zdjęcie Autora

30 września 1999

Marek Rau

e-tom: Współczesny ruch neopogański w Europie

Ruch Neopogański (61c)
Współczesny ruch neopogański w Europie


  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    (27)    28    29    30    31    32    33    34    dalszy >  

Marek Rau   Współczesny ruch neopogański w Europie   1999

VI. Neopogaństwo w Europie Środkowo-Wschodniej (część 12)

Rosja

W Rosji działa obecnie wiele grup i grupek odwołujących się do tradycji starosłowiańskich, idei słowianofilskich i panslawistycznych, oraz często do duchowości i symboliki aryjskiej. Grupy tego rodzaju są często powiązane z ugrupowaniami skrajnie prawicowymi i nacjonalistycznymi, których powstało w Rosji w ostatnich latach bardzo wiele. Zdaniem Leonarda Pełki istnieją obecnie w Rosji trzy liczące się wyznania neopogańskie, które charakteryzuje poniżej.

"Sojuz Wieniedow" (Związek Wenedów), wywodzi się z działającego w latach 1986- 1990 leningradzkiego (Związku Wróżbitów) "Obszczestwo Wołchwow", dział w Petersburgu i jego okolicach. Założycielem i głównym ideologiem Związku jest Wiktor Ostromir Bierwierchim, przewodniczącym jest od 1996 roku Eugeniusz Sokołow. Jest to grupa o profilu polityczno – wyznaniowym. Główne jej hasła to: - odrodzenie dawnej wielkości Rosji i zjednoczenie wszystkich ludów słowiańskich; - powrót do dawnych rodzimych wierzeń, tradycji i obyczajów. Związek wydaje od 1990 roku pismo pod nazwą "Rodnyje Prastory".

"Russkoi Oswoboditiielnoj Dwiżenija" (Rosyjski Ruch Wyzwoleńczy) powstał w lipcu 1997 roku. Grupa ta powstała z połączenia kilku mniejszych grup o profilu neopogańskim i prawicowym, odwołujących się do tradycji aryjskich. Jej przywódcą jest Aleksander Dobrosław Dobrowolski, który w pracy pod tytułem "Prirodnyje korni Russkogo Nacionalnogo Socializma" (Naturalne źródła rosyjskiego narodowego socjalizmu), nakreślił podstawowe założenia programowe grupy sprowadzające się do hasła: "narodowy socjalizm plus neopogaństwo słowiańskie". Praca ta spełnia w grupie rolę swoistego katechizmu wyznawanej wiary.

"Sojuz Słowianskich Obszcin Sławianskoj Rodnoj Wiery" (Związek Słowiańskich Wspólnot Rodzimej Wiary Słowiańskiej) to najbardziej zbliżona do innych omawianych tu grup, organizacja neopogańska w Rosji. Powstała w lipcu 1997 roku, ze zjednoczenia ośmiu mniejszych grup neopogańskich zebranych w Kałudze. Symbolem grupy jest czarny ośmioramienny krzyż, tak zwany kołowrót. Grupa ta za zadanie wyznaczyła sobie restaurację starej wiary Słowian, oraz jej rozwijanie i upowszechnianie. Przewodniczącym związku jest Wadim Kazakow, jest on także redaktorem wydawanego przez grupę periodyku "Wiatycz". Związek ten utrzymuje kontakty z innymi bratnimi organizacjami w krajach słowiańskich, oraz bierze czynny udział w działalności międzynarodowego ruchu neopogaństwa etnicznego (jest jednym z inicjatorów powołania Zjednoczenia Rodzimych Wiar Europy, jak też Bałtosłowiańskiego centrum w Wilnie). 32

Marek Rau

przypisy

32 Pełka Leonid "Współczesne neopogaństwo słowiańskie (rodowody- doktryna- kult)." (maszynopis w posiadaniu autora) str.22-23.  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    (27)    28    29    30    31    32    33    34    dalszy >  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)