zdjęcie Autora

30 września 1999

Marek Rau

e-tom: Współczesny ruch neopogański w Europie

Ruch Neopogański (78)
Współczesny ruch neopogański w Europie


  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    (29)    30    31    32    33    34    dalszy >  

Marek Rau   Współczesny ruch neopogański w Europie   1999

IX. Bibliografia

1. Książki

Aswynn Freya, Northern mysteries & magic., St.Paul 1998, Llewellyn
Baker Elen, Nowe ruchy religijne., Kraków 1997, Nomos
Bey Hakim, T.A.Z., Brooklyn 1991, Autonomedia
Brückner Aleksander, Starożytna Litwa- Ludy i Bogi., Olsztyn 1979, Pojezierze
Carr-Gomm Philip, The Druid tradition., Shaftesbury 1991, Element
Carroll J.Perer, Liber kaos., York Beach 1993, Samuel Weisel
Cavendish Richard (red.), Świat tajemny- Leksykon magii, okultyzmu i parapsychologii., Łódź 1992, Łódzkie
Crowley Viviane, Wicca- The old religion in the new age., London 1989, Aqarian
Crowley Aleister, Magija w teorii i praktyce., Kraków 1999, EJB
Cunningham Scott, Wicca - przewodnik dla osób indywidualnie praktykujących magię., Wrocław 1999, Astrum
D'Alvella Coun Goblet, The migration of symbols., New York 1956, New York University Books
Doktór Tadeusz, Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce, Warszawa 1999, Verbinum
Drury Nevill, Mitologia przestrzeni wewnętrznej., Warszawa 1992, Wydawnictwo Wodnika
Drury Nevill, Szamanizm., Poznań 1994, Rebis
Dunwich Gerina, Wicca Craft., New York 1996, Citadel
Dunwich Gerina, Tajemnice Białej Magii., Warszawa 1998, Filar
Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych. tom I / III, Warszawa 1994, PAX
Eliade Mircea, Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajne., Kraków 1997, Znak
Eliade Mircea, Traktat o historii religii., Łódź 1993, Opus
Eliade Mircea, Okultyzm, czary, mody kulturalne., Kraków 1992, Oficyna Literacka
Ellis Berresford Peter, Druidzi, Warszawa 1998, Cyklady
Gąssowski Jerzy, Mitologia Celtów., Warszawa 1987, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Gierek Bożena, Celtowie., Kraków 1998, Znak
Gieysztor Aleksander, Mitologia Słowian., Warszawa 1986, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Głosik Jerzy, W kręgu światowida., Warszawa 1979, KAW
Grinberger Richard, Historia społeczna trzeciej rzeszy., Warszawa 1998, P.I.W.
Grott Bogumił, Neopogańska doktryna Jana Stachniuka- Stoigniewa jako przedmiot zainteresowania religioznawcy., Kraków 1986, Uniwersytet Jagieloński
Haack Friedrich-Wilhelm, Neopoganizm w Niemczech., Kraków 1999, Nomos
Haavio Martti, Mitologia Fińska., Warszawa 1979, P.I.W.
Harvey Graham, Hardman Charlotte (red.), Paganism today., London 1996, Thorsons
Howard Michael, Mysteries of the rune., Berks 1996, Capall Bann
Hyatt S. Christoper (edit.), Rebels and Devils. The psychology of liberation., Las Vegas 1996, New Falcon
Jackson Nigel, Raven Wolf Silver, The rune misteries., St. Paul 1996, Llewellyn
Jacobi Jolande, Psychologia C.G. Junga., Warszawa 1993, Wydawnictwo Wodnika
Jung Carl Gustaw, Archetypy i symbole., Warszawa 1993, Czytelnik
King Francis, Szatan i swastyka., Poznań 1996, Axis
La Vey Anton Szandor, Biblia szatana., Wrocław 1996, Mania
Leciejewicz Lech (red.), Mały słownik kultury dawnych Słowian., Warszawa 1990, Wiedza Powszechna
Macierzewski Rafał, Mity Skandynawskie., Warszawa 1998, DiG
Matthews John, Matthews Caitlin, Mitologia wysp Brytyjskich., Poznań 1997, Rebis
Meadows Kenneth, Rune Power., Shaftesbury 1996, Element
Mikołejko Zbigniew, Mity tradycjonalizmu integralnego. Julius Evola i kultura religijno - filozoficzna prawicy., Warszawa 1998, IFiS PAN
Moorey Teresa, Paganism a beginner's guide., London 1996, Headway
Moura Ann, Green Witchcraft., St. Paul 1996, Llewellyn
Moynihan Michael, Soderlind Bidrik, The Lords of Chaos., Venice 1998, Feral House
Murray Margaret, The god of the wiches, London 1970, Oxford University Press
Pennick Nigel, Field Helen, The Goddess year., Berks 1996, Capall Bann
Piekarczyk Stanisław, Mitologia Germańska., Warszawa 1979, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Piwowski Władysław (wybór), Socjologia religii – Antologia tekstów., Kraków 1998, Nomos
Pyrek Edi, Inicjacja rzecz o poszukiwaniu wizji., Warszawa 1996, Pegaz
Roesdahl Else, Historia Wikingów., Gdańsk 1996, Marabut
Rowiński Grzegorz, Purzycka Monika, Inne niebo czyli w sieci szalonego proroka., Warszawa 1998, Bellona
Słupecki Paweł Leszek, Wyrocznie i wróżby pogańskich skandynawów., Warszawa 1998, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Stefański Emfazy Lech, Wyrocznia słowiańska – Magiczny Krąg Świętowida., Warszawa 1993, Anathor
Stefański Lech Emfazy, Komar Michał, Od magii do psychotroniki czyli ars magica., Warszawa 1996, Bellona
Szrejter Artur, Mitologia Germańska., Warszawa 1997, Przedświt
Tabor Marek, Ezoteryczne źródła nazizmu., Kraków / Warszawa 1998, Biblioteka Brulionu
Wacyk Antoni, Mit Polski- Zadruga., Wrocław 1991, Toporzeł
Walker G. Barbara, Woman's dictionary of symbols and sacred objects., London 1995, Pandora
Weber Max, Etyka protestancka a duch kapitalizmu., Lublin 1994, Test
Weber Max, Szkice z socjologii religii., Warszawa 1984, Książka i Wiedza
Wierciński Andrzej, Magia i religia., Kraków 1997, Nomos
Wilson Anton Robert, Cosmoc trigger. Final secret of the illuminati., Temple 1997, New Falcon
Wilson Anton Robert, Shea Robert, Oko w piramidzie., Poznań 1994, Rebis
Wilson Anton Robert, Shea Robert, Złote jabłko., Poznań 1995, Zysk i S-ka
Wilson Anton Robert, Shea Robert, Lewiatan., Poznań 1995, Zysk i S-ka
Załuska-Strömberg Apolonia (opr.), Edda poetycka., Wrocław 1986, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Zaretsky I. I., Leone M. P. (red.), Religious movements in contemporary America., Princeton 1974, Princeton University Press

2. Bibliografia publikacji prasowych

Azarewicz Krzysztof "Wywiad z Andreą Nebel Haugen" w: Wiedza tajemna nr 10 1999
Bogdanowic Drogomir Gorazd "Stregonianin Zwiastun Lechickiego Zrywu Młodych.", "Stregonianina przymiotów cztery.", "Jarotanie drużba młodzieży lechickiej." w: Lechia Stregona nr 3 1997
Bosek Kazimierz "Zabawa na serio." w: Kraj - tygodnik ilustrowany nr 8 1959
Brak autora "Poganizm i faszyzm." w: Nigdy więcej nr 9 1999
Brak autora "Posłanie." w: Lechia Stregona nr 3 1997
Brak autora "Ważniejsze wydarzenia z dziejów Zrzeszenia Rodzimej Wiary Oddziału Ziem Wielkopolski." w: Lechia Stregona nr 2 1997
Burzyńska Grażyna "Powrót Bogów." w: Tak i Nie nr 17 1989
Chudziński M. Wojciech, Oszubski Tadeusz "Rodzimy Kościół Polski Oko w oko ze Świętowidem." w: Ezoteryka nr 11 1998
Czcibór Krut "Zadruga." w: Lechia Stragona nr 2 1997
Dylewski Michał, Radykalizm apokaliptyczny a tożsamość zbiorowa ruchu narodowo-radykalnego w latach 1994-98 - na podstawie miesięcznika "Szczerbiec". Warszawa 1998, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
Enersen Asgeir "Czy podjąć walkę o odzyskanie symboli?" w: Nigdy więcej nr 5 1997
Eugo "Najwyższe osłupienie." w: Wiedza tajemna nr 10 1999
Eugo "Wszystko o iluminatach." w: Wiedza tajemna nr 5 1999
Grott Bogumił "Jan Stachniuk i neopogański ruch Zadruga. Dzieje okupacyjne i powojenne 1939-1963." w: Nomos nr 5 1994
Has Marek "Medytacje szamańskie." w: Wiedza tajemna nr 5, 6 1999
K. Michał "Illuminatus!" i "Dyskordianizm" w: Podaj dalej- pismo warszawskich anarchistów nr 2 1997
Konopka M. "Nowa Prawica, Nowa Kultura, Nowe Pogaństwo" w: Fronda nr 8 1997
Kotlarczyk Janusz "Tryumfalny słup słonecznego boga." w: Z otchłani wieków nr 1 1987
Lemański Lechosław "Stach z Warty Szukalski." w: Sztuka nr 4 1987
Lemański Lechosław "Stanisław Szukalski życie i twórczość." w: Biuletyn Historii Sztuki nr 4 1976
Lemański Lechosław "Szczep Rogate Serce." w: Biuletyn Historii Sztuki nr 3 1974
Lunde Henryk "Skradziona mitologia." w: Nigdy więcej nr 5 1997
Łapiński Adam "Światowid czy model Świata?" w: Z otchłani wieków nr 2 1984
Łapiński Michał, Szczepański Tomasz "Czciciele Polski pogańskiej." w: Karta nr 19 1996
Maszkiewicz Mariusz "Neopogaństwo na Litwie (Zarys Problematyki)." w: Nomos nr 5 1994
MaT i T.P. "Wywiad z Tomaszem Szczepańskim." w: Odala nr 4 1999
Misiuna Dariusz "Aleister Crowley i Równonoc bogów." w: Wiedza Tajemna nr 2 1999
Misiuna Dariusz "Magia seksualna Aleistera Crowleya." w: Wiedza tajemna nr 6 1999
Misiuna Dariusz "Tajemnice seksualne Ordo Templi Orientis." w: Wiedza Tajemna nr 5 1999
Obarski Eugeniusz "Principia Discordia." w: Wiedza tajemnanr 2 1999
Przybył Jan "Celtyckie chrześcijaństwo." w: Wiedza Tajemna nr 3 1998 i nr 1, 2 1999
Savage Adrian "Magia chaosu" w: Brulion nr 19B
Sienkiewicz Alicja "Wierni czterem twarzom." w: Argumenty nr 4 1970
Szczepański Tomasz "Rozmowa z Andrzejem Wylotkiem." w: Trygław nr 1 1997
Tomasiewicz Jarosław "Przeciwko Równości i Demokracji: Nowa Prawica we Francji." w: Myśl Polska nr 1 1993
Tomasiewicz Jarosław "Stare religie nowej ery - Główne nurty współczesnego neopoganizmu." w: Nomos nr 5 1994
Tomasiewicz Jarosław "Jan Stachniuk - nazista czy narodowy bolszewik." w: Żaden nr 15 (brak daty wydania)
Vélius Norbertas "Religia i mitologia dawnych Litwinów." w: Konteksty Polska Sztuka Ludowa nr 3-4 1993
Węgierski M. "Europejska Nowa Prawica." w: Arcana nr 6 1996

3. Spis adresów internetowych:

"What is Norse Heathanery?" - Barbarian's Norse Religion Page (http://www.iglobal.net/psman/norse.html
"Co to jest Wicca..." (http://www.boss.com.pl/~krawcu/poczatek.html)"
Neopaganism in Central- Estern Europe" (http://staszic.ifispan.waw.pl/research/paganism/pagancee.html
"The Pentagram and the Hammer". (http://www.webcom.com/~lstead/wicatru.html)"
Najpopularniejsze ryty i kościoły Wicca" (http://www.boss.com.pl/~krawcu/ryty.html
"The Great misunderstanding. Asatrú versus nazism."(e-mail:jonjf@online.no,
także: http://www.saga.is/asatru)Blood Axis (e-mail: blood@teleport.com)"
Equinox principles" (http://www.monmouth.com/~equinoxbook/principles.html)
Irminsul Organizations Page (http://www.irminsul.org/as/asr.html)
Okultura (carezza@free.art.pl./, alkhemik@friko.sos.com.pl./,
thelema@friko.sos.com.pl./, neol@geocities.com/)Poganin (e-mail: poganin@polbox.com)
RSA Gdańsk (e- mail: jwal@pg.gda.pl.)
Rune stone (http://www.runestone.org/vrts.html)
Taraka (http://www.most.org.pl/taraka)
Toporzeł (http://www.kki.net.pl./~topor)
Wicca - Pagan Federation Info Pack (http://www.paganfed.demon.co.uk/infopacks/pf/pf-wicca.html)
Zielone Brygady (zb@zb.most.org.pl lub: http://www.most.org.pl./zb)

4. Niepublikowane prace innych badaczy(maszynopisy w posiadaniu autora):

Misiuna Dariusz "Wizerunek człowieka w wybranych formacjach okultystycznych XX wieku."
Pełka Leonid "Współczesne neopogaństwo słowiańskie (rodowody- doktryna- kult)."
Wiench Piotr "Poszukiwacze zaginionej tożsamości. Poganie w Europie Środkowo - Wschodniej."

5. Dokumenty polskich grup neopogańskich
(w posiadaniu autora):

Klan Ausran, Dhedhmat Klanu Ausra
Klan Ausran, Dhedhmatus Peristateis Ausraniskas (Pobieżna definicja religii Ausrańskiej)
Klan Ausran, Statut Stowarzyszenia Użtkowników Rekonstruowanego Języka Indoeuropejskiego pod nazwą "Ausra"
Rodzimy Kościół Polski, Nazwa. Załozenia programowe. Kult. Etyka. Liturgia i obrzędy. Deklaracja. Statut.
Rodzimy Kościół Polski, Postrzyżyny chłopca.
Rodzimy Kościół Polski, Program rodzimego obrzędu swadźby.
Rodzimy Kościół Polski, Program rytuału pogrzebowego.
Rodzimy Kościół Polski, Rodzima liturgia ofiary.
World Congres of Etnic Religions, Oświadczenie z dnia 23 czerwca 1998
Zrzeszenie Rodzimej Wiary, Rodzima Wiara.
Zrzeszenie Rodzimej Wiary, Status Zrzeszenia Rodzimej Wiary.
Zrzeszenie Rodzimej Wiary, Wyznanie wiary Lechitów.  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    (29)    30    31    32    33    34    dalszy >  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)