zdjęcie Autora

30 września 1999

Marek Rau

e-tom: Współczesny ruch neopogański w Europie

Ruch Neopogański (78)
Współczesny ruch neopogański w Europie


  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    (33)    34    dalszy >  

Marek Rau   Współczesny ruch neopogański w Europie   1999

VII. Neopogaństwo w Polsce (część 5)

Klan Ausran

Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka grup i środowisk odwołujących się do pogańskich korzeni religijnych. Około 1954 roku powstała w Łodzi grupa (początkowo jako koło młodzieżowe), o charakterze "religijno-lingwistycznym", pod nazwą KLAN AUSRAN (Zorzan). Jednym z jej założycieli i liderów jest lingwista doc. Dr hab. Ryszard Ignacy Danka. 22 Większość członków Klanu Ausran to naukowcy, lub studenci. Ausranie odwołują się do tradycji indoeuropejskich, z których to wywodzą się pogańskie religie całej Europy. "W języku indoeuropejskim, z którego wykształciła się grupa języków aryjskich, słowo ausra -znaczy: zorza, jutrzenka. W mitologii zaś aryjskiej - Ausra była żoną Pusana, dziś szlachetnie patronującego 'bractwu jutrzenki'." 23 Klan Ausran zajmuje się rekonstrukcją języka indoeuropejskiego i dziedzictwa kulturowego praeuropejczyków. W języku ausrańskim (indoeuropejskim) drukowane są kalendarze, powstaje poezja, pieśni religijne (mantla - jest ich już ponad 200), śpiewane podczas spotkań rytualnych. Klan organizuje też odczyty, wykłady i sympozja dotyczące kultury i religii indoeuropejskiej. Liczebność klanu szacuje się na około 500 osób, z których część (ok. 15-30) osób traktuje klan jako grupę religijną. 24

"W 1958 r. powstała filia Ausran w Warszawie. W roku 1960 na zjeździe w Lesie Tuszyńskim gerontia (starszyzna) Ausran łódzkich i warszawskich określiła się jako klan indoeuropejski i wypracowaną poprzez poprzedzające ten moment lata ideologię a także swoiste, nawiązujące do tradycji i wierzeń indoeuropejskich prawa i zwyczaje ujęła w formie statutu (Dhedhmatus Perkvunijos). Część członków restytuowała indoeuropejski kult bóstw przyrody." 25 Klan uważa: "[...] boga Perkvunosa za opiekuna i współtwórcę ustanowionych [...] praw i zasad." 26

Dhedhmat Klanu Ausran składa się z trzech części: I. Definicja klanu, II. Struktura klanu i III. Działalność klanu, których fragmenty cytuje poniżej.

"I. Definicja klanu
Ausranie stanowią klan "Ausra" oparty na wspólnocie językowej-kulturowej-społecznej.
Dhedhm. 1. Językowo - używają własnego narzecza języka indoeuropejskiego: język ten zwany jest aryjskim lub ausrańskim.
Dhedhm. 2. Kulturowo- posiadają własną kulturę, która do pierwiastków powszechnej kultury europejskiej dodaje wyobrażenia indoeuropejskie i antyczne oraz religię indoeuropejską, tudzież elementy kulturowo-literacko-historyczne wypracowane przez samych Ausran w okresie istnienia ich wspólnoty. Panująca w klanie religia indoeuropejska rozumiana jest jako przedmiot kulturowy.
Dhedhm. 3. Społecznie- Ausranie wspomagają się nawzajem wszelkimi możliwymi sposobami w różnych sytuacjach, szczególnie w wypadku zagrożenia części lub jednostki pochodzącej ze wspólnoty, i starają się o ile to możliwe utrzymywać łączność ze sobą.
II. Struktura klanu
Dhedhm. 1. Klan składa się z gerontii i apotii.
Dhedhm. 2. Gerontia stanowi władzę w klanie.
Dhedhm. 3. Gerontia decyduje we wszystkich sprawach związanych z klanem.
Dhedhm. 4. Wszystkie decyzje podjęte przez gerontie muszą być zgodne z dhedhmatem.
Dhedhm. 5. Drobnych zmian w dhedhmacie dokonać może gerontia wolą swej większości.
Dhedhm. 6. Poważne zmiany, jak zmienienie kierunku działania klanu mogą nastąpić wówczas, gdy wszyscy geronci wyrażą na to zgodę.
Dhedhm. 7. Gerontia ustanawia kary za wykroczenia i działanie na szkodę klanu [...]
Dhedhm. 8. Wśród gerontii tajemnicy w sprawach ausrańskich nie ma = En gerontiai runa ne esti.
Dhedhm. 9. Przedsięwzięcia w sprawach wewnętrznych klanu są prawomocne przy poparciu co najmniej trzech gerontów.
Dhedhm. 10. Przedsięwzięcia w sprawach zewnętrznych, wychodzących poza klan są prawomocne przy poparciu większości gerontów.
Dhedhm. 11. Tworzenie nowych ognisk klanowych może nastąpić, jeżeli istnieje grupa złożona co najmniej z pięciu członków (w tym co najmniej jeden geront) poważnie oddalona od ogniska macierzystego.
Dhedhm. 12. Akcje finansowe np: składki członkowskie lub docelowe (jeśli na takowe wyrażają członkowie chęć i zgodę) należy powierzać wybieranym i konstytuującym się konsyliom.
Dhedhm. 13. Członek Ausry (lites ausraniskos)
Leger a) Członek ausrański (lites ausraniskos) jest bądź gerontem bądź apotem. Niektóre prawa dhedhmatu dotyczą wszystkich członków, niektóre tylko gerontów lub tylko apotów. [...]
Dhedhm. 14. Geront
Leger a) Geront jest pełnoprawnym członkiem klanu i wespół z innymi gerontami ma zapewniona decyzję i kierownictwo w klanie. [...]
Dhedhm. 15. Apot
Leger a) Apot jest członkiem, który nie w pełni może podołać obowiązkom Ausranina; dlatego apot pozbawiony jest możliwości decydowania w sprawach ausrańskich i głos jego ma tylko wartość doradczą. [...]
III. Działalność klanu.
Dhedhm. 1. Klan nie posiada charakteru politycznego i nie podejmuje dyskusji związanych z tym tematem.
Dhedhm. 2. Wśród Ausran istnieją kontynuatorzy religii indoeuropejskiej ale klan mimo, że darzy sympatia wiary ludów starożytnych, w szczególności wiarę Aryjczyków:
Leger a) nie wywiera presji na wierzenia ni światopogląd członków [...]
Leger b) nie gloryfikuje żadnej z istniejących wiar,
Leger c) podejmuje dyskusje poglądowe na tematy religijne i filozoficzne z równym poszanowaniem dla każdego światopoglądu.
Dhedhm. 3. Głównym celem Ausran jest zachowanie powstałej między nimi wspólnoty językowo-kulturowo-społecznej [...]"
27

Obrzędy ausrańskie noszą nazwę deivokvolia, a biorą w nich udział deiwokvolowie-kapłani (istnieje rozróżnienie na deiwokvolos meneses i deiwokvolos mbhaktii, czyli kapłanów z powołania i z urzędu) i perisantowie - wierni. Głównym elementem obrzędowości są mentla - pieśni o bogach, zawierające wiedzą religijną. W warstwie mitologiczno-obyczajowo-moralnej religia ausrańska odwołuje się do dziedzictwa religii pochodzenia indoeuropejskiego, łącząc je i "wznosząc się ponad pojęcie sprzeczności". Religia ta nie uważa się "za jedyną" i sprzeciwia się nietolerancji, zaślepieniu i fanatyzmowi.

"Najpiękniejszym prawem jest prawo istnienia na drodze nie wzajemnej walki lecz współżycia. Nie odmawiamy tego prawa żadnej formie, która sama nie szerzy destrukcji: ni człowiekowi, ni zwierzęciu, ni roślinie, ni minerałowi. Tak jak istnieją różne systemy ludzkie, tak również istnieją różne systemy boskie." Ausranom zalecane jest samo doskonalenie za pomocą przestrzegania określonych reguł zawierających: posty, ćwiczenia, rozmyślania, kontemplacje, lub nawet celibat. Kapłan może doskonalić się poprzez tapes (ascezę), ogłasza wtedy własną regułę, której winien jest przestrzegać. 28

Marek Rau

przypisy

22 Barker Eileen "Nowe Ruchy Religijne." Kraków 1997 wyd. Nomos str. 308 .

23 Kazimierz Bosek "Zabawa na serio." w: Kraj- tygodnik ilustrowany nr 8 (5 kwietnia 1959r.) Warszawa str.6, patrz także Grażyna Burzyńska "Powrót Bogów." w: Tak i Nie nr 17 (21 kwietnia 1989r.) Katowice.

24 Barker Eileen "Nowe Ruchy Religijne." Kraków 1997 wyd. Nomos str. 308.

25 Ulotka informacyjna o sympozjum na temat: "Idee, działalność i dorobek niezależnych stowarzyszeń uniwersyteckich: Ausra i Philokaloi.", patrz także: "Klan indoeuropejski." w: Kronika Pismo Uniwersytetu Łódzkiego nr 6 (26) lipiec 1994 Łódź .

26 Dhedhmat Klanu Ausran, (wersja polska) str.1.

27 Fragmenty cytowane za Dhedhmat Klanu Ausran, (wersja polska) str. 1-5.

28 Na podstawie Dhedhmatus Peristateis Ausraniskas (Pobieżna definicja religii Ausrańskiej - tekst w posiadaniu autora).  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    (33)    34    dalszy >  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)