zdjęcie Autora

02 sierpnia 2017

Wojciech Jóźwiak

z cyklu: Tarot, astrologia i płaszczyzna Fano (odcinków: 23)

Xor czyli zmiana

Kategoria: Yijing
Tematy/tagi: geometria znaczeńheksagramYijing

« XOR rządzi czyli o obrotach yijingowej kostki w 6D

Xor służy do porównywania bitów. A linia heksagramu to przecież bit! Tylko zapisany nie jako 0 lub 1 ale jako linia ciągła lub przerywana. W ogóle to czas najwyższy przejść z niewygodnego pisania heksagramów jako kresek ciągłych lub przerywanych pisanych od dołu do góry – na pisanie ich jako binarów, czyli liczb dwójkowych 6-cyfrowych. Oczywiście najniższa linia będzie najniższym bitem, czyli tym ostatnim patrząc od lewej, a pierwszym z prawej. Przykładowy heksagram nr 54, „Dziewczyna wychodząca za mąż” (w Księdze „przekazanej” czyli tradycyjnej, którą Shaughnessy ładnie nazywa received) lub „Wracająca dziewczyna”, a właściwie „Odesłana panna młoda” w Księdze z Mawangdui... (Którą na ang. bardzo pięknie, naprawdę po mistrzowsku przełożył Edward Shaughnessy, a której orzeczenia, Zhou Yi, „Przemiany (rodu) Czou” są po polsku w Tarace.) …

… będzie takim oto binarem: 001 011.

Od razu w tym zapisie widzimy górny trygram Piorun 001 i dolny trygram Staw 011. W literaturze pisze się Jezioro, ale naprawdę chodzi o zbiornik stojącej wody w przeciwieństwie do rwącej wody w rzece.

W ogóle to jest tak, że każdy z naszych zachodnich żywiołów, których my, a właściwie nasi duchowi przodkowie dawni Grecy, widzimy cztery: ziemia, powietrze, woda, ogień, u Chińczyków w Księdze Przemian rozszczepia się na dwoje i występuje w wersjach aktywnej i pasywnej. Nasza ziemia jako passivum jest trygramem Ziemia 000, a jej wersja aktywna to trygram Góra 100. Woda rozszczepia się na activum Woda 010 i passivum Staw 011. Ogień jako trygram Ogień 101 jest pasywny (tak!), a jako activum występuje jako Piorun 001. I wreszcie Powietrze to z jednej strony pasywny Wiatr 110 i super-aktywny trygram Niebo 111. Aktywne trygramy są przez Księgę nazywane męskimi, pasywne żeńskimi, a także „matką, młodszą córką, średnią córką” itd., którego to chińskiego rodzinnego kodu nigdy nie rozumiałem. Ciekawe, że gdy my centrum duszy, punkt skupienia osobowości upatrujemy w ogniu – np. ogniste znaki zodiaku Baran, Lew i Strzelec są uważane za najbardziej ześrodkowane pod względem ego, to dla Księgi (dla Chińczyków) takim żywiołem-modelem zwartej osobowości jest trygram Kan czyli Woda rwąca między brzegami. Zapis liniowy bądź (nasz) bitowy tego trygramu od razu mówi o centralności: 010. Jaki ma związek z wodą? Bo rzeka to poruszający się, żywy i często niebezpieczny prąd wody ograniczony z dwóch stron nieruchomymi stałymi brzegami. Prąd wody to 1 lub ciągła linia, brzegi to zera 0 lub przerywane linie po bokach. Ogień, który widzimy jako coś skoncentrowanego, centralnego ze swojej natury... Zauważmy, że w łacinie były dwa słowa na ogień, ignis i focus. Tylko to drugie przetrwało w językach romańskich i dlatego po hiszpańsku ogień tu fuego, najmniej ogniste słowo, jakie być może, dla mnie brzmiące jak niemieckie feucht, mokry... Rozgadałem się. Łacińskie focus na polski tłumaczone jest „ognisko” i oznacza także punkt, w którym skupia się promienie słoneczne lub inne, też laserowe. Przez Chińczyków (przez Księgę Przemian) ogień jest rozumiany zupełnie na opak. Nie jako coś aktywnego, jak u nas, tylko jako coś, co pasywnie lgnie do paliwa-drewna. Gdy my w środku widzimy skoncentrowana iskrę, ognisko soczewki, focus, największą jasność – tam Chińczycy (ci od Księgi Przemian) widzą... Tak! Widzą ciemność: ciemną kłodę drewna, która jest w środku i ogień-płomyki jako owo ciemne wnętrze liżące i doń lgnące. Kompletna odwrotność! I dlatego w trygramie Ogień widać dwa jasne-aktywne elementy boczne i ciemny pasywny element centralny, razem 101. Całość zaś jest pasywna, ponieważ w systemie Księgi Przemian, odwrotnie niż w demokracji, rację i przewagę ma zawsze mniejszość. Tu w mniejszości są linie pasywne, a raczej tamta jedna pasywna w środku, więc całość jest pasywna. Aktywna większość zostaje przegłosowana.

O czym było? O trygramach Piorun 001 na górze i Staw 011 w dole, które razem stanowią heksagram 54, Zwrócona Narzeczona. (Co za obciach czyli skandal!) W naszym przyporządkowaniu równikowych heksagramów do atutów tarota tamten niefortunny heksagram okazał się towarzyszyć autowi nr 2, Papieżyca. Też skandal i z udziałem kobiety. Żeby przyzwyczaić się do pisania heksagramów jako szóstek liczb binarnych, napiszmy go jeszcze raz: 001 011.

Do czego może posłużyć XOR? Do sprawdzania, jak bardzo – w jakim stopniu i w jaki sposób – dwa heksagramy różnią się od siebie. Najpierw zobaczmy to na bitach:
0 XOR 0 = 0 … bo się nie różnią
0 XOR 1 = 1 … bo się różnią
1 XOR 0 = 1 … jak wyżej
1 XOR 1 = 0 … bo też nie ma różnicy.

W trygramach będziemy porównywać odpowiednie linie – lub (u nas) pozycje bitów. Czy i jak różni się Zwrócona Narzeczona, H54 od, powiedzmy, H11, czyli tego heksagramu który towarzyszy T1, tj, karcie 1-Magik?

H54 = 001 011 … Piorun w górze, Staw w dole
H11 = 000 111 … Ziemia w górze, Niebo w dole
H54 XOR H11 = 001 100 … – postawiłem zera tam, gdzie w jednym i drugim jest ten sam bit, a jedynki gdzie są bity różne. Proste.

Ale, zauważmy, że w wyniku tego XOR'u wyszedł nam kolejny heksagram. Ten heksagram jest różnicą tamtych dwóch, H54 i H11. W znanych mi przypisach i komentarzach do Księgi Przemian nie ma wzmianek o tym, że z dwóch heksagramów robi się w ten sposób trzeci. (Napisałem „różnicą”, a właściwie powinienem napisać, że możemy tamten heksagram, który wynikł z XORu dwóch, nazwać ich „różnicą” i to nowe użycie słowa „różnica” nie będzie naruszało naszych nawyków co do użycia owego słowa. Wittgenstein się ukłonił z nieba. – Przecież termin „różnica” już jest na xor używany: różnica symetryczna.)

Działanie XOR i na bitach i na heksagramach jest przemienne (ten sam wynik dla AB jak dla BA) i łączne (ten sam wynik niezależnie czy A(BC) czy (AB)C). To drugie nawet pracowicie sprawdziłem, chociaż wydawało mi się oczywiste. Jeśli B i C są różne, to ich XOR'y z A też są różne.

Heksagram H2 czyli Biorczość 000 000, gdy działać nim XOR'em na dowolny heksagram, nie zmienia go. Jest jedynką grupy, a heksagramy wraz z XOR jako działaniem stanowią grupę; pisałem o tym poprzednio.

Heksagram H1 czyli Twórczość, same silne linie, a u nas jedynki, gdy działać nim na dowolny heksagram, zamienia go w jego inwersję, czyli zmienia jedynki na zera (silne linie na słabe) i odwrotnie.

Liczba jedynek w XOR'ze dwóch heksagramów mówi o tym, jak daleko są odległe te heksagramy w swojej przestrzeni 6D. Gdy ich XOR jest samymi zerami, są tym samym i odległe o zero. Gdy są swoimi inwersjami, ich XOR jest H1, same jedynki, i wtedy leżą w opozycji na przeciwległych biegunach kostki w 6D. Między biegunem a równikiem kostki jest odległość 3 i tyle jedynek ma XOR heksagramu na biegunie i na równiku. Proste.

Jeszcze coś prostego: jeśli AXORB=C, to AXORC=B oraz BXORC=A. Wystarczy xor'ować obie strony tych równań.

Twórcy Księgi Przemian nie znali wprawdzie XOR'u, ale znali proces, gdzie z jednego heksagramu robi się inny. Ten proces nazwali przemianą czyli Yi – to jest to Yi, które jest w tytule Księgi: Yi Jing. Linie w wylosowanym... Nie, wróć, to brzydkie słowo! ...W ujawnionym heksagramie... W odkrytym heksagramie... mogą być stałe lub zmienne. Te zmienne zaznacza się przy ich odkrywaniu kółkiem lub krzyżykiem. Ale w ogóle chodzi tylko o to, żeby je zaznaczyć, wyróżnić. Zmienne linie się zmieniają, a zmienić się mogą tylko na przeciwne. 1 zmienia się w 0, 0 zmienia się w 1. Zapiszmy teraz nie wartość linii – czy aktywna czy pasywna, 1 czy zero – tylko, czy stała lub zmienna. Gdy stała, zapiszmy 0 (bo się nie rusza), gdy zmienna, zapiszmy 1 (bo się aktywnie zmienia w swoje przeciwieństwo). Zamiast więc zaznaczać w odkrywanym heksagramie linie zmienne (krzyżykami bądź kółkami), napiszmy ten heksagram, obok niego heksagram jego zmiany, i jako trzeci heksagram wynikowy, czyli ten w który przemienia się ten początkowy. Np., biorąc wyżej wspomniane H54 i H11, mamy tak:

Ale to samo i ładniej, trafniej możemy zapisać jako XOR z udziałem heksagramu H62 (narysowanego na szaro żeby podkreślić jego widmowy charakter), który okazuje się być różnicą czyli właśnie XOR'em tamtych dwóch:

XOR to zmiana. XOR to Yi. Zmiana heksagramu jest heksagramem.

Tarot, astrologia i płaszczyzna Fano: wstęp na końcu

Płaszczyzna Fano jest opisana w angielskiej Wikipedii: Fano plane, oraz 3-bit Walsh permutation. Okazuje się dobrym narzędziem do badań nad kartami tarota!


« XOR rządzi czyli o obrotach yijingowej kostki w 6D

komentarze

[foto]

1. Strona informatyczna dywinacji... • autor: Jarosław Bzoma2017-08-02 14:01:43

Strona informatyczna dywinacji to jedno ale tak naprawdę idzie przecież o to aby potwierdzić tożsamość/adekwatność warstwy operacyjnej z zachodzącymi zdarzeniami, nie mówię jednostkowymi ale choćby z ogólnymi tendencjami. W śnieniu wychodzi na jaw jeszcze inny problem, że to co śnimy o co pytamy (jak w każdej dywinacji przecież) nie wynika z tego, że uzyskujemy odpowiedż o tym co się wydarzy ale samo to, że wpadliśmy na pomysł  konkretnego pytania jest skutkiem tego co się ma wydarzyć już nieodwołalnie. Na tym polega właśnie struktura Koniecznosci. Nigdy byśmy nie zapytali gdyby to o co pytamy już nie zaszło w przyszłości (!!!)

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)