zdjęcie Autora

11 grudnia 2012

Wojciech Jóźwiak

z cyklu: Trójki kart Wielkich Arkanów

Trójki kart Wielkich Arkanów: 2, Atrakcja

Kategoria: Tarot

  < poprzedni    1    (2)  

W poprzednim odcinku przedstawiłem grupę (trójkę) kart atutowych tarota, których tematem jest Władza:

Komplementarną grupę stanowią trzy karty, które jako przejścia (czyli „strzałki”) w ennegramie idą w przeciwną stronę do tamtych; są to: 3-Cesarzowa, 8-Sprawiedliwość i 11-Moc:

Nazywam tę grupę kart hasłem „Atrakcja”. Dlaczego? To, że przedstawiają one trzy atrakcyjne niewiasty, jest raczej wtórnym skutkiem. Gdy porównać je z kartami trójki Władza, widzimy znaczącą różnicę: władza jest tam, gdzie jest ktoś – osoba lub instytucja, urząd lub wiara, która nad „tobą” dominuje, której podlegasz, której trzeba się podporządkować. W przypadku kart 3-Cesarzowa, 8-Sprawiedliwość i 11-Moc wyrażana przez nie wspólna idea jest inna: oto jest ktoś-coś, co (kto) przyciąga cię swoim przykładem lub „blaskiem”. W przypadku 3-Cesarzowej jest to blask „wyższych sfer”, w przypadku 8-Sprawiedliwości jest to blask moralnej wyższości, czyli sprawiedliwości właśnie, w przypadku 11-Mocy jest to blask – czego? - dosłownie czytając, integracji przeciwnych biegunów; na rysunku reprezentowanych przez kobietę i lwa, w domyśle duchowe wyrafinowanie i zwierzęca siła plus instynkty. Przekaz tych kart jest bardziej złożony, ale o tym później.

Tym trzem kartom w omawianym systemie odpowiadają trzy planety: Słońce, Wenus i Mars. (Astrologicznie można ich „smak” czyli jakość widzieć jako koniunkcję Wenus i Marsa w znaku Lwa, którym „włada” Słońce.) Z tych 3 kart:

 • najbardziej pokrewna Wenus jest 3-Cesarzowa (tradycyjnie łączona z ta planetą)
 • najbardziej „marsowa” jest 8-Sprawiedliwość (świadczy o tym marsowe narzędzie, miecz w ręku postaci)
 • najbardziej „słoneczna” 11-Moc (lew to emblematyczne zwierzę Słońca).

3-Cesarzowa

Karta 3-Cesarzowa na tle enneagramu wyraża przejście od typu 3-Wykonawca do 6-Adwokat Diabła. Przejście to jest zarazem zmianą dwóch głównych emocji: miejsce Wstydu/Niedowartościowania, lub Miłości (i jej głodu, potrzeby, braku) zajmuje Lęk. Ale przejście to, 3→6, w enneagramie należy do „przejść w komforcie”, jest więc procesem naturalnego i spokojnego rozwoju, logicznym dalszym ciągiem ewolucji typu 3-Wykonawca. Jak to wszystko pogodzić?

Uznanie jest lekiem na niedowartościowanie. 3-Wykonawca jest typem, który zaspokaja swoją potrzebę uznania stając do wyścigów i konkurencji i uzyskując w nich sukcesy, robiąc karierę, zwyciężając i idąc w górę. Postać 3-Cesarzowej przedstawia kogoś, kto wygrał najważniejszy konkurs, stanął na podium, odebrał najwyższe możliwe wygrane, osiągnął sukces. I co dalej? Wszech-wygrana w konkursach jest zarazem wyjściem poza wszelką konkurencję, a więc właściwie poza społeczeństwo z jego międzyludzkimi grami i gierkami. To jest tak, jakby ktoś wyszedł z gwarnej sali balu czy uczty i stanął oko w oko z zewnętrznością, zobaczył świat na zewnątrz. Tam gwar – tu cisza. Tak zanurzenie w układach – tu samotność i zdanie na siebie. Tam komfort, ale tylko tutaj – wolność. Ale wystawienie się na świat zewnętrzny oznacza też wystawienie się na lęk. Na poczucie osobistego zagrożenia, co jeszcze jest wzmocnione przez to, że Cesarzowa „ma prawo” lękać się nie tylko o siebie, ale i o cały swój lud, który jej zaufał. Dowódcy, po tym, kiedy dostaną najwyższe wojskowe stopnie, stają na czele swoich oddziałów i choć silni tymi, co idą za nimi, to pierwsi idą na szable i kule wroga... Zwyczajna dama dworu ma luksus wyżywać się w dworskich intrygach – podczas gdy Cesarzowa jako władczyni musi skonfrontować się z samowolnym światem poza murami pałacu. W tym momencie włącza się lęk, jako motor postępowania – chociaż jest to inny lęk, niż u prostej istoty drżącej o jedzenie i dach; jest to jakby wyższa oktawa lęku. Lęk nie jest tylko emocją zwierzęcia uciekającego przed drapieżcą, jest także wyzwalaczem badawczego, rozumnego nastawienia do świata (6-Adwokat Diabła), początkiem intelektualnych studiów (5-Obserwator) i cieszenia się pięknem chwili (7-Epikurejczyk).

Ponieważ jest to droga gładkiego rozwoju, naturalny ciąg dalszy lub ewolucja, przed którą staje enneagramowy typ 3-Wykonawca, karta ta należy do „komfortowych” - jest tradycją a nie inicjacją.

Karta 3-Cesarzowa wyraża:

 • swobodne, według własnej woli, dysponowanie zgromadzonymi środkami i możliwościami; także możliwościami jakie daje grupa lub rodzina, do której się należy
 • przejście od starań, pracy i szukania zasług – do przygody i realizacji własnych potrzeb
 • spotkanie z tym, co nieznane – ale to spotkanie ma charakter przygody i budzi dreszcz emocji
 • reprezentowanie swojej grupy wobec zewnętrznych sił
 • blask „wyższych sfer”, wyższego stylu życia, wyrafinowanie itd.

8-Sprawiedliwość

W enneagramie, karta 8-Sprawiedliwość „idzie” od punktu (typu) 8-Szef do punktu 5-Obserwator i jest to przejście w stresie. Typ numer 8, czyli kipiąca energią, wylewająca się z własnych brzegów, zawłaszczająca przestrzeń i władczo nastawiona do świata Ósemka-Szef - w stresie, w opresji, wobec trudności lub zagrożenia – trzeźwieje! Zaczyna kierować się rozsądkiem, namysłem i planem. Minimalizuje przy tym wysiłek i ryzyko: cel osiagnąć jak najmniejszym kosztem. Jak najmniej wystawiać się na niepewność i zagrożenia. Dla przemyślenia sprawy, wycofać się do swojej jaskini. - Czyniąc to, przejmuje po części postawę skrajnie mózgowej Piątki-Obserwatora. Przy tym miejsce właściwego dla 8-ki Gniewu zajmuje główna emocja 5-ki: Lęk, tu będący podstawą ostrożnego badania i trzymania się od świata na dystans – dystans wypełniony teorią i informacją o jego zjawiskach.

Przejście to jest, jak wyżej wspomniano, stresowe, wymaga więc szczególnego popchnięcia i szczególnego pokonania progu, przełamania się, przestawienia zwrotnic. Z pewnością nie jest to zmiana, której 8-Szefowie by sobie życzyli jako tego, co lubią najbardziej![1] Kartę tę z jej ilustracją można sobie wyobrażać jako przedstawienie karzącej ręki sprawiedliwości, która ukróca warcholską swawolę butnych Ósemek-Szefów.

Z drugiej strony postać 8-Sprawiedliwości ilustruje pewną atrakcyjną, przyciągającą siłę: wewnętrzną cnotę czyli naszą zdolność do samooceny i do naprawiania lub poprawiania własnej orientacji, czyli ostatecznie, nasze sumienie. Sumienia, które nie tyle „dręczy” i powoduje wyrzuty, co skłania do przestawienia swoich życiowych torów – na lepsze.

Karta 8-Sprawiedliwość wyraża:

 • konieczność zastanowienia się, przemyśleń, otrzeźwienia, racjonalności (często trudnej!) - pod „grozą” porażki, przegranej lub kary
 • konieczność wewnętrznego (moralnego) doskonalenia się – także pod grozą tamtych przykrości
 • spotkanie z instytucjami lub osobami reprezentującymi formalną sprawiedliwość
 • spotkanie z osobami i instytucjami, które skłaniają do „opamiętania”
 • bycie ocenianym, jak na testach lub egzaminach
 • natknięcie się na progi, które zmuszają do liczenia się z rzeczywistością.

11-Moc

Karta 11-Moc, spośród tutaj rozważanych, mieści najwięcej znaczeń, a obraz kobiety i lwa można czytać na kilka sposobów. Najczęściej widzimy tam kobietę, która oswaja lwa i łagodnie poddaje go swojej woli – byłby to wtedy obraz przewagi woli, rozumu i innych wyższych władz umysłu nad zwierzęcą brutalną drapieżną siłą. Obraz ten też odsyła do archetypu Pani Zwierząt, Potnia Theron, w herbie Rawa wyobrażonej jako Panna na Niedźwiedziu, która nie tylko zwierzętami rządzi, ale też ma do dyspozycji ich siły i walory.

Po drugie, lwia otwarta paszcza rysowana niebezpiecznie blisko łona kobiety przywodzi na myśl obraz vagina dentata – a więc pożerającej i pochłaniającej żeńskości. A także podobny obraz demonów, którym w brzuchach otwierają się zębate paszcze. Po trzecie, lew wtulony w dolną połowę ciała niewiasty, każe myśleć o tym obrazie jak o stopieniu w jedno obu postaci.

Ten właśnie obraz najbliższy jest enneagramowemu rozumieniu tej karty. W enneagramie odpowiada ona przejściu od 1-Perfekcjonisty do 4-Tragicznego Romantyka, i jest to przejście w stresie. Przedstawia sytuację charakterystyczna dla Jedynki i to sytuację niedwuznacznie dla niego stresującą. Bo oto 1-Perfekcjonista, dla którego „źrenicą oka” jest posiadanie pełnej kontroli nad swoim otoczeniem i nad własnym umysłem i ciałem, odkrywa, że jednak nad czymś dla siebie niezmiernie podstawowym – nie panuje. Odkrywa potwora w sobie! Odkrywa w sobie lwa... Tym lwem-potworem może być biologiczny popęd, np. erotyczny. Może być jakaś inna namiętność, nałóg: karty, heroinizm, żądza władzy... Towarzyszą temu pomieszane uczucia: grozy, ale i otwierającej się przewrotnej wolności, wolności od dotychczasowych krępujących perfekcjonistycznych zasad i przykazań. Przy tym główna emocja Jedynek, Gniew, ustępuje miejsca Wstydowi, który przychodzi w swojej skrajnej postaci: poczucia odrzucenia i wykluczenia, pomieszanego z własną wyższością – ale właśnie u 4-Tragicznych Romantyków tak jest

Dla kart z omawianej grupy właściwa jest ich atrakcja, siłą przyciągania. Obraz z karty 11-Moc przyciąga zapisaną w nim siłą integracji: obietnicą zintegrowania tego, co ludzkie i co zwierzęce, co duchowe i cielesno-biologiczne, rozumu i instynktów, powściągania i napędu. Wychodzi naprzeciw potrzebie osiągnięcia pełni.

Karta 11-Moc wyraża:

 • konieczność i okazję do wyjścia poza dotychczasowe (zwykle racjonalne, „mądre”) ograniczenia
 • konfrontację z tym, co w sobie nieznane i niechciane, odrzucane i wyparte
 • psychoanalityczne: konfrontację z Cieniem (archetypem Cienia)
 • wewnętrzną duchową mobilizację, konieczną by przezwyciężyć przeszkody lub zagrożenia
 • przewagę i panowanie „ducha”, woli, skupienia nad przeszkodami
 • przyznanie się do swoich wad
 • chorobę, jako ujawnienie się zagrożenia z ciała
 • szaleństwo
 • i skuteczne leczenie powyższych.

Wojciech Jóźwiak[1]Tygrys (Tigger) w „Kubusiu Puchatku” (Winnie the Pooh) jest typem 8-Szefa.


Rysunki kart wg strony karenswhimsy.com.  < poprzedni    1    (2)  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)