Przejdź do Taraki mobilnej! - masz wąski ekran.

13 października 2002

Wojciech Jóźwiak

e-tom: Tarot. Pełny przegląd znaczeń kart

Król Kijów
czyli Ten, Kto Góruje Nad Innymi

Kategoria: Tarot
krolkij.inq.jpg
made & © by Inqbus 2009

Zanim przejdziemy do opisu Króla Kijów, wyjaśnić należy, czym są w ogóle Króle w tarocie, i dlaczego wymieniam je dopiero teraz, niemal na szarym końcu. Króle bowiem mają charakter mniej aktywny od Rycerzy (dlatego Aleister Crowley nazywał ich zaledwie Książętami). We wróżbie, w rozkładzie kart, wskazują na osoby bardzo ważne, ale takie, które nie uczestniczą bezpośrednio w tym, co się dzieje; które pozostają jakby poza sceną. Można powiedzieć, że tarotowy Król wprawdzie panuje, ale nie rządzi. Często jest tak, że tarotowy Król wyobraża osobę, która jest twórcą sytuacji, miejsca czy też środowiska, w którym przyszło nam działać. Jego wpływ cały czas czujemy, choćbyśmy nawet z nim osobiście nie mieli do czynienia. Król to na przykład szef firmy albo dyrektor szkoły, z którym raczej na codzień się nie spotykamy - ale pozostajemy w kręgi jego władzy. Oczywiście, spośród Królów w czterech kolorach tarota, najbardziej aktywny będzie Król Kijów.

Karta Król Kijów została stworzona dla zaznaczenia ludzi, z którymi będziemy mieli do czynienia, jeżeli wykroczymy poza swoją miarę. Może to być nasz szef, który wezwie nas na dywanik, kiedy będziemy nazbyt samodzielni. Może to być wódz jakiegoś ugrupowania politycznego czy przedstawiciel władzy. W biznesie ta karta może przedstawiać potężnych konkurentów, którzy w każdej chwili są gotowi przejąć nasze rynki. Król Kijów to ktoś, kto czeka tylko na nasze błędy, aby pokazać nam gdzie raki zimują.

Karta Król Kijów pojawia się w rozkładach kart w sytuacjach konfliktowych, i wtedy oznacza tych naszych przeciwników, którzy mają nad nami jednoznaczną przewagę - i wobec których nie mamy szans. I odwrotnie, karta ta może oznaczać samego działającego (czyli osobę, której wróżymy) - i wtedy jest wyraźnym sygnałem, że ów ktoś w swoim ręku wszystkie środki, aby rządzić, kierować, i sprawiać, aby inni robili to, co on chce.

Jeżeli pewna osoba wyraźnie przewyższa innych o głowę, jeżeli chodzi o jej wpływy, znaczenie, poważanie, i wszyscy się z nią muszą liczyć - to najpewniej pokazując kartę Król kijów, duchy tarota ją właśnie mają na myśli. (Oczywiście, Król Kijów może być również kobietą.)

Ze strony Króla Kijów może też grozić nam sprawdzenie, kontrola, egzamin. Ktoś taki sprawdza nas, co jesteśmy warci. Karta ta oznacza ludzi, którzy przychodzą do nas żeby nas sprawdzić - i w tym sensie grają główną rolę w pewnej sytuacji.

A. Crowley każe go sobie wyobrażać jako potężnego mężczyznę otoczonego płomienistą aurą, z nagim torsem (w Crowleyowskiej talii kart Król Kijów jest wręcz całkiem nagim wojownikiem!). Jedzie rydwanem ciągnionym przez lwa, a druga lwia głowa wieńczy jego nakrycie głowy. W jednej ręce trzyma wodze od swego drapieżnego rumaka, w drugiej - magiczny kij zakończony głową feniksa.


Król Kijów

Karta Król Kijów służy w rozkładach tarota do wskazania osób, które w pewnym miejscu i w pewnej sytuacji wprawdzie bezpośrednio nie rządzą, ale będziemy mieli z nimi do czynienia, jeśli jakoś wykroczymy poza swoją miarę i poza reguły gry. Może to być np. dyrektor szkoły, który wzywa nas na dywanik, lub potężny konkurent w biznesie, który tylko czeka, aby wykorzystać nasze błędy.

Król Kijów jako pierwsza i najważniejsza karta w rozkładzie:

Wszystko co się wydarzy, zależeć będzie od dobrej lub złej woli pewnego człowieka, który wiele może, posiada władzę, i na którego terenie w pewien sposób jesteś. (Nie wykluczone, że to ty sam jesteś kimś takim.)

Król Kijów jako karta druga, ostrzegająca:

Skutkiem swoich błędów lub przewin spotkasz się z karząca ręką sprawiedliwości - będziesz mieć do czynienia z gniewem władzy lub jej przedstawicieli. Masz zapewnione wezwanie na dywanik.

Król Kijów jako karta trzecia, zawierająca wskazówki jak działać:

Masz na tyle pewna pozycję i silne wpływy, że nie musisz wysuwać się na czoło. Działaj jak Król Kijów: posługuj się innymi; kontroluj, żeby to, co robią, robili dobrze; w razie czego nie unikaj karania swoich ludzi.

Jako karta czwarta, mówiąca o negatywnych wpływach z przeszłości:

Masz zadawnione urazy wobec zwierzchników, ludzi sprawujących władzę. Druga możliwość: sam nie potrafisz rozwinąć swoich umiejętności jako szef (czy np. rodzic), bo przeszkadzają ci twoje własne zahamowania.

Jako karta piąta; partner lub partnerzy:

Jesteś związany z osoba o dominującej osobowości, z kimś, kto patrzy na ciebie z góry; i wiesz, że jeżeli popełnisz jakieś uchybienia, narazisz się na jego gniew.

Jako karta szósta, nadciągająca przyszłość:

Są dwie możliwości, zależnie od tego, co już się wydarzyło: albo rozwój wydarzeń nieuchronnie zmierza do tego, że znajdziesz się w zasięgu władzy pewnej dominującej osobowości - albo sam obejmiesz władzę nad innymi.

Jako krata siódma - nieoczekiwane wydarzenia w przyszłości:

Sprawy radykalnie się zmienia dzięki nieoczekiwanym decyzjom (albo: kaprysom) kogoś, kto ma władzę, ale dotąd raczej z niej nie korzystał.

Karta ósma - to, co się na pewno nie zmieni:

Na pewno nie zmieni się twoja zależność od pewnego dominującego władcy; albo zdecydowana przewaga pewnej dominującej jednostki nad tym, co się dzieje.

Karta dziewiąta - w czym osiągniesz biegłość:

Osiągniesz biegłość w dyskretnym, ale skutecznym sprawowaniu władzy.

Dziesiąta - pożytek dla innych:

Pewne decyzje kogoś, kto sprawuje władzę, choć może dla ciebie niekorzystne, będą z pożytkiem dla innych, dla ogółu.

Jedenasta - to, co się nie uda, rozmyje, rozproszy:

Ktoś, kto wydawał się groźnym władcą, okaże się papierowym tygrysem. (Być może to o tobie mowa.)

Dwunasta, dodatkowe wskazówki co do tego, jak interpretować rozkład kart:

Zwróć większa uwagę na wpływ (choć może niewidoczny bezpośrednio) pewnej dominującej i władczej osobowości.

Trzynasta - ciąg dalszy w odległej przyszłości:

Jeszcze pewnej osobie (o której mowa we wróżbie) - lub tobie - uda się zająć pozycje szefa i władcy. Ale to będzie w dalszej przyszłości; teraz to nie wchodzi w grę.Zaloguj się - aby napisać komentarz   Rejestracja - jeśli nie masz konta w Tarace

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)