[photo]

Jarosław Markiewicz

BIOGRAM

(Oryginalny tekst J. Markiewicza z Jego dawnej strony na Neostradzie. - Wydawca)


Jarosław Markiewicz, ur.12 czerwca l942 w Wysokiem Litewskiem (taka oryginalna pisownia).

Ojciec - Stefan, przed wojną policjant, po 22 czerwca 1941 (kiedy to Niemcy wydarli Sowietom to, co tamci zajęli 17 września 1939) - z rozkazu AK w tzw. granatowej policji. Po 1945 repatriacja ze Wschodu na Kujawy. Matka - Zofia z d. Woźniak, córka tzw. osadnika wojskowego.

Technikum Leśne w Rzepinie (Ziemia Lubuska), Liceum Ogólnokształcące w Lubrańcu (Kujawy), studia (przerwane) na Wydziale Filozofii UW, a następnie 3 lata na Wydziale Historii (Historia Sztuki).


Debiut prasowy, wiersze - l957r.

Debiut książkowy - l965 r - Stadion słoneczny, Iskry - nagroda Wolnej Europy za najlepszy debiut roku 65.

Photo by Wiesław Sadurski
Foto: Wiesław Sadurski, www.wisarts.com

l968 - Przyszedłem zapytać o własne imię czasu, który wnoszę - jako suplement do II serii Orientacji, pisma ZSP. Uważany w Nieufnych i zadufanych Stanisława Barańczaka i Rzeczywistości nieprzedstawionej jako zaczynający tzw. Nową Falę.

l969 - założył i prowadził Teatr na Terespolskiej, przedstawienie Między nagimi idą nadzy (takze w filmie A. Krauzego Palec boży).

l97l - Podtrzymując radosne pozory trwania pochodu, wiersze, Wydawnictwo Literackie.

W pierwszym zespole Nowego Wyrazu zastępca red. nacz. i prowadzenie działu poezji. Zwolniony za zbyt duży procent wierszy odrzucanych w każdym numerze przez cenzurę.


Uprawia krytykę artystyczną, artykuły o nurcie przedstawieniowym i mistycznym: Beksiński, Broll, Waniek, Urbanowicz.

Samodzielne studia malarskie.Pierwsze wystawy malarstwa olejnego - l976 r.


Od l974 r. studia i praktyka buddyzmu zen pod kierunkiem Philipha Kapleau, po inicjacji u Andrzeja Urbanowicza i Urszuli Broll, do stanu wojennego w mieszkaniu na Oboźnej dwa razy w tygodniu kilkugodzinne praktyki medytacyjne grupy warszawskiej(ok. 30 osób).

l976 - W ciałach kobiet wschodzi słońce, wiersze, PIW.

1978 – Wiersze wybrane, Czytelnik.

1979 - Chaos wita w tobie łotra i świętego, proza, PIW.

l980 - i, ("i" pisane z małej litery jako spójnik, łącznik a zarazem obrazek przedstawiający sylwetkę człowieka) wiersze, PIW.

1980 czerwiec - wyjazd do RFN, wystawy obrazów w Niemczech i Berlinie Zach. - powrót do Polski 12 grudnia.


l982 luty - Wszędzie jest ziemia, wiersze pod pseudniemem Jan Marty, wyd. bez cenzury.

Współredagowanie kilku pierwszych numerów podziemnego Wezwania, felieton "Z lewego brzegu Wisły" w tymże Wezwaniu. Druk 2/3 nru Wezwania i początek podziemnego Wydawnictwa Przedświt (założone z kuzynem żony - Wacławem Holewińskim - do 1989, ok. 150 tytułów)

Dwie wpadki w podziemiu wydawniczym, w roku 1984 i 1988(lata przestępne, obydwie w "tłuste czwartki" - ciekawostka dla astrologów)- zakończone szczęśliwie krótkotrwałymi aresztami; żona po pierwszym aresztowaniu wylew krwi do mózgu, trepanacja czaszki, trwały niedowład nogi. Po drugim konfiskata samochodu.


1989 - podział Wydawnictwa Przedświt. 1990 razem z żoną s.c. Wydawnictwo Przedświt z tym samym znakiem, co w podziemiu. Kilkadziesiąt książek, m.in. Arnold Toynbee Cywilizacja w czasie próby, Aldous Huxley Drzwi percepcji, Aleksanda Dawid Noell Mistycy i cudotwórcy Tybetu, Emanuel Swedenborg O niebie i piekle, Wacław Korabiewicz Tajemnica młodości i śmierci Jezusa.


1996 - Papierowy bęben, wiersze, Wydawnictwo Przedświt.


0d 1971 do rozwiązania członek ZLP, następnie od założenia członek SPP.

l973 - związek małżeński z Elżbietą Błaszkowską, w 1993 z tego związku syn - Jeremiasz Stefan. Pod koniec grudnia 1999 Elżbieta dostaje drugiego wylewu, który jest echem pierwszego i umiera 24 lutego 2000 r.


Udział w życiu literackim i kulturalnym skromny i bez zapału.

Kilka wystaw obrazów w Warszawie, Sztokholmie, Berlinie, Paryżu, Kłodzku, Olsztynie.

Prowadzi warsztaty w Pracowni Przestrzeni Umysłu, wykłady, wedle jego scenariusza i z udziałem telewizyjny film o tzw. śmierci klinicznej, publikuje w Wegetariańskim świecie, Czwartym wymiarze, prasie literackiej.Jarosław Markiewicz zmarł 25 czerwca 2010. Wspomnienia o Nim w Tarace...

Publikuje w Tarace od 2001-04-09 do 2011-11-12.

Teksty:

Teksty w innych domenach:

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)