zdjęcie Autora

30 września 1999

Marek Rau

e-tom: Współczesny ruch neopogański w Europie

Ruch Neopogański (23)
Współczesny ruch neopogański w Europie


  < poprzedni    1    2    (3)    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    dalszy >  

Marek Rau   Współczesny ruch neopogański w Europie   1999

II. Neopogaństwo nawiązujące do tradycji nordyckiej (część 3)

Inne grupy

Oprócz wymienionych powyżej, istnieje w samej tylko Anglii, wiele nieformalnych grup i środowisk odwołujących się do tradycji Nordyckiej, a praktykujących różnego rodzaju rytuały, najczęściej związane z runami i magią runiczną, bądź szamanizmem. Na ich, jak i całego ruchu, rozwój i działalność duży wpływ mają wydawane ostatnio książki, z których wymienić warto: "The Odin Brotherhood." (Bractwo Odina) autorstwa Dr Marka Mirabello, mówiąca o tajnym stowarzyszeniu o tej nazwie i jego naukach, brak jednak potwierdzenia istnienia tego bractwa z innych źródeł. 16

"Helrunar: a manual of rune magick." (Helrunar: praktyczna magia runiczna) pióra Jana Fries'a zawierającą odrębny system runiczny, łączący w sobie galdr (pieśni runiczne), taufr (sporządzanie talizmanów) i seidhr (szamanizm i techniki transowe), a także magię runiczną z innymi tradycjami ezoterycznymi (joga runiczna, magia sigili - magicznych znaków, runy a kabalistyczne drzewo życia itp.), zawierającą też obszerny rys historyczno-kosmologiczny. 17

Kennetha Madowsa "Rune Power- The secret knowledge of the wise ones." (Moc Run - Sekretna wiedza wtajemniczonych) to książka zawierająca, oprócz interpretacji poszczególnych run i ich relacji ze światem przyrody i porami roku, przede wszystkim bogaty opis szamańskich aspektów pogaństwa północnego i praktyczne porady dotyczące magii runicznej. 18

"Mysteries of the runes." (Misteria Runiczne) napisana przez Michaela Howarda dopatruje się początków znaków runicznych w malarstwie naskalnym epoki neolitycznej i epoki brązu, opisuje także istotę religijności szamańskiej ludów północy, mitologię i objaśnienia znaczeń poszczególnych run, zawiera też listę adresów kontaktowych do grup Asatrú i słowniczek podstawowych pojęć z dziedziny pogaństwa Północnego. 19

"The Rune Oracle." (Wyrocznia Runiczna) autorstwa Nigela Jacksona i Silver Raven Wolf to popularny przewodnik po wróżbiarstwie runicznym, jakich wiele ukazuje się ostatnio na rynku neopogańsko-ezoterycznym, zawiera dodatkowo talię kart runicznych. 20

"Dziewięć cnót Asatrú"

Współczesny ruch Asatrú jest nadal przede wszystkim religią wojowników (nie tylko mężczyzn {Aswynn}), wartości do których się odwołuje: lojalność, honor, duma, odwaga przywołują na myśl etos rycerski. Rzadko który ze współczesnych wyznawców Odina ginie w walce, choć być może jest dziś ona inaczej niż kiedyś rozumiana, nadal głównym wyznacznikiem wartości człowieka jest siła charakteru i zdecydowanie. "Dziewięć cnót Asatrú" pochodzące z manifestu Asatrú Associations działającego w Europie i USA dobrze to ilustrują.:

  • "1. Siła jest lepsza od słabości.
  • 2. Odwaga jest lepsza od tchórzostwa.
  • 3. Radość jest lepsza od poczucia winy.
  • 4. Honor jest lepszy od niesławy.
  • 5. Wolność jest lepsza od niewoli.
  • 6. Pokrewieństwo jest lepsze od wyobcowania.
  • 7. Realizm jest lepszy od dogmatyzmu.
  • 8. Męstwo jest lepsze od braku ducha.
  • 9. Pochodzenie jest lepsze od uniwersalizmu."21

Charakterystyczne także dla grup tego nurtu, jest przywiązanie do tradycji, korzeni, rodziny i historii. Wspomniane Przymierze Asatrú (powstałe w 1988 roku), oprócz świętowania tradycyjnych dla grup pogańskich świąt związanych ze zmianami czterech pór roku (przesilenia i równonocne), oddają także cześć dawnym wojownikom pogańskim poległym w walce z św. Olafem i Olafem Tryggvassonem. 22

Polityczne poglądy Asatrú

Większość grup Asatrú opowiada się przeciwko uniwersalizmowi i mieszaniu kultur, zwracając się do wartości i dorobku kultury rodzimej, nie znaczy to jednak, iż oskarżenia płynące pod ich adresem o propagowanie rasizmu i neonazizm są uzasadnione. W ruchu Asatrú istnieje potężne lobby zwalczające tego typu oskarżenia i odżegnujące się od jakiegokolwiek zaangażowania politycznego, po stronie jakichkolwiek ekstremistów.

Oto co na ten temat i szerzej na temat swoich preferencji politycznych mówi członek Islandzkiej Ásatúarfélagidh (założonej w 1972 roku przez Sveindbjörna Beinteinssona) Jón Júlíus Filippuson: "Asatrú dzisiaj jest przede wszystkim religią, opartą na starej Skandynawskiej tradycji ludowej i ludowej religii. Polityka nie ma z tym nic wspólnego. To co właściwie wiemy dzisiaj o pogańskich czasach, to że system rządzenia był wówczas podobny do nowoczesnej demokracji, ludzie zbierali się każdego roku na spotkaniu 'Ting'u' (konwencja, zjazd). Na ting'u nie rozmawiali oni tak jak lewicowcy, czy prawicowcy, ludzie ze Skandynawii byli pewnie dalecy od uległości w tamtych czasach. Dla nich wolność była wszystkim. Na Islandii zachowano tę formę rządzenia aż do 13 wieku, bez żadnych większych problemów. Demokratyczna anarchia (jak mogli by powiedzieć niektórzy), niezależność od "silnego" lidera, czy jakiegoś króla (z wyjątkiem krótkiego okresu kiedy to płacono daniny norweskiemu imperium), później nie było tu też żadnego władcy, żadnego Musolliniego ani jakiegoś Adolfa Hitlera." 23

Dalej Filippusson stwierdza, że dawne społeczeństwa północy zbudowane były w oparciu o wartości demokratyczne, wsparte prawem zwyczajowym, które jednak równe było dla wszystkich i dopiero chrześcijaństwo wprowadziło istotne zmiany w tej materii. Moralność wyznawców Asatrú bazuje jego zdaniem na zbiorze nauk Odina zawartych w "Havamal" (Pieśń Najwyższego z Eddy Poetyckiej) 24, nakazuje skromność, uczciwość i godność, a także zachowanie rozsądne, sprawiedliwe, pełne gościnności i łaskawości, co stoi w opozycji do ideologii neonazistowskiej. Postawa ta znajduje potwierdzenie w dokumentach wydanych przez większość największych skandynawskich grup Asatrú.

"W 1996 w Norwegii i w 1973 na Islandii, Asatrú została uznana jako oficjalna religia. Większość Asatrúan z tych grup zdystansowała się od wszelkich typów ekstremizmów. Jest to udokumentowane w ich prawach, ponieważ nie powinno to mieć nic wspólnego, ani z ich życiem, ani z religią. W 1996 Islandzki Ásatrúarfélagid zadeklarował: 'Asatrúanie, powinni żyć godnie, zgodnie ze starymi obyczajami i kulturowym dziedzictwem. Robią to oni bez obciążania innych religii, starych czy nowych, czy też dziedzictwa innych ludzi. Fanatyzm i nienawiść do innych nie jest znana i nie jest częścią Ásatrúarfélagid ideologii...' i w dalej: 'Stare zwyczaje są oparte o tolerancję, gościnność, wierność i szacunek dla natury, w tym dla życia. Najważniejszą zasadą pogańskich zwyczajów jest to, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za siebie i za to co robi...'
W 1994 Członkowie Asatrúfellesskapet Bifrost z Norwegii zgodzili się z tym: 'Asatrúfellesskapet Bifrost jest zjednoczone z grupami Asatrú które pragną tworzyć zdolne do życia społeczności dla tych którzy chcą honorować starych północnych bogów i utrzymywać pogańskie zwyczaje przy życiu. Bifrost chce generalnie promować nowoczesne rozumienie przed-chrześcijańskich północnych tradycji, sztuki i kultury. Chcemy chronić nasze kulturowe dziedzictwo i utrzymać je przy życiu, a także unowocześnić dla praktyk opartych na starych źródłach, badaniach naukowych i nowym spojrzeniu na historie, etykę, mity i Moce widziane oczami nowoczesnych pogan. Bifrost jest przeciwny neonazistowskim i satanistycznym interpretacjom północnej tradycji jak również próbom dyskryminacji na gruncie rasowym, czy seksualnym' "
25

Ta sama postawa jest podzielana przez "Sveriges Asatrosamfund" ze Szwecji, podobnie w The Grand Godhi of Gladaxe Blotsguild z Danii opublikowano interesujący artykuł o nazistach w Asatrú, gdzie nazizm jest opisany jako "najbardziej nie-Nordycki system jaki kiedykolwiek istniał". "Nordic Asatrú-association zrobi wszystko aby istniały tego rodzaju strony w sieci internetowej, które można zawsze odwiedzić gdy ma się wątpliwości na ten temat."26

Oprócz wymienionych w tym rozdziale grup odwołujących się do tradycji północnych wspomnieć warto o istnieniu: Odinic Rite Österreich z Austrii; Belgijskiej Werkgroep Traditie v.z. w. założonej (jak głosi notka przy jej adresie internetowym) 16 kwietnia 1998 roku. "Brali udział w legalnej akcji przeciwko dyskryminacji pogaństwa (w kooperacji z Pagan Federation), zajmuje się edukacja pogańską prowadzona dla dzieci w szkołach, oferuje ogólne informacje o pogaństwie, organizuje kwartalne zebrania, odprawia rytuały i prowadzi życie religijne, wydaje broszury, materiały i książki o tematyce pogańskiej"; Czeska Grupa Managram- zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o mitologii Nordyckiej, Asatrú i Runach; Forn Sidhr - The Asa & Vane Society of Denmark (Asów i Wanów Społeczność Duńska); Francuska Rite Odinique; Niemiecka grupa: Odinic Rite Deutschland, a także Rabenclan - Arbeitskreis der Heiden in Deutschland e. V. i Der Urda Clan i Yggdrasil Kreis e. V.; we Włoszech istnieje The Circle of Jormungander założone 12 Sierpnia 1997 (czterech członków), których "polityka jest prosta: wzbogacać pracę Jormungandera {Węża Świata}i wspierać jego projekt zniszczenia, walka z bigoterią i nietolerancją, wspieranie Północnej Wiary w Nienawiści, Wojnie i Dumie!" ; w Szwecji oprócz wspomnianej Sveriges Asatrosamfund istnieją też organizacje: Freyslunda Worldhouse, Nätverket för Nordisk Sed i Svarta Orden; oraz w Wielkiej Brytanii: grupa Thorshof. 27

Marek Rau

przypisy

16 Harvey Graham "Heathenism: a North Europian Pagan Tradition." w: "Paganism today" red.: Harvey Graham i Hardman Charlotte London 1996 wyd. Thorsons str.61

17 Fries Jan "Helrunar: a manual of runes magick." Oxford 1997 wyd. Mandrake of Oxford

18 Madows Kenneth "Rune Power - The secret knowledge of the wise ones" Sharfetsbury 1996 wyd. Element

19 Howard Michael "Misteries of the runes" Berks 1996 wyd. Capall Ban Publishing

20 Nigel Jackson & Silver Raven Wolf "The Rune Oracle" St. Paul, Minnesota 1996 wyd. Llewellyn Publications

21 Misiuna Dariusz "Wizerunek człowieka w wybranych formacjach okultystycznych XX wieku" (maszynopis w posiadaniu autora)str.19. Także: (www.runestone.org/vrts.html)

22 Tamże str.19

23 Ten i poniższe cytaty pochodzą z tekstu: "The Great misunderstanding. Asatrú versus nazism." (www.saga.is/asatru [Strona nie łączy? Echo "Forbidden" - przyp. wydawcy.]) str. 1- 4, także (e-mail:jonjf@online.no)

24 Polska wersja w: "Edda poetycka" przekład i opracowanie Apolonia Zauska- Stromberg Wrocław 1986 wyd. Zakład Narodowy im. Ossolinskich str. 19-52

25 The Great misunderstanding. Asatrú versus nazism." (www.saga.is/asatru [Patrz przypis 23 - wydawca]) str. 1-4, także (e-mail:jonjf@online.no)

26 Tamże.

27 (www.irminsul.org/as/asr.html [strona nie łączy? - wydawca.])  < poprzedni    1    2    (3)    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    dalszy >  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)