[photo]

Maria Kojota

Własna ścieżka

Bycie na pograniczu wielu rzeczywistości, niechęć do autorytetów, agnostycyzm towarzyszący skłonnościom mistycznym oraz dojmujące poczucie niemieszczenia się w gotowych systemach - oto moja ścieżka. Po wielu próbach wpasowania się pojęłam, że moja niepokorna natura nie mieści się w żadnym z popularnych na świecie systemów religijnych i światopoglądowych. Siedem lat temu trafiłam na warsztaty szamańskie prowadzone przez Wojciecha Jóźwiaka. Wtedy doświadczyłam wglądu, że najskuteczniejsze dla mnie są proste i ascetyczne w formie metody pracy z umysłem. Zauważyłam też wtedy, że najskuteczniej je praktykować na ziemi nieludzkiej - anekumenie. Tam, gdzie nie ma ludzi, w świecie niezamieszkanym, w grę z naszą świadomością włącza się sama natura, która nieprzymuszona technologią łagodnie wspiera ludzkie ciała i umysły. W przestrzeni tej łączą się ze sobą świat przyrody i ludzki umysł, ukazując na najgłębszym, wewnętrznym poziomie, że z natury nie są od siebie rozdzielone, że stanowią od zawsze jedno.

Od sześciu lat prowadzę warsztaty według autorskiego programu, zapożyczając się u różnych mistrzów, swobodnie czerpiąc z różnych tradycji i lektur. Praktyki te zorientowane są na poszukiwanie oraz ożywianie zapomnianych, prymitywnych metod pracy z ciałem i umysłem oraz na metody osiągania transowych i ekstatycznych stanów świadomości. Integralną częścią mojej ścieżki, obok praktyk inspirowanych szamanizmem, stała się praca z głosem, śpiew i tradycyjne pieśni słowiańszczyzny, których uczę się od pięciu lat.

Istotą praktykowanych przeze mnie metod jest dążenie do autentyzmu przeżywanych doświadczeń, czyli zrzucanie zasłon fałszu i lęku w doświadczaniu bycia sobą tu i teraz, i sztuka praktykowania tego w codziennym życiu, gdy z anekumeny, trzeba wrócić w zamieszkaną i zabudowaną codzienność.

Publikuje w Tarace od 2003-10-31 do 2012-04-01.

W Sieci:

Teksty:

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)