13 października 2002

Wojciech Jóźwiak

e-tom: Tarot. Pełny przegląd znaczeń kart

Dziewiątka Pucharów
czyli Zakorzenienie

Kategoria: Tarot
puch_9.inq.jpg
made & © by Inqbus 2009

Znawcy tarota na ogół mają dobre mniemanie o tej karcie. Waite przedstawił na tej karcie zamożnego i zadowolonego z siebie mężczyznę; Sheridan - nagą kobietę pijącą z wielkiego pucharu. Aleister Crowley Dziewiątkę Pucharów w swojej talii opatrzył prostym i wymownym tytułem Szczęście. Ale gdybyśmy kojarzyli tę kartę tylko z jakimś mało określonym powodzeniem, to spłycalibyśmy jej sens.

Dziewiątka Pucharów mówi bowiem przede wszystkim o głębokich związkach z własną przeszłością, ze światem przodków i z rodzinnymi tradycjami. Morał wypływający z tej karty jest taki, że nie tylko sobie zawdzięczamy swojej powodzenie i szczęście, ale także całemu rojowi tych, którzy żyli przed nami i dali nam życie i przekazali nam swoje ideały. Karty z grupy Pucharów mówią o życiu uczuciowym i erotycznym - a wśród nich ta karta przypomina o tym, że miłość jest siłą twórczą i płodną, i właśnie dzięki niej w ogóle żyjemy. Dziewiątka Pucharów mówi też, że materialne powodzenie sprzyja tym, którzy się kochają, że dobrobyt idzie w ślad za miłością.

Gdy pytamy o zainteresowania i studia, karta ta wskazuje historię, religię i te dziedziny wiedzy, które wypływają z troski ludzi o ich własną ziemię, ojczyznę, miejsce na świecie. Crowley uznał, że Dziewięć Pucharów zawiera energie podobne do tych, jakie niesie Jowisz w znaku Ryb - który symbolizuje religię, opiekę i troskę o bliźnich.

W pytaniach o związki z innymi ludźmi, karta ta każe sobie wyobrażać grupową solidarność i głębokiego ducha wspólnoty.

Miłość zgodna z charakterem tej karty, to miłość głęboka i przeobrażająca kochanków. Miłość, która może stać się podstawą, na której założona zostanie dynastia. Taka miłość, którą podzielą się z tymi, którzy dopiero się mają narodzić.

Również w pytaniach o sprawy finansowe ta karta dobrze wróży, i zapowiada dobrobyt, który odporny jest na kaprysy losu.

Negatywnym sygnałem, jaki może wysyłać Dziewiątka Pucharów jest to, że ostrzega ona przed zamykaniem się w klanach, w rodzinach i sektach, ostrzega przed zbyt ciasnymi poglądami i nietolerancją wobec wszelkich odmieńców.


Dziewiątka Pucharów czyli: Zakorzenienie

Karty-Puchary mówią przede wszystkim o miłości: na kolejnych kartach z tej z serii oglądamy miłość - powiedzieć można - z innej strony. W Dziewiątce Pucharów miłość ma sens potężnego prądu, który łączy ze sobą następujące po sobie pokolenia. Jest to umiłowanie swoich potomków, a z drugiej strony wdzięczność, ciekawość i cześć, jaką żywimy wobec swoich przodków. Karta ta zwraca uwagę na siłę tradycji i na wartość zabytków historii - tej narodowej i tej rodzinnej. Miłość taka, o jakiej mówi ta karta, obejmuje również istoty inne niż ludzi - duchy przodków, zwierzęta, całą przyrodę.

Dziewiątka Pucharów jako karta pierwsza w rozkładzie i określająca cały problem:

Głównym problemem jest życiowa stabilizacja, trwałe związki z najbliższymi oraz zapuszczenie korzeni w pewnym miejscu. Sprostać temu - to obecne główne zadanie pytającego.

Ta sama karta w pozycji drugiej - czyli jako ostrzeżenie:

Tradycja i rodzinne związki ograniczają cię i dołują. Żyjesz w grajdołku lub w towarzystwie wzajemnej adoracji. Uważaj też na nietolerancję, z jaką odnosisz się do myślących i żyjących inaczej.

Jako trzecia z kolei - wskazówka, co robić:

Postępuj tak, abyś zyskał nie tylko ty, ale i twoja rodzina, twoi bliscy, cały wycinek świata, za który jesteś odpowiedzialny i który kochasz. Działaj zgodnie z interesem szerszej wspólnoty, do której należysz.

Dziewiątka Pucharów jako karta czwarta - obciążenia z przeszłości:

Ciąży ci masa oczekiwań, jakie mieli wobec ciebie rodzice i inni krewni. Związki z rodzinną przeszłością mogą ci uniemożliwić samodzielny byt.

Dziewiątka Pucharów jako karta piąta - partnerzy:

Związki z najbliższymi są szczególnie silne. Inna możliwość: ludzie z którymi współdziałasz, są ci tak bliscy, i jesteś z nimi tak silnie związany, jak z własną rodziną.

Dziewiątka Pucharów szósta w kolejności - wróżba na bliska przyszłość:

Pomyślna wróżba na wszystko, co wiąże się z założeniem rodziny i domu, z kupnem nieruchomości, z osiedleniem się i zapuszczeniem korzeni w pewnym miejscu. Jeśli pytasz o inne sprawy, to dana im jest podobnie trwała przyszłość.

Ta sama karta jako siódma - niespodzianki, które przynieść może przyszłość:

Rzeczy i związki, które dziś wydają ci się przypadkowe, nieoczekiwanie przerodzą się w coś bardzo trwałego.

Jako karta ósma - rzeczy trwałe i niezmienne:

Niezmiennym pewnikiem w twoim postępowaniu są związki z rodziną, z rodem, z miejscem, gdzie żyjesz.

Jako karta dziewiąta - to, co stać się może doskonałe:

Coś z tych rzeczy, o które pytasz, stanie się doskonale trwale, jak dobra dynastia.

Jako karta dziesiąta - pożytek dla innych:

To, co robisz, przysłuży się dla trwałości i dobrobytu twojej rodziny i twoich "korzeni".

Jako karta jedenasta - to, co się nie uda:

Nie jest możliwe stworzenie teraz trwałych związków.

Jako karta dwunasta - wskazówka dla wróżącego, co szczególnie trzeba wziąć pod uwagę:

Trzeba szczególnie wziąć pod uwagę rodzinne związki, tradycje i uwarunkowania klienta.

Jako karta trzynasta - co będzie za zakrętem czyli w następnej fazie rozwoju:

W takiej odległej przyszłości czeka cię stworzenie trwałych związków czy nawet założenie dynastii. Ale na to musi przyjść czas.Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)