13 października 2002

Wojciech Jóźwiak

e-tom: Tarot. Pełny przegląd znaczeń kart

Walet Monet

Kategoria: Tarot
walmon.inq.jpg
made & © by Inqbus 2009

Jak wszystkie Walety, tak i Walet Monet oznacza ludzi zajmujących w pewien sposób niższą pozycję społeczną, podporządkowanych lub młodych - a skoro kolor Monet skojarzony jest z żywiołem Ziemi i sprawami materialnymi, to Walet w tym kolorze oznacza ludzi będących na dorobku, a z tej przyczyny bardzo zainteresowanych zarówno pieniędzmi, jak i czyjąś przychylnością, która może im otworzyć drogę do tychże pieniędzy.

Waletom Monet (jak w skrócie możemy nazwać ludzi, których pokazuje ta karta) bardzo zależy na tym, żeby sobie zaskarbić czyjąś sympatię i wejść w łaski tej osoby. Chętnie wchodzą w rolę czyjejś prawej ręki, a ich życiowym programem jest, żeby stać się dla kogoś niezastąpionym. Karta ta oznacza także ludzi, którzy mają dar wzbudzania u innych silnych emocji: domagają się tego, aby ich kochać, jak również uwielbiają, kiedy trzeba się z nimi liczyć.

Waleta Monet poznajemy po tym, że kiedy się w pewnym miejscu pojawia, zaraz trzeba go np. obficie nakarmić albo wyłożyć na niego jakieś spore pieniądze. Ludzie spod tej karty mają dar wzbudzania zainteresowania sobą i swoimi problemami. Często wręcz uporczywie zmuszają do tego, aby się nimi zająć. (Zawracają innym głowę sobą!)

W swoim negatywnym wydaniu ta karta może oznaczać ludzi, którzy pasożytują na innych.

Z kartą Walet Monet (podobnie jak ze wszystkimi Monetami) wiąże się praktyczna sprawność i umiejętność radzenia sobie w interesach. Henryk Sienkiewicz przedstawił typowego Waleta Monet w Ogniem i Mieczem: jest to Rzędzian, chytry giermek Skrzetuskiego, który wyćwiczył się w zręcznym wyłudzaniu pieniędzy; także od swoich wrogów - Kozaków. W dzisiejszych czasach byłby zapewne błyskotliwym biznesmenem...

PS. Zapewne Czytelnicy zauważyli, że przy omawianiu Waletów nie korzystałem z koncepcji Aleistera Crowleya. To dlatego, że Crowley przyjął inny sposób rozumienia tych kart: uważał, że niosą one energię żeńską i nazywał je odpowiednio: Księżniczkami. W istocie nie ma jednak sprzeczności pomiędzy moim rozumieniem a crowleyowskim, ale wyjaśnianie podobieństw i różnic przy każdej karcie zajęłoby zbyt wiele miejsca, a i tak nie miałoby praktycznego znaczenia.


Walet Monet czyli osoba nadmiernie zainteresowana korzyściami

Walet Monet, jak wszystkie Walety, oznacza osobę o niskiej pozycji społecznej, zwykle młodszą i jakoś podrzędną. Kolor Monet czyli żywioł Ziemi oznacza, że taka osoba jest na dorobku - i przez to jest nadmiernie zainteresowana wszelkimi korzyściami, w sensie pieniędzy i wpływów. Walet Monet wkrada się w czyjeś łaski, zaskarbia czyjeś zaufanie (wręcz często każe się kochać) - po aby w zamian osiągnąć wymierny zysk.

Walet Monet jako pierwsza (główna) karta w rozkładzie:

Główna role w sytuacji, o którą pytasz, odgrywa pewna osoba w typie Waleta Monet, a więc szczególnie pazerna na pieniądze i korzyści, które spodziewa się osiągnąć wchodząc w bliskie związki z kimś, kto może jej je udostępnić.

Walet Monet jako karta druga, ostrzegająca:

Uważaj na pewną osobę, która przykleja się do ciebie po to, aby uzyskać od ciebie korzyści i pieniądze. Co zrobisz, kiedy ów Walet Monet stanie się niezastąpiony?

Walet Monet jako karta trzecia, wskazująca, co robić:

Postępuj jak Walet Monet, to znaczy wykorzystuj swoja nieformalną pozycję, swoje "chody" do załatwienia sobie tego, co ci potrzebne. Karta ta może też oznaczać, że należy nie działać samemu, lecz posłużyć się pewnym Waletem Monet, który wciśnie się tam, gdzie diabeł nie może.

Jako karta numer cztery - obciążenia z przeszłości:

Pewna osoba kiedyś wykorzystała twoje uczucia do niecnych celów - i to ci ciąży do dziś.

Jako karta numer pięć - partner lub partnerzy:

Twój partner wykorzystuje bliskie związki z tobą dla swoich własnych korzyści - działa jak Walet Monet. Sam musisz ocenić, czy to dobre, czy złe.

Jako karta numer sześć - najbliższa, nadchodząca przyszłość:

W najbliższej przyszłości pewien człowiek w typie Waleta Monet (a więc dorobkiewicz zainteresowany korzyściami we wszystkim co robi) dojdzie do wpływów i wiele będzie odeń zależało.

Jako karta siódma - nieoczekiwane wydarzenia w przyszłości:

Bieg wydarzeń zostanie nieoczekiwanie zakłócony przez pewnego Waleta Monet, czyli osobę będąca na dorobku i nadmiernie zainteresowana korzyściami materialnymi.

Karta ósma - to, co pozostanie nie zmienione:

Nie zmieniona pozostanie pozycja pewnego Waleta Monet, czyli osoby, która dzięki temu, że wkradła się w czyjeś łaski (zapewne twoje) rośnie w siłę, majętność i wpływy.

Karta dziewiąta - w którym kierunku warto się rozwijać:

Warto ćwiczyć umiejętność stawania się niezastąpionym dla innych, i w sensie materialnym, i w sensie uczuciowym - wzorem Waleta Monet.

Karta dziesiąta - pożytki dla ogółu:

Działania pewnego Waleta Monet (nawet te pozornie negatywne) w rezultacie przyniosą ogólny pożytek.

Jedenasta - to, co zostanie rozproszone i nie dojdzie do skutku:

Działania pewnego Waleta Monet mające na celu wzrost jego wpływów i dochodów, okażą się złudą i fikcją.

Dwunasta - dodatkowe wskazówki dla czytającego rozkład:

Sprawdź pozostałe karty rozkładu, czy nie potwierdzają one dużego znaczenia pewnej osoby w typie Waleta Monet, czyli osoby wkradającej się w czyjeś łaski dla osobistych korzyści.

Trzynasta - następna epoka w życiu:

Jeszcze kiedyś pewna osoba w typie Waleta Monet dojdzie do wpływów i znaczenia, ale to nie będzie prędko.Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)