Przejdź do Taraki mobilnej! - masz wąski ekran.

09 października 2009

Maria Piasecka

e-tom: Runy, dar Odyna

Runy - magiczny dar Odyna. Rozdział 29
Sztuka wróżenia z run

Kategoria: Runy


Maria Piasecka
RUNY - MAGICZNY DAR ODYNA

TRZY NORNY (układy z trzech run)

Trzy Norny to w mitologii starogermańskiej trzy boginie losu: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (podobnie jak greckie Parki). Układ potrójny stosujemy wówczas, gdy potrzebna jest nam bardziej wnikliwa analiza problemu, kiedy chcemy znać przyczynę zaistniałej sytuacji, otrzymać wskazówkę, jak postąpić oraz wiedzieć, czego w najbliższej przyszłości możemy się spodziewać. Runy losujemy wedle zasady podanej w Rozdziale II i układamy od prawej strony do lewej. Pierwsza runa określa ogólnie naszą sytuację, druga radzi, jak postąpić, trzecia mówi, w jakim kierunku potoczą się sprawy, jeśli skorzystamy z porad drugiej runy. Najpierw należy przeanalizować znaczenie każdej runy w powiązaniu z miejscem, jakie zajmuje w układzie, a potem można interpretować je łącznie.


1. Oto przykład układu z trzech run wylosowanego przez mężczyznę w średnim wieku, który przeżywał kryzys małżeński. Problem sformułował następująco:

"Moje małżeństwo rozpada się. Kłócę się z żoną i nie wiem, jak mam postępować." Oto wylosowane runy: Isa w odwróconej pozycji, Thurisaz w naturalnej pozycji i Sowilo w odwróconej pozycji.

Ogólna wymowa układu - dwie runy odwrócone jedna w pozycji naturalnej - sugeruje, że w związku tym bardzo poważnie naruszona została harmonia. Małżeństwo można uratować, ale będzie to wymagało intensywnego działania, długotrwałego i cierpliwego. A efekt nie nadejdzie zbyt szybko. Być może przez pewien czas partnerzy fałszywie postrzegali swoje zachowanie oraz intencje nie biorąc pod uwagę tego, co czuje druga osoba. Isa i Sowilo (czyli zasada "lodu" i zasada "słońca") w pozycji odwróconej wskazują na poważne utrudnienia i zakłócenia w przebiegu energii, tak jakby partnerzy przestali się rozumieć i odwrotnie odbierali swoje "komunikaty" - nie tylko słowne, ale także te zawarte w gestach czy barwie głosu i zachowywali się zupełnie nieodpowiednio do sytuacji (latem nosili kożuchy i grzali się przy piecu, a zimą spędzali czas na plaży w strojach kąpielowych).

Dlaczego tak się stało? Runa Isa w odwróceniu podkreśla, że zabrakło w małżeństwie zasady "lodu", czyli tego, co krystalizuje, konsoliduje i utrwala. Mogło tu chodzić o ustalony rytm dnia albo też o stałe zasady etyczne. Może zabrakło stałości uczuć i partnerzy nie byli siebie pewni. Isa jest też runą, która kładzie nacisk na nasze "ja", na ego i podkreśla ważną rolę, jaką spełnia właściwie rozumiane "ja". Nie należy tego mylić z egocentryzmem. Właściwie rozumiane silne "ego" jest niezbędne dla zachowania własnej tożsamości. Właśnie silne "ja", silna, wyrazista osobowość sprawia, że jesteśmy atrakcyjni dla naszych partnerów. Łatwo to wszystko zaprzepaścić na początku związku, kiedy dwoje ludzi oddaje się sobie bezgranicznie i pragnie się ze sobą "stopić" Trzeba się tego ustrzec i zdobyć umiejętność oddania i ofiarowania się ukochanej osobie, nie tracąc wewnętrznej niezależności. Nie wolno dopuścić do samozatraty; sztuką jest zachowanie odrębności w poczuciu jedności z drugą osobą. Dzięki temu pozostajemy wolni a także partner nie czuje się przez nas ograniczony. Runa Isa w pozycji odwróconej mówi więc, że przyczyną kłopotów małżeńskich był w tym przypadku brak wewnętrznej niezależności oraz brak jasno określonych, trwałych zasad życia.

Czy pytający powinien działać, czy przeczekać, aż sytuacja sama się rozwiąże? Naturalna pozycja runy Thurisaz zachęca do działania, ale nie natychmiast. Trzeba zaczekać na stosowny moment. Poza tym działanie powinno iść dwutorowo. Po pierwsze powinno być ono pracą nad zmianą samego siebie. Nie jest to łatwe, Thurisaz jest runą pokonywania drobnych uciążliwości dnia codziennego i walki z drobnymi ale licznymi wadami, przyzwyczajeniami i schematami myślenia. Cierń symbolizowany przez runę Thurisaz przynosi najpierw ból a potem ulgę i mądrość. Praca nad sobą powinna być niewidoczna na zewnątrz, dla świata i partnera, powinna przypominać działanie w niedziałaniu. Jak zachowa się partner gdy wyczuje w bliskiej osobie coś nowego, nieuchwytną na początku odmianę? Zastanowi się, może dozna szoku, ale na pewno nie zachowa się obojętnie.

Aktywna runa Thurisaz niesie tutaj jeszcze jedno przesłanie. Symbolizuje ona energię erotyczną, trzeba więc zdecydowanie zmienić coś na tym polu, otworzyć się bardziej na kontakt fizyczny, dojrzeć regenerującą moc więzi poprzez fizyczną bliskość

Nie przyjdzie to jednak ani szybko ani łatwo. Pytający będzie musiał zawierzyć, że forma działania, jaką proponuje Thurisaz, doprowadzi go do celu i tylko ta wiara będzie mu przyświecać w długiej drodze przez ciemność - tak mówi odwrócona runa Sowilo. Trudno będzie wciąż wyciągać rękę do pojednania narażając się na odrzucenie. Trudno będzie też iść na ustępstwa. Pytający nie raz będzie w myśli powtarzał: "Robię wszystko, co mogę, przekraczam sam siebie, a przypomina to rzucanie grochem o ścianę."

Tym razem ratowanie małżeństwa wymaga ciężkiej pracy i dużych ofiar. Ale te zmagania są zarazem inwestycją w samego siebie. Nawet jeśli partner długo nie będzie chciał lub umiał odwzajemnić starań, intencji i zaangażowania, ten, kto pracuje nad związkiem pracuje jednocześnie nad sobą. Fundamentem udanego małżeństwa z drugim człowiekiem jest udane "małżeństwo" z samym sobą. Dopiero gdy udaje się nam we własnym wnętrzu zrównoważyć "lód" z "ogniem", będziemy gotowi do szczęśliwego związku.2. "Praca na etacie nie sprawia mi radości. Zamierzam rozpocząć własną działalność gospodarczą. Jakie są szanse?" - z takim pytaniem zwrócił się do run młody mężczyzna. A oto wybrane losowo runy: Ehwaz w odwróconej pozycji, Kenaz w naturalnej pozycji, Raidho w naturalnej pozycji. Odpowiedź run można rozumieć następująco:

"Istotnie, dotychczasowe zajęcie przestało ci wystarczać. Taka sytuacja trwa już od pewnego czasu i szkoda, że dopiero teraz masz chęć ją zmienić. Jesteś osobą, która źle się czuje pracując zespołowo i mając zwierzchnika nad sobą - taki sąd wydała odwrócona runa Ehwaz. Jesteś indywidualistą i najlepiej się sprawdzasz robiąc coś na własny rachunek. Aktualne praca nie przyniesie ci żadnej satysfakcji, jest jałowa - nie możesz w niej rozwinąć w pełni swojego osobistego potencjału. Zależność od innych osłabia twoją wiarę we własne możliwości i nie pozwala ci się rozwijać. Źle się czujesz, gdy inni patrzą ci na ręce. Pozostając dalej na etacie traciłbyś stopniowo wiarę w siebie.

Runa Kenaz w naturalnej pozycji zdecydowanie doradza twórczą aktywność. Bezwzględnie powinieneś rozpocząć pracę na własny rachunek. Uczyń to jak najszybciej, podejdź do sprawy z rozmachem i z sercem. Dzięki takiej zmianie rozkwitnie to, co od dawna w tobie drzemie, będziesz pełen inicjatywy i wykorzystasz swoje talenty. Runa Kenaz podkreśla twoją twórczą naturę, radzi, by pójść za ogniem wewnętrznej inspiracji. Każda forma działalności w tym okresie życia powiedzie ci się i przyniesie zadowolenie, ale najlepsza byłaby taka, w której mógłbyś tworzyć - runa Kenaz jest bowiem symbolem kreacji. Ważniejsze powinny być teraz dla ciebie względy duchowe i emocjonalne. Profity są sprawą drugorzędną, przyjdą same i nie trzeba na razie zaprzątać sobie nimi głowy.

Ostatnia z run, Raidho, potwierdza to, o czym powiedziały Ehwaz i Kenaz : rewolucja w dziedzinie zawodowej jest nie tylko wskazana, ale konieczna. Będzie pierwszym ogniwem w łańcuszku dalszych zmian. Planuj więc swoją przyszłość z rozmachem. Nie myśl o ograniczeniach. Obawy pozostaw za sobą. Jesteś na tyle dobrze przygotowany by rozpocząć działalność, iż strach przed decyzją jest niepotrzebny. Na pewno doskonale poradzisz sobie ze wszystkim, właściwie ocenisz sytuację i nie popełnisz pomyłki. Przed tobą otwiera się czas rozkwitu i rozwoju - nie wolno go utracić i zmarnować.


3. Studentka pierwszego roku prawa zainteresowana była, jak się jej powiedzie na studiach. Wylosowała następujące runy: Berkano w pozycji naturalnej, Perthro w pozycji naturalnej, Tiwaz w pozycji odwróconej.

Berkano w pozycji naturalnej podkreśla, że wybór studiów był właściwy, zgodny z zainteresowaniami i z predyspozycjami. Mogły też przy wyborze studiów odegrać ważną rolę sugestie rodziny. W przeszłości pytająca nie miała trudności w nauce; jej umysł jest chłonny i otwarty; w przyszłości także nie powinna mieć żadnych trudności z przyswajaniem nowej wiedzy. Pomogą jej wszelkie umiejętności, które do tej pory zdobyła. Będzie mogła pełną garścią czerpać z kapitału przeszłości. Radość z osiąganych wyników pojawi się z pewnością. Semestry będą zaliczane bez przeszkód, ale gdzieś pod spodem pojawi się pytanie, czy to wszystko zmierza do właściwego celu.

Perthro w naturalnej pozycji oznacza w tym wypadku, że pytająca nie będzie na studiach całego swojego czasu przeznaczać na naukę. Sporo wolnych chwil poświęci życiu towarzyskiemu, a zwłaszcza jakiejś formie "gry" - może to być zaangażowanie w działalność kulturalną (teatralną, muzyczną) lub w sport. Ten otwarty styl życia sprawi, że pytająca pozna wielu ciekawych ludzi z poza swojego środowiska, nawiąże interesujące znajomości, które zaważą na jej dalszej edukacji. W połowie studiów zmieni ich kierunek, co sugeruje odwrócona runa Tiwaz. Okaże się, że od zakończenia tego, co zaczęte i zdobycia konkretnego zawodu ważniejsza będzie realizacja nowych celów, zgodnych z kierunkiem wewnętrznego rozwoju.


4. Matka, która czuła, że traci psychiczny kontakt ze swoim dorastającym dzieckiem chciała, by runy rozjaśniły jej tę sytuację i poradziły, co powinna zrobić. Wybrała runy: Kenaz w pozycji odwróconej, Ansuz w pozycji naturalnej, Ingwaz w pozycji odwróconej.

Wymowa run w tym wypadku jest następująca: "Odwrócona pozycja runy na pierwszym miejscu oznacza, że droga, która was łączy została zablokowana już jakiś czas temu. Kenaz jest runą twórczego, spontanicznego, pełnego pasji stosunku do życia. W odwróceniu - zwraca uwagę na to, że takiego właśnie podejścia do życia zabrakło w twoim kontakcie z dzieckiem. Może za mało czasu mu poświęcałaś, może byłaś na co dzień zbyt zamknięta w sobie albo za bardzo zrzędliwa. Tak więc przeszkoda, która uniemożliwia swobodny przepływ radości między wami, nie pochodzi z zewnątrz. Ona tkwi w was, a szczególnie w tobie. Każdego dnia należy obserwować zachodzące zmiany w nas samych i w naszym otoczeniu. Trzeba w porę reagować na to, co się dzieje i nie trzymać się utartych schematów. Przede wszystkim powinnaś wyrobić w sobie umiejętność prawdziwego słuchania tego, co dziecko do ciebie mówi, czyli słuchania wolnego od ocen. Przeoczyłaś chwilę, gdy twoje dziecko przestało chcieć być dzieckiem. Być może nie chciałaś jej dostrzec. Runa Kenaz w pozycji odwróconej sygnalizuje, że nastąpiło coś niezdrowego w waszych relacjach. Najczęściej jest to związane z tak zwanym konfliktem interesów - "ja mam swoje racje, ty masz swoje". To jest dopiero początek konfliktu, lecz gdy nie będzie cię stać cię na kompromis, dojdzie do poważnego kryzysu.

Ansuz w naturalnej pozycji jasno wskazuje drogę, którą należy iść, by przywrócić porozumienie między tobą a dzieckiem. Anzus jest runą mądrości zawartej w słowie, wskazuje więc drogę poprzez mądrą, rozumiejącą rozmowę. Musisz jednak zastanowić się najpierw nad tym, czym jest prawdziwa, głęboka, pełna rozmowa. Nie polega ona na tym, że jedna strona uważa że ma rację i w związku z tym oczekuje, aby druga strona się do tej racji przekonała i zaczęła zgodnie z nią postępować. Podczas takiej rozmowy nie przerzucamy się argumentami, lecz staramy się przekazać drugiej osobie to, co stanowi naszą najgłębszą mądrość. Staramy się także o to, by pomóc drugiej osobie wyrazić jej prawdę. Możliwe jest to wówczas, gdy druga osoba nie boi się krytyki z naszej strony. Konflikty rozpoczynają się i kończą najczęściej w sferze języka. Słowa są przyczyną nieszczęść jak i radości. Dzieje się tak dlatego, że ważna jest nie tylko ich treść, ale też nasze emocje stojące poza słowami, które nawet silniej odbieramy niż treść słów. Tonem głosu przekazujemy stojącą poza słowami miłość lub niechęć, zgorzknienie lub entuzjazm. Temu samemu słowu można nadać tysiąc odcieni - wiedzą o tym dobrze aktorzy.

Spróbuj więc na początek wsłuchiwać się w swoje dziecko, w ton jego głosu, w emocje, które tkwią poza tym. Instynkt matki na pewno ci wiele podpowie. Zadając dziecku pytania, pozwól mu wypowiedzieć się do końca, nie przerywając, nawet, gdybyś się nie zgadzała z tym co mówi, lub gdyby cię to raniło. Staraj się między wierszami odczytywać pragnienia i oczekiwania, jakie ma dziecko. A kiedy przyjdzie twoja kolej, mów spokojnie, bez emocji, krzyku i mentorsko-surowego tonu. Ansuz doradza, by wiadomości, które do nas docierają, przyjmować ze spokojem i zgodnie z intencją mówiącego. Zastanów się, czy twoje dziecko jest właśnie takie, jakim je sobie wyobrażasz, jakim chcesz je widzieć. Może ma zupełnie inne potrzeby?

Odbudowywanie wzajemnych kontaktów będzie trwało długo. Runa Ingwaz w odwróceniu mówi, że trzeba sporo czasu, aby znów nastąpiło pełne porozumienie i pełne zaufanie. Najtrudniej ci będzie zmienić własną postawę, przebudować wnętrze tak, by postrzegać świat bardziej obiektywnie. Często będzie ci się wydawało, że taka postawa się nie sprawdza, a rozmowy z dzieckiem nie odnoszą żadnych skutków. Nie martw się - bądź otwarta, łagodna i cierpliwa. Konflikt zrodził się po latach drobnych nieporozumień - teraz też trzeba działać na zasadzie kropli drążącej skałę.


5. Co zrobić, żeby poprawić swoją sytuację finansową? - z takim pytaniem zwrócił się do run młody mężczyzna. Oto wybrane przez niego symbole: Laguz w pozycji naturalnej, Ansuz w pozycji odwróconej, Othala w pozycji naturalnej.

"Runa Laguz w pozycji naturalnej podpowiada, że w tej chwili największym twoim skarbem jest intuicja, umiejętność kierowania się własnym czuciem. Powinieneś wyzbyć się nadziei, że ktoś inny, lub jakaś instytucja rozwiąże twoje problemy; wszystko zależy od ciebie. Zaufaj potencjałowi, który został ci dany i który do tej pory cię nie zawiódł. Oczywiście, sama intuicja nie przyniesie pieniędzy. Ale na pewno przyniesie pomysł na to, co można robić, aby działanie przyniosło radość, satysfakcję a zarazem było opłacalne. Laguz przypomina, że w przeszłości, gdy tego chciałeś, zawsze potrafiłeś sobie poradzić finansowo, a w tej chwili być może przestałeś siebie słuchać i zacząłeś robić nie to, co ci naprawdę odpowiada. Aby uzdrowić tę sytuację, powinieneś natychmiast zacząć działać. Potrzebny jest ruch w "przestrzeni". Rozmawiaj o swoich umiejętnościach z innymi, oferuj im swoje usługi, wysyłaj listowne propozycje. Twój świat musi się rozszerzyć. Korzyści materialne przyjdą wtedy, gdy zapewnisz im więcej przestrzeni.

Odwrócona runa Ansuz proponuje zwrócić uwagę na wszystko, co zakłóca twoją komunikację z innymi osobami. Przestrzega przed popadaniem w zwątpienie i w melancholię, w negatywne myślenie typu: "Na pewno mi się nie uda". Omawiając warunki płacy i w rozmowach na temat pieniędzy uważaj, abyś bezwiednie nie manipulował innymi i abyś sam nie uległ manipulacji.

Othala w naturalnej pozycji zapowiada w przyszłości dobrobyt. Jednak nim to nastąpi musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czym dla ciebie jest bogactwo. Jeżeli myślisz o wielkich pieniądzach, które mają przyjść natychmiast - możesz być rozczarowany. Twoja trudna sytuacja finansowa jest jednocześnie czasem próby, czasem przygotowań. Othala mówi również o posiadaniu przez rezygnację, o nabywaniu przez stratę. Aby przerwać złą passę, spróbuj zadziałać "magicznie", wedle zasady: "nim otrzymasz - obdaruj". Twoje zabiegi o poprawę finansową nie mogą polegać na wyobrażeniu, że jeśli dajesz coś z siebie, musisz natychmiast otrzymać coś w zamian. Nawet jeśli teraz jest ci ciężko, pomóż komuś, nie oglądając się na własną korzyść; to będzie twój wyjściowy kapitał.
Maria Piasecka • Runy - magiczny dar Odyna

w Tarace od 9 października 2009Zaloguj się - aby napisać komentarz   Rejestracja - jeśli nie masz konta w Tarace

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)