13 października 2002

Wojciech Jóźwiak

e-tom: Tarot. Pełny przegląd znaczeń kart

Rycerz Monet

Kategoria: Tarot
rycmon.inq.jpg
made & © by Inqbus 2009

Rycerz Monet, jak i inni Rycerze, służy do wskazywania osób, które w danej sytuacji odgrywają aktywną rolę: kierują, inspirują, działają; coś się dzieje tak, jak one chcą. Jednakże karty w kolorze Monet odpowiadają stałemu i ciężkiemu żywiołowi Ziemi, więc nic dziwnego, że Rycerz Monet jest spośród wszystkich czterech najmniej rycerski. Aleister Crowley, obmyślając swoje karty, wyposażył go w hełm z rogami jelenia (księżycowego zwierzęcia, symbolizującego płodność), ale ów hełm odchylony jest do tyłu i twarz Rycerza nie jest osłonięta. Bo też nie widzimy go w scenie bitewnej: koń jego stoi, spokojnie pasąc się pośród łanu zboża, a Rycerz w dłoni dzierży nie oręż, lecz cep - narzędzie rolnika. Właściwym zadaniem Rycerzy Monet jest spokojna produkcja, działalność gospodarcza, bogacenie się i dawanie zarobić innym.

Jeżeli chodzi o psychologię osób, które w rozkładzie tarota zostały określone przez kartę Rycerz Monet, to są to - spośród wszystkich Rycerzy - osoby, którym do realizacji ich celów najmniej jest potrzebne liczne towarzystwo, życie w gromadzie i pobudzanie do czynu innych ludzi. Rycerz Monet często jest samotnikiem; albo osobą, która bardziej dba o formalne zależności między ludźmi, niż o serdeczne uczucia czy też twórcze napięcia pomiędzy nimi. Kiedy była mowa o numerowanych kartach Monet, często powtarzały się słowa organizacja, formalności, hierarchia. Bo też społeczeństwo żyjące w duchu Monet jest społeczeństwem sztywno zorganizowanym. I również Rycerz Monet w takim środowisku najlepiej się czuje. Jest to człowiek, dla którego ważniejsze są zasady, niż związki, ruch i uczucia. Można zauważyć, że karty tarota Rycerzami Monet często nazywają osoby, od których wieje chłodem - co nie przeszkadza im być twórczymi, sprawnymi i dobrze sobie radzić na kierowniczych stanowiskach.

W konkretnych przypadkach karta Rycerz Monet wskazywać może na urzędników i decydentów różnych firm i instytucji; oznacza ludzi działających w ramach pewnego formalnego porządku. Oznacza też ludzi, dla których najważniejsze są sprawy formalne, konkretne i materialne; takich, dla których więcej liczy się pieniądz albo np. prawidłowo wypełniony PIT niż ludzkie uczucia i pasje.

Karta ta może oznaczać nawet nie konkretnych ludzi, lecz bezosobowe instytucje, które narzucają ludziom swoją wolę, albo też ludzi, którzy całą swoją siłę czerpią stąd, że zasiadają w odpowiednim fotelu (lub za odpowiednim okienkiem) w jednej z takich instytucji.

Często karta ta oznacza tych, od których spodziewamy się dostać jakieś pieniądze - kredyty, stypendia i dofinansowania. Kiedy nasi ministrowie rozkładają karty tarota (oczywiste, że to robią!), to na pewno Rycerz Monet symbolizuje dla nich Fundusz PHARE lub inne instytucje w Brukseli, które mogą (lecz nie muszą) sypnąć im pieniędzmi.


Rycerz Monet

Kartę Rycerz Monet wymyślono po to, aby oznaczyć nią osoby, które grają aktywna rolę, organizują i zarządzają, a polem ich działania są rozmaite formalne struktury, urzędy, banki, organa władzy. Po względem charakteru Rycerze Monet są akuratni, opanowani, dobrze zorganizowani, lecz często wieje od nich chłodem i inni ludzie nie są im potrzebni do szczęścia. Karta ta może symbolizować nie tylko ludzi, lecz również bezosobowe i bezduszne instytucje, od których zależy czyjś los.

Rycerz Monet na pierwszym miejscu, jako główna karta rozkładu:

Sprawy, o które pytasz są zdominowane przez osobę, która jest formalistycznym zwierzchnikiem; od której możesz spodziewać się czegoś dobrego, ale pod warunkiem, że spełnisz formalne wymagania. Może to być nie osoba tylko urząd, instytucja.

Rycerz Monet jako druga karta, ostrzegająca:

Twój spokój zostanie zburzony, a twój sukces utrącony za sprawą człowieka, od którego w formalny sposób zależy twój los. Karta nakazuje strzec się biurokratów, sędziów, komorników itd.

Rycerz Monet jako karta numer trzy, wskazówka jak działać:

Działaj w obrębie pewnej formalnej struktury, zgodnie z literą prawa. Wszystko co robisz, musi być formalnie uzasadnione. Karta ta może zachęcać do korzystania z usług banków i urzędowych sponsorów. Bądź raczej skrupulatnym księgowym, ogranicz swój entuzjazm i ochotę do ryzyka.

Jako karta czwarta; własne ograniczenia:

Biurokraci, urzędy i przepisy nie dają ci rozwinąć skrzydeł. Przez długi czas nagromadziły ci się urazy wobec wszelkich instytucji. A może jesteś winien jakiś formalnych uchybień i się boisz?

Jako karta piąta; partnerzy:

Jesteś związany z osobą, która jest zdolnym organizatorem, lecz jest chłodna emocjonalnie i kieruje się mechanicznym programem.

Jako karta nr sześć; nadciągająca przyszłość:

Najbliższa przyszłość zostanie zdominowana przez pewną osobę o manierach biurokraty; a także przez kontakty z urzędami i innymi chłodnymi i formalnymi instytucjami.

Jako karta siódma - niespodzianki w przyszłości:

Na twoim losie zaważą nieoczekiwane (takie, których nie bierzesz pod uwagę) decyzje i kroki pewnego urzędu i ludzi działających w imieniu owej instytucji.

Karta ósma; to, co się na pewno nie zmieni:

Nie zmieni się to, że pozostawać będziesz w kręgu ścisłych wpływów osoby, która jest sprawnym organizatorem, lecz roztacza atmosferę chłodu i formalizmu.

Karata dziewiąta, czyli to w czym osiągniesz biegłość:

osiągniesz biegłość tam, gdzie trzeba być bezosobowym i formalistycznym szefem-nadzorcą. Sprzyjająca karta w urzędowej karierze, ale tylko tam.

Karta dziesiąta, pożytek dla innych:

Wydarzenia obiektywnie pracują na korzyść kogoś, kto przypomina Rycerza Monet.

Karta jedenasta: to, co się rozproszy i nie uda:

Nie udadzą się działania, które wyjdą od formalistycznych szefów i biurokratów.

Dwunasta, dodatkowe wskazówki:

Przyjrzyj się jeszcze raz całemu rozkładowi pod kątem, czy nie dostrzegasz tam działań pewnego urzędu i stojących za nim ludzi o mentalności biurokratów?

Trzynasta; ciąg dalszy w dalekiej przyszłości:

Jeszcze powiedzie się kiedyś pewna wielka akcja z udziałem całych instytucji i ich menadżerów, ale to jeszcze odległa przyszłość.Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)