Przejdź do Taraki mobilnej! - masz wąski ekran.

09 października 2009

Maria Piasecka

e-tom: Runy, dar Odyna

Runy - magiczny dar Odyna. Runa 23 - Othala
Sztuka wróżenia z run

Kategoria: Runy


Maria Piasecka
RUNY - MAGICZNY DAR ODYNA

23. Othala (Odal, Othel, Ethel)

Walor fonetyczny: O


WŁASNOŚĆ PRZODKÓW


Własność jest drogocenna
dla każdego człowieka
jeśli potrafi radować się tym co posiada
i przestrzega zwyczajów
w swych posiadłościach przebywa
najczęściej w dobrobycie.


WYKŁADNIA TRADYCYJNA

Oto pierwiastek "ojczyzny" w postaci najbardziej wyidealizowanej. Przedstawia "wewnętrzne" w opozycji do "zewnętrznego". Psychologicznie jest to "ja" w całej swej złożoności, o tyle o ile odróżniamy "ja" od "nie ja". Społecznie jest to określona grupa (rodzina, stowarzyszenie, klan, szczep, plemię) oddzielona od tych, którzy pozostają poza grupą. Aby owa grupa mogła prawidłowo funkcjonować, powinien być utrzymany w niej właściwy porządek. Takim porządkiem, zapewniającym pokój i bezpieczeństwo w domu, jest nieustanna interakcja z otoczeniem - branie i dawanie. Mamy tu do czynienia ze sferą wewnętrzną, z rzeczywistością idealną, dla której szczegóły są nieistotne. Othala skutecznie zabezpiecza wszelkie zyski, zapewnia całkowitą wolność.


STRONA JASNA

Othala jest cząstką trwałego powodzenia i dobrobytu. Mieszkanie, rodzina lub grupa społeczna żyjąca spokojnie i dostatnio powinny być teraz dla ciebie najważniejsze. Uwagę należy skupić na zwyczajach, na ładzie wewnętrznym grupy, na jej obronie. Istnieje prawdziwa wolność, która opiera się na niezawodnej, bezpiecznej podstawie. Mogą się pojawić jakieś ułatwienia praktyczne, lub też może nastąpić poprawa warunków bytowych i mieszkaniowych. Istnieje ewentualność twórczego współdziałania z "outsiderami".

Othala jest także runą posiadania przez rezygnację, nabywania przez stratę, rozpoznawania rzeczywistej własności i prawdziwej korzyści. Musisz oddzielić to, z czego rezygnujesz, od korzyści, które pragniesz osiągnąć. Zabieg ów bywa trudny gdy to, z czego wypada ci zrezygnować, jest częścią twego zaplecza, dziedzictwa kulturowego. Dlatego też powinieneś dokładnie przyjrzeć się wartościom, które do tej pory uważałeś za należne ci z racji urodzenia, pozycji społecznej, czy wykonywanej pracy.


STRONA CIEMNA

Niebezpieczeństwo wiąże się z brakiem zabezpieczenia i ochrony grupy wraz z jej tradycyjnym porządkiem. Może to ograniczyć autorytet jej przywódców. W najgorszym wypadku Othala doprowadza do totalitaryzmu, który obraca się przeciw interesom grupy, przynosi klęskę. Zablokowanie energii Othala kończy się zniewoleniem przez siły zewnętrzne, nędzą, utratą mieszkania, samotnością.


SŁOWA KLUCZE

Ułatwienia: mieszkanie, powodzenie w grupie, porządek w grupie, wolność, powodzenie materialne, harmonia w rodzinie, twórcze relacje.

Utrudnienia: brak porządku, totalitaryzm, megalomania, rasizm, obsesja władzy, zniewolenie, nędza, utrata rodzinnego ogniska.Maria Piasecka • Runy - magiczny dar Odyna

w Tarace od 9 października 2009Zaloguj się - aby napisać komentarz   Rejestracja - jeśli nie masz konta w Tarace

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)