Statystyka dla taraka.pl

Prezentowany okres: lipiec 2019
Wygenerowano 01-Aug-2019 02:06 CEST
Statystyka w miesiącu: lipiec 2019
Całkowita liczba wywołań 3150748
Całkowita liczba plików 2920505
Wszystkie strony 1089999
Wszystkie wizyty 127016
Całkowita liczba KB 31295585
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 47246
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 86079
Całkowita liczba unikalnych odnośników 13129
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 4333
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.181 397.720
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.188 397.720
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.514 397.720
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 4234 20097
Liczba wywołań dziennie 101637 148269
Wywołania w trakcie wizyty 24 29828
Plików dziennie 94209 124770
Pliki w trakcie wizyty 22 27348
Stron dziennie 35161 79722
Strony w trakcie wizyty 8 29807
Wizyt dziennie 4097 5278
Czas wizyty 15.60 44626.07
Kilobajtów dziennie 1009535 1454007
Liczba KB w trakcie wizyty 246 279678
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 2917807
Kod 206 - Częściowa zawartość 2698
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 35003
Kod 302 - Przeniesiono tymczasowo 109918
Kod 304 - Niezmodyfikowany 75313
Kod 400 - Nieprawidłowe zapytanie 1124
Kod 401 - Nieautoryzowany dostęp 35
Kod 403 - Zabroniony 6554
Kod 404 - Nie znaleziono 7
Kod 405 - Niedozwolona metoda 1634
Kod 408 - Czas zapytania minął 1
Kod 412 - Warunki niespełnione 1
Kod 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1
Kod 417 - Warunek niespełniony 1
Kod 504 - Przekroczony czas bramy 1
Kod 509 - Przekroczona liczba procesow 650

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  lipiec 2019

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - lipiec 2019
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 111522 3.54% 4647 9971 97211 3.33% 4050 7800 41938 3.85% 1747 5653 4337 3.41% 181 392 2570 5.44% 107 193 1049743 3.35% 43739 126191
2 92428 2.93% 3851 7256 85250 2.92% 3552 6883 29776 2.73% 1241 2407 4057 3.19% 169 254 2471 5.23% 78 142 843651 2.70% 35152 69167
3 114412 3.63% 4767 7992 108147 3.70% 4506 7628 31302 2.87% 1304 2106 4393 3.46% 183 284 2899 6.14% 91 158 1077831 3.44% 44910 70050
4 96941 3.08% 4039 6466 90011 3.08% 3750 6206 30685 2.82% 1279 1909 4057 3.19% 169 272 2520 5.33% 71 113 1002543 3.20% 41773 95451
5 90507 2.87% 3771 6685 81775 2.80% 3407 6054 27718 2.54% 1155 2069 3695 2.91% 154 247 2354 4.98% 63 115 862502 2.76% 35938 60930
6 89254 2.83% 3719 7383 84006 2.88% 3500 7074 28926 2.65% 1205 2076 3706 2.92% 154 265 2291 4.85% 59 117 903742 2.89% 37656 73921
7 98397 3.12% 4100 7538 92448 3.17% 3852 7115 30555 2.80% 1273 1949 4453 3.51% 186 282 2655 5.62% 70 131 976345 3.12% 40681 87752
8 96898 3.08% 4037 7019 91475 3.13% 3811 6645 30603 2.81% 1275 2187 4222 3.32% 176 306 2682 5.68% 67 151 937624 3.00% 39068 71675
9 102796 3.26% 4283 7251 96007 3.29% 4000 6544 32276 2.96% 1345 1856 4114 3.24% 171 232 2631 5.57% 67 111 921687 2.95% 38404 60131
10 94398 3.00% 3933 7434 86688 2.97% 3612 7077 29296 2.69% 1221 2482 4129 3.25% 172 292 2493 5.28% 60 98 918039 2.93% 38252 64808
11 97452 3.09% 4060 6115 90383 3.09% 3766 5593 40151 3.68% 1673 3014 3865 3.04% 161 221 2372 5.02% 55 97 1181400 3.77% 49225 101661
12 83637 2.65% 3485 5606 77159 2.64% 3215 5251 26608 2.44% 1109 1589 3773 2.97% 157 245 2323 4.92% 58 82 848756 2.71% 35365 93278
13 84169 2.67% 3507 6546 79135 2.71% 3297 6156 26520 2.43% 1105 1808 3670 2.89% 153 231 2301 4.87% 57 109 837969 2.68% 34915 66119
14 99596 3.16% 4150 7918 94225 3.23% 3926 7609 29346 2.69% 1223 2091 4084 3.22% 170 242 2554 5.41% 65 107 1000999 3.20% 41708 97127
15 95907 3.04% 3996 6959 88847 3.04% 3702 6711 31468 2.89% 1311 2336 3973 3.13% 166 250 2502 5.30% 58 95 975878 3.12% 40662 104948
16 96238 3.05% 4010 6570 89778 3.07% 3741 6255 30537 2.80% 1272 1940 4086 3.22% 170 273 2563 5.42% 57 109 1047506 3.35% 43646 80611
17 95065 3.02% 3961 7352 89546 3.07% 3731 6983 32225 2.96% 1343 2477 3860 3.04% 161 283 2412 5.11% 55 102 1128684 3.61% 47029 122853
18 96096 3.05% 4004 6781 88781 3.04% 3699 6328 31690 2.91% 1320 2433 4195 3.30% 175 269 2571 5.44% 58 111 992523 3.17% 41355 86512
19 93079 2.95% 3878 6548 86440 2.96% 3602 5984 33342 3.06% 1389 2454 3711 2.92% 155 221 2301 4.87% 53 84 970745 3.10% 40448 57640
20 88253 2.80% 3677 5485 82660 2.83% 3444 5221 29311 2.69% 1221 1786 3650 2.87% 152 215 2267 4.80% 54 92 945714 3.02% 39405 96173
21 106072 3.37% 4420 7709 100181 3.43% 4174 7340 32123 2.95% 1338 2228 4099 3.23% 171 280 2581 5.46% 64 109 1091989 3.49% 45500 111394
22 107754 3.42% 4490 8590 100651 3.45% 4194 8041 37520 3.44% 1563 3426 4030 3.17% 168 264 2481 5.25% 56 99 1063790 3.40% 44325 75232
23 116788 3.71% 4866 19633 108857 3.73% 4536 19040 37410 3.43% 1559 3278 4041 3.18% 168 243 2566 5.43% 58 89 1122561 3.59% 46773 154226
24 106481 3.38% 4437 8330 99946 3.42% 4164 7896 37377 3.43% 1557 3033 4455 3.51% 186 305 2828 5.99% 65 127 963817 3.08% 40159 87262
25 112063 3.56% 4669 8265 105071 3.60% 4378 7799 41007 3.76% 1709 2499 4465 3.52% 186 269 2807 5.94% 61 116 1073006 3.43% 44709 111588
26 100657 3.19% 4194 6225 94101 3.22% 3921 5946 38181 3.50% 1591 1969 4171 3.28% 174 252 2522 5.34% 53 82 1007525 3.22% 41980 112981
27 108914 3.46% 4538 7307 101599 3.48% 4233 7027 49251 4.52% 2052 2906 3894 3.07% 162 239 2422 5.13% 52 87 1063601 3.40% 44317 100744
28 119198 3.78% 4967 9669 111782 3.83% 4658 8854 46366 4.25% 1932 2621 3992 3.14% 166 271 2609 5.52% 56 106 1134982 3.63% 47291 103617
29 101293 3.21% 4221 6693 94744 3.24% 3948 6397 31399 2.88% 1308 1923 4237 3.34% 177 294 2827 5.98% 60 99 932308 2.98% 38846 64243
30 106214 3.37% 4426 7014 98831 3.38% 4118 6684 35370 3.24% 1474 2243 4324 3.40% 180 259 2888 6.11% 67 126 964118 3.08% 40172 59697
31 148269 4.71% 6178 20097 124770 4.27% 5199 14023 79722 7.31% 3322 15027 5278 4.16% 220 562 251 0.53% 70 112 1454007 4.65% 60584 218542
Raport Godzinowy -  lipiec 2019
Godzinowe statystyki - lipiec 2019
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3679 114058 3.62% 3472 107642 3.69% 1306 40511 3.72% 37265 1155210 3.69%
1 2494 77324 2.45% 2344 72687 2.49% 996 30890 2.83% 24358 755091 2.41%
2 1688 52355 1.66% 1551 48082 1.65% 865 26845 2.46% 19691 610416 1.95%
3 1332 41313 1.31% 1199 37171 1.27% 773 23970 2.20% 15347 475766 1.52%
4 1261 39108 1.24% 1121 34764 1.19% 757 23470 2.15% 15053 466641 1.49%
5 1673 51888 1.65% 1535 47606 1.63% 875 27131 2.49% 19604 607726 1.94%
6 2160 66990 2.13% 1988 61629 2.11% 976 30269 2.78% 23676 733956 2.35%
7 2894 89722 2.85% 2661 82495 2.82% 1172 36358 3.34% 31566 978553 3.13%
8 4035 125091 3.97% 3693 114492 3.92% 1360 42182 3.87% 41234 1278246 4.08%
9 4340 134566 4.27% 4037 125149 4.29% 1412 43795 4.02% 44253 1371844 4.38%
10 4846 150243 4.77% 4544 140886 4.82% 1508 46766 4.29% 49236 1526319 4.88%
11 4659 144429 4.58% 4359 135151 4.63% 1494 46325 4.25% 50498 1565424 5.00%
12 4902 151983 4.82% 4578 141944 4.86% 1553 48151 4.42% 52670 1632758 5.22%
13 4873 151081 4.80% 4579 141964 4.86% 1570 48698 4.47% 46863 1452758 4.64%
14 5041 156275 4.96% 4610 142925 4.89% 1647 51071 4.69% 45068 1397110 4.46%
15 5198 161156 5.11% 4732 146717 5.02% 1815 56267 5.16% 50682 1571156 5.02%
16 5449 168933 5.36% 4863 150768 5.16% 1982 61449 5.64% 52779 1636137 5.23%
17 5085 157651 5.00% 4725 146498 5.02% 1673 51882 4.76% 45677 1415997 4.52%
18 5481 169932 5.39% 5008 155261 5.32% 1794 55632 5.10% 49981 1549422 4.95%
19 5811 180163 5.72% 5280 163705 5.61% 2039 63229 5.80% 58324 1808049 5.78%
20 6329 196228 6.23% 5968 185019 6.34% 1920 59522 5.46% 61598 1909548 6.10%
21 6525 202277 6.42% 6142 190429 6.52% 2003 62097 5.70% 61937 1920032 6.14%
22 6649 206133 6.54% 6285 194842 6.67% 2014 62445 5.73% 63143 1957446 6.25%
23 5220 161849 5.14% 4925 152679 5.23% 1646 51044 4.68% 49032 1519979 4.86%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 86079 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 133932 4.25% 76625 0.24% 0.02444.292 /sescard.php
2 80239 2.55% 626088 2.00% 0.29156.975 /oracle.php
3 57668 1.83% 0 0.00% 0.36555.767 /clickcounter.php?ahref=oracle.php&location=http://www.taraka.pl/oracle.php
4 44120 1.40% 38315 0.12% 0.0031.055 /grafika/taraka.ico
5 43848 1.39% 147909 0.47% 0.0030.312 /css/main.css
6 41447 1.32% 705219 2.25% 0.18150.087 /nowosci_taraki
7 41244 1.31% 54047 0.17% 0.0030.278 /css/taside.css
8 39974 1.27% 23611 0.08% 0.0030.937 /css/items.css
9 39883 1.27% 46724 0.15% 0.0032.168 /css/news_lists.css
10 39828 1.26% 22012 0.07% 0.0030.280 /review/page.css
11 39802 1.26% 18559 0.06% 0.0030.440 /css/review.css
12 39055 1.24% 1237482 3.95% 0.0070.119 /js/jquery-1.7.min.js
13 38503 1.22% 33794 0.11% 0.0020.135 /grafika/kursastro.ico
14 38323 1.22% 144203 0.46% 0.0030.079 /js/rcol_01.js
15 37627 1.19% 23952 0.08% 0.0030.042 /js/review.js
16 37580 1.19% 25059 0.08% 0.0030.044 /js/galleryInWindow.js
17 37559 1.19% 42397 0.14% 0.0030.284 /js/cookie.js
18 37504 1.19% 20111 0.06% 0.0030.236 /js/footnote.js
19 36370 1.15% 23975 0.08% 0.0030.269 /css/dona.css
20 17201 0.55% 88128 0.28% 0.0173.073 /xml_seeder_article.php
21 14373 0.46% 18162 0.06% 0.0141.056 /ajax/oracle.ajax.php
22 10249 0.33% 3116 0.01% 0.0020.027 /icon/ajurko.ico
23 8200 0.26% 2737 0.01% 0.0030.256 /addcss/adver.css
24 7095 0.23% 111655 0.36% 1.12657.182 /tarot_pelny_wprowadzenie
25 6750 0.21% 6379 0.02% 0.0030.031 /addcss/oracle.css
26 6683 0.21% 28510 0.09% 0.0205.008 /xml_seeder_dream.php
27 6258 0.20% 61610 0.20% 0.0181.260 /?ad=favicon
28 6039 0.19% 19444 0.06% 0.0030.053 /js/oracle_01.js
29 6000 0.19% 11038 0.04% 0.0030.053 /js/gate.js
30 4296 0.14% 1228 0.00% 0.0030.008 /addcss/tarot78.css
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 86079 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 39055 1.24% 1237482 3.95% 0.0070.119 /js/jquery-1.7.min.js
2 41447 1.32% 705219 2.25% 0.18150.087 /nowosci_taraki
3 80239 2.55% 626088 2.00% 0.29156.975 /oracle.php
4 8 0.00% 419835 1.34% 9.55936.096 /_extra/Kamlanyie_4.wma
5 2355 0.07% 286947 0.92% 1.63961.161 /relacja_glodowki_21dniowej_przeprowadzonej
6 43848 1.39% 147909 0.47% 0.0030.312 /css/main.css
7 38323 1.22% 144203 0.46% 0.0030.079 /js/rcol_01.js
8 7095 0.23% 111655 0.36% 1.12657.182 /tarot_pelny_wprowadzenie
9 4247 0.13% 108583 0.35% 0.94150.197 /streszczenia_heksagramow_yijing_ksiegi
10 17201 0.55% 88128 0.28% 0.0173.073 /xml_seeder_article.php
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 13152 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 41447 1.32% 19095 19.17% /nowosci_taraki
2 17201 0.55% 5791 5.81% /xml_seeder_article.php
3 7095 0.23% 3526 3.54% /tarot_pelny_wprowadzenie
4 80239 2.55% 3465 3.48% /oracle.php
5 6683 0.21% 2239 2.25% /xml_seeder_dream.php
6 4247 0.13% 2051 2.06% /streszczenia_heksagramow_yijing_ksiegi
7 133932 4.25% 1833 1.84% /sescard.php
8 2355 0.07% 1820 1.83% /relacja_glodowki_21dniowej_przeprowadzonej
9 3296 0.10% 1593 1.60% /xml_seeder_comment.php
10 2771 0.09% 1441 1.45% /xml_seeder_oglo_new.php
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 11704 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 133932 4.25% 40672 40.84% /sescard.php
2 17201 0.55% 5713 5.74% /xml_seeder_article.php
3 41447 1.32% 4802 4.82% /nowosci_taraki
4 6258 0.20% 3026 3.04% /?ad=favicon
5 80239 2.55% 2967 2.98% /oracle.php
6 6683 0.21% 2203 2.21% /xml_seeder_dream.php
7 3296 0.10% 1632 1.64% /xml_seeder_comment.php
8 2771 0.09% 1519 1.53% /xml_seeder_oglo_new.php
9 1934 0.06% 773 0.78% /xml_seeder_oglo.php
10 14373 0.46% 659 0.66% /ajax/oracle.ajax.php
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 807 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 5689 0.18% 403 GET/robots.txt
2 607 0.02% 400 GET/../author_photo/wj_X15.jpg
3 143 0.00% 403 GET/author_photo/
4 142 0.00% 403 GET/ads.txt
5 90 0.00% 405 PROPFIND/author_photo/RomanKam.jpg
6 82 0.00% 403 GET/oracle.phprobots.txt
7 76 0.00% 509 GET/clickcounter.php
8 72 0.00% 405 PROPFIND/author_photo/Maciej_Szymczak.jpg
9 66 0.00% 405 PROPFIND/runy/mruna_03.jpg
10 64 0.00% 405 PROPFIND/grafika/goto.gif
11 59 0.00% 405 PROPFIND/runy/mruna_16.jpg
12 58 0.00% 509 GET/oracle.php
13 57 0.00% 405 PROPFIND/runy/mruna_04.jpg
14 56 0.00% 405 PROPFIND/runy/mruna_06.jpg
15 54 0.00% 405 PROPFIND/runy/mruna_13.jpg
16 53 0.00% 509 GET/favicon.ico
17 52 0.00% 405 PROPFIND/runy/mruna_11.jpg
18 52 0.00% 405 PROPFIND/runy/mruna_14.jpg
19 50 0.00% 509 GET/profile.php
20 46 0.00% 405 PROPFIND/runy/mruna_21.jpg
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 47246 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 30542 0.97% 30509 1.04% 30060 2.76% 123840 0.40% 205 0.16% 31.16 279.83 Polska 188.146.229.211
2 29828 0.95% 27348 0.94% 29807 2.73% 279678 0.89% 1 0.00% 1668.27 1668.27 Niemcy 176.9.50.244
3 26952 0.86% 24546 0.84% 26919 2.47% 280116 0.90% 38 0.03% 153.89 2038.58 Niemcy 188.40.67.164
4 26507 0.84% 16511 0.57% 5098 0.47% 239561 0.77% 187 0.15% 27.01 233.78 Polska 83.31.149.60
5 21248 0.67% 19817 0.68% 5417 0.50% 156614 0.50% 339 0.27% 74.07 923.08 Stany Zjednoczone 66.102.9.9
6 21075 0.67% 19688 0.67% 5314 0.49% 152070 0.49% 349 0.27% 69.88 671.67 Stany Zjednoczone 66.102.9.12
7 20731 0.66% 19303 0.66% 5217 0.48% 148765 0.48% 367 0.29% 65.25 605.02 Stany Zjednoczone 66.102.9.15
8 16189 0.51% 15861 0.54% 1529 0.14% 191627 0.61% 182 0.14% 7.38 73.63 Polska 213.238.79.18
9 14502 0.46% 14502 0.50% 12557 1.15% 63643 0.20% 105 0.08% 15.57 79.70 Polska 78.10.232.9
10 12071 0.38% 11997 0.41% 8613 0.79% 70107 0.22% 47 0.04% 17.64 93.48 Polska 78.10.232.65
11 11855 0.38% 11766 0.40% 724 0.07% 82773 0.26% 4 0.00% 10.34 32.30 Stany Zjednoczone 198.255.207.231
12 11375 0.36% 10187 0.35% 3021 0.28% 89922 0.29% 392 0.31% 32.73 307.08 European Union 66.249.81.110
13 11192 0.36% 10038 0.34% 2860 0.26% 87523 0.28% 373 0.29% 35.66 282.02 European Union 66.249.81.112
14 11190 0.36% 10044 0.34% 2853 0.26% 88024 0.28% 376 0.30% 34.95 297.93 European Union 66.249.81.108
15 10146 0.32% 10142 0.35% 10011 0.92% 40102 0.13% 67 0.05% 41.43 250.12 Polska 188.146.32.29
16 9834 0.31% 9600 0.33% 9834 0.90% 281182 0.90% 4 0.00% 102.01 232.92 Holandia 37.48.64.101
17 9429 0.30% 7894 0.27% 8803 0.81% 127101 0.41% 202 0.16% 47.40 1807.37 Stany Zjednoczone 66.249.65.172
18 8378 0.27% 2846 0.10% 8378 0.77% 90007 0.29% 212 0.17% 1.38 83.98 Niemcy 159.89.10.56
19 8185 0.26% 8183 0.28% 8185 0.75% 39562 0.13% 1 0.00% 44626.07 44626.07 Czechy 195.181.217.240
20 8173 0.26% 7780 0.27% 5060 0.46% 51729 0.17% 65 0.05% 11.59 59.50 Polska 77.255.78.19
21 7789 0.25% 7738 0.26% 682 0.06% 70182 0.22% 58 0.05% 14.51 68.38 Polska 87.205.154.212
22 6927 0.22% 6773 0.23% 1054 0.10% 74645 0.24% 141 0.11% 2.90 44.10 Polska 185.157.12.141
23 6655 0.21% 5765 0.20% 3690 0.34% 53347 0.17% 115 0.09% 27.99 194.38 Polska 31.1.203.11
24 6462 0.21% 6376 0.22% 432 0.04% 76332 0.24% 54 0.04% 10.94 56.82 Polska 87.205.155.179
25 6180 0.20% 6173 0.21% 828 0.08% 29269 0.09% 81 0.06% 47.49 371.18 Stany Zjednoczone 23.100.232.233
26 6159 0.20% 6073 0.21% 1057 0.10% 85141 0.27% 89 0.07% 6.56 127.50 Polska 188.241.25.93
27 6000 0.19% 5976 0.20% 526 0.05% 83772 0.27% 95 0.07% 1.78 25.00 Polska 85.202.39.11
28 5992 0.19% 5597 0.19% 5985 0.55% 74629 0.24% 20 0.02% 66.59 1197.65 Niemcy 46.4.10.166
29 5962 0.19% 2983 0.10% 4940 0.45% 83660 0.27% 251 0.20% 0.06 1.58 Ukraina 78.109.23.2
30 5794 0.18% 2882 0.10% 4785 0.44% 82238 0.26% 209 0.16% 0.06 0.32 Niemcy 185.220.101.5
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 47246 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 9834 0.31% 9600 0.33% 9834 0.90% 281182 0.90% 4 0.00% 102.01 232.92 Holandia 37.48.64.101
2 26952 0.86% 24546 0.84% 26919 2.47% 280116 0.90% 38 0.03% 153.89 2038.58 Niemcy 188.40.67.164
3 29828 0.95% 27348 0.94% 29807 2.73% 279678 0.89% 1 0.00% 1668.27 1668.27 Niemcy 176.9.50.244
4 26507 0.84% 16511 0.57% 5098 0.47% 239561 0.77% 187 0.15% 27.01 233.78 Polska 83.31.149.60
5 16189 0.51% 15861 0.54% 1529 0.14% 191627 0.61% 182 0.14% 7.38 73.63 Polska 213.238.79.18
6 21248 0.67% 19817 0.68% 5417 0.50% 156614 0.50% 339 0.27% 74.07 923.08 Stany Zjednoczone 66.102.9.9
7 21075 0.67% 19688 0.67% 5314 0.49% 152070 0.49% 349 0.27% 69.88 671.67 Stany Zjednoczone 66.102.9.12
8 20731 0.66% 19303 0.66% 5217 0.48% 148765 0.48% 367 0.29% 65.25 605.02 Stany Zjednoczone 66.102.9.15
9 9429 0.30% 7894 0.27% 8803 0.81% 127101 0.41% 202 0.16% 47.40 1807.37 Stany Zjednoczone 66.249.65.172
10 30542 0.97% 30509 1.04% 30060 2.76% 123840 0.40% 205 0.16% 31.16 279.83 Polska 188.146.229.211
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 13129 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 560671 17.79% 72347 56.96% - (Direct Request)
2 27308 0.87% 17780 14.00% https://www.google.com/
3 7980 0.25% 5810 4.57% https://www.google.pl/
4 7930 0.25% 3909 3.08% http://www.google.com/
5 1848 0.06% 56 0.04% https://www.bing.com/search
6 1150 0.04% 962 0.76% http://m.facebook.com/
7 857 0.03% 527 0.41% https://www.google.com
8 735 0.02% 652 0.51% https://www.facebook.com/
9 605 0.02% 429 0.34% https://www.bing.com/
10 588 0.02% 225 0.18% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
11 398 0.01% 192 0.15% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
12 333 0.01% 277 0.22% http://m.facebook.com
13 322 0.01% 85 0.07% http://www.cheops4.org.pl/cheos/viewtopic.php
14 298 0.01% 178 0.14% https://www.google.de/
15 262 0.01% 202 0.16% https://www.google.co.uk/
16 261 0.01% 181 0.14% http://www.google.pl/url
17 260 0.01% 210 0.17% https://l.facebook.com/
18 257 0.01% 196 0.15% https://m.facebook.com/
19 169 0.01% 131 0.10% http://go.mail.ru/search_images
20 166 0.01% 71 0.06% android-app://com.google.android.gm
21 154 0.00% 107 0.08% https://duckduckgo.com/
22 138 0.00% 62 0.05% https://poczta.wp.pl/k/
23 137 0.00% 73 0.06% http://www.google.com/url
24 135 0.00% 84 0.07% https://t.co/
25 123 0.00% 73 0.06% https://pl.wikipedia.org/
26 114 0.00% 43 0.03% http://www.google.com/search
27 109 0.00% 80 0.06% http://www.wykop.pl/ramka/5060403/niemcy-znowu-chca-podbic-europe/
28 104 0.00% 12 0.01% https://translate.googleusercontent.com/translate_c
29 96 0.00% 37 0.03% http://www.bing.com/search
30 95 0.00% 67 0.05% https://pl.search.yahoo.com/
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 151 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wizyty Wyszukiwany ciąg znaków
1 885 39.53% 26 0.02% taraka.pl
2 282 12.59% 72 0.06% taraka
3 51 2.28% 1 0.00% icing taraka
4 51 2.28% 1 0.00% wojny na terenach mazur
5 43 1.92% 1 0.00% rośliny odporne na roundup
6 42 1.88% 1 0.00% ile schudliscie na diecie dabrowskiej
7 41 1.83% 1 0.00% hinduski asceta
8 40 1.79% 1 0.00% saturn przez medium coelo
9 39 1.74% 1 0.00% znaczenie karty anioł
10 39 1.74% 1 0.00% terapie kwantowe
11 39 1.74% 1 0.00% jakie mamy karty tarota
12 39 1.74% 1 0.00% manuskrypt voynicha
13 39 1.74% 1 0.00% św. ogień u słowian
14 39 1.74% 1 0.00% karty tarota co oznaczają
15 39 1.74% 1 0.00% wiktor stoczkowski ludzie bogowie i przybysze z kosmosu
16 39 1.74% 1 0.00% znaczenie tatuażu nić
17 39 1.74% 1 0.00% brunatny mocz
18 38 1.70% 1 0.00% splot słoneczny
19 38 1.70% 1 0.00% zaufałem mocy którs kieruje moim lisem castaneda
20 38 1.70% 1 0.00% saturn co reprezentuje
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Time Użytkownik
1 31 0.00% 31 0.00% 8 0.00% 31 0.02% 319.269397.720 taraka_cron
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 4333 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 382808 12.15% 3482510 11.13% 12604 9.92% Win64; x64; Chrome; Safari
2 439196 13.94% 4066319 12.99% 9953 7.84% Win64; x64; Firefox
3 138130 4.38% 1774574 5.67% 6220 4.90% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
4 6352 0.20% 432725 1.38% 5692 4.48% facebookexternalhit; +http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php
5 123600 3.92% 1079890 3.45% 4896 3.85% Chrome; Safari
6 160631 5.10% 1701735 5.44% 4496 3.54% Firefox
7 135047 4.29% 1306430 4.17% 4356 3.43% iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X; Mobile; Safari
8 14235 0.45% 359999 1.15% 3905 3.07% -
9 51671 1.64% 410944 1.31% 3864 3.04% Win64; x64; Chrome; Safari; OPR
10 29118 0.92% 222011 0.71% 2384 1.88% Chrome; Safari; OPR
11 3193 0.10% 32915 0.11% 2314 1.82% YandexBot; +http://yandex.com/bots
12 94196 2.99% 2511259 8.02% 2200 1.73% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
13 54718 1.74% 540993 1.73% 2031 1.60% Safari
14 66008 2.09% 674409 2.15% 1931 1.52% Win64; x64; Chrome; Safari; Edge
15 5655 0.18% 28156 0.09% 1401 1.10% PicoFeed; https:
Odwołania wg krajów -  lipiec 2019
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 128 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 2095334 66.50% 1999975 68.48% 18427192 58.88% 64542 50.81% Polska
2 452158 14.35% 393859 13.49% 6818522 21.79% 26408 20.79% Stany Zjednoczone
3 24389 0.77% 20899 0.72% 400204 1.28% 5796 4.56% Francja
4 114310 3.63% 94854 3.25% 879705 2.81% 4028 3.17% United Kingdom
5 7780 0.25% 5369 0.18% 154817 0.49% 3975 3.13% Rosja
6 149453 4.74% 126948 4.35% 1420395 4.54% 3513 2.77% Niemcy
7 21648 0.69% 21076 0.72% 268817 0.86% 3334 2.62% Irlandia
8 66867 2.12% 60748 2.08% 561313 1.79% 2562 2.02% European Union
9 5144 0.16% 3722 0.13% 48789 0.16% 1961 1.54% Chiny
10 8249 0.26% 7934 0.27% 61927 0.20% 1304 1.03% Szwecja
11 12850 0.41% 12066 0.41% 118382 0.38% 1004 0.79% Norwegia
12 33900 1.08% 29736 1.02% 527131 1.68% 994 0.78% Holandia
13 7826 0.25% 7291 0.25% 109809 0.35% 782 0.62% Nieznany
14 1122 0.04% 1114 0.04% 7782 0.02% 750 0.59% Bułgaria
15 7225 0.23% 6008 0.21% 59563 0.19% 624 0.49% Włochy
16 9319 0.30% 5375 0.18% 124948 0.40% 613 0.48% Ukraina
17 21420 0.68% 19797 0.68% 120769 0.39% 559 0.44% Czechy
18 903 0.03% 626 0.02% 25380 0.08% 505 0.40% Singapur
19 13810 0.44% 13138 0.45% 125812 0.40% 446 0.35% Austria
20 4093 0.13% 3606 0.12% 39904 0.13% 327 0.26% Kanada
21 7702 0.24% 7264 0.25% 57114 0.18% 302 0.24% Hiszpania
22 7581 0.24% 5164 0.18% 89761 0.29% 258 0.20% Luksemburg
23 6131 0.19% 6044 0.21% 86874 0.28% 229 0.18% Grecja
24 23793 0.76% 22733 0.78% 307728 0.98% 169 0.13% Indie
25 5051 0.16% 4815 0.16% 38942 0.12% 163 0.13% Szwajcaria
26 6672 0.21% 6547 0.22% 53422 0.17% 153 0.12% Belgia
27 4713 0.15% 4581 0.16% 29615 0.09% 124 0.10% Croatia
28 2632 0.08% 2152 0.07% 36833 0.12% 122 0.10% Rumunia
29 3045 0.10% 2696 0.09% 23316 0.07% 95 0.07% Dania
30 294 0.01% 207 0.01% 6836 0.02% 89 0.07% Brazylia