zdjęcie Autora

21 listopada 2014

Wojciech Jóźwiak

z cyklu: Astro-obserwator (odcinków: 202)

Coś p..dyknie i to w Polsce
Astrologiczna sytuacja późną jesienią 2014

Kategoria: Astrologia
Tematy/tagi: astrologiacykl SaturnapolitykaPolska

« Praca z Plutonem Fazy Grofa a ćwiartki cyklu Saturna »

17 marca (2014), kiedy Rosjanie zajmowali Krym, napisałem w Tarace artykuł pt. „Jak z tego wyjść? – O wychodzeniu Polski z negatywnej ćwiartki cyklu Saturna”. Tamten tekst polecam jako dobry wstęp – warto przeczytać, odświeżyć w pamięci. Zamieściłem tam taki wykres:Punkty na obwodzie koła przedstawiają pozycję Saturna w czasie opisanych wydarzeń. Wewnątrz koła wpisane są fazy cyklu Saturna. Cyklem Saturna do opisania ludzkich biografii posługuję się od połowy lat 1980-tych. W ostatnich latach zauważyłem, że cykl ten, trwający 29 lat, dobrze opisuje także historię polityczną.

Obecnie, od roku 2010 i z dobrą dokładnością od Katastrofy Smoleńskiej, Polska znajduje się w fazie „Dezintegracja”. W przeszłości podczas tej fazy Polacy chodzili na samobójcze powstania zbliżone charakterem do wojny domowej (Powstanie Styczniowe 1863), zabijali prezydenta i dokonywali puczów połączonych z bratobójczymi walkami (lata 20-te), był im instalowany obcy reżim przypominający obecną Koreę Północną (lata 50-te), próbowali się samo-organizować i dostawali się pod but soldateski (Solidarność i stan wojenny).

Pod koniec tego okresu (fazy) miały miejsce wydarzenia, często zaczynające się w Rosji, tzn. będące echem wydarzeń tamtejszych, które u nas przynosiły większą lub mniejszą rewolucję. Działo się tak – UWAGA! – kiedy Saturn przechodził przez pogranicze znaków Skorpiona i Strzelca.

  • W 1926 Piłsudski dokonał zamachu stanu, przy Saturnie = 22°54' Skorpiona – jedyne wydarzenie nie przychodzące z Rosji
  • w 1956 miał miejsce referat Chruszczowa, który rozpoczął (ograniczoną, jednak...) destalinizację; u nas w tym samym roku pociągnęło to Polski Październik, skończony powrotem Gomułki. Saturn = 2°34' Strzelca
  • w 1985 na genseka wybrano Gorbaczowa, co rozpoczęło pierestrojkę i w końcu rozpad ZSRS, Saturn = 28°06' Skorpiona; w Polsce nie przyniosło to widocznych zmian, które przyszły ze sporym opóźnieniem i przy innych wskaźnikach astro.

1 marca 2014, kiedy Rosja zaczęła zajmować Krym – wcześniejszy Majdan Kijowski wydaje się być takim impulsem ze wschodu, kolejnym w tej serii – Saturn był wtedy = 23°18' Skorpiona. Później cofnął się i teraz, późną jesienią 2014 znów przewędrowuje ten krytyczny odcinek nieba.

Jeszcze ważny współ-czynnik: Podczas wiosennego (2014) początku faktycznej wojny rosyjsko-ukraińskiej działał nie tylko Saturn, ale znacznie bardziej niepokojący układ planet: kwadratura Urana do Plutona, którą pogłębił wtedy Jowisz, ustawiając się w opozycji do Plutona i w kwadraturze do Urana; oraz na pewien czas Mars, będący w opozycji do Urana i w kwadraturach do Plutona i Jowisza. Powstał układ planet zwany wielkim krzyżem lub wielkim (pełnym) kwadratem. Towarzyszył on przestawianiu politycznej sytuacji w Europie z dotychczasowej równowagowej, na nową – konfrontacyjną, z Rosją w roli konfrontera.

We wrześniu w Polsce zmieniono rząd, przy Saturnie = 19°20' Skorpiona. Stanisław Janecki w Klubie Ronina nazwał tę wymianę premiera i ministrów „miękkim zamachem stanu” – zauważył więc pewne podobieństwo klimatu do zamachu majowego 1926.Wybory do samorządów, 16 listopada 2014


Saturn jednak nieustępliwie przesuwa się dalej. Podczas wyborów samorządowych 16 listopada miał już pozycję 25°42' – był więc w samym środku tamtej gorącej strefy. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że działo się to na tle trwającej od wiosny kwadratury między Plutonem a Uranem, a Saturn zaczął łapać aspekty do obu tych planet, czyli wchodzić z nimi w rezonans. Aspekty te, to oktyl, inaczej półkwadratura, kąt 45° – do Plutona; i tryoktyl lub półtorakwadratura, kąt 135° – do Urana. Oktyle są połówkami kwadratur, podobnie jak kwadratura jest połówką opozycji, a opozycja, kąt 180°, jest połówką koniunkcji, bo na kole 0° = 360°. Oktyle należą więc do serii aspektów, którym przewodzą kwadratura i opozycja, a więc aspektów „ostrych, twardych”, „agresywnych” i „konfrontacyjnych”, eksponujących przeciwieństwa i rozszczepiających na przeciwstawne bieguny.

Te aspekty będą się uściślać – „zaostrzać” – w najbliższych dniach. Poniżej jest uproszczona tabelka efemeryd, tylko dla Saturna, Urana i Plutona. Pluton stoi w tym czasie w 12° Koziorożca, a Uran w 12° Barana – między nimi jest ścisła kwadratura. Kiedy Saturn wejdzie do 27° Skorpiona, będzie w jednostopniowym oktylu do Plutona i tryoktylu do Urana. Dni, kiedy te aspekty będą ścisłe, podkreśliłem kolorem cyjan.


Data Saturn Uran Pluton Ścisły aspekt
21-11-2014, 13:00 Sko 26°18' Bar 12°57' Koz 12°00'
22-11-2014, 13:00 Sko 26°25' Bar 12°55' Koz 12°02'
23-11-2014, 13:00 Sko 26°32' Bar 12°54' Koz 12°04'
24-11-2014, 13:00 Sko 26°40' Bar 12°53' Koz 12°05'
25-11-2014, 13:00 Sko 26°47' Bar 12°51' Koz 12°07'
26-11-2014, 13:00 Sko 26°54' Bar 12°50' Koz 12°09'
27-11-2014, 13:00 Sko 27°01' Bar 12°49' Koz 12°11'
28-11-2014, 13:00 Sko 27°08' Bar 12°48' Koz 12°12' Oktyl Saturn – Pluton
29-11-2014, 13:00 Sko 27°15' Bar 12°47' Koz 12°14'
30-11-2014, 13:00 Sko 27°22' Bar 12°45' Koz 12°16'
01-12-2014, 13:00 Sko 27°29' Bar 12°44' Koz 12°18'
02-12-2014, 13:00 Sko 27°36' Bar 12°43' Koz 12°20'
03-12-2014, 13:00 Sko 27°43' Bar 12°43' Koz 12°21' Tryoktyl Saturn – Uran
04-12-2014, 13:00 Sko 27°50' Bar 12°42' Koz 12°23'
05-12-2014, 13:00 Sko 27°57' Bar 12°41' Koz 12°25'

Aspekty – te z rodziny opozycji i kwadratury – Urana i Plutona, mają charakter rewolucyjny, „wywracający”, odwracający bieguny i przewartościowujący wartości. Opozycja tych planet towarzyszyła rewolucji we Francji : Ludwika XV ścięto podczas ścisłej opozycji. Podczas długotrwałej koniunkcji Urana i Plutona w latach 1960-tych miała miejsce „rewolucja kulturalna” rocka, minispódniczki, LSD, hippisów i buntów młodzieżowych. Teraz mamy kwadraturę tych planet, która w najbliższych dniach zostanie zaktywowana przez Saturna.

Aspekty Saturna do Plutona – koniunkcje, opozycji i kwadratury – przynoszą wzrost napięcia, wojny, przewroty i użycie siły w państwach. Obie wojny światowe wybuchły podczas tych aspektów. W nowszej historii podczas nich miały miejsce: np. wojna bytyjsko-argentyńska o Falklandy, „nasz” stan wojenny lub atak na World Trade Center 11 września 2001. Więcej napisałem o tym w 2002 roku w artykule „Wojenny cykl Plutona i Saturna. Aspekty Plutona i Saturna a wojny w XX i XIX wieku”. Niezależnie ode mnie ten cykl wykrył i znacznie szerzej udokumentował jeden z topowych współczesnych astrologów, Amerykanin Richard Tarnas.

Oktyl zapewne nie działa aż tak silnie pro-wojennie jak opozycja lub kwadratura, ale przy obecnej gorącej pozycji Saturna na tle astro-historycznego cyklu Polski lekceważyć go nie można. Może stać się czynnikiem, który skupi i wyładuje w czasie „zamachowe” energie związane, dla Polski, z przejściem Saturna przez granicę Skorpion/Strzelec.Co się może wydarzyć pomiędzy 28 listopada a 3 grudnia bieżącego roku?

Opcja pierwsza: nastroje buntu przeciw „leśnym dziadkom” uosabiającym cały spróchniały układ III Rzeczypospolitej Okrągłostołowej przejdą w bunt otwarty, w wyniku którego zostaną wymuszone dymisje osób odpowiedzialnych, nowe wybory i pośrednio nowy rząd, wyłoniony przez nowe siły polityczne uformowane na fali sprzeciwu. Cyjanowe dni przyniosą zwrotne momenty w tym procesie-rewolucji, który będzie znacznie dłuższy. – Czyli opcja: rewolucja.

Opcja druga: zduszenie rewolucji. Sprzeciw rozwija się, ale zostaje ukrócony przez spektakularną akcję policji, może z asystą wojska i udziałem sił typu zomo wezwanych legalnie od sąsiadów z Unii. Istniejący teraz establishment się umocni, zapewne pod przewodem prezydenta, z ewentualną zmianą na stanowiskach premiera, min. spraw wewnętrznych itp. – Opcja „mały stan wojenny”.

Opcja trzecia: z udziałem Rosji (odpukać). Dla nich jest to okazja zaserwować Polsce jakąś wielką a chytrą prowokację demonstrującą, kto tu naprawdę rządzi. Może to być np. wyprowadzony z Kaliningradu wielki rajd Rosjan, kilkuset chłopa w szyku, szlakiem ich pomników, cmentarzy i miejsc bitew: formalnie cywilny i absolutnie pokojowy, ale dbający o nagłośnienie, pijar i drobne niezawinione utarczki z Polakami.

Jeśli ten układ planet, Pluton+Uran+Saturn, poruszy także inne kraje, będzie tym ciekawiej.

Oczywiście jest też możliwe, że – opcja czwarta – rozegra się wtedy jakaś kolejna walka buldogów pod dywanem. Albo że wszystko rozejdzie się po kościach, co wydaje się najmniej prawdopodobne.

Astro-obserwator: wstęp na końcu

Dawniej pod tytułem „Mesuranema”, z greckiego mesouranêma co znaczy „środek nieba” czyli medium coeli.


« Praca z Plutonem Fazy Grofa a ćwiartki cyklu Saturna »

komentarze

1. Jak do tej pory • autor: Nierozpoznany#79092014-11-21 22:56:07

wszystko rozchodziło sie po kościach. Ale "Obie armie stoją twarzą w twarz"... Przeciwnik sie ujawnił - nie wiem czy tego nie brak w tej analizie.
Mi się zdaje, że cykle plutona są ciekawsze - tak na marginesie. Np pluton w wadze (Gierek plus Solidarność), a potem  pluton w skorpionie (1984-1995 Republika Okrągłego Stołu pod patronatem KGB), pluton w strzelcu (lata 1995-2007 o ile dobrze pamiętam daty). Gdy pluton jest w znakach "pozytywnych", sprawy idą dobrze, gdy w negatywnych - cierpimy. Terazx pluton jest w koziorożcu, a więc ciężka próba sił przed nami.
http://blog-n-roll.pl/pl/obie-armie-sta%C5%82y-twarz%C4%85-w-twarz

A i coś jeszcze: Ewa Stankiewicz to typowy, cierpiętniczy koziorożec.
[foto]

2. Osobiście obstawiał bym wariant • autor: Piorun2014-11-22 00:39:25

chyba najbardziej optymistyczny - czyli pierwszy.
Nie wydaje mi się by tzw. system tu miał tyle "jaj" by zastosować wariant drugi - a nawet jeśli, to skończy się to większym wybuchem w przyszłości 

Nie spodziewał bym się też wariantu trzeciego - większe zagrożenie widzę za zachodnią granicą. W tamtą stronę warto patrzeć. 
Fałszywie "ekologiczna", fałszywie "socjalistyczna", fałszywie "wolna" i prawdziwie biurokratyczna UE zaczyna się sypać 
[foto]

3. Pluton i Saturn w 2018, 19 • autor: Wojciech Jóźwiak2014-11-22 08:47:15

Obecny układ planet jest przygrywką przed dwoma większymi momentami w przyszłości:
1) wejście Saturna do II ćwiartki w cyklu Polski -- 2018
2) KONIUNKCJA Saturna i Plutona -- 2019.
To pierwsze ma szanse przynieść naprawdę rewolucyjne zmiany w Polsce, a wydarzenia około roku 2019 mogą rozerwać istniejący układ sił w skali świata. Nadchodzą bardzo ciekawe czasy!

4. Pluton i Saturn w koziorożcu • autor: Nierozpoznany#79092014-11-22 09:09:13

Czyli nieciekawie. Czyżby powtórka z buntu Bezpryma?
W latach 90 z nadzieja patrzyłem na czasy, gdy pluton przejdzie w znak strzelca. I co? Przeszedł. Na czele Polski stanał chwiejący się niebieskooki kretyn w miejce wąsatego cwaniaka.
Sama astrologia jest ciekawa jako swego rodzaju narzędzie do opisu historii i szukania cyklów prawdziwych, a nie wymyślonych, ale niestety nie zastąpi nam ona wolnej woli.
Nota bene zauwazyłem, że w ciągu ostatnich stuleci cykle plutona są coraz krótsze... Wieksza stabilizacja nastąpi wtedy, gdy znowu się wydłużą.
[foto]

5. Nie wiem czy... • autor: Michał Mazur2014-11-22 09:39:00

Nie wiem czy w takim nijakim kraju jak Polska może coś "p...dyknać" patrzę na tych ludzi i głęboko w to wątpię. Są jak gołąb, szczęśliwy jak mu kto rzuci trochę ziarna - jeśli kto rzuci. Chodziłem nawet na różne manifestacje, ludzie wydawali się być szczęśliwi tylko z tego powodu że mogli sobie coś "w kupie" poskandować i pomachać biało-czerwonymi flagami, nic trwałego z tego nie wychodziło. W końcu już nie mogłem patrzyć, nie mogłem słuchać kłamstw. Dlatego wyjechałem z kraju (miałem i ma się za co utrzymać, a rodziny nie zakładam)

6. Jak by to... • autor: Nierozpoznany#15472014-11-23 00:12:26

Jak by to było coś naprawdę ważnego to powinno mi się chyba przyśnić. Noc przed katastrofą smoleńską śniło mi się, że Szmajdziński całkiem żywy wszedł do pomieszczenia. Co prawda śniła mi się  chyb 2 dni temu zmarła mama, a takie sny zazwyczaj coś znaczą. Koniecznie gdzieś chciała dzwonić.Przypilnuję snów. Jeśli będzie coś ciekawego dam znać!

7. Uwag parę • autor: Krabat2014-11-23 13:46:57

1984-1995 Republika Okrągłego Stołu pod patronatem KGB

Istnieją zasadnicze różnice między pomiędzy rokiem 1984 a np. 1994 czy 2014. Kto tego nie widzi żyje chyba w alternatywnym wszechświecie.

Ewa Stankiewicz to typowy, cierpiętniczy koziorożec.


Ewa Stankiewicz to typowy przykład klinicznej paranoi, o czym świadczą jej wypowiedzi po wybuchu gazu w katowickiej kamienicy.

8. Panie Krabat • autor: Nierozpoznany#79092014-11-23 16:58:36

Czy jest Pan lekarzem? Ja bym sie nie spieszył z takimi łatwymi diagnozami lekarskimi. Są specjaliści od tego.

Pozwole sobie zauważyć, że Rosja bardzo sie różni od tej z 1984 roku. Niestety 80% kadry administracyjnej to funkcjonariusze lub tajni współpracownicy KGB lub GRU, do czego się oficjalnie przyznają w swoich biogramach. Są w tym względzie uznane badania naukowe.

9. Nic z tego... • autor: Nierozpoznany#86752014-11-23 23:18:04

Nic z tego się nie wydarzy, ponieważ to nie Rosjanie rządzą Polską, tylko Niemcy.

"Kto odpowiada za katastrofalny stan polskiej armii, gospodarki, kultury, szkolnictwa, służby zdrowia?


Może ruska agentura?
WSI?
"razwiedka"?

Byłem chyba pierwszą osobą piszącą o polityce, która zwracała uwagę, że Rosja, poza handlem ropą i gazem, nie robi w Polsce interesów. Tylko ja zadawałem Michalkiewiczowi "głupie" pytania: a skąd wiadomo, że to WSI i razwiedka?
Czy po to wyprowadzali swoje wojska, żeby teraz po cichu  kombinować jak ukraść 100 milionów?


Po blisko 2 latach od opublikowania Werwolfa, ilość artykułów o podobnym wydźwięku zwiększyła się zauważalnie - no, wcześniej nie było takich prawie wcale...

Dobre w tym trudnym czasie jest tylko jedno - na ostatni moment może zwiększyć się świadomość ludzi, że zachód po raz kolejny próbuje wciągać nas do ich wojny z Rosją.


Skoro Rosjanie nie robią w Polsce wielkich interesów, to dlaczego media straszą nas ruską zależnością? Dlaczego tak alarmują, że Rosjanie chcą nas wykupić?

To nie Rosjanie nas wykupili, tylko zachód.


Jeżeli Ty również boisz się "rusków", uważasz Putina za krwiożerczą bestię, masz przekonanie, że to Rosja łamie prawo na Ukrainie, a nie zachód, przeczytaj poniższe pytania i 
sam sobie odpowiedz.

Kto to wszystko robi....1. Czy są Rosjanami panowie Soros i Sachs, autorzy "Planu Balcerowicza", którzy wyprowadzili z polski kilkaset miliardów dolarów? 2. Czy to może za prośbą lub pomysłem innych Rosjan, Polska dokonała po 1980 roku tej "transformacji ustrojowej i gospodarczej", której efekty widzimy dzisiaj? 3. Czy to Rosjanie za marne grosze wykupywali perły polskiego przemysłu? 4. Czy to z winy Rosjan pozbyliśmy się naszego przemysłu włókienniczego, chemicznego, tekstylnego, farmaceutycznego, budowlanego, elektronicznego, kopalnianego, hutniczego, obronnego, transportowego, włókienniczego, telekomunikacyjnego, stoczniowego i wielu innych

http://maciejsynak.blogspot.com/p/50-pytan.html

http://werwolfcompl.blogspot.com/


 

10. Właściwie to jakiś... • autor: Nierozpoznany#15472014-11-24 00:40:17

Właściwie to jakiś czas temu śnił mi się 17 wrzesień a właściwie trochę po.....Myślałam, że coś się wydarzy, ale minęły już 2 miesiące. Jeśli jednak coś będzie to znaczy, że śnił mi się cały 4 letni scenariusz i na dodatek był synchroniczny ze śmiercią mojej mamy. Jutro czwarta rocznica....... Mam nadzieję, że mi odbiło :(
[foto]

11. ja Wojtku • autor: Bogdan Zawadzki2014-11-24 06:54:39

o ile dobrze pamiętam (i jeżeli czegoś nie pokręciłem) jak wiosną tego roku analizując astrologiczną sytuację przewidziałeś, że Ukraińcy podejmą (może nie brzmiało to aż tak dosłownie) " jednak wyzwanie  (oficjalnie nazywa się to "operacją antyterrorystyczną") i przejdą do aktywnych działań ... (tam pewien układ na niebie wskazywał chyba 23kwietnia?) Co rzeczywiście się stało ...

Pozdrawiam

[foto]

12. Czekajmy cierpliwie • autor: Wojciech Jóźwiak2014-11-25 17:07:16

Czekajmy cierpliwie. Dopiero pierwsza ze ścisłych koniunkcji (z tabelki w tekście) minęła bezobjawowo.
[foto]

13. Na razie lekko p...dyknęło w Ukrainie • autor: Wojciech Jóźwiak2014-12-03 21:56:16

http://wpolityce.pl/swiat/224513-awaria-elektrowni-atomowej-na-ukrainie
http://wyborcza.pl/1,75477,17069508,Awaria_w_Zaporoskiej_Elektrowni_Atomowej__Na_Ukrainie.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaporoska_Elektrownia_Atomowa
Na szczęście to nie reaktor.

Myślę, że gorszym p..dyknięciem po części u nas, po części w Europie, była "intronizacja" Donalda Tuska na kwazi-prezydenta UE.
[foto]

14. C.d. lekkiego p..nięcia • autor: Wojciech Jóźwiak2014-12-03 22:09:39

http://marek.w.salon24.pl/619512,paneuropejska-ukraina-vs-noworosja :
>>> "Wczoraj, przy zaskakującej obojętności polskich wiodących mediów powołano nowy rząd Ukrainy. Co ważne, ministrowie finansów i gospodarki to Amerykanka oraz Litwin, którzy rano otrzymali ukraińskie obywatelstwo. Oboje byli menedżerami w międzynarodowych funduszach walutowych, jasne jest więc, iż pełnić będą nadzór nad reformami na Ukrainie z ramienia zachodnich instytucji finansowych. Jest to bardzo pomyślna wiadomość dla Ukraińców [...]"
Ale: http://prokapitalizm.salon24.pl/619528,ukraina-ukryla-przed-polska-info-o-awarii-w-elektrowni-atomowej :
>>> Dlaczego władze Ukrainy ukrywały przed Polską awarię w elektrowni atomowej?

16. Intuicja Cię nie zawodzi • autor: Nierozpoznany#79092014-12-04 10:11:46

Chyba. Jesli mówić o tym co ma "pierdyknąć", to chyba ukraińska bomba atomowa.

Postsowieckie elity na Ukrainie stoją pod ścianą, na przeciw mają pluton egzekucyjny Putina, z tyłu mają niemiecki beton, który nie chce im udzielić pomocy, bo ta pomoc za wiele kosztuje. Amerykanie też nie bardzo chcą pomóc militarnie. Uzbrojony ukraiński majdan to kolejne muszki wycelowane w Poroszenkę, Jaceniuka et consortes.

Jaki z tego wniosek? Należy wyprodukować własną broń jądrową, co Ukraina może zrobić szybko i bez wielkiego trudu - ma tych śmieci w nadmiarze. Faktoid o rzekomej awarii w elektrowni to jeden z sygnałów wypuszczanych w powietrze przez ukraińskich sowieciarzy.

Nie wiem czy nie patrzę zbyt daleko do przodu, ale wydaje mi się, że za chwilę Ukraina zacznie szantażować Zachód powrotem do broni jądrowej. Żałuję tylko, że nas z tej operacji skutecznie wypluskano. To znaczy wypluskali nas nasi włodarze, którzy nie rozumieją powagi sytuacji - oni też stoją pod ścianą, choć może im się wydaje, że szafa gra...

17. Co o tym piszą Ukraińcy • autor: Nierozpoznany#79092014-12-04 10:18:14

18. Poroszenko "nie chce" broni atomowej • autor: Nierozpoznany#79092014-12-14 17:19:24

http://wpolityce.pl/swiat/225875-poroszenko-ukraina-nie-jest-zainteresowana-bronia-atomowa

Zwróćcie uwagę co komunikuje Poroszenko:
1. Ukraina nie jest zainteresowana bronią atomową, bo
2. w XXI wieku konflikty rozstrzyga się przez solidarną akcję państw.

Wnioskując a tergo: jeśli akcja państw nie jest solidarna, wracamy do XX wieku i broni atomowej.

Amerykański kongres jednogłośnie upoważnił Obamę do przekazania Ukrainie sprzętu wojskowego. Jeżeli Obama tego nie zrobi, Poroszenko będzie musiał zmienić zdanie o broni atomowej.

19. taraka jako taka • autor: Nierozpoznany#87652015-01-17 06:50:08

jak mniemam jest poza zasięgiem "pierdyknięcia"? serdecznie pozdrawiam
[foto]

20. Co rozumiem przez p..dyknięcie? • autor: Wojciech Jóźwiak2015-01-17 08:47:55

Przez p..dyknięcie NIE rozumiem jakiejś klęski, wojny lub innej katastrofy (chociaż pojęcie p..dyknięcia tego nie wyklucza).

P..dyknięcie to ZMIANA REGUŁ GRY. I niech wszyscy, którzy tym się zajmują, zapamiętają tę definicję :)

Ta zmiana reguł gry może nastąpić tylko dlatego, że zostanie wymuszona -- przez to, że po staremu dłużej się grać nie da, albo przez to, że ktoś wyciągnie wnioski z dotychczasowego biegu rzeczy, wstanie (od stolika z grą) i wywróci stolik.

P..dyknięcia w Polsce, które warto mieć w pamięci to:
Zamach stanu wykonany przez Piłsudskiego w 1926 r., tzw. majowy.
Rok 1956: najpierw zmiana reguł gry w Rosji (tzw. ZSRS lub ...R) -- anty-stalinowski referat  Chruszczowa, potem w Polsce powstanie w Poznaniu, potem dojście do władzy Gomułki (zamach stanu Gomułki).
Grudzień 1970, powstanie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, dojście do władzy Gierka -- i całkowita zmiana politycznego dyskursu.
Sierpień 1980 i rewolucyjne dojście do głosu Solidarności.
Grudzień 1981 i stan wojenny przez Jaruzelskiego, właściwie zamach stanu.
1988-9: jesienią 88 ustawy Wilczka kasujące socjalizm w gospodarce, na wiosnę 89 porozumienie (lub spisek) Okrągłego Stołu, w czerwcu wybory przegrane przez komunistów.
To były wielkie p..dyknięcia, w międzyczasie było kilka mniejszych.
Obecnie coraz wyraźniej widać, że dłużej tak się nie da, system przestaje być zdolny do "życia", a odpowiedni układ planet może wyznaczyć czas, kiedy to, co jest, p..dyknie.
Jeśli wolisz, możesz p..dyknięcie nazwać rewolucją.

Samo pojęcie p..dyknięcia wymyślił Janusz Korwin Mikke, dawno temu, kiedy studiując system ubezpieczeń społecznych w Niemczech, wywioskował i napisał, że "to p..dyknie".

21. doprecyzuję pytanie • autor: Nierozpoznany#87652015-01-17 09:13:22

zmiana reguł gry może dotyczyć struktur wewnętrznych? Uran i Pluton - głęboko, nieprzewidywalnie, nagle, poza kontrolą? forma i treść? na przykład - "puści" lęk? skorupa? mur? stary fundament? zmiana aż do korzeni?serdecznie pozdrawiam 
[foto]

22. Nie wiem • autor: Wojciech Jóźwiak2015-01-17 09:19:06

Nie wiem. Ludzie potrafią żyć i udawać, że wszystko jest w porządku, w warunkach większej opresji i pomieszania niż to, co mamy w Polsce teraz.

23. jeśli można... • autor: Nierozpoznany#87652015-01-17 09:25:28

jeszcze jedno pytanie. jak się to ma do Taraki?serdecznie pozdrawiam.
[foto]

24. Taraka • autor: Wojciech Jóźwiak2015-01-17 09:32:02

nie p..dyknie.

25. ... • autor: Nierozpoznany#87652015-01-17 09:36:53

Saturn ubezpiecza? też go lubię, cenię i szanuję. dziękuję. serdecznie pozdrawiam.
[foto]

26. P..dyknąło ale niecały rok później • autor: Wojciech Jóźwiak2016-02-05 13:07:31

...w wyniku wyborów do SiS wygranych przez PiS & Kukiz.
Saturn był wtedy Str 3°25′ Strzelca, więc mieścił się w widełkach na uporczywie przewidywane przeze mnie p..nięcie.
Kosmogram zobacz w galerii Astroakademii: http://www.astroakademia.pl/n12/chart.php?id=2877

27. neverending story..... • autor: Nierozpoznany#93602016-02-05 15:03:42

neverending story..

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)