zdjęcie Autora

17 kwietnia 2017

Grzegorz Halkiew

z cyklu: Hipnoza (odcinków: 13)

Zakamarki podświadomości
Czyli jak zmieniać oprogramowanie

Kategoria: Techniki rozwoju

« Czym jest trans!
Podświadomość i nieświadomość

Wszelkie ludzie uwarunkowania z grubsza można podzielić na takie, które związane są z trzema fizycznymi obszarami mózgu:
• mózgiem gadzim
• mózgiem ssaczym 
• korą przed czołową homo sapiens. 
Z każdym z tych uwarunkowań pracuje się innymi technikami hipnozy. O regresji (uwarunkowania obszaru emocji) pisałem w poprzednich artykułach zamieszczonych na Tarace, tym razem wspomnę więc o Konstelacjach Rodzinnych.Konstelacje Rodzinne to zespół technik opartych na uwalnianiu energetycznym blokad, które przenoszą, poprzez mózg gadzi, uwarunkowania w zakres podświadomości i nieświadomości.

Pierwszy obszar związany jest z elementem nieświadomości zbiorowej, odnosi się do archetypów. Archetyp to formuła symboliczna, która zaczyna funkcjonować wszędzie tam, gdzie albo nie występują żadne pojęcia świadome, albo w ogóle nie mogą one zaistnieć ze względu na powody natury wewnętrznej lub zewnętrznej. Treści nieświadomości zbiorowej reprezentowane są w świadomości przez wyraziste skłonności czy ujęcia. Indywiduum z reguły traktuje je jako uwarunkowane przez przedmiot – jest to jego mylne ujęcie, ponieważ pochodzą one z nieświadomej struktury psyche, tyle że zostają wyzwolone przez oddziaływanie przedmiotu. Te subiektywne skłonności i ujęcia są jednak silniejsze od wpływu przedmiotu, a ich wartość psychiczna jest wyższa, tak że narzucają się one wszystkim wrażeniom. Struktura każdego archetypu jest bipolarna – posiada on swoją konstruktywną i destruktywną stronę, zawiera całe potencjalne bogactwo dziedziny, której dotyczy. Archetypy przejawiają się w postaci symboli – ich treść zawsze wyraża się metaforycznie, nie dając się w pełni zwerbalizować. Symbole te możemy wychwycić w mitach, snach, wizjach. Zdaniem Carla Junga nieświadomość zbiorowa zawiera wiele różnorodnych archetypów, np.: archetyp narodzin, odrodzenia, śmierci, mocy, jedności, archetyp bohatera, dziecka, Boga, demona, zwierzęcia, archetyp wody (symbol macierzyństwa ale i uzależnienia), drzewa (symbol osobowości), ognia (wypalenie lub oczyszczenie)... Liczba archetypów jest ograniczona. Są wspólne wszystkim ludziom na Ziemi niezależnie od przynależności rasowej czy kulturowej.

Kolejny obszar to podświadomość. Podświadomość– termin wprowadzony do psychologii przez Pierre'a Janet. Terminu tego używał niekiedy także Jung, odnosząc się do głębszej warstwy nieświadomości indywidualnej. Obszar nieświadomości indywidualnej w terminologii Junga nazywany jest cieniem indywidualnym. Podświadomość jest tym elementem, który łączy nas z losami przodków. Jeśli mamy w tym obszarze blokady energetyczne – a wszyscy w jakimś stopniu mamy – trudno się dziwić występowaniu wrogości, wojen, zawiści, braku uczciwości oraz pozostałych negatywnych objawów życia społecznego. 

Nieświadomość zbiorowa

Elementem, który może być nieprawidłowy pod względem energetycznym jest obszar związany z pokarmem dla ciała, umysłu i ducha- który zostaje uruchomiony w wyniku prawidłowego kontaktu z matką (Archetyp Matki). Czerpiesz od niej pociechę i wsparcie, niezależnie od tego czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy też nie. Od natury otrzymujesz to co daje tobie własna matka, poczucie przynależności i poczucie, że jesteś w domu.
Gdy ten element jest prawidłowy, czujesz wewnętrzną harmonię, ponieważ jesteś zrównoważony i masz poczucie stabilności. Gdy mówisz, że ktoś stoi mocno na ziemi, na poziomie ducha, jest to jedna z najważniejszych wartości, jakie można zdobyć. Twój duch potrzebuje domu tak samo jak ciało i emocje. Daje to poczucie bezpieczeństwa i pewność, że poradzisz sobie w każdej sytuacji.
Element ten kojarzony jest z odżywianiem, ponieważ odpowiada za fizyczne procesy przyjmowania, trawienia i przyswajania pokarmu. Związany jest z żołądkiem i śledzioną. Ubytki energetyczne powodują osłabienie nie tylko tych organów, ale całego ciała.
Energia sfery żołądka jest kotwicą, która uziemia ciebie nie pozwalając zupełnie odpłynąć w obłoki.
Energia śledziony gwarantuje tobie prawidłowy przepływ energii w całym ciele, a więc jej blokada odbija się na wszystkich poziomach zdrowia. Gdy jest prawidłowa myśli są przesyłane do najdalszych zakątków mózgu, a to skutkuje zdolnością zapamiętywania, uczenia się i koncentracji.
Uwaga! Zablokowanie energii Archetypu Matki może nastąpić w fazie przed prenatalnej, dlatego należy dokonać testu na początku ustawień.

Podświadomość

Kolejnym elementem, który może być nieprawidłowy pod względem energetycznym jest obszar związany z pozwoleniem na to, by odeszło to co stare i przyjęciem tego, co nowe. Po zbiorach które przeprowadzisz na poziomie ciała, umysłu i ducha, pozbywasz się odpadków i resztek by zrobić miejsce dla tego co będziesz tworzyć i co stanie się twoim natchnieniem. Tak jak poprzedni element wiązaliśmy z matką jak i z Archetypem Matki, tak ten element wiążemy z Archetypem Ojca, dawcą czystej esencji życia w ciele, umyśle i duchu. Osoba z prawidłowym przepływem energii w tym obszarze będzie silna duchem, ponieważ będzie otrzymywała i przejawiała cechy oddające ideę ojca, czy to biologicznego czy też ojca intelektu, wiary lub powołania. Będzie posiadała autorytet, źródło mądrości i wewnętrznego przewodnika. Będzie okazywała innym szacunek, jak i sama będzie się nim cieszyć. Da energię dla pierwszej i ostatniej chwili, wejścia i wyjścia, inspirację i zamknięcie tak, byś mógł iść dalej do kolejnych doświadczeń.
Element ten kojarzony jest z przyjmowaniem i pozbywaniem się tego, co było pokarmem dosłownym jak i pokarmem życia. Związany jest z płucami i jelitem grubym. Ubytki energetyczne powodują osłabienie tych organów.
Energia sfery płuc odpowiedzialna jest nie tylko za wdech fizyczny, ale również za natchnienie umysłu i ducha. Owo natchnienie rodzi w nas poczucie własnej wartości. Łączy nas z idealizmem i poszukiwaniem w życiu wyższej jakości i celów. Odpowiada z prawość, sprawiedliwość oraz zdrowy osąd w ocenie, czy dana decyzja jest właściwa.
Energia jelita grubego odpowiedzialna jest za usuwanie wszelkich śmieci, pozwala pozbyć się odpadów doczesności i w ten sposób zrobić miejsce dla nowych idei i działań. 

Aspiracja i inspiracja

Twój wzrost zależny jest zarówno od uwarunkowań genetycznych (pozytywnych lub negatywnych) oraz ekspresji osobistej. Te dwie siły, uwarunkowań jak i ekspresji i wzrostu mogą wspierać rozwój tylko wówczas, gdy są w wzajemnej równowadze. Jest to równowaga sił aspiracji i sił inspiracji- podstawa dynamiki życia, oraz równowagi wewnętrznej. Zaś brak tej równowagi prowadzi do chorób psychosomatycznych.Jeśli siły aspiracji (uwarunkowań genetycznych) są zbyt mocne, nie będziesz w stanie się spod nich wyzwolić, co uczyni ciebie ociężałym w poglądach, działaniach i pozbawionym elastyczności.Gdy są one jednak za słabe, siły przeciwstawnej inspiracji oderwą ciebie od rzeczywistości, skuteczności działania i od wszystkiego, co wiąże się z posiadaniem.Aspiracja kontroluje inspirację. Ich wzajemny wpływ działa nie tylko w obszarze realizacji marzeń, ale również w pozostałych dziedzinach życia społecznego. Jeśli siła inspiracji nie otrzyma podstaw materialnych, popadnie w samo destrukcję objawiające się stresem, ekstremistycznym działaniem, wymuszaniem, lub chorobami typu dyrektorskiego jak astma, wrzody żołądka, wysokie ciśnienie, zawały.Jeśli siła aspiracji nie otrzymuje zasilenia w postaci świetlistych, porywających idei, będących wewnętrzną rozgrzewającą iskrą, to wówczas powiększa się brak łagodności, współczucia, rośnie krytykanctwo.Takich uwarunkowań energetycznych w obszarze ducha, jest więcej. Wszystkie one rozgrywają się na polu emocji i zdrowia ciała. Wszystkie z nich można wzajemnie harmonizować między innymi technikami hipnozy- a w dużym zakresie Konstelacjami Rodzinnymi.

https://neurolingwistyka.com/konstelacje/index.html


« Czym jest trans!

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)