie? Potrafisz to zrobić? Chodzi tu zarówno o odpowiednie wypozycjonowanie stron, jak i promocję i udostępnianie w serwisach społecznościowych.

 8. Czy znasz ciekawych ludzi, których należałoby wciągnąć do współpracy z Taraką? Namówić ich do pisania? Robić z nimi wywiady? Lub może w ogóle masz dar łatwego dostępu do ludzi, który mogłabyś/mógłbyś zastosować z pożytkiem dla Taraki?

 9. Jeśli chodzi o kontakty z ludźmi, to być może masz inną szczególna cechę (umiejętność), mianowicie skupiania ludzi wokół siebie? Budowania społeczności? Bardzo potrzebujemy osoby o takiej umiejętności.

 10. Czy mieszkasz w innym kraju, poza Polską, lub podróżujesz do tego kraju i pozostajesz z nim w kontakcie, i widzisz, że ten kraj oraz to, co w nim się dzieje, mógłby zainteresować czytelników Taraki? Możesz zostać „tarakowym prezenterem” tego kraju.

 11. Czy zajmujesz się grafiką i masz ciekawe pomysły odnośnie wizualu, które mogłyby zostać wykorzystane w Tarace?

 12. Czy znasz się na projektowaniu, utrzymaniu i rozwijaniu stron i serwisów internetowych? Potrzebujemy fachowców zarówno od back-endu jak i front-endu. Tu konieczne szczegóły: Taraka działa na skryptach w PHP i korzysta z bazy danych MySQL; na front-endzie ma CSS, w niewielkim stopniu jest wspierana przez JavaScript, w tym jQuery – czyli mamy klasykę na wszystkich poziomach przetwarzania kodu. Uwaga: nie używa żadnego CMS'a. Nie ma związków z WordPress'em. Nie używa gridów CSS. Konieczne są nast. zmiany: kodowanie PL zmienić na UTF-8 (zamiast stosowanego obecnie przestarzałego ISO-8859-2); obsługę bazy danych na MySQLi (zamiast nie-obiektowego MySQL); wersję PHP podnieść do 8.ileś – co najmniej; wprowadzić responsywność; zmienić obecne http na https.

 13. Czy umiesz pracować w społecznościowych systemach tworzenia kodu, np. w GitHub? Praca nad kodem Taraki powinna zostać właśnie tak zorganizowana.

 14. Oraz najszerzej: czy masz coś, czym mógł/mogłabyś przyczynić się do rozwinięcia Taraki?

 15. Czy chcesz dołączyć się do finansowania Projektu Taraka? Nawet niewielkie kwoty będą potrzebne i mile widziane.
Podział ról w przyszłej Tarace

22 maja 2021

Jaki wyobrażam sobie podział ról i obowiązków w przyszłej Tarace:

I. Fundatorzy: jest ich/nas, powiedzmy, 5-cioro lub podobnie, zakładają fundację, wpłacają po (powiedzmy) 500 zł, powołują zarząd, na czym ich rola się kończy.

II. Zarząd Fundacji: powinien w jakimś stopniu pokrywać się z osobami z następnego punktu III.

III. Osoby mające realne zadania, czyli Realizatorzy lub Dbający. W skrócie: menedżerowie. Nie muszą być w Zarządzie, ale nie zaszkodzi, jeśli będą:

1) Menedżer pieniędzy: zarządza pieniędzmi, tzn. zbiera je, dba żeby były i rozdziela potrzebującym. Powinien być z Zarządzie jako formalny skarbnik. Może współpracować i dzielić się zadaniami z:

2) Menedżerem zbiórek: ta osoba organizuje zbiórki. (1) i (2) mogą być tą samą osobą.

3) Menedżer kodu: dba o stronę w jej aspekcie informatycznym – żeby sprawnie działała itd. Tu dwie możliwości: albo MK sam jest np. prowadzącym odpowiednią firmę informatyczną, albo z taką firmą współpracuje, zleca jej zadania itd.

4) Menedżer kontentu (czyli treści): jest ostateczną instancją decydującą, które treści (artykuły, komentarze itd.) wejdą na stronę. Powinien być w Zarządzie! Tu wyobrażam sobie, że przy Tarace będzie działać Sieciowa Redakcja, czyli forum iluś-wielu osób. Działać będzie tak, że teksty może wstępnie zamieszczać każdy, wystarczy że ma konto i zalogowany. Ale zamieszczony wstępnie tekst jest jest widoczny tylko przez Sieciową Redakcję (forum redakcyjne) i przez nią dyskutowany, i ta orzeka, czy ten tekst akceptuje. Menedżer kontentu zatwierdza, a razie sporu rozstrzyga. W przypadku skrajnie kontrowersyjnych tekstów może odwołać się do zarządu. Oczywiście, MKon także wynajduje teksty i ich autorów, zachęca ich itd., ale to robi każda osoba w społeczności Taraki.

Ewentualne osoby współdziałające i wyręczające MKon.:

5) Agenci Zagraniczni (może ich być wielu): pozostają w kontakcie z interesującym nas środowiskiem poza-polskim i dbają o teksty swoich tamtejszych znajomych.
6) Agenci Środowiskowi: podobnie jak AZ, ale działający w szczególnych środowiskach, np. pewnej buddyjskiej sanghi, kręgu rodzimowierczego, wydziału etnografii, astrologów, ekologów itp.

7) Menedżer wizualu: jak menedżer kontentu o treści pisane, tak MWiz dba o treści graficzne. Oczywiście sam może/powinien być grafikiem czynnym dla serwisu.
8) Menedżer kontaktów: zajmuje się kontaktami, dołączaniem nowych uczestników do społeczności; także prowadzi równoległą grupę/grupy na Facebooku lub gdzie indziej. Może być kilku menedżerów kontaktów.


IV. Zewnętrzni usługodawcy: są przez Fundację zatrudniani na zasadzie ogólnej płatnej umowy. Na pewno są to:

1) Hoster czyli firma udostępniająca serwer. (Do stycznia 2022 jest opłacona: iq.pl.)

2) Webmaster – osoba lub raczej firma (osoba prowadząca firmę) od robienia i konserwowania stron. Być może dobrze byłoby, gdyby Webmaster był jednocześnie Menedżerem kodu i członkiem Zarządu.

3) Korektorzy

4) Tłumacze.

5) Firma rachunkowa.


Kontakt: info@taraka.pl


Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)