04 marca 2008

dokument

Wypowiedzenie wojny eksploatatorom duchowości Lakotów
Oświadczenie z 10.VI.1993 na Piątym Szczycie Narodu Lakota


Ponieważ jesteśmy przewodniczącymi na wszystkich forach zajmujących się nadużywaniem i wykorzystywaniem duchowości Lakotów;

i ponieważ reprezentujemy uznanych przywódców duchowych, tradycyjną starszyznę i zakorzenionych w niej obrońców ludu Lakota;

i ponieważ zbyt długo cierpieliśmy niewypowiedziane zniewagi, gdy najcenniejsze z naszych ceremonii i duchowych praktyk zostały zdesakralizowane, wykpione i nadużyte przez pseudo-Indian [non-Indian "wannabes"], przekupniów, sekciarzy [cultists], przez amatorów łatwego zysku i samozwańczych "szamanów New Age" oraz ich wyznawców;

i ponieważ z przerażeniem i gniewem obserwujemy, że to haniebne wywłaszczenie naszych tradycji (Lakotów) osiągnęło stan epidemii w obszarach miejskich na terenie całego kraju;

i ponieważ nasza Święta Fajka została zdesakralizowana poprzez sprzedaż fajek z kamienia fajkowego na pchlich targach, podczas festiwali i w sklepach z artykułami "New Age";

i ponieważ założono pseudo-religijne firmy wyciągające od ludzi pieniądze za udział w fałszywych "szałasach potu" ["sweatlodges"] i w imprezach "podróży po wizje" ["vision quest"];

i ponieważ świętokradcze "tańce słońca" dla nie-Indian są prowadzone przez szarlatanów i przywódców sekt [cult leaders], którzy promują obrzydliwe i obsceniczne imitacje naszych świętych Lakockich rytuałów Tańca Słońca;

i ponieważ nie-Indianie organizują się w imitacje "plemion", przypisując sobie pseudo-indiańskie imiona, aby tym łatwiej hurtem wywłaszczyć i skomercjalizować nasze Lakockie tradycje;

i ponieważ środowiska naukowe w koledżach i uniwersytetach zaczęły instytucjonalizować prowadzenie świętokradczych imitacje naszych duchowych praktyk przez studentów i instruktorów pod pozorem programów edukacyjnych z "szamanizmu";

i ponieważ nie-Indiańscy szarlatani i pseudo-Indianie ["wannabes"] sprzedają książki, które promują systematyczną kolonizację naszej Lakockiej duchowości;

i ponieważ przemysł filmowy i telewizyjny nieustannie nasyca media rozrywkowe wulgarnymi, sensacyjnymi i trywialnie zniekształconymi przedstawieniami Lakockiej duchowości i kultury, co wzmacnia negatywny stereotyp Indianina w świadomości publicznej i grzebie dumę własną naszych dzieci z bycia Lakotami;

i ponieważ zarówno osoby jak i grupy zamieszane w ruch "New Age", w "ruchy wyzwolenia mężczyzn", w kulty "neopogańskie" i w warsztaty "szamańskie", wszyscy oni eksploatują nasze duchowe tradycje ludu Lakota, imitując nasze ceremonie [ceremonial ways] i mieszając takie imitowane obrzędy z nie-indiańskimi praktykami okultystycznymi czyniąc z nich agresywny i szkodliwy pseudoreligijny bigos [hodgepodge];

i ponieważ te absurdalne publiczne prezentacje całego tego skandalicznego zestawu pseudoindiańskich szarlatanów, "miłośników Indian" ["wannabes"], komercyjnych łowców zysku, sekciarzy [cultists] i "new-age'owych szamanów" stanowią poważną przeszkodę w wysiłkach wiernych swej tradycji Lakotów na rzecz adekwatnej publicznej oceny prawowitych politycznych, prawnych i duchowych potrzeb realnych ludzi z narodu Lakotów;

i ponieważ ta lawinowo rosnąca eksploatacja naszych tradycyjnych Lakockich wartości wymaga, abyśmy podjęli natychmiastową akcję w obronie naszych największych świętości przed dalszą desakralizacją, szarganiem i nadużywaniem -


POSTANAWIAMY CO NASTĘPUJE


1. Niniejszym i od tej pory wypowiadamy wojnę przeciwko wszystkim osobom, które biorą udział w wykorzystywaniu, nadużywaniu i fałszywej interpretacji świętych tradycji i duchowych praktyk naszych ludów Lakota, Dakota i Nakota.

2. Wzywamy wszystkich Lakota, Dakota i Nakota, naszych braci i siostry z rezerwatów i z tradycyjnych społeczności w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, aby aktywnie i pełnym głosem przeciwstawili się obecnemu przechwytywaniu przez obcych i systematycznemu niszczeniu naszych świętych tradycji.

3. Ponaglamy ludzi z naszych narodów do współdziałania z ich współplemieńcami żyjącymi w miastach, aby wspólnie zidentyfikować przypadki, gdy nasze święte tradycje są nadużywane, aby następnie dać odpór takim nadużyciom, sięgając po wszelkie odpowiednie po temu środki, takie jak demonstracja, bojkot, konferencje prasowe i bezpośrednia interwencja.

4. Szczególnie wzywamy wszystkich Lakotów, Dakotów i Nakotów aby stanowczo powstrzymali naszych własnych ludzi przed braniem udziału w pseudo-indiańskich ceremoniach, tak aby nie umożliwiali szargania naszych świętych ceremonii przez osoby postronne; jako że jak wszyscy wiemy są w naszych własnych narodach pewne jednostki, które prostytuują naszą duchową drogę [our spiritual ways] dla własnych egoistycznych zysków, bez poszanowania dla duchowego dobra narodu jako całości.

5. Proklamujemy postawę zero tolerancji dla jakiegokolwiek "szamana białych ludzi", który twierdzi iż wywodzi się z naszej wspólnoty, aby w ten sposób "zautoryzować" wywłaszczenie naszych ceremonii przez nie-Indian; Wszyscy ci "plastikowi uzdrowiciele" ["plastic medicine men"] są wrogami Lakotów, Dakotów i Nakotów.

6. Zachęcamy ludzi żyjących w zgodzie z tradycją, przywódców plemion, i rady zarządcze wszystkich innych narodów indiańskich, aby dołączyli do nas w nawoływaniu do natychmiastowego zaprzestania tej szaleńczej eksploatacji naszych szanowanych świętych tradycji Indian Ameryki przez zgłaszanie takich wykroczeń; ponieważ Lakotowie, Dakotowie i Nakotowie nie są jedynymi narodami, których duchowe praktyki są systematycznie gwałcone przez nie-Indian.

7. Nawołujemy wszystkich naszych indiańskich braci i siostry aby postępowali zdecydowanie i śmiało w naszej obecnej kampanii na rzecz skończenia z niszczeniem naszych świętych tradycji - mając w pamięci nasz najwyższy obowiązek jako Indian: zachowania czystości naszych cennych tradycji dla przyszłych pokoleń, tak aby nasze dzieci i dzieci naszych dzieci przetrwały i szczęśliwie żyły w świętym obyczaju do jakiego przeznaczył nasze godne szacunku narodu nasz Stwórca.


Podpisali:

Wilmer Stampede Mesteth; (Oglala Lakota); Traditional Spiritual Leader & Lakota Culture Instructor; Oglala Lakota College, Pine Ridge, South Dakota

Darrell Standing Elk; (Sicangu Lakota); President, Center for the SPIRIT, San Fancisco, California, & Pine Ridge, South Dakota

Phyllis Swift Hawk; (Kul Wicasa Lakota); Tiospaye Wounspe Waokiye; Wanblee, South DakotaOryginalne oświadczenie zostało złożone 10 czerwca 1993 na Piątym Szczycie Narodu Lakota, zjeździe przedstawicieli narodów Lakota, Dakota i Nakota z USA i Kanady.

Publikacja w internecie: puffin.creighton.edu/lakota/war.html


(Dla Taraki przełożył Tomasz Misterka.)
Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)