zdjęcie Autora

30 września 1999

Marek Rau

e-tom: Współczesny ruch neopogański w Europie

Ruch Neopogański (78)
Współczesny ruch neopogański w Europie


  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    (31)    32    33    34    dalszy >  

Marek Rau   Współczesny ruch neopogański w Europie   1999

VII. Neopogaństwo w Polsce (część 9)

Inne grupy, ruchy i pisma

Do tradycji neopogaństwa odwoływała się także działająca w latach dziewięćdziesiątych Unia Społeczno Narodowa, partia ta łącząca myśl polityczną Zadrugi, nacjonalizm i działania proekologiczne, rozwiązała się 31 XII 1997 roku. 71 Jej wiceprzewodniczącym był Andrzej Wylotek (Anidrżej z Parczewa), jeden z inicjatorów utworzonego w Warszawie, w lutym 1991 roku, Narodowego Zespołu Koncepcyjno-Studyjnego. 72 Zespół ów wydaje pismo "Żywioł" (dotąd ukazało się jego 10 numerów, ostatni w 1997 roku), którego credo brzmi: "Narodowy Zespół Koncepcyjno-Studyjny = Cywilizacja Słowiańska + Trzecia Droga." Na treść pisma składają się głównie przedruki i archiwalne artykuły, dotyczące pogaństwa słowiańskiego, współczesnych ruchów neopogańskich, ze szczególnym uwzględnieniem tych odwołujących się do tradycji słowiańskich, artykuły dotyczące filozofii i historii ruchu narodowego i neopogańskiego, oraz jego myślicieli (Stachniuk, Trentowski, Wacyk), a także poezja i grafiki neopogańskie. 73

Oprócz wymienionych wyżej pism neopogańskich wydawanych w Polsce, jest jeszcze kilkanaście magazynów w różnym stopniu związanych z neopogaństwem, a grupujących wokół siebie środowiska wydawców, czytelników i sympatyków. Do najważniejszych należy "Trygław" - kwartalnik metapolityczny. 74 Jego redaktor naczelny, były działacz KPN-u Moczulskiego, Tomasz Szczepański pojęcie "metapolityka" określa w sposób następujący: "[...] to te dziedziny kultury, które określają ramy naszych wyborów w przestrzeni publicznej (politycznej), same jednak polityki nie stanowiące. Na pewno są to przekonania o charakterze religijnym i etycznym [...]"75 Szczepański odwołuje się do tradycji Nowej Prawicy, Alain'a de Benoist'a. 76 Pismo jest skierowane do: "[...] inteligencji i młodzieży, ludzi, którzy chcą coś zrobić dla swojego kraju i narodu. A w ogóle - do wszystkich, którzy chcą nas czytać." 77 Trygław, mimo iż reprezentuje opcje skrajnie prawicowe i neopogańskie, zamieszcza także wypowiedzi publicystów o odmiennej orientacji światopoglądowej. 78

Szczepański jest także jednym z założycieli Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury "Niklot". Ma być ono: "[...] przede wszystkim zapleczem dla pisma, organizować grupy sympatyków pisma oraz podejmować te akcje, które z trudem mogła by podjąć redakcja - np. listy otwarte w sprawach ważnych dla naszej tożsamości, demonstracje, praca oświatowo-wychowawcza. Pomysłem jest zjednoczenie wszystkich grup narodowo-neopogańskich w czymś, co nie jest ani związkiem wyznaniowym, ani partią polityczną." 79

Odmienny charakter ma pismo "Poganin" 80, którego pierwszy numer ukazał się w 1997 roku. Jego twórca Robert Roguszka, nazywający się też Meżadewes Akszugor, pisze: "Poganin jest pismem poświęconym wszystkiemu temu co wiąże się z pogaństwem, a w szczególności z pogańskimi Prusami, Słowiańszczyzną, Wikingami... i skierowany jest do ludzi młodych, którzy dopiero otwierają oczy na neopogaństwo z chrześcijańskiego zaślepienia." 81 Pismo zawiera liczne artykuły historyczne, archeologiczne, wiersze i grafiki o tematyce pogańskiej, a także wywiady i reklamy innych tego typu pism. Autor planuje założyć Oddział Prusy, Zrzeszenia Rodzimej Wiary, współpracuje także ze stowarzyszeniem "Niklot". 82

Inne tego typu pisma to: "Watra" 83, "Wieszcz" 84, "Dla synów tej ziemi" 85, "Hedeby" 86, "Menhir" 87, "Mity i legendy Norweskie" 88, "Odmrocze" 89, "Garazel" 90.

Nieco odmienny charakter posiadają pisma związane ze sceną Black/Death Metalową, a jednocześnie prezentujące tendencje neopogańskie: "Antychryst" 91, "Grom" 92, "Fimbrethil" 93.

Pisma o charakterze neopogańskim, propagujące jednocześnie idee narodowego socjalizmu to: "Jesteśmy", "Żelazny Krzyż" 94, "Flame in wolf eyes" 95, "Feniks" 96, "Securius" 97.

"Odala" 98jest to pismo o charakterze nacjonalistycznym i etnocentrycznym wydawane przez szczecińskich skinheadów, propaguje ono neopogaństwo słowiańskie, krytykuje globalizm, kosmopolityzm, i judeo-chrześcijaństwo (do 1999 roku ukazały się 4 numery).

"Żaden" 99 to "pismo opozycji antysystemowej (duchowość-kultura-ekologia-polityka)" - zajmuje się szeroko pojętą problematyką neopogańską, mitologiami różnych kultur, poezją (pismo wyrosło z art. zine'a), stara się także łączyć ekstremalne idee polityczne z prawicy i lewicy.

"Zakorzenienie" 100 to pismo poruszające tematy neopogaństwa w kontekście kultur etnicznych.

Problematykę neopogańska poruszają także pisma związane z Ruchem Społeczeństwa Alternatywnego (anarchiści) w pismach: "Nierząd" i "La Bestia" 101, a także pismo ekologów polskich "Zielone Brygady". 102

Oprócz wymienionych istnieją w Polsce środowiska zainteresowane magia, okultyzmem, czarostwem i wicca (patrz rozdział o wicca), posiadające swoje strony w internecie, grupy te jednak, mimo licznych odwołań do neopogaństwa, reprezentują odmienne, niewątpliwie zasługujące na osobny opis tendencje - nie mieszczące się w temacie mojej pracy.

Marek Rau

przypisy

71 Uchwała Zarządu Krajowego Unii Społeczno Narodowej z dnia 31.XII. 1997 r. (kserokopia w posiadaniu autora), Unia Społeczno Narodowa brała udział między innymi w kampanii antyfutrzarskiej prowadzonej przez Front Wyzwolenia Zwierząt.

72 Andrzej Wylotek był także skarbnikiem Rodzimego Kościoła Polskiego, funkcji tej jak i członkostwa w Rodzimym Kościele Polskim zrzekł się 21.12.1996 roku, na skutek sporów wewnętrznych z jego sekretarzem Kazimierzem Mazurem i ofiarnikiem Lechem Emfazym Steańskim. (na podstawie listu Andrzeja Wylotka do Lecha Emfazego Stefańskiego - kserokopia w posiadaniu autora)

73 Żywioł ; patrz także "Rozmowa z Andrzejem Wylotkiem" opublikowana w: Trygław nr 1 1997 str.19-30

74 Trygław. Redakcje stanowią: Tomasz Szczepański, Józef Janowski, Jarosław Tomasiewicz, Maciej Tutak (na podstawie nr 1).

75 Wywiad z Tomaszem Szczepańskim w: Odala nr 4 1999 str.9

76 Patrz: M. Konopka "Nowa Prawica, Nowa Kultura, Nowe Pogaństwo" w: Fronda nr 8 1997; Jarosław Tomasiewicz "Przeciwko Równości i Demokracji: Nowa Prawica we Francji." w: Myśl Polska nr 1 1993; M. Węgierski "Europejska Nowa Prawica." w: Arcana nr 6 1996

77 "Wywiad z Tomaszem Szczepańskim" w: Odala nr 4 1999 str.9

78 Na przykład w nr 2 (1998) str. 10-12, znaleźć można wypowiedzi anarchisty Janusza Waluszki na temat sarmatyzmu. [Artykuły Janusza Waluszki przeczytasz też w "Tarace": "Rzecz o Sarmacyi" i Europa, Gdańsk, Słowianie. Przypis wydawcy.]

79 Wywiad z Tomaszem Szczepańskim w: Odala nr 4 1999 str.9

80 , także e-mail: akszugor@alpha.net.pl

81 list z 19.01.1999 w posiadaniu autora

82 Tamże

83

84

85

86. w piśmie także artykuły o wierzeniach i kulturze wikingów.

87. pismo zajmuje się oprócz neopogaństwa słowiańskiego, celtyckie i germańskie, jest to także kontakt do pogańskiego zespołu Graveland.

88. pismo poświęcone bóstwom z mitologii skandynawskiej.

89. pismo neopogańsko- ezoteryczne, powstałe z inicjatywy polskiego oddziału Order of the Jarls Balder.

90

91 . pismo Black/Death Metalowe i Folkowe, zajmujące się tez satanizmem, okultyzmem, magią i pogaństwem.

92. obecnie ci sami autorzy wydają pismo "Wieszcz".

93 .

94 Oba pisma wydawała nieformalna grupa Othala, działająca w Polsce na końcu lat 80-tych i początku 90-tych.

95

96

97

98

99

100

101. grupa RSA zorganizowała między innymi happeningi: w zimowe przesilenie nocy i dnia 1996 stawiając dwumetrowy posąg Światowida w centrum miasta, przed kościołem (posąg stał cztery dni), oraz w wiosenne zrównanie nocy i dnia 1997, palenie i topienie chochoła polakokatolika na molo w Sopocie.

102 Andrzej Żwawa; Wydawnictwo "Zielone Brygady", ul. Sławkowska 12/24 31-014 Kraków; tel./fax: 48 12 4222147 ext. 30; tel. 0 603 363 721; SMS: 48603363721@text.plusgsm.pl; mailto:zb@eco.pl; http://zb.eco.pl.  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    (31)    32    33    34    dalszy >  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)